De acht=urige werkdag KREYKAMP'S WEGENS OVERGAVE DER ZAAK. Daast II allen naar J. LABZOWSKI, heerlijkeTabakken- DE PRINS der geïllustreerde bladen. Profiteert van deze extra lage aanbiedingen. BUEN AROMA. Boekhandelaar H. G. KROM, BitterkoBkjes, Vanillenootjes en Macroontjes. Adres voor den verkoop NI KOSTEN, Zie enkele prijzen: Zie vooral étalages. Alleen a contant. Geen zichtzendingen. want daar geven ze in alle afdeelingen de GROOTSTE KOOPJES. Zie vooral étalages. ALLE VERZEKERINGEN kunnen door bemiddeling van ondergeteekende op beurs polis gesloten worden, als: N. C. TIMMERMAN, Melkmarkt. "TaNKEUMKKERIJ, Fontein C 339, ZIERIKZEE. I zal het leven duurder maken, doch heeft de lichtzijde dat men des te langer kan genieten van M. J. ARNOLD - Dam. H.H. AANNEMERS en TIMMERLIEDEN. GECREOSOTEERDE HOUTWAREN. J. J. STEUR, Kerkwerve. ZIE JE DEZE >qC Reep? Met 1 JULI a.s. begint de 21e jaargang, f 7,80 per jaar, franco p. post f 9,80. Men verbindt zich voor een heeien jaargang. Loopende abonnementen, niet tijdig opgezegd, worden geacht met een jaar vernieuwd te worden Abonnementen worden aangenomen door Vraagt Uwen Winkelier JAC. KOSTERS, Grossier in Uithoornsche Klompen, vraagt soliede Afnemers. Manufacturen. GROOTE OPRUIMING Damesmantels, moderne kleuren, van af f 9,76. Beige Lakenmantels voor zeer lagen prps. Damesmanteleostuums van af f 10.60. Dames Waterproof- en Gummimantels, gegafaüdeerdé quaHteit, van af f 18, Een partij Damesmantels van af f 8,75. Dameswintermaütels voor eiken prijs. Kinderwintermantels van af f 3,50. Bébémanteltjes - 1,76. Dames Mousselinejaponnen. - 3,50. Dames Witte Japonnen- 4,25. Gekleede Dame'japonnèn voor spotprijzen. Dames Overhemd blouses f 2,10. Batistblouses- 1,85. Meisjesblouses- 1, Kinderjurken van af f 1,80. Voile Meisjesjurken voor zeer lage prijzen. Dam'és witte stoffen Blousen van af f 3,50. Zuiver wollen Manstruien in blauw en zwart, voor slechts f 6,75. Extra zware Manssokken f 1,50. Katoenen Sokken 55 85 - en 10 ets. Percal Heerenoverhemden in alle maten en dessins, voor f 3,25. Katoenen Jongensblou-en f 1,05. Zware zuiver wollen Dameskousen f 2,45 en Kinderkousen naar evenredigheid. Wollen Sportkousen van af f 1,80. Zwarte Kinderkousen ,49 ets. Zware Vrouwenborstrokken slechts f 110. Bruine- en zwarte Voeten 35 ets. Feston Kinderkapers. van af 25 ets. Zijden Mutsjes thans 55 Heerendassen 30- en 10 Dames lustre Onderrokken slechts f 2,50. Dames katoenen Onderrokken voor f 2,25. Dames Engelschkeper Onderrokken f 2,40. Extra aanbieding in gestreept Moleskin voor Broeken, thans 85 ets. Meubelchits voor Dekens 50 ets. Haarlinten 10- en 15 ets. per el. Tafelzeil in prachtige dessins, breed 130 c.M., f 1,25 per el. Zware grijze Jongensborstrokkeh thans f 1,95. Molton, reuzenkoopje, 25 ets. Wit Flanel voor Hemden 25 ets. Zwaar wit Katoen voor Sloopen 45 ets. Waschecht Sportflanel in mooie dessins, slechts 40 cents. Geel katoenen Manshemden f 1,60. Geel Katoen, 90 c.M. breed, voor Hem den, slechts 24 ets. Kruipertjes 95 ets. Prachtige Bedspreien in extra groote mateD, van af f 5,25. Prima zware Kapokbedden (eigen vul ling), slechts f 37,50, met prima tjjk. Reclame -aanbiedingen: Extra zwaar Graslinnen voor Hemden, 90 c.M. breed, slechts 44 ets. Dito voor Lakens, breed 150 c.M., thans 65 ets. Geel Katoen voor Lakens, prima qualiteit, voor 50 - en 60 ets. Zware Dweildekens f 1,90. Molton Dekens, thans f 1,10 en f 1,60. Nog enkele stuks extra zwaar en groot voor zeer lagen prijs. Wollen Dekens voor extra koopjes. Gestikte Satinet Dekens in effen kleuren De resteerende Karpetten voor eiken prjjs. Prima Graanzakken slechts voor f 1,22'/,, met naam gratis. Oogjes voor Luiers 29 ets. Vitrages, 90 c.M. breed, thans 54 ct per el. Jongens- en Manspetten van af 75 ets. Kinderzakdoekjes thans 10 ets. DE RESTEERENDE JONGENS- EN MANSJASSEN, MOTORJEKKERS, WORDEN EXTRA GOEDKOOP OPGERUIMD. LET WEL: Er zijn EXTRA KOOPJES te halen in HEEREN- en JONGENSCONFECTIE, o.a. in Blauwe-, Zwarte- en Fantasiecostuums, Jongenspakjes in stof en katoen. Groote partijen LAPPEN in GEEL- en WIT KATOEN, MOLESKINS, WIT- en GEEL KEPER, SCHORTEBONTEN, VITRAGES, MOUSSELINES, VOILES, JAPONSTOFFEN enz. - De niet genoemde Artikelen worden tegen FABELACHTIGE prijzen OPGERUIMD. Aanbouwrisicoverzekering op huizen, schepen enz. Automobielverzekering. Bran d verzekerin g. Bedryfsverzekering. Beroovin gsverzekering. Bergtocht verzekeriD g. Breuksch ade ver zekerin g-. Cascoverzekering. Diefstalverzekering. Dienstbodenverzekering. Explosieverzekering. Fraudeverzekering. Glas verzekeriD g. Hagel verzekeriD g. In braakverzekerin g. Jnweelenverzekering. Kapitaal verzekeriD g. Lekkageverzekering. Luchtvaart verzekerin g. Levensverzekering. Lyf rente ver zekering. Machineschadeverzekering. Molestverzekering. Motorrijwielen verzekerin g. Noodhaven verzekering. Ongevallenverzekering. Oogstverzekering. OproerverzekeriD g. Postzendin gverzek erin g. Reisbagageverzekering. Rei8ongevallenverzekering. Rijwiel verzekerin g. Stormschadeverzekering. Studiebeursverzekering. Transportverzekerin g. Uitzet verzekering. Vracht ver zekering. Waar dezen din gverzekerin g. W in st verzekeriD g. WettAansprek el y kheid verzekerin g. Ziekteverzekering. Inlichtingen en premiën verkrijgbaar ten kantore van SPECIALITEIT IN: H.H. Winkeliers neemt ons fabrikaat in uwen winkel. Aanbevelend, Pracht 10 cents sigaar, In kistjes van 25 stuks. Aanbevelend Vraagt prijsopgave van Gebr. HULSINGA, IJsselmonde. Vertegenwoordiger HAVENPLEIN ZIERIKZEE. Grossier In KOEK, BISCUITS, CHOCOLAAD- en SUIKERWERKEN. Varreinarkt B 452, Zierikzee, echt handwerk, Aanbevelend. Plaatsing gezocht op een boerdery voor een jongmensoh, P. G., van goeden huize, drie jaar in het boerenvak werkzaam geweest. Flinke werkkracht. Wordt verlangdkost, inwoDiDg en matig loon. Brieven onder letters W G, aan het Bureau v. d. Blad. Vermist: Een roodbonte Hazewindhond. Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. Gevraagd te Dreischor Iemand die tegen provisie voor een zaak werkzaamheden enz. aan wil nemen. Brieven motto „Provisie", Hulpkantoor Zonnemaire, Een nette Kostganger gevraagd, in een gezin zonder kinderen. Brieven letter A, Boekh. S. OCHTMAN ZOON. Terstond een nette Jongen gevraagd, bij M. KOSTEN, Brood- en Banket bakker, Fonteine, Zierikzee. Terstond of later gevraagd een ge vorderd Leerling of aankomend Bakkersknecht, bij J. A. VAN BENDE- GOM, Kerkstraat 20, Tholen. Gevraagd een Meisje, niet beneden de 16 jaar, om in bovengenoemd vak opgeleid te worden, bij G. W. RISCH. Door teleurstelling vraagt Mevr. DE BRUYNE, Poststraat, een Dienstbode, tegen Augustus, voor het gezin van den nieuwen Directeur der H. B. S. Mevrouw KORTE WEG vraagt met Augustus a.s. een tweede Meisje, liefst niet jonger dan 18 jaar. Terstond of met 1 Juli een Dienst bode benoodigd, by D. VAN POPERING te Sirjansland. Gevraagd half Juli een Meid-Huls houdster, bij heer alleen. Loon naar overeenkomst. Brieven ouder letter A, aan 't Bureau van dit Blad. Gevraagd terstond of half Juli, by man alleen, een Huishoudster, van middelbaren leeftijd. Brieven letter E, Bureau van dit Blad. Een Vrouw vraagt een Wasch aan huis. Adres Boekh. S. OCHTMAN ZOON, Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 4