steketee bv OPLEIDING JACHTEXAMEN Omnivent zeewolde WIE BEWAART, STEUNT OP TOLSMA TECHNIEK Steketee Machinefabriek De nieuwe Staccato van Evers Agro: 'n kei op zware klei VENTILATIEKANALEN Fa. Janse Wolphaartsdijk WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND MET EEN OOGST U SNEL WERKVOORBEREIDER/PLANNER TOLSMA TECHNIEK DE PI O/N IE R S voor AARDAPPELEN etc. ALLES IN VOORRAAD Tevens partijen L-steunen te koop. (keerwandsteunen) Vraag vrijblijvend informatie en prijs. ZLM-ertjes OP PAGINA 10 -ertje Mijn tekst luidt: Het leveren en injecteren met een moerasvoertuig, van varkensmest Voor inlichtingen: Telefoon 01198-1279 TE HUUR: OP- EN OVERSLAGRUIMTE OPENBARE DISTRICTSVERGADERINGEN Landelijke opleiding voor jagers en wildschadebestrijders voor het ministerieel erkende jachtexamen. Inlichtingen: Jacht en Wildbeheer Opleidingen, tel. 03200-43861 of bij NOJG tel. 01131-2223. VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 Bijvoorbeeld met de demon tabele Tolnop-kèerwanden van Tolsma. Voor optimale flexibili teit en kapaciteit. En al jaren suksesvol in binnen- en buiten land. Tolsma geeft altijd de juiste ondersteuning! Postbus 165 8300 AD Emmeloord Tel.: 05270-14755 Fax: 05270-99532 De Staccato is specifiek gebouwd om ingezet te worden op de zware kleigronden. In één gecombineerde werkgang met de ploeg vlakt u de bekende "ploeg- riemen" niet alleen optimaal uit, maar blijft er tegelijkertijd een grof- kluiterige bovenlaag achter. Dat laatste heeft als groot voor deel. dat er bij de zaaibedbereiding in het voorjaar ondiep gewerkt kan worden en het zaad direct op de vaste grond belandt. De instellingsmogelijkheden van de Staccato garanderen u een perfekt zaadbed voor bijvoorbeeld winter granen. Bovendien biedt vlaklegging met de Staccato weinig overlevings kansen aan slakken, zodat bestrijding met chemische middelen achterwege kan blijven. Voor nadere informatie Brugstraat 17,7687 BE Daarlerveen tel. 05498-44866, fax 05498-41065 Ovezandseweg 6A, Oudelande 01104-8233 8333 ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door- bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 9,50 elk woord meer 0,95. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 19,—, elk woord meer f 1,90. DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOERENWERK Ook voor koeling van aardappelen en uien. Heftruck en kisten aanwezig, alsmede droogwand. Voor auto's zeer goed bereikbaar. P.M. Leendertse Kamperland Veerweg 24 tel. 01107-1345/1492 Veranderingen als gevolg van de waterschapswet Voor u als ingeland van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland verandert er het een en ander als gevolg van het inwerkingtreden van de water schapswet. Het bestuur wordt uitgebreid met afge vaardigden uit twee nieuwe categorieën, nl. pachters en ingezetenen. Ook gaat het waterschap de kosten voor de uitoefening van zijn taken op een andere manier omslaan over de belasting plichtigen. Voorlichting tijdens de openbare districtsvergade ringen Informatie over deze veranderingen krijgt u tij dens de openbare districtsvergaderingen. U hoort daar hoe het precies zit met de waterschapsverkie zingen in 1994 en hoe men zich hiervoor kandidaat kan stellen. Ook kunt u een uitgebreide toelichting verwachten over de veranderingen in de belasting heffing. Daarnaast kunt u net als vroeger vragen stellen over alle waterschapszaken. Voor wie is de informatie van belang? Met de uitbreiding van het waterschapsbestuur met de pachters en ingezetenen kan vrijwel ieder een van 18 jaar en ouder zich kandidaat stellen voor een zetel in het bestuur. Dezelfde groep krijgt ook te maken met onze toekomstige wijze van be lastingheffing. Vandaar dat de openbare districts vergaderingen voor alle inwoners van Noord- en Zuid-Beveland van 18 jaar en ouder belangrijke informatie zullen verschaffen. In welke plaatsen zijn de openbare districtsverga deringen? - 27 september in Heinkenszand in ontmoetings centrum De Stenge, Stengeplein 1 voor de inwoners van district 2, 3 en 4 (Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, 's-H.H. Kinderen, 's-H. Arendskerke, 's-H. Abtskerke, 's-Gra- venpolder, Eindewege, Lewedorp, Nieuw-dorp, Heinkenszand, 's-Gravenpolder, 's-Heeren- hoek, Nisse, Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande, Ellewoutsdijk, Driewe gen en Borssele). - 29 september in Krabbendijke in café De Koophandel, Dorpsstraat 82 voor de inwoners van district 5 en 6 (Kattendij- ke, Wemeldinge, Kapelle-Biezelinge, Schore, Hansweert, Kruiningen, Oostdijk, Krabbendij ke, Waarde, Rilland en Bath). - 6 oktober in Kortgene in hotel-restaurant De Korenbeurs, Kaaistraat 12 Voor de inwoners van district 1 (Noord- Beveland). De vergaderingen beginnen om half 8 's avonds. Inlichtingen: Wilt u meer weten, bel dan met het bureau Voor lichting, telefoon 01100-41209/41264. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf mr.drs. J.A. de Visser, griffier BV Omnivent Zeewolde houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen en installeren van schakelpanelen, meet- en regelapparatuur en elektro technische installaties ten behoeve van de agrarische ventilatie- techniek. In verband met uitbreidende werkzaamheden zoeken wij op korte ter mijn een Sollicitanten dienen o.a. te voldoen aan de volgende voorwaarden: - opleiding minimaal MBO-niveau - praktische ervaring in een soortgelijke functie - goede contactuele eigenschappen - affiniteit met de agrarische sector - woonachtig in Zeewolde of bereid te verhuizen. Wij bieden een zelfstandige baan in een jong en enthousiast team. Indien u meent in aanmerking te komen voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u uw eigenhandig geschreven brief te richten aan: Omni vent Zeewolde B.V., Mast 25,3891 KE Zeewolde, t.a.v. Dhr. G. Geschiere. Telefonische inlichtingen over deze functie kunt u krijgen via telefoon nummer 03242-2177.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 8