G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Majtttiuyfibiai Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Willige kaasmarkt Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Slachtrunderen krap Biggenprijzen Eieren goed gevraagd Brussel bewaakt appelimport Pootgoednoteringen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,40-8,85 7,05-7,75 7,20-8,35 5,70-6,30 Zwolle vr. 7,80-8,25 6,75-7,35 7,35-8,65 5,85-6,40 Leeuwarden vr. 7,35-7,75 6,45-6,90 7,10-8,50 5,65-6,35 Leiden ma. 8,20-8,60 6,85-7,65 7,40-8,40 5,85-6,25 Doetinchem di. 7,90-8,35 6,90-7,30 7,20-8,25 5,60-6,20 Leeuwarden di. 7,10-8,60 5,65-6,40 Purmerend di. 5,75-6,25 Groningen di. 6,70-7,00 5,60-5,90 Den Bosch wo. 8,10-8,60 6,85-7,50 7,30-8,40 5,65-6,25 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1850-2450 1975-2425 1450-1850 625-1125 Zwolle vr. 1800-2300 1875-2275 1375-1625 1050-1450 Leeuwarden vr. 1750-2300 1775-2250 1200-1475 700-1575 Leiden di. 2000-2350 2000-2325 1600-2000 950-1400 Doetinchem di. 1700-2750 1525-1875 700-1575 Purmerend di. 2000-2250 1450-1700 Groningen di. 1750-2200 1800-2100 1300-1475 850-1250 Den Bosch wo. 1650-2300 1850-2525 1475-2050 1025-1525 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 19 5,00-5,50 4,00-5,00 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 600-1050 400-580 290-350 325-385 125-325 Leiden di. 650-1125 480-620 240-340 325-420 190-230 Leeuw. di. 300-380 100-205 Den Bosch wo. 625-1075 470-570 300-450 350-410 160-240 Zwolle vr. Leiden di. Leeuwarden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-4,50 3,00-4,25 3,15-4,35 2,00-3,90 Slachtramlammeren 6,30-7,10 6,25-7,25 6,10-7,55 4,80-6,00 Fokschapen/stuk 110-160 125-155 Weidelammeren/stuk 60-90 60-115 75-115 65-85 11/02-18/02 ex btw bron PVV Stieren R3 7,31 Koeien 03 5,75 GOES ZUID- M/W- N/O.- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 200-265 Hooi pick up 375-380 380 400 Rood zwenk 100-120 Gr.z.hooi 2451>-2652> 2251» Raaigras 110-140 Tarwestro p.u. 240-230 230 230 Veldbeemd 110-165 Gerstestro 240 240 235 Tarwestro 130-165 Mais (900 VEM) 95-100 95 105 Gerstestro 130-175 Bierborstel 613)-68 623>-67 70 Maisgluten 125-130 125-130 125-130 Aard. persvezels 40 40 40 Voeraardapp. 35-40 354>-40 35-40 1) Roodzwenk/Engels raai 2> Veldbeemd 3' Ned. bostel/volle comb. ca. 30 ton 4>Stopa-aard VRIJDAG 5 MAART 1993 23 pi Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 46 I-3 45; 80/90 I-2 53 I-3 46; 70/80 I-2 63 I-3 52; 65/70 I-2 41 I-3 38. Golden delicious: Baren- drecht aanvoer: 65 ton. 80/90 I-2 57 I-3 53; 70/80 I-2 53 I-3 46; 65/70 I-2 43 I-3 43. Kapelle aan voer: 59 ton. 90/op 1-1 43 I-2 46 I-3 44; 80/90 1-1 61 I-2 53 I-3 54; 70/80 1-1 64 I-2 55 I-3 50; 65/70 1-1 44 I-2 45 I-3 41. Rode goudrei- nette: Barendrecht aanvoer: 50 ton. 95/op I-2 38 I-3 36; 85/95 I-2 52 I-3 49; 75/85 I-2 66 I-3 61; 65/75 I-2 35 I-3 27. Kavel appelen: Jonagold: Kapelle aanvoer: 42 ton. 90/op kl. I 42-46 kl. II 39; 80/90 kl. I 46-58 kl. II 40-44; 70/80 kl. I 49-68 kl. II 45-48; 65/70 kl. I 37-44 kl. II 41. Red elstar: Kapelle aanvoer: 53 ton. 90/95 kl. I 42-48; 85/90 kl. I 50-58; 80/85 kl. I 67-72; 70/80 kl. I 72-76; 70/75 kl. I 68-75; 65/70 kl. I 60-64; 60/65 kl. I 33-38. Karmijn: Barendrecht aanvoer: 18 ton. 90/op kl. I 36-39; 85/90 kl. I 36; 80/90 kl. I 47-55; 80/85 kl. I 41-46; 70/80 kl. I 41-55. Cox o.p.: Kapelle aanvoer: 17 ton. 85/90 kl. II 37; 80/85 kl. II 40; 75/80 kl. II 39-49; 70/75 kl. I 74-79 kl. II 44-49; 65/70 kl. I 63-71 kl. II 36; 60/65 kl. I 51-59. Elstar: Kapelle aanvoer: 59 ton. 90/95 kl. I 41-42; 85/90 kl. I 49-56; 80/85 kl. I 55-70 kl. II 39; 70/80 kl. I 65-77; 65/70 kl. I 44-65; 60/65 kl. I 34. Golden delicious: Kapelle aanvoer: 50 ton. 90/op kl. I 46; 80/90 kl. I 40-66 kl. II 41; 70/80 kl. I 40-74 kl. II 37-41; 65/70 kl. I 40-45. Blok peren: Conference: Barendrecht aanvoer: 29 ton. 75/85 I-2 134; 65/75 I-2 154 I-3 152; 55/65 I-2 145 I-3 137. Kapelle aanvoer: 37 ton. 65/75 I-2 157 I-3 152; 55/65 I-2 150 I-3 137. Kavel peren Conference: Kapelle aanvoer: 15 ton. 65/75 kl. I 151-155 kl. II 92-110; 55/65 kl. I 142 kl. II 84-112; 45/55 kl. II 26-70. De markt voor de jonge kaas is wil lig. Dat houdt vooral verband met de export naar de GOS ofwel de voormalige Sovjet-Unie. Daarheen gaat overigens ook nogal wat kaas uit de voormalige DDR. Voor de jonge kaas betaalt de han del "plusjes" boven de notering van Leeuwarden, die overwegend sym bolische betekenis heeft. Het laatst bekende cijfer van de week-uitvoer geeft rond 10.000 ton aan, dat was 1.000 ton meer dan in de week daarvoor. De markt voor de oudere soorten is kalm. Prijzen dek ken nauwelijks de gemaakte kosten van rente, opslag, uitdroging. De bo termarkt bleef rustig. De meest betaalde kaasprijzen, bij afname van importante hoeveelhe den zijn de volgende: Goudse kaas, merk F f 6,45-6,52; Goudse HB f 6,54-6,72 Goudse NH f 6,90-6,98; rechthoeken f 6,62-6,71; Edam, bolvorm merk F f 6,40-6,50; foliekaas f 6,67-6,86. Prijzen voor 12 kg. Marktprijs boe renkaas rond f 9,00. De handels voorraden Nederlandse kaas liggen rond 6.000 ton boven vorig jaar. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 25 fe bruari j.l. 56 stuks aangevoerd. De prijzen (incl. btw): luxe paarden f 2.750,— tot f 3.750,—; veulens f 450,— tot f 1.000,—; pony's f 750,— tot f 2.000,—; Shetlander pony's f 750,— tot f 1.500,—; slachtpaarden oud f 4,10 tot f 5,50; slachtpaarden jong f 4,10 tot f 5,30. Handel: vlot. Prijzen: gelijk. Krap aanbod was er deze week an dermaal de oorzaak van dat voor de slachtrunderen feitelijk meer werd betaald dan de opbrengstprijzen van het vlees rechtvaardigen. De krapte komt enerzijds door be perkt aanbod, anderzijds door weg vallen van import van levende slachtdieren. Krachtens een EG- besluit mogen deze niet geënt zijn tegen mond- en klauwzeer (MKZ). Dergelijke dieren zijn elders in de EG nog maar beperkt te vinden. Overi gens schijnen België en Frankrijk zo danige afspraken gemaakt, dat het onderlinge handelsverkeer in mkz- geënte dieren tussen beide landen ongestoord verder kan gaan. In de (top)jaren 1991 en 1992 wer den in ons land circa 1 miljoen run deren geslacht. Verwacht wordt dat het aantal runderslachtingen in ons land tot het jaar 2000 met gemid deld 2% per jaar zal afnemen, in to taal dus met ruim 15%. Vandaar dat een aantal slachterijen heeft beslo ten om de overcapaciteit die er in feite al was, daadwerkelijk aan te pakken. Op initiatief van het Pro- duktschap voor Vee en Vlees en de centrale organisatie voor de Vlees- groothandel hebben zij besloten tot de oprichting van de Stichting Sa neringsfonds Runderslachterijen. Stemming prijshoudend De stemming op de rundvee- en wolveemarkten was deze week kortweg als volgt: Slachtstieren: aanbod niet al te zware stieren past op vraag; zware, 'luuks' ogende dieren moeilijk te plaatsen, vrees voor te rijp en te vet. Kalfsvlees: afzetsituatie beter, dankzij vraag in Frankrijk; ver wachting: stijgende prijzen. EG- interventie van karkassen is in Nederland niet aan de orde van wege eis dat minimum inname 10 ton moet bedragen. Melk- en kalfvee: ruimer aanbod, minder vraag. Pinken, guste koeien en zomer- kalvend vee: goed gevraagd. Slachtschapen en de overhou- ders voor de slacht: ondanks iets ruimer aanbod vrij vlotte handel, even hogere prijzen. Zuiglammeren: handel rustig tot redelijk, staande prijzen. Melkprijs DOC f 82,83 De leden/leveranciers van de Coö peratieve Melkverwerkingsvereni- ging DOC te Hoogeveen hebben in 1992 melk geleverd met gemiddeld 4,32% vet en 3,45% eiwit. Daar voor ontvangen zij f 82,83 per 100 kg inclusief BTW. Deze melkprijs ligt op basis van gelijke vet- en eiwitge haltes f 0,84 per 100 kg lager dan in het boekjaar 1991. DOC verwerk te in 1992 97% van de melk tot kaas. Zuivelcoöperatie Coberco maakte eerder al bekend over 1992 bij ge middeld gehalte (4,41% vet en 3,47% eiwit) f 81,35 per 100 kg melk aan de leden te betalen. Deze prijs is f 2,80 hoger dan die van 1991. Coberco verwerkte in 1992 2,6 miljard kg melk, 48 miljoen kg minder dan in 1991. Zuivelmarkt wisselend De melkaanvoer blijft ongeveer 3 procent hoger dan in 1992. De offi ciële notering van mager melkpoe der is verlaagd met f 3,— per 100 kg die van weipoeder met f 5,—. De Apeldoornse melknotering voor standaardmelk ligt momenteel f 1,40 per 100 kg hoger dan verle den jaar rond deze tijd. In de kaasproduktiesector wordt op be heersbaar niveau geproduceerd. De markt ziet er gunstig uit. In de week van 8 tot 15 maart 1993 dienen de biggenprijzen, die ver meld staan in het Landelijk Biggen- prijzenschema van 4 januari 1993 met f 0,30 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,99. Als de laatste jaren Pasen in aan tocht was, was dit aan de ontwik keling van de eierprijs niet of nauwelijks meer te merken. Dit jaar- lijkt daar vrandering in te komen. Er is goede vraag. Verleden week resulteerde dit in een prijsverhoging van ongeveer 1 cent. Deze week komt hier waarschijnlijk nog een halve cent bij. Op de hoge re vraagprijzen van de handel werd niet afwijzend gereageerd. Gevolg is dat de legpluimveehouders hun voerkosten weer betaald krijgen. Dat was lange tijd niet het geval. Behalve in Duitsland is er nog steeds koopinteresse van derde lan den. Hong Kong is nog steeds geïn teresseerd en Spanje koopt ook nog steeds. Het bestuur van de eierveiling te Barneveld doet alsnog verwoede pogingen om de veiling voor onder gang te behoeden. Diverse voercoö- peraties zijn bang dat hun relaties met legpluimveehouders zullen wor den ondermijnd als de veiling stopt. Slachtpluimvee onzeker De verkoopprijzen van de pluim veeslachterijen bleven op te laag ni veau. Een daling van de contractnoteringen voor de mesters was het onvermijdelijke gevolg. NCD veroorzaakt nog enige krapte in het aanbod slachtrijpe kuikens. Aan te nemen is dat de januari-inleg broedeieren weer op minstens nor maal niveau ligt. Dit, na drie achter eenvolgende maanden die 5 10% beperking te zien gaven. De op brengsten van uitgelegde ouderdie- ren zijn matig. De broedeierensituatie is nogal onover zichtelijk. De continuïteit van diver- Gezien de zeer grote eigen EG- produktie - in 1992 zo'n 10,5 mil joen tegen 8,5 miljoen ton gemid deld in voorgaande jaren -, heeft de Europese Commissie besloten om de EG-import van tafelappelen te gaan bewaken. Dit zal gebeuren aan de hand van invoercertificaten. Zo'n certificaat kan men bij het Pro- duktschap voor Groenten en Fruit verkrijgen tegen een waarborgsom van f 3,98 per 100 kg. Voorts wil de Europese Commissie referentie hoeveelheden vast stellen; dit wil zeggen: per land een maximale im- porthoeveelheid. In totaal zouden er in de EG niet meer dan 611.500 ton appelen mogen worden toegelaten. Binnenkort wordende eerste ZHR- appelen in Rotterdam verwacht. Volgens het Produktschap verwach ten diverse landen van het Zuidelijk Halfrond (ZHR) meer appelen te plukken dan in 1992; Chili 19%, Nieuw Zeeland 9%, Zuid Afrika 7% meer appelen te plukken dan in 1992. Vorig jaar exporteerden de ZHR-landen ongeveer 700.000 ton appelen naar de EG. (VOORJAAR) Woensdag 3 maart 1993 Noordelijke: A 28/35 f 132,-; A 35/45 f 59,-. Delta's: A 28/35 f 108,-; A 35/45 f 57,-. se exportmarkten op de korte termijn staat onder druk. Varkenslachterijen profiteren De meeste slachterijen hebben sinds het begin van dit jaar vrijwel elke week verlies geleden vanwege een te hoge inkoopprijs van de var kens als gevolg van de zuigkracht van de levende export. Omdat er geen levende varkens het land uit mochten, hadden de slachterijen deze week eindelijk eens niet over een krap aanbod te klagen. De af- zetmogelijkehden van het vlees vie len niet tegen. De 'voorzet' van de varkenshandelaren tijdens de Vleu- tense varkensbeurs van verleden week vrijdagavond werd door de slachterijen benut. Ook zij verlaag den de prijs voor de mesters met 20 cent per kg geslacht gewicht. Voor volgende week wordt een minder groot aanbod van slachtvarkens verwacht. Per kg. lev. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Vleuten (95-120 kg.) 1.93-1.98 Termijnmarkt (aug. '93) 2,40 VELV (95-120 kg) West Nederland 2,15 Oost NéfflPand 2,13 Roepprijs inkooporganisaties per kg. gesl. gew., incl. btw 75-95 kg. 54% Vorige Deze week week Cavee/Coveco 2,54 2,34 Druvar 2,52 2,32 Lunenburg 2,57 2,37 Veecentrale 2,57 2,37 Vleuten 2,13-2,18 2,44-2,46 Zuidgroep 2,57 2,37 CVS (Scharrelv) 3,46 3,26 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Coveco/Cofok 87,50 Dalland N 92,00 82,00 Dalland Z 90,00 80,00 Fomeva 88,00 78,00 Lunenburg 86,00 76,00 Richtprijs LBS 77,45 67,40 Veecentrale 84,00 74,00 Vleuten (verw.) 84,00 75,00 LEI 83,50 CVS (Scharrelb.) 112,00 103,00 niet tijdig bekend 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht markten Zwolle gesloten Leiden Den Bosch Basiscontr.prijs/kg. incl. 10 ct. toesl./incl. btw. 1,63 Vrije prijzen week 27/02-06/03 Lichte witte kippen 0,76 Zwaardere bruine kippen 0,76 Slachtkuikenmoederdieren 1,08 Slachtkuikens licht 1,88 Slachtkuikens 1800 gr. 1,89 Slachtkuikenintegraties LEI, week 8 Slachtkuikens 1,71 netto 1601 gr. per kg. lev. gew. af mester Eendagskuikens 0,57 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Schatteman Hy-Belco, 1000 kg Wiko 1000 kg Minitel (Frankrijk) Deinze (België) 3,10-3,40 3,10 3,10 3,70 3,70

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 23