Hïïleshög introduceert het geld- zaadje. Wie de rassenlijst goed leest, kiest voor de nieuwe suikerbiet Allure. Excursie naar Oost-Duitsland maakt indruk op leden Bevelandse VVB 12 I Een gebied om rekening mee te houden DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 Een van de gebroeders Wijnans leidt de groep over het bedrijf Het geldzaadje. Zo mogen we Allure van Hilleshög wel noemen. Een nieuw bietenras, dat meteen alle aandacht naar zich toe trekt. Heel begrijpelijk. Allure combineert een hoog suikergehalte met een uitstekende wortelopbrengst en weinig grondtarra. Stuk voor stuk kwaliteiten die uiteindelijk bepa lend zijn voor een zeer hoge financiële opbrengst. En zeg nu eerlijk: daar is het toch om begonnen? pachtbedrijf van een vader/zoonmaatschap. Ook de moeder werkt mee, en daarnaast zijn er twee vaste medewerkers. De pachtprijs ligt op DM 350 per jaar per ha. Dezelfde dag (de dag van vertrek, men is al om half vier 's nachts gaan rijden) is ook nog de grootste suikerfabriek van Europa bezocht. De tweede dag is onder meer een landbouwbedrijf van 7000 ha bezocht. Tot het bedrijf behoren ook enkele garages, supermarkten en benzinestations. Voor de omwenteling "werkten" hier nog meer dan 500 mensèn, nu nog 140. Het landbouwbedrijf zorgt met 50 mensen voor eenderde van de omzet. De di recteur denkt in de toekomst met 15 medewerkers het landbouwbedrijf te kunnen runnen. Het is hem bekend dat in de Verenigde Staten een bedrijf van dezelfde omvang maar 12 medewerkers in dienst heeft, en het draait nog goed ook. Tijdens een bezoek aan een groot melkveebedrijf (2700 ha, 1150 melkkoeien plus een flinke tak var kenshouderij) bleek dat de melkproduktie gemiddeld op 5.400 kg per koe per jaar ligt. Nederlandse pachters Ook bezoeken aan twee Nederlandse pachters ston den op het programma: de heer Van de Velde en de gebroeders Wijnans. De eerste heeft een pachtbe drijf van 980 ha, gepacht van zo'n 150 verschillende pachters. Van de Velde heeft een gemengd bedrijf met akkerbouw en veehouderij. Zijn bieten halen op brengsten van zo'n 50 ton per ha, met tussen de 17 en 18 procent suiker. De Desiree aardappelen brach ten vorig jaar 50 ton per ha op, zijn Bintje echter (vanwege het landklimaat) maar 36 ton. De Neder lander heeft samen met de gebr. Wijnans en twee Duitse handelsbedrijven een nieuw sorteerbedrijf opgezet. De drie gebroeders Wijnans hebben samen een akkerbouw-, een veehouderij- en een loon-/mechani- satiebedrijf. Met vijf medewerkers runnen ze 1330 ha. Ze werken voornamelijk met Nederlandse men sen, hun contacten met de Oostduitse bevolking ver lopen niet zo soepeitjes. Van de Velde kan goed opschieten met de Oostduitse bevolking: "Als je iedereen een beetje gelijk geeft doen ze niet moeilijk". Oost-West De verhouding tussen Oost en West zit de "Ossi's" nog steeds niet lekker. De Westduitsers kopen veel op, iets wat de Oostduitsers zelf niet kunnen, omdat ze het benodigde kapitaal daarvoor ontberen. De po litiek wil wel graag dat de jonge Oostduitse boeren voor zichzelf beginnen, maar vanwege geldgebrek zijn eigen bedrijven vaak niet mogelijk en zoekt men de oplossing in een coöperatie. Tijdens een gesprek met twee landbouwkundigen kreeg de groep van ruim 40 VVB-leden nog eens be vestigd hoe moeilijk het voor de Oostduitsers zelf is om een bedrijf te starten, en dat men met lede ogen moet aanzien hoe kapitaalkrachtigen uit het westen de boel opkopen. Het is de groep duidelijk geworden dat veel Oostduitse boeren in onmacht en verslagen heid leven, maar er zijn er ook die ondanks alles weer proberen het hoofd boven water te krijgen. De reis is mogelijk gemaakt door voorbereidend werk van Lammert Bax van de DLV Goes, en Hanja Slabbenkoorn uit Rilland heeft er voor de deelnemers een keurig reisverslag van gemaakt. Hopteelt in Gnölbzig De afgelopen zomer is de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting Oost Zuid-Beveland enkele dagen op be zoek geweest in het voormalige Oost-Duitsland. De reis was een goede afspiegeling van wat er op dit moment op landbouwgebied gaande is in dit land. En dat is heel veel, concludeert voorzitter Jos de Regt van VVB Oost Zuid-Beveland. De VVB-leden zijn diep onder de indruk geraakt van wat daar al aan de gang is. "Vanuit onze situatie als akkerbouwers bekeken is het angstaanjagend wat ze kunnen, we hoeven ze echt niets te leren", aldus De Regt, die zelf een akkerbouwbedrijf heeft in Kapelle. "Dit zijn onze collega's die veel goedkoper kunnen produceren dan wij. Als de infrastructuur daar goed op orde is - en dat gaat veel sneller dan in de verder gelegen Oostbloklanden - is dit zeker een heel groot gebied om rekening mee te houden". Een van de bezochte bedrijven is het coöperatief landbouwbedrijf te Gnölbzig. In deze 1200 ha grote coöperatie hebben ca. 700 eigenaren ieder 0,25 tot 50 ha ingebracht. Het is een gemengd bedrijf, met onder meer 500 landras zeugen, 300 koeien, 250 ha tarwe en 250 ha gerst. De tarwe brengt jaarlijks ge middeld vijf ton per ha op, maar door extreme droog te was dat vorig jaar slechts ruim twee ton. Het bedrijf ligt in het droogste gebied van Duitsland: slechts 300 mm neerslag per jaar. Op het bedrijf wordt ook 30 ha hop geteeld, grondstof voor de bierbereiding. Een ander bezocht bedrijf is een

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 12