ezond en Voedzaam Hage's St.-Nicolaas Fordson Tractor. Magazijn „KEI ANKER", J. KWAAK, Batermarkt. DROSTE'S VERPL Gezondheids Roggebloem. A. ANKER, Zierikzee. GASLAMPEN M. I. CONSTAKDSE, Milkurkt. A, J. CONSTANDSE, Brouwershaven, A. CORN. ANKER, Circa 60 duizend kilo SUIKERBIETEN. CORNED BEAF. Zeer fijne Goudsche Kaas. Prima Leidsche Kaas. Edammer Kaas. Zwitsersche Kaas. De smakelijkste schotels 52 Cacao-recepten gratis DRQ5TE5 Cscao-en Chocoladefabrieken. HAARLEM Zelfrijzend Bakmeel. Zelfrijzend Eierbakmeel. Prima 4 cents Sigaren. Holland f 3,50 j Anita - 3,75 3 cents - 2,60 t 5 4,50 I Telefoon 16. Havenplein D 404. Een flinke Hit metTuig, HAVENPLEIN D 404 M00IE£80BTEEBING Zorgt voor een reuzen ver lichting voor weinig geld. VRAAGT PRIJS AAN: HAVENPLEIN D 404. - TELEF. 16. TE KOOP; Brieven letter C, Bureau van dit blad. Weer voorradig PRIMA MERK. Terstond gevraagd een flinke Bakkersknecht, bij L. C. CLABISSE te St.-Phllipiland. Teratond een Peemenner gevraagd, door J. J. v. d. ZANDE, Nieuwerkerk. Peebotters gevraagd, door J. J. GELUK, Schuddebeura. Een Bietenmenner gevraagd, door N. A. BOOGEED, Duivendyke. Teratond gevraagd een Peemenner, door G. J. KLOMPE, Dreigchor. Wegena familie-omstandigheden der tegenwoordige, terstond of met Nov. een Boerendlenstbode gevraagd, bij A. W. C. VAN NIEUWEN- HUIJZEN, Kettingadyk, Tholen. Een flinke Dienstbode gevraagd, liefst voor direot, bij M. M. C. HAAIJEB, Tholen. Gevraagd met Nov. a.s.^een nette Dienstbode, ba L. A. DE VLIEGER, .Zandvliet", Schuddebeurs. Er biedt zieh aan tegen November een nette Dienstbode, v. g. g. v., goed op de hoogte met alle werkzaamheden. Br. letter BFirma A. C. DE MOOIJ, Boekhandel. Een net Dienstmeisje gevraagd, door Mej. KOSTEN, Fonteine. Mej. PERIN—Hasenbos, Oude Haven, vraagt een net Dagmeisje. Terstond een Dagmeisje gevraagd, niet beneden de 15 jaar, of een Werk» vrouw voor 4 U schoven per week. Adrea Hulppostkantoor Nieuwerkerk. Met 1 Nov. een Hnlshondster gevraagd, by C. ELENBAAS, Landbouwer, Noord- welle. Door omstandigheden biedt zioh aan een Burger Weduwe, van middelb. leeftyd, voor de huishouding, in een klein gezin. Brieven Bureau van dit Blad onder letter W. Voor Vrydags een nette Werkvrouw gevraagd, door Mej. POLDEBMANS— Lokkbb, Meelstraat, Zierlkzee. Dat Droste's Verpleegster Cacao gezond, voedzaam en meestal beter en wenschelijker is dan andere dranken, behoeven wij het steeds toenemend aantal verbruikers van wel niet mede te deelen. Hebt gij er echter wel eens over nagedacht, dat gij nog op vele andere wijzen kunt genieten van het volle fijne aroma van Droste's Verpleegster Cacao, nl. door ze te gebruiken bij de bereiding van spijzen. kunt ge ermede klaar maken. Om U hierbij behulpzaam te zijn hebben wij een eenvoudig goed verzorgd receptenboekje doen samen stellen met niet minder dan 52 speciale cacao- recepten van Mevrouw M. Wittop-Koning. Dit handige boekje zal iedere huisvrouw willen bezitten. Gij zult versteld staan welke heerlijke gerechten ge met of van Droste's Verpleeg ster Cacao kunt maken. Bij inzending van onderstaande coupon zenden wij omgaand de KjMI all dfCÉMrifl» bi open enveloppe Ingezonden worden) Keizerbloem. Patentbloem. Boekweitmeel. Grutten. Adres voor Wederverkoopers. Aanbevelend, JOH. HAGE, OUWERKERK. HEEREN LANDBOUWERS. De meest geschikte drijfkracht voor uw bedrijf is de Verricht alle soorten landbouwwerk: ploegen, dorschen enz. Vraagt demonstratie aan den Official Dealer Wegens aansohsfffng Auto te koop i een vier- en een tweewielige Negotie wagen en Snij machine CDC. N. KBLINSE LOCKEB, Benen».

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 4