R( jode Bessensap, KI. (IICBTE1IIJI-1 CilSEimilK VELI's PREMIE CBÖCOLUD is hel beste fabrikaat, overal AKKERDAAS, loordgoiiwe. Tel. I Enorme prijsverlaging LEDIGE WATERVATEN, J. A. v. IERSSEL, Geheel ijzeren Watermolens, KOFFIE Alcoholvrije LikenreD. Alcoholvrije Punch THEE „KERSO", Boerenjongens en Boerenmeisjes LIMONADE SIROPEN, Meiwijn, Morgenwijn, Zi ERIKZEE. DOBBELM ANN'S H H. Landbouwers! Adres: D BERREVOETS, St-Damusstraat 127. GIJ ZULT VERBAASD STAAN Prijscourant van 1 Juli a s. van W. MERLE, ,,M 1 LCD", SUPERIEURE JAM HUISHOUDJAM Kersenwijn, Appelwijn, REIN VOOR DE WASCH. Zeeppoeder met de „Wolf" Ja H. ROSKAM, As J. VAN HECK Go's A. CORN. ANKEN, J. BROERE, Heeren-Kleedingstulth, Ik drink altijd Zeeuwsche Wapenbroches Wapen „Schouwen" EEN NIEUW PRODUCT smaakt geheel gelijk aan CHERRY BRANDY, eer zacht met hoog extract gehalte. Een nieuwe Cacaodrank Ik drink altijd van W. MERLE, ALLES ONDER HET BEKENDE DRIEKLEURIG ETIKET. Wed. Meijer L. Wolff. Wie een goede en goedkoope pijp tabak wil rooken, vrage Adelaar Maryland afzonderlijk en complete STELLEN, nieuwe en gebruikte, alles met volle garantie, zeer billijk aangeboden. eiken en without, alle zonder reuk en zonder smaak, in besten staat. Machinale Landbouwsmederij, Wijn- en Gedistilleerdhandel, Havenplein D 404 - lel. 16. SPECIAAL ADRES voor het aanleg gen van Gas- en Waterleidingen. Gaslitterij. Costuums in verschillende dessins en prima slof van af f 45,00 Gekleede Costuums - 95,00 Jacquetcostuums - 88,00 Werkbroeken- 6,00 F.a A. GAANDERSE - ZIERIKZEE. De prijzen zijn Roodmerk f 1,25 p. pd. Groenmerk -1,10 Geelmerk 90ct.„ Witmerk 75 Koffie (los) 55 99 99 99 99 99 19 99 99 „ONOTO". D R Vulpenzelfvuiler f 12 Lekt nooit. Kan meer inkt bevatten dan eenig andere. Voorhanden bij Boetf. S. OCHTMifl&ZOOJf. f 1,75. Lepeltjes Zierikzee, Stadhuis, Toren en Nobelpoort f 4,75. f 5,50. Aanbevelend, CORN. J. L. BUIJZE Az. MAAR VEEL GOEDKOOPER. Fijn en pittig. Mag evenals KERSO net nog in verlofzaken worden verkocht. te gebruiken met koude of warme melk. Extra fijn en goedkoop. groene en blanke capsule. Ook voor de kleinste cafe's. Het goedkoopste in 't gebruik. Kan wel 10 maal met water Tcrdnnd worden. in pondspotten. in pondspotten of emmertjes. en andere Vruchtenwijnen. F.a A. GAANDERSE - ZIERIKZEE. De prijzen zijn Roodmerk f1,75 p. pd. Groenmerk -1,50 Geelmerk -1,15 Witmerk 80 ct. Thee (los) 65 99 99 99 99 99 99 99 99 De Haarlom8ehe Brandverzekering" Maatschappij verzekert alle goederen tegen bil lijke en vaste premiën. Agent voor Schouwen en Duiveland J. SCHOOFF te RENESSE. maakt Uwe wasch kraakhelder, tast het goed niet aan en is zacht voor de handen. Overal verkrijgbaar. Aanbevelend, Zeeppoederfabrlck, MEPPEL. Steeds voorradig tegen eoncurreorendo prezen i Zuivere gemalen Chillsalpeter, Havauder gemengd Varkensvoeder, Melasse Paarden- voer en allo andere Voerartikelen. Vraagt prijs, ook van SUPERFOSFAAT 14 of 16%, directe en voorjaars-levering. IMAN J. VAN DER HAVE, ROTTERDAM, Persoonshaven 44—50. Groen merk Paars Bruin Blauw 35 ets. per half pond 40 ii ii ii if ,i li ii co I, ,i OUD-GASTEL (N.-B.), levert aan uiterst coneurreerende prijzen van de kleinste tot de grootste soorten. LEVERING OP PROEF VAN GOEDE WERKING. Vraagt eerst prijzen, eer U besluit een andere te plaatsen. Inlichtingen te bekomen bij BEDRIJFSLEIDER te NIEUWERKERK. ALS gij een blik werpt in onze nieuwe Het is Uw eigen belang er een bij ons aan te vragen! (wordt zonder kosten toegezonden). v. d. Takstrsat 37. - Tel. 6079. - Prins Hendrikkade 74, ROTTERDAM. Kleermaker, ZONNEMAIRE - ZUIDWEG, biedt zich aan voor liet Diaken, leveren enz. van tegen billijken prijs. Werkbroeken, Ie kwaliteit, onverslijtbaar, ff 11,00. Verder alles verkrijgbaar wat tot liet vak behoort. Billijke condities op I- 2 en 3 maanden, volgens overeenkomst. Beleefd aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 8