(ïroote Bitverkoop m alle voorradige HEBBËLËN. DEERING MAAIMACHINES ECHTE KANTEN. Theebanket en Wellingtons Gekleede Voile japonnen, NATIONALE BANKVEREENIGING. Saxonia-Schudders met Vetpotten, AKKERDAAS, Noordgouwe. Telef. 3. v Optreden van een Specialiteiten-Gezelschap R. KOOLE ZOON, prima Landbouwkalk, «w M.SUfFtm». Tel. 24. Thoien INSPECTUR. Slechts veertien dagen. Profiteert er van. A* GUDDE, Schuithaven. ONTVANGEN: Een extra mooie sorteering BrillenPince-nez, Veiligheidsscheermessen Breukbanden, IJl. GUDDE, Drogist, Zierikzee. Zeeuwsche Wapenbroches Wapen „Schouwen" OOELEMAN'S C. GAST, Melkmarkt. Kapitaal f 10.000.001.-- Reserve f 3.750.000.-- BANK VOOR SCHOUWEN EN DUIVELAND. Kapitaal f 100,000 - Reserven f 67,000. Zware en lichte HOOIHARKEN. KERMIS TE DREISCHOR SCHITTM1 NIEUMML ALGEHEELE UITVERKOOP MEUBELMAGAZIJNEN WELTEVREDEN - ZIERIKZEE. Betaal niet to veel alsmede alle soorten Koekjes en Biscuits, nia.i.n Telefoon No Effecten. 9. De Bouwmaterialen en Kunstmesthandel „De Concurrent" Verder groote afslag van Belg. mach. geperste Steen, III. 186 franc R. V. 46 franc per 1000, franco schip Kempschevaart. j Gevoerde en ongevoerde LUIERMANDEN en FIETSMANDEN. FR. W. PLAUM. Voor één Gulden. M BESJE een actief Perf a's Inspecteur, jc-T B,,reaa dezer w in nikkel en doublé, groote keuze in de nieuwste modellen. Uiterst billijke prqzen. BRILLEN volgens (lokters voorschrift. in soliede uitvoering nu vanaf f 2,50 Gewone Scheermessen, Scheerriemen, Scheerkwasten, Scheerzeep in soorten. met en zonder veer, verlaagde p r ij z e n. Buikgordels in voorraad en naar maat. Stoelen, Kabinetten, Regulateurs, Wekkers met garantie f 2,95, mar meren Pendules met Coupes f30 per stel, metaal-bronzen Pendule met 2 bronzen Beelden, 45 c.M. hoog, f 40. - Meer dan 100 soorten Klok- stellen van af f 6 per stel, Houten Ledikanten met breede zijstukken f 16,50. Barometers, Staalbrons en Majolicalampen, Spiegels, Kinder wagens en Opvouwwagens. - Alle soorten rollen Matten van af f 7 per rol, afgepaste Matten, Rieten Stoelen, enz. Beslist contant. Op afbetaling wordt niet geleverd. f 1,75. Lepeltjes Zierikzee, Stadhuis, Toren en Nobelpoort f 4,75. f 5,50. Aanbevelend, CORN. J. L. BUIJZE Az. x„ 20 nt »lns«" stoffenverf, et- verft Wol, zijde, Katoen. MAYPOLEZEEP, 5 ct per stuk. - Verft elke kleur. Prima FIETSLAK, diep zwart, snel droog, springt niet af, 50 c. p. busje. W. GUDDE, Drogist, Zzee. Uitschuifbare Raamhorren met prima Gaas f 3, f 3,50, f 4 en f 4,50. Extra aanbieding voor volwassen Dames f 4,95 lu alle kleuren. Zie de Etalage bi] Kantoor te Zierikzee, Oude Haven 339. Directeuren: C. M. BAL en E. J. GELDERMEN. COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD,' DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARRANK 8,60 REISCREDIETRRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP RINNEN- EN RUITEN- LAND, SAFE-DEPOSIT, - - GIRO. - - Olieverf-Schilderyen'op doek of paneel in fljne artistieke uitvoering. Hofsteden en Villa's, Bosch-, Rivier- en Maangezichten, Binnenhuizen, Schuren, Portretten naar oude meesters, Stadsgezichten enz. enz. Prijzen van af f 1,50 tot f 40, Stadsgezichten in crayon en penteekeningen, Etsen en Silhouetten. Lijsten voor Foto's, Gravures en Schilderstukken in alle houtsoorten en afmetingen. Groote keuze in Schemerlampen met de nieuwste modellen Lampekappen van af middellijn 10 - tot en met 70 c.M. Gelegenheids-Cadeaux. Directeur J. HOOGENBOOM - APPELMARKT B 9. Telegram-Adres SCHOUWENBANK - Telefoon No. 28. Effecten, Coupons, Wissels, Vreemd Geld, Rekening-Courant, Handels- en Landbouwcredleten, Safe-Inrichting, Administraties. Rentevergoeding voor DEPOSITO'S met: 3 dagen opz. 3 1 maand opz. 3en 1 jaar opz. 41/, zwaar en licht model. met en zonder extra Buitenlagers. Groote voorraad Onderdeelen. Prijzen zeer billijk. Beide dagen des avonds op de boven zaal van Café AARNOUDSE. Zie uitvoeriger advertentie a.s. Zaterdag. Wegens verandering der zaak van af heden tegen veel verlaagde prijzen, van alle voorradige MEUBELEN en MUZIEK-INSTRUMENTEN, als*: Kasten, Stoelen, Tafels, Buffetten, Schrijf bureaux, Ledikanten, Bedden, Dekens, Karpetten, Vloerzeil enz. - Plano's, Orgels, Gramophoons, Citers, Harmonika's, Violen, Mandolinen enz. Een ieder profiteere van deze gelegenheid voor een reukloos en kleurloos haarwater, HAROL kost maar 35 cent de flacon en vernietigd onmiddellijk alle levend hoofdonrein. Verkrijgbaar by J. W, GUDDE, drogist, Zierikzee en bij de bekende wederverkoopers. Advocaat „Zwarte Kip" f 2,80 per heele flesch, - 1,45 halve Roode - of Witte Port - 1,20 heele Samoswijn- 1,45 Muscatel 1,35 Frambozen-of Citroenkwast 1,25 Grenadine- 1,45 koopt men in Kassiers Tele KOOLE en Commissionnairs in OUDE HAVEN A 362, ZIERIKZEE. ram-Adrei: u. Effecten, COUPONS. PROLONGATIES. BELEENINGEN. CREDIETBRIEVEN. Telegrafische Uitbetalingen. Binnen- en Buitenlandsche Wissels. REMBOURS-C RE DIETEN. EFFECTEN. Incasso's op Binnen- en Buitenland. CREDIETEN. Vreemd Bankpapier en Munt. Rekening-Courant. BANK GARANTIES. SAFE-DEPOSIT. Alle mogelijke BANKZAKEN. DEPOSITO'S: met drie dagen opzegging 3 °/0 j voor 6 maanden vast 3l/a 1 maand 3V9 °/o l"aar 4 °/o met 1 jaar opzegging 41/3 's Zaterdags zitdag te Brulnisse Deestraat A 130, van 's morgens 10 tot 's namiddags 3 uur. Aanbevelend, GEBR» APPELS. mr H.H. LANDBOUWERS kan U door aankoop Kalkgroeven Luik leveren gegarandeerd 85 90 °/0 vrije Kalk, franco op de wagens aan de havens ln Zeeland a f 1,80 per 100 kilo. Let op de garantievrije Kalk. Vertegenwoordigerste Zierikzee M. C. DE VLIEGER, Breestraat: te Poortvliet J. JIONTEAU; te Tholen A. Potter. AANBEVELEND, J overal cent per ons. GOEDKOOPST ADRES VOOR: Voor de inmaak: elzyl pergamentpapier, j Bgen schimmel en bederf, 5 cent per rolletje. ma PIET OCHTMAN. Ires voor H.H. Winkeliers. EEN HANDVEGER, BRUINE BORSTEL, DWEIL. O F EEN BEZEM, RAAGBOL, IVASCII BORSTEL. OF EEN POND SUIKER, ZEEP, STIJFSEL, RIJST. SUNLICHTZEEP 58 jet! de doos. ZW ANEBERGZEEP (0 ct. dedoos GELEZEEP 17 «)nt pond. STI.1FSEL 17 SODA 5 RIJST vanaf 12 SUIKER 88 j KOFFIE 55 1 THEE 55 ,1 Enz. Enz. Beleefd aanbevelend; KORTE ST.-JANSHAAT. H.H. WINKELIERS, indien gij Uw klantej uitsluitend „AEROXON" YliefcnvaDgers verkooptvoorkomt Ij klachten. AEROXON is de beste liegenvanger. Engros-adres Firma P1|OCHTMAN. Een groote een minimum van 5 „'aapaAS met /nefaerde rente van o-/o, vr."4°°r het eil*nd Schouwen en Duiy* /ovisie. op vaat salaris fMk bok d Ztf, die met 1 zm- ge nieten de voo/pgaTe van j Brieven, ïnwpordige werkkring °Bder mitto Courant./ T*en j.l. Woensdag iWoHeu Omslagdoek. mjEKK011 te*en belooninjr bii TeryfoOND, Nobelstraat, Zierikzee. én aranai.n d bokwamo Boerenknecht ®en woning beschikbaar aan "e t Br. te adresseeren aan GABfi nn>v B oordpolder, St.-Maartenadjjk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 4