Met ROXANE speel je op zeker ING? BARENBRUG VEELZIJDIGE AANDRUFTECHNIEK IN BREEDTE, HOOGTE EN DIEPTE (Direfeie en medewerkers van 'Vin^^ptadrnf^ bv. wensen 11 jprettige kerstdagen en een voorspoedig 1994 Mest injecteren en inzaaien Groenbemester in één werkgang MEST DISTRIBUTIE ZEELAND AXEL Buitenweg 25 Tel. 01155-63210 DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 Russische roulette met suikerbieten? Veel suikerbietentelers spelen "Russische roulette". Een paar keer gaat het goed. Maar dan is het raak. Zo gaat dat met rhizomanie: een sluipmoordenaar die vroeg of laat genadeloos toeslaat. Meer dan 30.000 ha bietenland is inmiddels besmet. Soms krijgt men een "waarschuwing" in de vorm van een suikergehalte van 14,5 of 15%. Maar vaak ook niet. Zoals in 1992, toen veel telers in één klap op 12% zaten. En dat kost duizenden guldens per ha. Neem dus geen risico. De suikerbietenteelt is daarvoor te belangrijk. Zaai een rhizomanie-tolerant ras: ROXANE. ROXANE is een nieuw ras dat niet alleen partieel resistent is tegen rhizomanie, maar ook vele andere goede eigenschappen heeft. ROXANE heeft een prima opbrengst, een hoog suikergehalte, een goede winbaarheid, een goede rooibaarheid (heel weinig vertakkingen) én een goede resistentie tegen schieten. ROXANE is een ras van Florimond Desprez en is beschikbaar via CSM en Suiker Unie. Tel. 01107-1659 Fax. 01107-2901 s s Postbus 165 8300 AD Emmeloord Tel.: 05270 - 14755 'fax: 05270 - 99532 Tolsma ventilatoren de beste ventilatie bij condensatie. Bel: 05270-14755. Aandrijftechniek Barenbrug Holland BV, Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld., Infolijn 08818-1744

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 24