Bayer Tribunil, zekerheid vanaf de start Uit ervaring weten we dat het scala aan on- kruiden in de winter tarwe op ons bedrijf het best in het najaar te bestrijden is. Hiervoor gebruiken we al jaren direct na zaai Tribunil®. Straatgras, kamille, muur, duist en ereprijs wor den prima bestreden. En Tribunil is niet duur. Duidelijk dat we ook voor dit najaar on ze keuze al hebben bepaald. Maatschap Van Es-Van Nederpclt, Middeihamis. 2$ ha. wintertarwe. 'Zaaitijd is Tribuniltijd' ■MM- Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Lees vóór gebruik het etiket.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 16