Kwaliteit zaaiuien sterk onder druk Aardappelprijs deze week hoger Veiling St. Annaland Pootgoednoteringen Volop appelen voor interventie Veel Franse tomaten naar Duitsland Minder graan in de EG CHZ-nieuws Fruitveiling CHZ Aardappelen en uien Granen, peulvruchten en zaden Voliegrondsgroenten Prijsbericht CHZ Slachtpluimvee stabiel 1 VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 14 Het ziet er naar uit dat de kwaliteit van de uien uit het zuidwesten dit jaar over het algemeen veel beter zal zijn dan die uit de IJsselmeerpol- ders en de Wieringermeer. Daar moet namelijk nog minstens twee derde van de uien worden geoogst. Een groot deel staat zelfs nog in de grond. In het zuidwesten van het land liggen de meeste uien al wél onder dak. Als gevolg van de regen van de af gelopen dagen hebben kleur en kwaliteit van de nog te velde staan de uien zeer te lijden. Met name de uien welke volledig rijp zijn gerooid, zijn erg grauw geworden. Vanwege de natte bodemomstandigheden waren er deze week bijna geen ui en meer van het land te krijgen. Veel uien hebben zogenaamde wa- tervellen, met alle risico's van dien bij bewaring. Het drogen van de ui en geeft enorme problemen. Weigeringen Nieuwe veldgewas-aankopen doet de handel vrijwel niet meer. Men is namelijk bang dat er van deze uien geen klasse II meer valt te maken en dat ze bij export zullen worden afge keurd. Sommige handelaren bera den zich zelfs over de vraag of ze de uien die ze gekocht hebben, wel zul len accepteren. Naar hun oordeel gaat het niet aan om de handel te laten opdraaien voor de slechte kwaliteit en de extra kosten die dit met zich meebrengt voor drogen, opslag- en afzetklaar maken. De export van uien heeft onder een en ander ook te lijden. Buitenlandse afnemers tonen zich nogal gereser veerd en oriënteren zich in andere produktiegebieden. De export haal de afgelopen periode maar amper 9.000 ton per week. Om van een bevredigende export te kunnen spreken moet er minstens 11.000 ton per week de grens over. De beursprijsnoteringen van het veld gewas zijn nog steeds zeer laag. Wie bereid is uit de schuur te leve ren, kan een cent of tien maken. In de baal doen de uien momenteel ongeveer 16 cent per kg. Tussen grove en fijne uien is er nauwelijks prijsverschil. De uien zijn namelijk erg grof gegroeid. De opbrengsten zijn zeer hoog; 70 ton per ha is geen uitzondering. Het areaal uien was dit jaar in Nederland 7% kleiner dan verleden jaar, maar de totaalop brengst wordt waarschijnlijk 20% groter. Ook uit andere delen van Europa worden hoge opbrengsten gemeld. De regen van de afgelopen dagen heeft heel veel aardappelakkers voorlopig onbegaanbaar gemaakt. Mede hierdoor ontstond er bij de sorteerbedrijven een zekere krapte éan huidvaste aardappelen zonder al teveel aanhangende grond. Daar door noteerden de consumptie aardappelen deze week nogal wat hoger. De beurzen van Goes en Dronten gingen tot f 7,—. De groot handelsbeurs van Rotterdam open de het noteringseizoen deze week met f 12,— tot f 13,— voor huid- vaste klei-Bintjes van 55 mm opw. Frites geschikte Bintje 50 mm opw. van zandgrond was nogal gevraagd en noteerde f 9,— tot f 9,50. Ook de termijnmarkt van Amsterdam no- teerde hoger. Woensdag 15 september 1993 Gloria 8-10; Kriel 35; Bintje 10-11; Bonk 15-16; Driel. 11; Kriel 38; Ei genheimer 51-52; Bildstar 11-13. Aanvoer: 96 ton. (VOORJAARSLEVERING) Woensdag 15 september 1993 Noordelijke A 28/35 f 66,- A 35/45 f 44,-; Delta's A 28/35 f 63,- A 35/45 f 43,-. De appeloogst is in volle gang. Maar er worden er bij de veilingen al heel veel aangeboden voor interventie. Veiling Geldermalsen kreeg er vori ge week 2.000 ton en deze week 1.750 ton. De telers maken van de interventiemogelijkheid gebruik om de 'onderkant' van hun klasse II- appelen te ruimen. Dat kan in kuubskisten. Voor de maat 65 opw. beurt men ongeveer 26 cent per kg, voor de kleinere ongeveer 19 cent. De kg-opbrengsten van Cox's vallen niet zo mee. Die van Elstar en Jona gold wel, zij het dat er als gevolg van verruwing, vorststrepen ('strop dassen') en hagelschade nogal wat klasse II bij is. Vorig jaar bedroeg de totale EG-appeloogst 10,8 miljoen ton. Daarvan is toen 1,3 miljoen ton in de interventie terecht gekomen. Per saldo is er zo miljoen ton ver handeld. Gezien het interventie-aanbod ko men er in de EG dit afzetseizoen waarschijnlijk veel minder appelen op de markt dan de 8,5 miljoen ton die er dit jaar zijn gegroeid (inclusief de niet professionele, zogenaamde stroh-obst van Duitsland). Daarom ziet het er voor de prijsontwikkeling gunstiger uit dan vorig afzetseizoen. Op dit moment zijn de prijzen echter nog laag. Ook het aanbod van klasse-I appelen is zeer groot. De prijsontwikkeling van de meeste glasgroenten verliep deze week an dermaal zeer teleurstellend. De to maten kwamen woensdag nauwelijks boven de gulden. Kom kommers bleven uiterst goedkoop. Rode paprika deed het redelijk (f 2,50); groene niet 1 1,40). Volgens de Franse afzetorganisatie Prince de Bretagne waren er al meer dan 8.000 ton Bretonse tomaten naar Duitsland geëxporteerd tegen 3.800 ton in dezelfde periode van 1992. Volgens het Duitse ZMP pro fiteerden Franse tomatenexporteurs van het imago-probleem van de Ne derlandse tomaten in Duitsland. Ne derland exporteerde tot en met juli 155.000 ton tomaten naar Duits land, 17% minder dan vorig jaar t/m juli. Tot en met augustus plukten de te lers van Bretagne 46.000 ton toma ten tegen 41.000 ton tot september 1992. De Nederlandse telers brach ten in de eerste acht maanden van dit jaar in totaal 444.000 ton toma ten aan de veiling, 75 minder dan in 1992. België kreeg tot half augus tus 181.000 ton tomaten aan de vei ling tegen 184.000 ton in 1992. De overkoepelende organisatie van de EG graan- en voedermiddelen handel COCERAL raamt de graan oogst in de Gemeenschap dit jaar op 164,650 miljoen ton vergeleken met 168,468 miljoen ton vorig jaar. Het graanareaal in de Gemeenschap steeg van 32,588 miljoen ha tot 35,132 miljoen ha. Daaruit laat zich concluderen dat de gemiddelde opbrengst is gestegen van 4800 kg/ha tot 5050 kg/ha. Voor de ver schillende granen werden de vol gende ramingen gemeld, in miljoenen tons: zachte tarwe 74.751 (76,190); harde tarwe 5,997 (8,255); gerst 43,456 (43,665), waarvan brouwgerst 17,045 (15,628), mais 28,749 (29,950); rogge 4,051 (3,454); haver 4,651 (4.162); sorghum 0,790 (0,827); tri- ticale 2,273 (2,029). De totale graanproduktie in de lidstaten werd door de Coceral als volgt geraamd: Frankrijk 56,821 (60,459); Duitsland 35,440 (34,753); Engeland 20,476 (22,039); Italië 18,946 (19,771); De nemarken 9,235 (6,954); Spanje 15,685 (13,720); Nederland 1,414 (1,350); België/Luxemburg 1,902 (2,164); Griekenland 3,011 (3,981); Ierland 1,687 (2,114); Portugal 1,034 (1.163). De afgelopen week zijn er bij de CHZ ongeveer 4 1/2. miljoen kilo appels en peren aangevoerd. Bij de appels was de Cox's het hoofdras met een aanvoer van 800 ton ge volgd door de Elstar met 600 ton. Door de toegenomen aanvoer van de Cox's is de prijs in de loop van de week gedaald. De middenprijs van de klasse I lag de afgelopen week rond de 80 cent. De vraag naar ver pakte Cox's van de maten 65/70, 75/80 en 80/85 was groter dan het aanbod. Telers hebben in deze tijd van het jaar weinig tijd om te ver pakken, zodat bijna alles op het pakstation neerkomt. De prijs van de Elstar is in de loop van de week ook iets gezakt, maar bleef toch vrij constant. De I 70/80 schommelde rond de 70 a 75 cent. In week 37 zal een groot kwantum verpakte Elstar geleverd worden aan de En gelse en Duitse markt. Ook hier geldt: de vraag is groter dan het aanbod. Bij de peren was de Conference het hoofdras. De middenprijs van de klasse I was 66 cent. De prijs is la ger dan in voorgaande jaren, maar het aantal kilo's is belangrijk hoger. Er zijn de afgelopen week weer 2 voorverkopen geweest. Maandag 6 september I 65/75 80-83, I 55/65 62-67; woensdag 8 september I 65/75 79, I 55/65 66. De aanvoer van Bonne Louisse is sterk afgeno men, maar toch is de prijs iets ver der gedaald. De aanvoer van Beurré Hardy blijft ongekend groot (deze week 800 ton), maar neemt nu toch af. Ook bij dit ras is de prijs verder gedaald. De afgelopen week is de eerste ver koop geweest van Beurré Alexander Lucas en Legipont. Bij de Lucas no teerden de maten 65/75 en 75/85 tussen de 60 en 66 cent. De hoofd- maat van de Legipont 65/75 noteer de gemiddeld 50 cent. A. Sinke Dinsdag 14 september 1993: Blok appelen: Alkmene: Barendrecht aanvoer: 55 ton. 80/90 I-2 39 I-3 28; 70/80 l,2 43 I-3 34; 65/70 I-2 29 I-3 28. Cox Orange Pippin: Barendrecht aan voer: 45 ton. 80/85 I-2 80; 75/80 I-2 83 I-3 74; 70/75 I-2 69 I-3 52; 65/70 I-2 47 I-3 34; 60/65 I-2 31 I-3 30. Kapelle aanvoer: 149 ton. 85/90 I-2 45; 80/85 I-2 75; 75/80 I-2 78; 70/75 I/2 61; 65/70 I-2 44; 60/65 I-2 33. Elan: Barendrecht aanvoer: 30 ton. 80/90 I-2 56 I-3 50; 70/80 I-2 48 I-3 50; 65/70 I-2 38 I-3 39. Elstar: Barendrecht aan voer: 30 ton. 80/85 I-2 83 I-3 81; 70/80 I-2 79 I-3 74; 65/70 I-2 61 I-3 62. Kapelle aanvoer: 87 ton. 85/90 I-2 52; 80/85 I-2 72; 70/80 I-2 75; 65/70 I-2 59; 60/65 I-2 42. Red Elstar: Kapelle aanvoer: 37 ton. 80/85 1-1 73 I-2 55; 70/80 1-1 71 I/2 70; 65/70 1-1 60 I-2 44. Kavel appelen: Alkmene: Kapelle aanvoer: 17 ton 80/90 KL. I 29-38; 70/80 KL. I 28-39; 65/70 KL. I 28-33. Cox o.p.: Kapelle aanvoer: 82 ton. 85/90 KL. I 43-51 KL. II 28; 80/85 KL. I 55-115 KL. II 28-46; 75/80 KL. I 58-125 KL. II 28-50; 70/75 KL. I 42-71 KL. II 29-37; 65-70 KL. I 28-70 KL. II 28; 60/65 KL. I 20-32 KL. II 24-25. Elstar: Kapelle aanvoer: 42 ton. 85/90 KL. I 44-53; 80/85 KL. I 55-62 KL. II 33; 70/80 KL. I 46-70 KL. II 28-60; 65/70 KL. I 30-56 KL. II 29-45. Goudreinette: Kapelle aan voer: 16 ton. 95/op KL. I 42; 85/95 KL. I 31-56; 75/85 KL. I 29-65; 65/75 KL. I 24. Red Elstar: Kapelle aanvoer: 15 ton. 85/90 KL. I 45-53; 80/85 KL. I 52-65; 70/80 KL. I 60-69; 65/70 KL. I 48-58; 60/65 KL. I 34-41. Rode Goudreinette: Ka pelle aanvoer: 17 ton. 95/op KL. I 37-41; 85/95 KL. I 39-74; 75/85 CONSUMPTIE Emmel- Zee Goes Dronten Leeuwar- Telersprijzen oord wolde den Bintje veldgewas 5-7 5 Bintje C-opw. 5 5 6-8 5 Bintje 0-opw. droog uit schuur 8 Bildstar 40-65 12-15 Irene 40-65 mm 32-35 Eigenh. 40-65 mm 45-50 Voeraardappelen 1- 2 GROOTHANDELSBEURS ROTTERDAM Bintje klei 40/50 mm 9-10 Bintje zand 6-6,50 Bintje klei 40/55 mm* 11-12 Bintje zand frites 9-9,50 Bintje klei 55 opw. 12-13 Voeraardappelen 2-4 Bintje klei frites 9-10 huidvast TERMIJNMARKT AMSTERDAM woe do vrij ma di 50 opw nov. '93 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 50-opw april '94 12,00 12,20 12,20 12,50 12,40 50-opw mei '94 12,20 12,70 12,70 13,00 13,00 50-opw juni '94 13,10 13,60 13,60 14,00 13,80 POOTGOED 15/09 28/35 35/45 Noordelijke A: 66 44 Delta A: 63 43 UIEN vlg AVG Emmeloord 09/09 Zeewolde 10/09 Dronten 15/09 Goes 14/09 af land 5,00 5,00-6,00 5,00-6,00 5,00-7,00 droog uit schuur 6,00-8,00 gld per 100 kg Groningen R'dam (gr.h.) Goes grooth. prijzen grooth. prijzen telersprijzen GRANEN di 14/09 ma 13/09 di 14/09 Tarwe basis 16% 27,35 30,50 27-28 Zomergerst 28,75 29,75 Wintergerst 28,55 Brouwgerst 36 33,50 Voergerst 25 Haver 29 28-30 PEULVRUCHTEN Erwten (consumptie) 46 Erwten (voer) 34 Kapucijners 60 Bruine bonen 115 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Karwijzaad 137,50 190 Koolzaad, dubbel nul 45 Blauwmaanzaad pr. doorsn. 400 390 Blauwmaanzaad 320-350 Lijnzaad-slag 40 Vlas 25- 32 Bron: PGF, prijzen in centen per eenheid Sortering Eenheid wk 36 wk 37 Bloemkool 8 st/bk st 64 63 Kool, Deense witte 12-15 kg 23 23 ,Kool, rode 12-15 kg 27 44 Kroten A kg 40 30 Waspeen B50-150 kg 28 28 Breekpeen 50-200 kg 10 16 Prei blok 2 kg 113 117 Prei KvP kg 107 99 Andijvie kg 65 48 Sla, natuur 280-300 gr st 16 15 Witlof kort grof kg 249 309 Witlof KvP kg 161 237 KL. I 55-88; 65/75 KL. I 26-36. Blok peren: Beurre Hardy: Barendrecht aanvoer: 25 ton. 80/90 I-2 47; 70/80 I-2 45 I-3 39; 65/70 I-2 42 I-3 37; 60/70 I-2 31; 60/65 I-2 32; 50/60 I-2 24. Kapelle aanvoer: 75 ton. 80/90 I-2 36 I-3 36; 70/80 I-2 44 I-3 38; 65/70 I-2 37 I-3 37; 60/65 I-2 39 I-3 30. Bonne Louise: Barendrecht aanvoer: 23 ton. 70/80 I-2 58; 60/70 1-1 66 I-2 60; 55/60 I-2 32; 50/55 I-2 24. Kapelle aanvoer: 31 ton. 70/80 I-2 72; 60/70 I-2 49. Conference: Barendrecht aanvoer: 18 ton. 75/85 I-2 66; 65/75 I-2 75; 55/65 I-2 53. Kapelle aanvoer: 96 ton. 65/75 1-1 80 I-2 79 I-3 76; 55/65 1-1 55 I-2 54 I-3 51; 45/55 II-1 54. Doyenne du Cornice: Kapelle aanvoer: 18 ton 85/95 I-2 61 I-3 60; 75/85 I-2 82 I-3 73; 65/75 I-2 79 I-3 66. Saint Remy: Kapelle aan voer: 18 ton. 80/90 I-2 23; 70/80 I-2 36; 60/70 I-2 35. Triomphe de Vienne: Barendrecht aanvoer: 15 ton. 70/80 I-2 71; 60/70 I-2 70 I-3 45; 55/60 I-2 29. Kavel peren: Bonne Louise: Barendrecht aanvoer: 13 ton. 60/70 KL. I 57-65; 50/60 KL. I 36-39. Conference: Kapelle aanvoer: 17 ton. 65/75 KL. I 70 KL. II 30-50; 55/65 KL. I 31-50 KL. II 28-37. Beurre Alexander Lucas: Ka pelle aanvoer: 10 ton. 75/85 KL. I 63; 65/75 KL. I 61. Dovenne du co- mice: Barendrecht aanvoer: 13 ton. 85/95 KL. I 66-87; 75/85 KL. I 71 KL. II 58; 65/75 KL. I 69-80 KL. II 30. Kapelle aanvoer: 56 ton. 85/95 KL. II 30-53; 75/85 KL. I 71 KL. II 31-65; 65/75 KL. I 70 KL. II 29-59. Legipont: Barendrecht aanvoer: 10 ton. 75/85 KL. I 41 KL. II 23; 65/75 KL. I 43 KL. II 26; 55/65 KL. I 32 KL. II 22. Dinsdag 14 september 1993: Bloemkool: 47.000 st. 4 st. 76-80; 6 st. 68-85; 8 st. 55-71; 10 st. 46-63; 12 st. 24-47. Radicchio ros so: 2.000 kg. 13 136-160; 12 126-132; 9/11 132; 7/8 133-150; 6 149-165. Witlof: aanvoer: 29.000 kg. Eenmalig fust: lang I 280-312; klvp. 4 I 377-401; klvp. 5 I 368-396; klvp. 6 I 343-364; klvp. 3 I 355-363. Meerm. fust: krt grf I 201-279; kort II 155-206; ex krt II 140-173; onreg II 99-132. Aard appelen: 19.000 kg. Bildstar groot 21-28; Bintje groot 10-13; Eigenhei mer groot 52-58. Uien: aanvoer: 63.000 g. bonk (rood) 21-31, grof (33-43) 9-28f middel (15-41) 8-25; geschoond 100. Op de pluimveevleesmarkt is de laatste week weinig veranderd. Qua hoeveelheid is de afzet redelijk, het prijsniveau is onbevredigend. Het aanbod slachtrijpe kuikens is toege nomen, waardoor de prijzen wat on deruit gingen. De Nederlandse Vereniging van de Handel en Ver werking van Pluimvee, wild en tam me konijnen heeft besloten om z'n beursnotering slachtkippen voorlo pig te staken. De broedeimarkt wordt op dit mo ment ontlast door export van een- dagskuikens naar Polen. De vrije broedeiprijs ligt rond integratieni veau.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 14