West-Brabantse bietentelers kiezen bewust voor kwaliteitsras Winner: "Het gaat om wat wordt uitbetaald..." Mammoet-kruiswoordpuzzel «J4 Kerstpuzzel met spreuk Beregenen Als een huis... Akkerbouwpoot Kwaliteitsras Geen krimp... Echte suikerbiet... DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 HORIZONTAAL 1 feestmaand; 6 zangstem; 8 pl. in Drente; 13 geestelijk lied; 17 naaldboom; 20 Chr. feest; 26 mnl. vogel; 27 godin v.d. dage raad; 28 halfaap; 29 wièr; 30 eikeschors; 32 soort sluiting; 33 kruimelig; 34 reeds; 35 slot; 36 bezit v.e. boer; 38 pers. vnw.; 39 loefzijde; 40 omroepbedrijf; 43 naald boom; 45 noot; 46 testament; 48 rund; 49 deel v.e vistuig; 50 familielid; 53 sport man; 55 hoofddeksel; 57 Gode zij lof; 60 uitroep; 62 achter; 63 regiment; 64 deel v.e. torenbei; 66 gauw verslijtend; 67 pruik; 69 Mijne heren; 71 op dezelfde wij ze; 72 uiting van vrolijkheid; 74 kweker; 76 slaapplaats; 77 standvastig; 78 woon boot; 80 interest; 82 hoefdier; 84 grieze lig; 85 deel v.h. jaar; 86 inw. orgaan; 88 kerstversiering; 90 kader; 93 visje; 95 in dien; 97 titel; 98 mand; 100 etensberei- der; 101 kompleet; 104 rustig; 106 insekteneter; 108 huisdier; 110 beweegba re afsluiting; 112 laatsleden; 114 kever; 115 familielid; 116 maanstand; 118 water; 120 inhoudsmaat; 121 bloedvat; 123 daar; 124 metaalsoort; 127 houding; 129 echtbreuk; 132 links; 136 vragend vnw.; 137 gevangenis; 139 de dato; 140 zee zoogdier; 142 pl. in Gelderland; 145 me taal; 146 pl. in Drente; 147 wintersport; 150 groot water; 151 onder; 153 uitge teld; 154 boom; 156 fysica; 158 onder zoekscentrum; 159 voegwoord; 160 huid; 162 vernis; 164 klomp; 168 voorzetsel; 169 noot; 170 afstand; 174 schacht; 176 haast; 178 ter attentie van; 180 domme vrouw; 181 aankomend; 182 voor drie stemmen; 185 opdracht; 189 briefaanhef; 191 lor; 192 bleek; 193 Fr. lidwoord; 194 derhalve; 196 broodsoort; 198 overblijfsel; 200 stand der edelen; 201 opening; 203 luizeëi; 205 keukengerei; 206 pijn; 207 pl. in Gelderland; 209 beteuterd; 211 voorzet sel; 212 bep. vrije periode; 213 voordat; 214 open plek in het bos; 215 verpak kingsmiddel; 216 apparaat; 219 pl. ixl. N.O.Polder; 221 honingdrank; 223 rivier roofvis; 226 honderas; 227 godin vd. vre de; 230 troep; 233 hetzelfde; 235 ut retro; 236 graansoort; 237 zuur; 239 elektr. traktie; 240 onder welke; 241 militair; 242 onmeetbaar getal; 245 bijb. plaats; 246 dwarshout; 248 rustend; 250 neerslag; 252 eetgerei; 254 hemellichaam; 257 mestvork; 260 Eur. land; 262 leider; 265 lynx; 266 offertafel; 268 aanw. vnw.; 269 uitroep; 270 gemis; 272 ogenblik; 273 noot; 274 toespijs; 275 schamele woning; 277 noot; 278 voorzetsel; 279 gebaar; 280 bundel; 282 koning-keizer; 283 ver voermiddel; 284 pl. in Friesland; 286 luisterrijk; 287 insekteneter; 289 afgemat; 290 bitter; 291 schil; 292 mislukking; 294 plooi; 297 kei; 302 heiligenbeeld; 306 roep; 309 spil: 311 Eng. titel; 312 streek in N-Brabant; 313 tweemaal; 314 eerwaarde heer; 316 loopvogel; 317 bergweide; 318 dieregeluid; 319 4e naamval; 321 bouw vallig; 323 mak; 324 voorzetsel; 326 hechtenis; 328 bloem; 329 rookwaar; 331 scheepsuitrusting; 332 model; 333 vr.kon. titel; 335 Oostkust van Sumatra; 336 kroot; 337 Rijksuniversiteit; 339 ijzer; 340 "uitgesloten aansprakelijkheid; 341 lofdicht; 343 bijb. vrouw; 346 wegkant; 348 ten bedrage van; 350 deel van Ameri ka; 351 tijdelijk; 352 stuurboord; 354 kin derjuffrouw; 357 spoed; 359 schijnsel; 361 uitroep van afschuw; 362 psalmdich ter; 364 tussen; 366 vaste regel; 367 vis je; 369 grote warmte; 370 deel v.e. fles; 373 gewijzigde vorm; 375 duin; 377 na kroost; 378 kunstprodukt; 380 ijzeren mondstuk; 381 blaasinstrument; 385 ont sloten; 387 beteuterd; 388 bejaard; 390 kerst-sprookjesfiguur; 394 hoofd vb. klooster; 397 gemeente; 398 slang; 400 bezittelijk vnw.; 401 Israëlitisch; 402 win- tervoertuig; 403 smerig; 404 deel ve. fiets; 405 zangstuk; 407 enthousiasteling; 409 duw; 410 oude maat; 411 pl. in Over ijssel; 412 vrolijk; 413 Rijksgrens; 414 vlug; 415 doghond; 416 titel; 417 bijb. vrouw; 419 drinkgerei; 421 mijns inziens; 422 knaagdier; 423 deel vxl. mond; 424 zuiver; 426 vluchtige stof; 428 deksel; 429 soort onderwijs; 430 klaar; 432 soort slee; 434 zeezoogdier; 435 niets; 439 tu ren; 443 vogeleigenschap; 445 vr. maat; 446 kajuit; 447 ongunstig; 448 het volk; 454 draaghemel; 459 samentr. v.h. mid denrif; 460 Leger des Heils; 462 tot af scheid; 463 bijenhouder; 464 nederduits; 466 onderdompeling; 467 laatstgenoem de; 468 rivier in Rusland; 469 muurholte; 471 platina; 472 deel v.h. fornuis; 473 keukenkruid; 476 niets; 478 berggeit; 481 hoefdier; 483 platvis; 485 begroeide zand grond; 487 wolpluisje; 490 zuiver; 492 zuivelprodukt; 494 kleur; 496 verbods recht; 497 zuivelprodukt; 499 hoende rachtige; 500 compagnie; 502 windrichting; 504 sleutel; 506 noodsein; 508 uiterlijk; 509 verhoogde toon; 510 pl. in N-Brabant; 512 voorzetsel; 513 onder nemingsraad; 514 dieregeluid; 516 rivier in Afrika; 517 plotseling; 520 sinds; 523 koopvaardijschip; 524 dieregeluid; 525 nikkel; 526 bevel; 528 pl. op Ameland; 530 naar; 533 ten hoogste; 535 flard; 536 te zijner plaatse: 537 dierenverblijf plaats; 538 familielid; 540 spraak; 542 au tobrandstof; 543 vogel; 544 langspeelplaat; 546 God; 547 mondwa ter; 549 als onder; 550 werkplaats; 552 deel v.d. arm; 554 precies; 555 pl. in Lim burg; 557 scheepskapitein; 559 familielid; 560 nadeel; 562 vliegtuigbrandstof; 563 wig; 564 grappenmaker; 565 naaigerei; 566 kleefstof; 567 schaatssport. VERTIKAAL: 1 droog; 2 tussenwoord; 3 Ned. rivier; 4 kerstversiering; 5 voegwoord; 6 aanbie ding; 7 levenslucht; 9 staart; 10 schr. over horing; 11 bar; 12 hechtmateriaal; 13 boom; 14 zeelt; 15 advocaat-generaal; 16 deel v.h. jaar; 18 droogoven; 19 namaak; 21 daar; 22 koraalbank; 23 dierenverblijf; 24 techn. school; 25 noot; 27 landbouw grond; 31 uitgedorst graan; 35 hemel geest; 36 land; 37 pl. o.d. Veluwe; 41 Spaanse uitroep; 42 Griekse letter; 44 scheepseigenaar; 47 tijdrekening; 48 on der andere; 49 mager; 51 aardkleur; 52 or de; 53 volmaakt verstandig; 54 bijb. schriftgeleerde; 56 hemellichaam; 58 af stand; 59 regelmatige reeks; 61 pl. in Bel gië; 62 Ned. provincie; 63 koorzang; 65 waterdoorlatend; 66 goedzak; 68 bevel; 70 dat is; 71 meditatievorm; 73 gewichtje; 74 voorzetsel; 75 veerkracht; 76 snavel; 79 vervoersonderneming; 80 opstootje; 81 ieder; 83 zijns inziens; 85 pers. vnw.; 87 zoogdier; 88 stationsstoep; 89 dat is; 91 heilige; 92 verdelingsgetal; 94 stem; 96 aansporing; 98 bruto-registerton; 99 vlak; 101 meetk. term; 102 laagte; 103 in- sekt; 105 bergplaats; 107 grondsoort; 109 deel v.e. boom; 111 Amor; 113 watering; 114 ontvangtoestel; 115 land in Z- Amerika; 117 vogel; 119 bolgewas; 120 vrl. dier; 122 nobel; 125 pers. vnw.; 126 deel v.d. hals; 128 regeringsreglement; 129 gewichtje; 130 pl. in België; 131 hoofddeksel; 133 vogel; 134 aldaar; 135 zware takel; 136 eenh. van trillingsfre quentie; 137 moed; 138 voorzetsel; 141 stier; 143 kledingstuk; 144 trek; 148 bere kening; 149 vod; 150 schaakterm; 152 slaghout; 155 puist; 157 dans; 158 kin derspeelgoed; 160 vervroegde ar- beidsstop; 161 doorsnede; 163 toiletgerei; 165 loco laudato; 166 deel v.e. etmaal; 167 hetzelfde; 171 wild zwijn; 172 voor zetsel; 173 uitgave; 174 ijzeren staaf; 175 dier; 177 traag; 179 beroep; 181 waak zaam; 182 groet; 183 jongensnaam; 184 Rijksluchtvaartschool; 186 Alg. Beschaafd Nederlands; 187 artikel; 188 rolsteen; 190 neerslag; 192 tijdsduur; 193 pausennaam; 195 sportterm; 197 in orde; 199 scheik. element; 200 grote bijl; 202 bijb. figuur; 204 water in Friesland; 205 groente; 206 schaapsvacht; 208 haarpluk; 210 bijvoor beeld; 214 voorzetsel; 215 dijk; 217 tijd perk; 218 deel v.d. mond; 220 neon; 222 maanstand; 223 onbep. vnw.; 224 twist; 225 Russ. hazewindhond; 228 opschud ding; 229 rustoord; 231 oplage; 232 in- sekt; 234 scheper; 236 aanstonds; 238 Eur.. taal; 240 oosterlengte; 241 kansbrief je; 243 eenjarig dier; 244 baksel; 247 be hoeftig; 249 gewichtje; 250 pl. in Friesland; 251 boom; 252 gloed; 253 bo tervat; 255 ten bedrage van; 256 bloeiwij- ze; 258 boom; 259 vogelprodukt; 260 watervogel; 261 vervelend wezen; 263 hetzelfde; 264 schrander; 266 op de wijze van; 267 gard; 270 gesteente; 271 eigen lijk; 274 angst; 276 platte steen; 279 vrag. vnw.; 281 zaadsoort; 283 ge- wichtsmaat; 285 vaatwerk; 286 hui; 288 duikereend; 293 chef; 295 boom; 296 trots; 297 water lozen; 298 slok; 299 ei keschors; 300 horizon; 301 vrucht; 303 familielid; 304 plaats; 305 zeegod; 306 rijstgerecht; 307 zangstem; 308 kle dingstuk; 310 zoogdier; 313 cafébuffet; 315 Duitse norm; 318 sacrament; 320 on geveer; 322 saai; 323 tegenover; 325 te koop; 327 priem; 328 Chin, maat; 330 ge wichtje; 332 zeker; 334 mestvocht; 336 buiten dienst; 338 Sovjet Unie; 340 graf vaas; 342 kluit planten; 343 mager mens; 344 en anderen; 345 aspirant; 347 schok; 349 aanw. vnw.; 351 bolgewas; 353 prijs daling; 355 voorzetsel; 356 hetzelfde; 357 hoefdier; 358 eertijds; 359 snaa rinstrument; 360 keurig; 361 Arab, bad huis; 362 voorzetsel; 363 eerlijk; 365 ambtshalve; 366 zekere; 386 vlugschrift; 369 huns inziens; 370 uiteinde dierevoet; 371 vr. munt; 372 bijb. figuur; 373 heide- meertje; 374 niet parkeren; 376 luchtkus senvoertuig; 377 gehoororganen; 379 pas; 380 deel vb. toga; 382 Rijksgrens; 383 kraan; 384 bijb. vrouw; 386 schicht; 388 guitig; 389 afk. op recepten; 391 vor dering; 392 oude vochtmaat; 393 kle dingstuk; 395 broeder; 396 groei; 399 stuf; 401 interest; 402 groente; 406 groet; 408 bovendien; 411 zoogdier; 412 uitroep van afkeer; 418 bijb. plaats; 420 vroegere arbeidersbeweging; 422 kle dingstuk; 423 hoofd; 425 grappenmaker; 427 vr. munt; 428 pl. o.d. Veluwe; 429 in- sekt; 431 hevig; 433 hap; 434 pinda; 435 tegenwoordig; 436 Eng. geld; 437 slot; 438 soortelijk gewicht; 439 behoudens de eer; 440 wenk; 441 wet; 442 neodymi- um; 444 roosachtige plant; 446 lidwoord; 449 getijde; 450 magister; 451 nobel; 452 soort verlichting; 453 ik; 454 aan- koopbewijs; 455 aan boord; 456 in het jaar; 457 hitje; 458 bevroren water; 461 joviale groet; 465 licht slaapje; 470 dicht; 474 taxus; 475 bep. afstand; 476 gevan genis; 477 onderricht; 479 noot; 480 rep tiel; 481 manl. dier; 482 grondtoon; 483 nog eens; 484 aansporing; 485 topnum- mer; 486 selderij; 488 handvat; 489 na schrift; 491 kloosterlinge; 492 verhindering; 493 damp; 495 lokspijs; 496 waterdier; 497 snibbig; 498 hijswerk tuig; 499 Kolen- en Staalgemeenschap; 500 compagnon; 501 elektr. geladen deeltje; 503 terbium; 505 naaldboom; 507 ontspanningsbezigheid; 509 derhal ve; 511 plezier; 512 vanaf; 515 landbouw werktuig; 518 ivoor; 519 kenmerkend; 521 vrucht; 522 een zekere; 524 ter plaatse; 527 bijb. profeet; 529 vruchtenat; 530 iedere; 531 legervoertuig; 532 spoel; 534 opsiersel; 535 onwetend; 536 deel van Londen; 537 afsluiting; 539 sprookjesfi guur; 541 vaartuig; 543 papegaaiesoort; 545 jonge hond; 548 snoes; 549 wee klacht; 551 Turkse vorst; 552 rivier in Ita lië; 553 Volkenbond; 556 per adres; 558 pers. vnw.; 560 vaartuig; 56"1 anno Christi. Zoals u van ons gewend bent zit er in de kerstpuzzel ook dit keer een spreuk verborgen. Die spreuk kunt u, voorzien van uw naam en adres, voor 10 januari 1994 opsturen naar 'het regio naal steunpunt van de ZMO in Zeeland'. Onder de goede in zenders worden enkele VVV- bonnen verloot. Insturen naar: Redactie ZMO-krant Postbus 46 4460 BA Goes (Advertentie) "Een biet moet een hoog suikergehal te hebben en een goede winbaarheid. Dat zijn voor mij nu eenmaal de bes te bieten. Daarom ben ik ook heel matig met stikstof. Het gaat me niet in de eerste plaats om de kilo's en de kippers maar om de suiker want op basis daarvan wordt er uitbetaald". Zo kijkt de West-Brabantse onderne mer Willy Kuylen (40) tegen de bie tenteelt aan. Met de startbanen van vliegveld Woensdrecht bijna achter op het erf, exploiteert hij in Hoogerheide bij Bergen op Zoom een akkerbouw- an nex vollegrondsgroentebedrijf. De be langrijkste gewassen op zijn 40 ha groot bedrijf zijn consumptieaardap pelen (9 a 10 ha), tarwe (6 ha), gras zaad (4 ha), suikerbieten 5 ha en ca. 15 ha stamslabonen, deels op kon- trakt deels vrij. Ca. 25 ha van het be drijf bestaat uit zeeklei en de overige 15 ha is lichte zand. Voor beide delen heeft Kuylen een specifiek bouwplan opgesteld. Op het zand teelt hij nu voor het tweede jaar zo'n 3 ha Win ner. Een bewuste keus, zo laat hij weten. Kuylen zegt in de landbouwbladen en in de verslagen van proefboerderij Colijnsplaat gelezen te hebben dat het ras Winner van Kuhn en Co het vooral ook goed doet op de zwaar be meste zandgronden en daarom teelt hij dit ras nu voor het tweede jaar. "En met veel plezier, want het is een hele goede keus geweest", bevestigt hij lachend. "Dit jaar heb ik welis waar niet helemaal de kilo's gehaald die er wel in hadden gezeten maar dat is mijn eigen beslissing geweest. Ze stonden op mijn hoogste, droogste en lichtste perceel en ze hebben het in het begin erg moeilijk gehad. Ik heb toen lopen dubben of ik ze zou bere- Suikerbietenteler W Kuylen"Ik kies voor Winner omdat het per slot van rekening om de suiker gaat.." genen. Maar ik heb besloten om het niet te doen. Laat die biet het water maar zoeken. Dat heeft ie ook ge daan met als resultaat iets minder ki lo's maar wel een mooie, lange biet. Begin januari heeft hij een bodem monster van het land genomen. De voorraad N was 28 kg en het orga nisch stofgehalte 3%, zo bleek bij on derzoek door het bedrijf Agrolab in Steenbergen. Op 15 februari is er 35 m3 zeugendrijfmest per ha toegediend terwijl er medio maart gerst is inge zaaid om verstuiven te voorkomen. Kuylen gebruikt veel drijfmest en een plezierige bijkomstigheid is dat Win ner daar goed tegen kan. Op 31 maart zijn de bieten gezaaid. Vervolgens is op 9 april 400 kg kalkammonsalpeter gestrooid en op 25 mei nog eens 75 kg. De gerst is 15 april weggespoten. Onkruid is bestreden met het lage do seringssysteem. Twee keer op 10 mei en 1 juni is gespoten met 1 liter Man- trac en 4 liter Phosamco voor het vi taal houden van de bieten. Dat is hem erg goed bevallen. Ze zijn ondanks de droogte voldoende alert gebleven en zijn ook direkt weer verder gaan groeien na de eerste buien afgelopen zomer. De bieten zijn op 16 november ge rooid en een week later op 23 novem ber aan de fabriek afgeleverd. "Mooie, schone, diepgekopte bieten. De opbrengst is uitgekomen op 52 ton netto wat zeker niet tegenvalt", vindt Kuylen. Een suikergehalte van 17,3% en een winbaarheid van 92,9 maken van hem een alleszins tevreden bietentder. Winner staat op dit be drijf als een huisdat is zeker. Koos L. van Eekelen (47) in Roosen daal brengt de bieten nog zelf naar de fabriek. "Het is maar een paar kilo meter en ik ben er voor ingespannen dus waarom niet"? Van Eekelen ex ploiteert een vleesvarkenshouderijbe- drijf met 1000 plaatsen in combinatie met een akkerbouwpoot die 14 ha groot is. Het bedrijf bestaat uit leem- houdende zandgrond waarop hij naast suikerbieten (2 ha), sperziebo nen (5 ha), aardappelen (3 ha) en tar we (4 ha) teelt. Jarenlang al is op dit bedrijf veel var- kensdrijfmest aangewend en door o.m. de relatief grote hoeveelheid N in de grond lukte het hem nooit bieten Met Winner is de heer van Eekelen uit Roosendaal met de suikerop brengst een hele sprong vooruit gegaan. te telen met een hoog suikergehalte en een goede winbaarheid. "Ik zat steeds onder de 15% en rond 85 voor winbaarheid. Zo was het suikergehal te in 1990 15,25 en de winbaarheid 85. "Dat leverde me maar een matige uit betaling op. Aan de hand van de ras- senlijst heb ik verscheidene rassen geprobeerd maar ik kon maar niet tot betere resultaten komen. Tot een ver tegenwoordiger van Vlamings uit Steenbergen me adviseerde het ras Winner eens te proberen. Een kwali teitsras, zo werd me verteld. Ik had al zoveel rassen geprobeerd, dus waar om ook dit ras niet. Bovendien leken de cijfers inderdaad goed. Hij teelt het ras nu voor het tweede jaar en is er zeer enthousiast over. "De biet ontwikkelt zich heel goed en maakt het veld prachtig mooi en snel vol als een veld met kropsla". Van Eekelen neemt vooraf zelf een bodemmonster van het bietenperceel. In overleg met Agrolab in Steenber gen bepaalt hij vervolgens de hoeveel heden te geven mest. Ze hebben 200 kg kalkammonsalpeter gekregen en van 't voorjaar 30 m3 drijfmest. Ver der niets. Nadat het land op 17 maart is geploegd, is het zaad op 26 en 27 maart gezaaid op twee percelen van ruim 1 ha. Er is twee keer met Man- trac gespoten. "De bieten hebben vooral in het begin droog gestaan maar gaven geen krimp. Prachtig zo'n egaal gewas. Ik zou er wel tien ha van willen hebben", denkt hij te rug aan van de zomer. Van de twee percelen wist hij netto ruim 57 ton te oogsten met een sui kergehalte van 17,07 en een winbaar heid van 92. "Ik dacht eerst 1 ton tekort te komen maar ik heb nu zelfs 1 ton suiker over voor mijn quotum, dat is wel even wat anders. In feite valt de opbrengst me dus twee ton mee. Vroeger kwam ik amper aan 7 ton suiker en nu zit ik op 9850 kg. Dat is een hele flinke sprong voor waarts. Je zou kunnen zeggen, Win ner is een echte suikerbiet. Daar ga ik dus voorlopig nog niet van af..., zo besluit een tevreden van Eekelen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 14