FLORAGRAN B.V. Het westelijk halfrond: Canada! BLOEMZAADTELERS Oostenrijkers op bezoek WIE BEWAART, VENTILEERT MET TOLSMA TECHNIEK ORGANISCHE MEST MET EEN OOGST U SNEL Oost-West Kamp in Oostenrijk ALGEMEEN -ertje Mijn tekst luidt: TOLSMA TECHNIEK Wij zoeken nog enkele voor de teelt van: over- en meerjarige bloemen zomer- en winterviolen Inl.: P.C. Louws, tel. 01188-2096 CEBECO ZUIDWEST ZODEBEMESTEN IN WEI, LUZERNE- EN TARWELAND met TERRA TRIKE MEST DISTRIBUTIE ZEELAND d AKKERBOUWERS OPGELET: Uw adres voor: Agrarisch Handelsbedrijf M. Dieleman, Oudelande (Z. Bev.) tel. 01104-8651 Ontario-Canada, 11-25 augustus, 15-daagse vliegreis/busreis. Ontario is een belangrijke landbouwprovin- cie, waar veel Nederlanders zich ge vestigd hebben. Programma o.a.; 2e dag: rondrit Toronto: bezichtiging Muck Station, proefvelden; 3e dag: bezichtiging boerderij van traditio neel levende Amish-groepen; be zoek Doon Pioneer Village, herbouwd 19e eeuws Canadees dorp; 4e dag: bezoek wereldbe roemde watervallen, Niagara Falls; 7e dag: schitterende boottocht langs "duizend eilanden" in de bre de rivier St. Lawrence; 8e dag: tocht door landbouw- en veeteelt- gebied; agrarisch bezoek aan Ne derlander; 9e dag: rondrit door de fraaie "Franse" stad Quebec; 10e dag: tocht "Laurentian Mountains", bergen, valleien, meren en bossen; 11e dag: bezichtiging Montreal; 13e dag: bezoek agrarisch bedrijf; be zichtiging scheepslift De reis van uw leven! Lugano-Zwitserland, 11-20 augus tus, 10-daagse busreis. U verblijft in "Italiaans" Zwitserse stad Lugano tussen bergen, meren en mooie na tuur. Per kabelbaan naar de Mont Bré; tocht naar Locarno; boottocht op Meer van Lugano; wandeling door de prachtige tuinen van Villa Carlotta; bezoek markt van Luino aan de Italiaanse kant van Lago Maggiore; agrarische bezoeken en véél meer! Schotland-V.K., 17-26 augustus, 10-daagse bootreis/rondreis per bus. Programma aa.: 2e dag: be zichtiging York; 3e dag: rondrit door de Schotse hoofdstad Edinburgh, met kasteel, monumenten en par ken; bijwoning beroemde Taptoe; 4e dag: bezoek agrarisch bedrijf; be zichtiging whiskystokerij; 5e dag: mooie tocht naar Inverness; 6e dag: langs het beroemde Loch Ness (monster!) en Loch Lochy naar de hoogste berg van Schotland, Ben Nevis; 7e dag: tocht door de Schot se hooglanden; bezoek typisch highland-boerderij; 8e dag: bezoek bergboerderij met schapen; bezoek smederij Gretna Green; 9e dag: tocht door fraaie Yorkshire dales. Nog enkele plaatsen vrij: Tsjechië, 22-31 juli, 10-daagse busreis. Op bezoek in voormalig Oost-Europa, in de nieuwe republiek Tsjechië. De hoofdstad Praag is prachtig, evenals andere stadjes die u bezoekt, zoals het aan de Moldau gelegen stadje Cesky Krumlov en de sfeervolle stad Tele. U bezoekt verscheidene agrarische bedrijven en mogelijk tractorfabriek Zetor. Verder o.a. be zichtiging Macochakloof, bijwoning folklorevoorstelling en zwemmen in kuurbad in Kassei. Meldt u snel aan (voor tijdige visum- aanvraag): St. Petersburg en Moskou-G.O.S. 11-20 augustus, 10-daagse vliegreis. Vele prachtige kerken, paleizen en kloosters geven een beeld van het rijke leven ten tij de van de tsaren. Natuurlijk ziet u ook het dagelijks leven aan de Rus sen nu, in de warenhuizen, op de sovchozmarkt en op het platteland, waar agrarische bedrijven bezocht worden. Voor nadere informatie of uw aan melding kunt u bellen naar het Se cretariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085 - 512087. Nu ook geopend op zaterdag, 09.00 - 12.30 uur. Op werkdagen, 08.30 - 17.30 uur. Van 6 tot 8 augustus kun je deelne men aan een internationaal kamp van plattelandsjongeren in Oosten rijk. Het thema van het kamp is "Samenkomen-samenleven". Oost en West Europese deelnemers kun nen elkaar tijdens sporten, excursies en feesten leren kennen. Voor meer informatie: APJW, Denise de Jong van Lier, tel. 030 - 730830. PJZ-Schouwen Duiveland 1 augustus: Kanovaren en Barbe cue.. Kanovaren: vertrek om 14.30 uur vanaf Marco Capelle, Ravens- weg 1 te Scharrendijke. Barbecue: begint om 18.30 uur op de boerderij van Marco Capelle. Neem zelf bord, bestek en stoel mee. Voor de rest wordt gezorgd. Kosten: f 15,- voor leden. Niet leden f 25,-. Deelname aan één aktiviteit kost voor leden f 10,- en voor niet leden f 15,-. Op gave vóór 23 juli a.s. bij: Arianne Hanse, tel. 01119 - 1265 of Rita v.d. Velde, tel. 01113 - 1389. Provinciaal 13 november provinciale Bowling. Het gezelschap in de schuur van familie Hanse. Peter Hanse (links van het midden) geeft uitleg, de vrouw naast hem (witte jas) is de tolk. Op 16 juni bracht een groep Oostenrijkse boeren een bezoek aan twee bedrijven op Schouwen Duive land. Peter Hanse en Pieter de Rui ter werden bereid gevonden om hun bedrijf open te stellen. Het weer was de excursiegangers niet erg goed gezind. De regen viel met bak ken uit de lucht, maar het enthou siasme van de groep leed er niet onder. De ochtend werd begonnen met een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie De Ruiter. De heer De Ruiter vertelde over het bedrijf, de bedrijfsopzet en de resultaten. Veel belangstelling was er voor de tech nische resultaten van het bedrijf. Men was zeer onder de indruk van de grootte van het bedrijf. De ge middelde grootte van de bedrijven in het gebied waar de Oostenrijkers vandaan komen is niet meer dan rond de 5 ha., met een veebezetting van een paar koeien en een paar honderd varkens. Veelal zijn deze bedrijven nevenbedrijven. Na de dierlijke produktie stond de plantaardige sector centraal. Peter Hanse gaf uitleg over hoe het akker- bouwbedrijf gerund wordt. Hij werkt met zijn vader, oom en neef en gaf aan welke invloed deze ar- beidsbezetting op het bouwplan heeft. Gezien de bedrijfsgrootte, ar beidsinzet en teelten was men van mening dat het inkomen op een hoog niveau moet liggen. Dat dit niet het geval is kon men haast niet geloven. Verbaasd en met twijfel over toetreding tot de EG ging men huiswaarts. UW VERTROUWDE adres voor: aan- en verkoop van melk- en mestquotum, akkerbouw- en veeteeltbedrij ven. Marcel Obels O.G. b.v. taxateur, Wouw tel.: 01658 - 1570. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkei en, w.f. klinkers en natuur steenkeien. Pekaar Bestra tingsmaterialen b.v., tel. 01131 - 2069. Dt IDEALE SHOVEL VOOR HET BOERENWERK ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 9,50 elk woord meer 0,95. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 19, elk woord meer 1,90. /D/EI IP/IIO/NIl/EIR/SI Postbus 165 8300 AD Emmeloord Tel.: 05270-14755 Fax: 05270-99532 Om twee goede redenen: Tolsma "ventileert" de bes te bewaarideeën én levert een echte bewaarventilator. Voorbeeld: onze axiaalver- sie. Hoog rendement. En geluidsarm. Kent u een bewaarvakman die tegenwoordig met min der genoegen neemt? K1PPEMEST te koop in soorten en garantie, 01155 - 61875/65052. C. Steendijk, Axel. DOSMATIC PLUS doseer- toestellen. Niet elektrisch, in stelbare dosering, eenvoudig in onderhoud. Tel. 01131 - 2406. BEMIDDELING bij aan- en verkoop en taxaties van Agra risch Onroerend Goed in Zuidwest Nederland. A. Moggré O.G., St. Kruis, tel. 01170 - 52674. GELD TOE: bij zuiverings- compost, rijk aan fosfaat, te vens G.F.T. compost, K.A.S. 25% N. Te huur: mestwagen, te koop: TL-bakken. 01107 - 1124. TE KOOP: Clayson M103. Sloop met opraper en hakse- laar. 01197 - 2170. TE KOOP: Mullie tandemas 10 ton, Spijkstaal 3-2; kipwa gen 5 ton, Spijkstaal graan- wagen 5 ton; Kraker land- bouwwagen 4 ton; aanhang wagens 7 t/m 10 m. Han delsonderneming Dieleman, Biervliet, 01152 - 1277. TE KOOP: Kaweco haspel 180 m, pomp, 350 m slang en beveiliging. V.d. Sluis, 01151 - 484. TE KOOP: 1 Claes combijn; 1 aardappelrooier Knotser; landbouwwagen en kipkar ren. Verder landbouwwerk- tuigen. Tel. 01620 - 54472. LUCHTFOTO van uw be drijf, woning of omgeving. Bel Johan de Groene LUCHTFOTOGRAFIE. Tel. 01192 - 2087. BALEN PERS TOUW. Suzal 38,per pak. Kunststof 30,per pak. Voor groot pakpers 59,per pak. P.V. Eyzeren b.v., 01105 - 2040. TELECOMMUNICATIE, draadloze telefoons, observa- tie/bewakingsapp., telefax, registratie telef.gesprekken, telefooncentrales ver koop/aanleg. BECOTEX, tel. 01131 - 2406. TE KOOP w. bedrijfsstop: Mullié kipper; Cormick 423; stoppelploeg; 2 sch. wentel- ploeg; kromtandeg; aard. transportband, tel. 01646 - 12469. GERARD BREURE, taxa teur agarisch o.g. Dinteloord 01672 - 2614. Bemiddeling koop en verkoop. SLACHTKUIKENS, STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 - 1508. Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - Plaatmaterialen en balkhout Dupanel isolatieplaten Damwalprofielplaten (fab. British steel) - Industrieroldeuren PVC rioleringsmateriaal Eternit golfplaten enz. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7, Rilland Tel. 01135 1987 Fax 1889 Dierlijke mest: vloeibaar en vast VAM-GFT-compost met certificaat Vraag naar de mogelijkheden AXEL 01157-2800 - MIDDELBURG 01180-37576 - DINTELOORD 01672-2990 tel.: 01107-1659 Fax.: 01107-2901 Wikken Gele Mosterd, Tetila, Bladrammenas en Japanse Winteruien

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 12