G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Marktberi Runderen en schapen Veevoeders Grotere melkaanvoer, lagere prijs Varkens Biggenprijzen Paarden Den Bosch Pluimvee en eieren Konijnen Zwolle 26/11 Leiden 29/11-30/11 SLACHTRUNDEREN - per kilo geslacht gewicht incl. btw (gegevens PPV) stieren super stieren extra stieren 1e kwaliteit stieren 2e kwaliteit stieren 3e kwaliteit koeien super koeien extra koeien 1e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien GEBRUIKSRUNDEREN per stuk Melk/kalf koe 1e soort Melkvaarzen 1e soort Kalfvaarzen 1e soort Guste koeien 1e soort Guste koeien 2e soort Pinken Graskalveren NUCHTERE KALVEREN per stuk Roodbonte stier extra Roodbonte stier 1e kwaliteit Roodbonte vaars 1e kwaliteit Zwartbonte stier extra Zwartbonte stier 1e kwaliteit Zwartbonte vaars 1e kwaliteit Vleesras stier extra Vleesras stier 1e kwaliteit 9,05 8,25 7,55 7,25 6,70 9,20 8,20 7,15 6,15 5,50 5,10 2450 1800 2250 1550 1300 1400 1100 725 575 400 465 425 260 890 750 SCHAPEN EN LAMMEREN per kilo geslacht gewicht slachtschapen slachtlam ooi tot 20 kg slachtlam ooi vanaf 20 kg slachtlam ram tot 22 kg slachtlam ram vanaf 22 kg weidelammeren (per stuk) 4,00 6,30 5,25 7,25 7,00 125 9,60 8,60 8,20 7,35 6,70 10,25 8,50 7,35 6,35 5,70 5,40 2300 2250 2450 1950 1550 1450 1050 860 625 415 570 455 320 800 685 3,40 6,50 5,25 7,25 6,85 120 Den Bosch 01/12 9,00 8,50 7,90 7,45 6,90 9,80 8,10 7,15 6,10 5,55 5,50 2400 2100 2650 1825 1400 1500 975 775 540 495 585 430 330 925 725 3,50 6,25 4,75 7,25 6,25 100 MENGVOEDERS voorlopig, volgens Lei, per 100 kg bij 8 ton in bulk, incl. btw wk 46 wk 47 Standaardbrok A 31,80 31,80 Rundveebrok A bst 35,90 35,90 Vleesstierenbrok I 38,20 38,20 TELERSPRIJZEN GOES per 1000 kg Vleesstierenbrok II 36,10 36,10 excl. btw 30/11 Zeugenbrok drag. 0,97 38,30 38,20 Weidehooi 190-235 Zeugenbrok drag 1,03 42,60 42,50 Dijkhooi 155-170 Babybiggenkorrel 61,10 60,90 Veldbeemd 100-160 Start/overgangskorrel 48,90 48,80 Rood-rietzwenk 90-125 Vleesvarkensbrok 1,03 40,40 40,30 Engels raaigras 80-140 Vleesvarkensbrok 1,08 42,10 42,00 Gerstestro 150-190 Vleeskuikenkorrel 57,70 57,70 Tarwestro 150-195 Legmeel dd fase II 44,40 44,30 Noord Oost West Zuid BOERDERIJPRODUKTEN excl. btw Weidehooi 290-360" 350 350 335-350" Graszaadhooi 250 250 240 250 Tarwestro 280 280-290" 280 200-275" Gerstestro 280 290-300" 290 225^275" Snijmais (kuil 30% ds) 31 3) 85 85 1) afh. van kwal. en baaigrootte en afstand, 2) Eng. raai/roodzwenk, 3) aanvraag INDUSTRIEPRODUKTEN Maisgluten 110-115 - 110-115 Aard. persvezels 16,5% ds 37,50 37,50 37,50 Bietenperspulp 22% ds 54 54 Cigarant 23% ds - - 43 Voeraardappelen 50-65 42-45 50-55 4) 20-22% ds; 5) 27% ds, 6) Duits produkt op 110-115 37,50 54 43 50 69 I-3 50; 65/70 I-2 44 I-3 36; 60/65 I-2 23 I-3 23; 55/60 I-2 21 I-3 21. Kapelle aanvoer: 95 ton. 85/90 I-2 33; 80/85 I-2 83 I-3 56; 75/80 I-2 84 I-3 74; 70/75 I-2 61 I-3 60; 65/70 I-2 43 I-3 39; 60/65 I-2 25. Elstar: Barendrecht aanvoer: 129 ton. 85/90 I-2 61 I-3 46; 80/85 1-1 90 I-2 84 I-3 74; 70/80 I-2 85 I-3 57; 65/70 1-1 52 I-2 44 I-3 35; 60/65 I-2 29 I-3 23. Kapelle aan voer: 140 ton. 85/90 1-1 53 I-2 55 I-3 53; 80/85 1-1 101 I-2 85 I-3 73; 70/80 1-1 93 I-2 77 I-3 59; 65/70 1-1 56 I-2 49 I-3 36; 60/65 I-2 29. Jonagold: Barendrecht aanvoer: 27 ton. 90/100 I-3 51; 80/90 I-3 59; 70/80 I-3 45; 65/70 I-3 24. Kapelle aanvoer: 13 ton. 90/op I-2 52; 80/90 I-2 50; 70/80 1-1 93 I-2 58 I-3 35; 65/70 I-2 21. Rode goudrei- nette: Barendrecht aanvoer: 26 ton. 95/105 I-2 63; 85/95 I-2 86 I-3 78; 75/85 I-2 90 I-3 79; 65/75 I-2 38 I-3 34. Kapelle aanvoer: 11 ton. 95/op I-2 59; 85/95 I-2 90; 75/85 I-2 97; 65/75 I-2 49. Golden Delici ous: Barendrecht aanvoer: 11 ton. 80/90 I-2 76 I-3 62; 70/80 I-2 51 I-3 45; 65/70 I-3 30. Kapelle aan voer: 44 ton. 80/90 I-2 83 I-3 75; 70/80 I-2 55 I-3 47; 65/70 I-2 36. Red Elstar: Barendrecht aanvoer: 18 ton. 80/85 1-1 88; 70/80 1-1 60 I-2 41; 65/70 1-1 39 I-2 39; 60/65 1-1 21. Kavel appelen: Cox o.p.: Kapelle aanvoer: 78 ton. 85/90 kl. I 30 kl. II 29; 80/85 kl. I 35-48 kl. II 35-37; 75/80 kl. I 45-89 kl. II 29-39; 70/75 kl. I 35-75 kl. II 29-31; 65/70 kl. I 29-55; 60/65 kl. I 21-28. Golden Delicious: Kapelle aanvoer: 28 ton. 80/90 kl. I 65-77 kl. II 54-56; 70/80 kl. I 40-75; 65/70 kl. I 25-40. Jonagold: Kapelle aanvoer: 61 ton. 90/op kl. I 48-71 kl. II 29-31; 80/90 kl. I 52-76 kl. II 29-45; 70/80 kl. I 39-82 kl. II 29-36; 65/70 kl. I 25-39. Karmijn: Kapelle aanvoer: 23 ton. 90/op kl. I 29-37; 80/90 kl. I 29-47; 70/80 kl. I 29-57; 65/70 kl. I 21. Rode Bos koop: Kapelle aanvoer: 16 ton. 95/op kl. I 52 kl. II 50; 85/95 kl. I 78-94 kl. II 42-49; 75/85 kl. I 87-94 kl. II 37-55; 65/75 kl. I 50-51. Goudreinette: Kapelle aan voer: 32 ton. 95/op kl. I 56-59; 85/95 kl. I 31-50 kl. II 32; 75/85 kl. I 33-63 kl. II 30-49; 65/75 kl. I 21-46 kl. II 25. Blok peren: Conference: Barendrecht aanvoer: 67 ton. 75/85 I-2 81 I-3 52; 65/75 I-2 99 I-3 91; 55/65 I-2 91 I-3 81. Kapelle aanvoer: 67 ton. 65/75 I-2 99 I-3 95; 55/65 I-2 90 I-3 83; 45/55 11-1 53. Doyenne du Comice: Barendrecht aanvoer: 90 ton. 95/105 I-2 67; 85/95 1-1 82 I-2 81 I-3 71; 75/85 1-1 96 I-2 89 I-3 81; 65/75 I-2 81 I-3 74; 55/65 I-2 36 I-3 34. Kapelle aanvoer: 89 ton. 85/95 I-2 82 I-3 82 II-2 59; 75/85 I-2 90 I-3 80 II-2 68; 65/75 I-2 83 I-3 82 II-2 59; 55/65 I-3 43 II-2 31. Kavel peren: Gieser Wildemann: Kapelle aanvoer: 10 ton. 70/80 kl. I 201-228 kl. II 102; 60/70 kl. I 177-194 kl. II 65-93; 50/60 kl. I 108-117 kl. II 34. Conference: Kapelle aanvoer: 22 ton. 65/75 kl. I 89-92 kl. II 62-81; 55/65 kl. I 66-81 kl. II 38-55; 45/55 kl. II 24. Saint Remy: Kapelle aan voer: 11 ton. 80/90 kl. I 38-47 kl. II 22-29; 70/80 kl. I 64-69 kl. II 22-37; 60/70 kl. I 61-65 kl. II 25. Doyenne du Comice: Kapelle aan voer: 45 ton. 85/95 kl. I 67-77 kl. II 38-53; 75/85 kl. I 75-90 kl. II 45-67; 65/75 kl. I 81-88 kl. II 30-66; 55/65 kl. I 31-38 kl. II 24-28. Tot begin november is ongeveer 1,2% meer melk aan de zuivelfa brieken geleverd dan in de eerste 11 maanden van 1992. Het ziet er ech ter naar uit dat de uitbetalingsprijs voor de boer beduidend lager zal uitvallen dan vorig jaar. De geringe stijging van de Apel- doornse melknotering van deze week (+40 cent) zal hier weinig aan veranderen. Voor standaardmelk be draagt ze nu f 68,40 per 100 kg. Maar in dezelfde week van 1992 bedroeg de Apeldoorn-notering f 74,45; een verschil van ruim f 6,-. De stijging van deze week wordt veroorzaakt door verhoging van de boterprijs met f 4,- per 100 kg ter wijl ook de notering voor vol melk poeder stabiel bleef. De notering van mager melkpoeder en weipoe der werd iets hoger dankzij vraag voor directe levering. De export van melkpoeder en boter blijft moeilijk. In het algemeen wordt de geprodu ceerde boter wel volledig afgezet. De kaasnotering bleef nog onveran derd. De afzet lijkt zich te stabilise ren. Groei is er niet meer. Afgewacht moet worden of de ak koorden die met de Verenigde Sta ten zijn afgesloten (Blair House) en het overleg dat in verband hiermee alsnog op gang schijnt te komen, in derdaad een vermindering van de kaasafzet tot gevolg zullen hebben. Slachtkoeien wegen goed Heel veel koeien en vaarzen die nu voor de slacht worden aangeboden, hebben de afgelopen weken volop snijmais kunnen eten. Dergelijke dieren wegen 'schoon aan de haak' vaak meer dan verwacht. Waar schijnlijk is dit de voornaamste re den van de positieve stemming die de handel in deze dieren momenteel kenmerkt. Slachtstieren gingen trouwens eveneens vlugger van de hand. Het rundvlees viel echter nau welijks duurder te verkopen. De af- zetsituatie van het kalfsvlees werd moeilijker. Dit mede ten gevolge de sterke koersdaling van de Italiaanse lire en de achterblijvende vraag in Duitsland. De kalfsvleessector ver wacht ruim aanbod en licht dalende prijzen. Er was deze week nog geen teken van kersthandel. De belang stelling melk- en kalfvee is iets gro ter, uiteraard vooral voor de goede melkgevende dieren. Dragende die ren van goede kwaliteit doen hogere prijzen. Guste koeien noteren prijs houdend verloop; jongvee, pinken en graskalveren eveneens. Nuchtere kalveren werden tot dinsdag iets vlugger verhandeld. Bij de zwart bonten was er een prijsverhoging. De MRIJ-kalveren deden dezelfde tot iets hogere prijzen. Woensdag in 's-Hertogenbosch verliep de nuka- handel nogal traag. Toch bleven de prijzen gelijk. Wolvee traag Het aanbod slachtschapen en - lammeren was ruim voldoende ten opzichte van de vraag. De handel was traag gestemd. De prijzen,, hoe wel van markt tot markt licht wisse lend, handhaafden zich in doorsnee nog wel op hetzelfde peil. Maar er was een neiging tot iets lager. De kwaliteit van zowel de slacht schapen als de slachtlammeren neemt in doorsnee af. De weidelam meren werden bij een kort aanbod voor even lagere prijzen verhandeld. In de EG lopen momenteel ruim 99 miljoen schapen. Dat is 0,5% min der dan verleden jaar rond deze tijd. In 1994 wordt een verdere terug gang verwacht, namelijk met 0,3%. In (Oost) Duitsland, Italië en het Ver enigd Koninkrijk zal de schapensta pel echter nog iets toenemen, in Frankrijk neemt de omvang van de schapenstapel met ruim 4% af. Dit zal een 2% kleinere schape- vleesproduktie tot gevolg hebben. De consumptie blijft zich in Frankrijk gunstig ontwikkelen. Dit jaar is er een toename van 4%. Volgend jaar verwacht men 2% consumptiestij ging. In Nederland wordt een daling van het aantal schapen verwacht - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 van 2,7%, terwijl de produktiedaling 4,6% zal zijn. Eieren fors duurder De positieve tendens in de eier markt heeft zich verder doorgezet. Dinsdag, op de veiling van Eier Ser vice Barneveld, heerste er een zeer vlotte stemming. Er kwamen prijzen tot stand die, vergeleken met verle den week dinsdag wel 2 cent hoger per stuk lagen. Bruine eieren met donkere dooier waren zelfs zó sterk gevraagd dat hiervoor in de midden klassen (62-68 gram) meer dan 15 cent per stuk werd geboden. De va riëteit 'bruin, donkere dooier, 65/66 gram' bracht het zelfs tot f 17,38 per 100 stuks! Een en ander schijnt verband te houden met orders van Polen waar aan de exporteurs niet meteen uit eigen aanvoer konden voldoen. Op de veiling kochten ze eieren bij. Daarnaast bleven ook de andere handelskanalen helemaal open. Er was veel vraag van Duitsland. Het koude weer speelde een positieve rol. Er zijn veel eieren gegeten. En nogmaals: er wordt in deze tijd van het jaar veel gebak gemaakt. Varkens: Hollen en stilstaan De inkooporganisaties van vleesvar kens verhogen hun noteringen voor deze week met 15 cent. Dit is ech ter meer ingegeven door de situatie van vorig weekend dan door die van halverwege deze week. Vorige week vrijdag en zaterdag vielen er goede zaken te doen met Duitsland. Daar bood men toen zowel voor de levende als voor de karkassen heel mooie prijzen. Onder invloed daar van konden de slachterijen toen ook aan Italië en Griekenland duurder verkopen. Bovendien zag het er voor het weekend naar uit dat het var kensaanbod voor deze week nogal krap zou worden. Dat kwam niet uit. De slachterijen kregen varkens genoeg binnen. En wat erger was: Duitsland kocht veel minder vlees dan was gehoopt en bood vervolgens 'achteruit'. Italië en Griekenland kregen dit snel door en deden vervolgens hetzelfde. De Spaanse markt is al weken niet meer interessant. Gevolg was dat de slachterijen woensdagmiddag grote hoeveelheden karkassen 'in de aanbieding' moesten doen. Mede omdat er deze. week veel var kens zijn geleverd, ontstonden er voor de biggen wat ruimere plaat singsmogelijkheden. Vleesverkoop binnenland gestegen De totale binnenlandse, huishoude lijke markt voor vlees groeide in de eerste drie kwartalen van dit jaar in kilo's met 7% ten opzichte van de zelfde periode in 1992. Doordat echter het gemiddelde prijsniveau vrij sterk daalde, bleef de omzet nogal achter. Deze ontwikkeling deed zich in bijzonder voor bij var kensvlees: in kg steeg de afzet var kensvlees weliswaar met ruim 7%, maar door de fors lagere prijzen kwam er bij de winkels 2% minder omzet binnen. De huishoudelijke aankopen van pluimveevlees ontwikkelden zich tot en met het derde kwartaal eveneens gunstig. De aangekochte hoeveel heid steeg met 4%, terwijl de aan- koopwaarde met 6% toenam. De waarde steeg sterker doordat de consumenten meer duurdere pro- dukten kochten. Met name kipfilet en kalkoen werden beter verkocht. wk 47 wk 48 SLACHTVARKENS gld per kilo, incl. btw Levend (100-125 kg) Vleuten 2,02 2,18 VELV zuid/west 2,05 2,15 VELV oost 2,03 2,13 Termijnmarkt juni '94 2,37 Animo (vr en di) 2,36 2,30 Geslacht (76-99 kg) Vleuten (verw.) 2,44 2,63 Coveco 2,42 2,57 Druvar 2,37 2,52 Encebe 2,42 2,57 Lunenburg 2,42 2,57 Zuidgroep 2,33 2,48 Jansen groep 2,28 n.t.b. Animo (vr en di) 2,78 2,76 CVS (Scharrelv.) 3,12 3,31 Vagrocon (verw.) 0,10 0,12 SLACHTZEUGEN per kilo, incl. btw COV (kl. 1A) 1,93 1,93 Encebe (SEAA) 2,22 2,22 BIGGEN 23 kg, per stuk Coveco/Cofok 55,50 n.t.b. Dalland N 61,00 n.t.b. Dalland Z 59,00 n.t.b. Encebe (ProVa, 80 st) 57,00 n.t.b. Fomeva 57,00 60,00 Lunenburg 55,00 n.t.b. CVS (Scharrelb.) 81,50 83,50 Vleuten 56,00 58,00 LEI 53,50 n.t.b. Richtprijs LBS 70,30 77,95 Ref.pr. Stamboek 57,00 59,00 FOKZEUGEN (voor vermeerdering) Stamboek 23 kg 160 160 Stamboek 6,5 mnd. 420 420 n.t.b. niet tijdig bekend Uitgaande van het Landelijk Biggen- prijzenschema van 5 juli 1993 dient de schemaprijs in de week van 6 t/m 12 december als volgt te wor den gecorrigeerd: voerprijscorrectie: plus f 3,45. In betreffende week zijn de kostprijzen als volgt: kostprijs van een big van 23 kg: f 125,30; kostprijs per kg varkensvlees f 3,74. Op de paardenmarkt van Den Bosch zijn 25 november 64 stuks aange voerd. De prijzen per stuk (incl.): luxe paarden f 2.625,— tot f 3.625,—; veulens f 400,— tot f 950,—; pony's f 675,— tot f 1.850,—; Shetlander pony's f 700,— tot f 1.450,—; slachtpaar- den oud f 3,90 tot f 5,10; slacht- paarden jong f 3,90 tot f 5,10. Handel flauw, prijzen gelijk. EIEREN gld per 100 stuks wit Ven wk 47 ESB-veiling 30/11 bruin Ven wk 47 ESB-veiling 30/11 57 gr 9,30 9,30 12,11 62 gr 10,80 12,29 11,10 14,95 67 gr 11,00 13,97 11,50 16,86 PLUIMVEE gld/kg gesl. gewicht, incl. btw. wk 47 wk 48 Slachtpluimvee vrije prijzen Slachtkuiken licht 1,72 1,58 Slachtkuiken 1800 gr 1,83 1,67 Basiscontractprijs 1,58 1,58 Integratieprijs LEI 1,66 1,65 Eendagskuikens 0,56 0,56 basisprijs lev.gew. wk 47 wk 48 Enki 3,40 3,40 Wilko 1000 kg 3,30 3,30 Schatteman Hy-Belco 3,10 3,10 Minitel 3,48 3,35 idem in Fr. Francs 10,75 10,40 Deinze 4,07 3,98 idem in Belg. Francs 77 75

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15