Goltix, onmisbaar in iedere mix. De onkruidbestrijding in de bieten wordt bij ons uitge- mmwol voerd door middel van het LDS-systeem. Goltix® WG is hierin onmisbaar vanwege zijn brede werking tegen on kruiden. Belangrijk hierbij is om op tijd te beginnen met de bespuitingen, direct bij opkomst van de bieten en ze consequent te herhalen. Zo blijven we het onkruid de baas. Bij de laatste bespuitin gen wordt de dosis Goltix WG verhoogd met het oog op het be- strijden van late kiemers van onder andere zwarte nachtschade. 'Succes met Goltix in het LDS-systeem' Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen Lees vóór gebruik het etiket. PjhprJ.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 21