Goltix aan de basis Onkruidbestrijding in bieten begint bij mij met een bespuiting met Goltix® bij het zaaien. Zo verkrijg ik een be drijf szekere bestrijding van een groot aantal onkruiden, waaronder kamille en straatgras. Daarnaast slaagt de na-opkomst bespuiting beter omdat de onkrui den reeds verzwakt zijn en daardoor gevoeli- saw-f- ger voor herbiciden. Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Lees vóór gebruik het etiket. 'Succesvolle teelt begint met Goltix'

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 16