iCbW leasen kon ook. HET BESTE ZAAD VOOR DE BESTE RASSEN m FA. L. BAERT HEREN AKKERBOUWERS, TUINDERS EN VEEHOUDERS!! AARDAPPELEN GASSEN! Zet dan SWINGFOG in. G. BRAS ZOON BV - FIJNAART BEMIDDELING, LEVERING EN AFNAME VAN ALLE SOORTEN DRIJFMEST MEST-DISTRIBUTIE ZEELAND ^rec/siezaad lees er alles over in onze nieuwe uienkrant BGS-rassen zijn in alle maten keihard de besten. Hyfast, Hystar, Hyfield, Hysam, Hyskin, Hygro, Armstrong, Hyton, Hyduro, Rijnsburger Balstora en Robusta vormen Europa's hoogst scorende en meest komplete uienassortiment. bejo zaden I deCrootenSlot idm Financiële middelen voor èlk idee. •llll ll II .vil tl .1 h 11 PARTNERS IN UIEN VEREDELING 24 VRIJDAG 5 MAART 1993 Diverse typen. Importeur: Bel voor informatie: (01686) 28 56 tel.: 01107-1659 fax.: 01107-2901 DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOERENWERK recision Postbus 50 - 1749 ZH Warmenhuizen telefoon (02269) 6162 - fax (02269) 3504 Postbus 1016 - 1700 BA Heerhugowaard telefoon (02207) 41500 - fax (02207) 40921 U heeft extra financiële armslag nodig, maar wilt uw liquiditeit niet aantasten Kies dan idm bank als uw specialist en betrouwbare partner, idm bank kan met flexi bele termijnbedragen inspelen op uw seizoensinkomen. Bijvoor beeld via een interessante lease constructie, zoals financiële of operationele lease. In samen werking met uw leverancier of financieel adviseur. idee! idm. bank Bel voor informatie uw leverancier, financieel adviseur of idm bank N.V.. Kabelw ei; 37, 1014 BA Amsterdam, telefoon 02C-5X68SIS. SIERHEKKEN J WINDWIJZERS BUITENLAMPEN SCHOUWKAPPEN SPECIAAL OPEN HAARDEN SCHOORSTEENKAPPEN OOK ELEKTRISCH OPENEN EN SLUITEN VAN HEKWERK IS MOGELIJK Nieuwe Kerkplein 31-33 - 4423 AC Schore Tel.: 01102-41419 Het nieuwe seizoen 1993 staat weer voor de deur. Ook dit jaar staan wij weer tot uw beschik king met de volgende werkzaamheden: Het maken van ruggen op 50 cm (werkgang 6 meter). Het zaaien op ruggen of vlak met een Miniair precisie zaaimachine. Beiden voor de teelt van: - cichorei - witlof - bieten - div. groentegewassen Het ritsen van het onkruid zowel op ruggen, als vlak. Het rijenspuiten van het onkruid. Beiden voor de teelt van alle voorkomende gewassen. Het poten van uw poot- en consumptieaardappelen met een Gruse of Snarenpootmachine evt. met moncereen vlb of Solacol vlb (ook voor overmaatse consumptiepartijen). Het aanaarden van uw aardappelen met een GLB kappenfrees. Het zaaien van mais zowel gewoon, als Delta incl. rijenbemesting. Het doorzaaien van gras of weide. Verder houden wij ons aanbevolen voor alle voorkomende loonwerken tegen scherpe prijzen en met vakkundig personeel. Vraag vrijblijvende informatie aan het vanouds bekende adres: 't Zand 12, tel. 01146-1420 Klapstraat 30, tel. 01146-1363 4576 CA Koewacht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 24