Banen op de weg D -ertje OOGST U SNEL FA. L. BAERT Wegvervoer VEELZIJDIGE AANDRIJFTECHNIEK IN BREEDTE, HOOGTE EN DIEPTE Te koop: RIJENFREZEN HEREN AKKERBOUWERS, TUINDERS EN VEEHOUDERS!! Een goedgekeurde spuit is beter. GEBR. WESTSTRATE B.V. Te koop: ZAAIMACHINES *d LANDBOUWSCHAP KARTERING AARDAPPELPERCELEN Te koop gevraagd: Aardappelen Uien Winterpeen W. VAN KEMPEN CO. Opleiding kipper-chauffeurs MET EEN Mijn tekst luidt: AXEL Buitenweg 25 Tel. 01155-3210 VERNIEUWDE TANDEN- SLEEPEGGEN L.P. MELIS Van Gemeren Troost B.V. 01155-8000 voor: het milieu het gewas uw portemonnee! Van Gemeren Troost B.V. BLIJVERS KIEZEN P. VAN EYZEREN B.V. Lekkertander en Prior [A.M.) als vroege aardappel, altijd succes! In de teelt milieu-vrien delijk I Bij de han del zeer ge liefd i Bij de consument een feest maal Lekkertander en Prior ZODEBEMESTEN IN WEI, LUZERNE- EN TARWELAND met TERRA TRIKE MEST DISTRIBUTIE ZEELAND gewestelijke raad voor zeeland cereshof 4 - postbus 150, 4460 ad goes - telefoon 01100-12220* - giro 651917 Voor het gebied midden Zeeuwsch- Vlaanderen vragen wij in het kader van het Besluit Bestrijding Aardappelmoeheid een gegadigde voor het in kaart brengen van aardappelpercelen. De werkzaamheden zullen een periode van 10 a 12 weken omvatten in de maanden mei - juni - juli 1993. Sollicitaties vóór 15 maart a.s. te richten aan: Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Zeeland Postbus 150, 4460 AD Goes Oude Tonge, tel. 01874-1470, 06-52.73.78.38 De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Voor een aantal kippervervoerders in Midden-Zeeland zijn wij op zoek naar kandidaten die opgeleid willen worden tot kipper-chauffeur. In ca. 1 week zult u de techniek van het kiepen en het rijden in het terrein onder de knie moeten krijgen. U bent in bezit van uw C-rijbewijs en CCVB-diploma en u heeft rij ervaring (evt. in de agrarische sector). U bent bereid om op wisselende dagen van de week te werken. Informatie bij Joop van Gijs, tel. 01100-3 18 34, Goes, Piet Heinstraat 2b. Vestigingen inAmsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, Heerenveen, Venlo en Goes. ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 9,50 elk woord meer 0,95. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 19,—, elk woord meer 1,90. Aandrijftechniek Zeer harde verwisselbare tanden Zeer goede egalisatie Aan de hef. Aan de ketting Achter de rotoreg Inlichtingen: tel. 01189-1227 (inruil op Baselier frezen) - Struik aanaardkap '83 - Struik aanaardkap, wisseltandw., RVS kap, nieuwe haken, '85 - Rumptstad aanaardkap - Rumptstad aanaardkap handgesch. tandw.kast, hardmet. haken, '90 - Diverse rijenfrezen met aanaarders Tel. 01865-1000 Na 17.00 uur: Wim Hoek, tel. 01100-16157 Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - Plaatmaterialen en balkhout - Dupanel isolatieplaten - Damwalprofielplaten (fab. British steel) - Industrieroldeuren - PVC rioleringsmateriaal - Eternit golfplaten enz. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7, Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 Inlichtingen over adverteren in dit blad Het nieuwe seizoen 1993 staat weer voor de deur. Ook dit jaar staan wij weer tot uw beschik king met de volgende werkzaamheden: Het maken van ruggen op 50 cm (werkgang 6 meter). Het zaaien op ruggen of vlak met een Miniair precisie zaaimachine. Beiden voor de teelt van: - cichorei - witlof - bieten - div. groentegewassen Het ritsen van het onkruid zowel op ruggen, als vlak. Het rijenspuiten van het onkruid. Beiden voor de teelt van alle voorkomende gewassen. Het poten van uw poot: en consumptieaardappelen met een Gruse of Snarenpootmachine evt. met moncereen vlb of Solacol vlb (ook voor overmaatse consumptiepartijen). Het aanaarden van uw aardappelen met een GLB kappenfrees. Het zaaien van mais zowel gewoon, als Delta incl. rijenbemesting. Het doorzaaien van gras of weide. Verder houden wij ons aanbevolen voor alle voorkomende loonwerken tegen scherpe prijzen en met vakkundig personeel. Vraag vrijblijvende informatie aan het vanouds bekende adres: 't Zand 12, tel. 01146-1420 Klapstraat 30, tel. 01146-1363 4576 CA Koewacht Laat daarom Uw spuit keuren door ons SKL goedgekeurd keuringsstation. Wij werken uitsluitend volgens SKL-normen en met SKL gediplomeerde keurmeesters. Voor inlichtingen: Zuidweg 13-15, 4413 NL KRABBENDIJKE Tel. 01134-2610 Filialen te: Goes, tel. 01100-30112 Koudekerke, tel. 01180-11213 - Hassia 12r precisie exakta S - Hassia 6r precisie exakta S - Hassia 4r mais multisem met kunstmest - Benac 4r mais met kunstmest Tel. 01865-1000 Na 17.00 uur: Wim Hoek, tel. 01100-16157 KUNSTMESTSTROOIERS MAAIERS SCHUDDERS HARKEN dealer voor Z. en Noord Beveland en Walcheren MECHANISATIE- CONSTRUCTIE- EN INSTALLATIEBEDRIJF Borssele, tel. 01105 - 2040 Vert. T. de Jonge 01170 - 53071 TELECOMMUNICATIE, draadloze telefoons, telefax, beantwoorders met semafoon oproep, doorkiezers, etc. Bel voor info: Becotex, tel. 01131 - 2406. UW VERTROUWDE adres voor: aan- en verkoop van melk- en mestquotum, akkerbouw- en veeteelt bedrijven. Marcel Obels O.G. b.v. taxateur, Wouw tel.: 01658 - 1570. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkei en, w.f. klinkers en natuur steenkeien. Pekaar Bestra tingsmaterialen b.v., tel. 01131 - 2069. SLACHTKU1KENS, STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 - 1508. BEWAKING OBSERVA TIESET d.m.v. camera monitor. Bel voor info: Beco- tex: tel. 01131 - 2406. GERARD BREURE, taxa teur agarisch o.g.. Dinteloord 01672 - 2614. Bemiddeling koop en verkoop. MOEILIJKHEDEN met la den van landbouwprodukten - potstallen uit mestenputten uitgraven. Bel Bobcat ver huur, v. Tiggelen, Huyber- gen, 01644 - 2910. Snel en goedkoop. KIPPEMEST te koop in soorten en garantie, 01155 - 1875/5052. C. Steendijk, Axel. GELD TOE voor org. mest, dat kan met zuiveringscom- post met analyserapport, op afroep leverbaar. Info: J. Dicleman: 01107 - 1124. BEMIDDELING BIJ aan- en verkoop en taxaties van Agra risch Onroerend Goed in Zuid-West-Nederland. A. Moggré O.G. St. Kruis, tel. 01170 - 52674. TIJDELIJK GELD TOE VOOR SCHOON GFT com post. Te koop K.A.S. 25% N., tevens te koop gevr. hooi en stro. Ko Dieleman, tel. 01107 - 1124. TE KOOP: I P.Z.-T.K. 210 Graskneuzer, Weiger schotel- maaier 190 u., Lely rotoregge 300-20, 3- en 4-veld krom- tandegge, 10 tons Cebeco kip wagen, Amac 150 aard.rooi er, type DII, Niemeyer wen- telploeg, Cramer 4-rijige pootmachine, v. Rumpt. rij— enfrees (kappen), Steketee stroverzamelwagen en klauw- vork, 12-rijige Vicon precisie- zaaier voor bieten. Cebeco Mech. B.V. Middelburg, 01180 - 14957, 01103 - 1704. TE KOOP: Ford 8210v.w.d., Fendt 611 2 w.d. met lucht- remmen. Miedema 16 tons kipkar, Miedema duoband 2x6 m. Hassia 2-rijige aardap pelplanter met dubbele band. Vicon 2 rijige aardappelplan ter voor vroege aardappelen. Div. Rumptstad, Cappon en Kverneland ploegen. Aan hangwagen 7x2.50 m. Maaier P.Z. 165. Te koop gevr. Ford 5000 en super Major. K. van Houte, Polderweg 2, Kruinin- gen. Tel. 01130 - 82580. TE KOOP: pootaardappelen. Bintje, afgek. op Yn virus. Los of gezakt. Franco thuis. 05954 - 15267. WEGENS BEËINDIGING VEEBEDRIJF: drinkbakjes, stalmatten, hangkettingen en boxen. 01189 - 1765. VEEHOUDERS OPGELET! Laat achter uw drijfmesttank een milieu-vriendelijke sleuf- koutermachine monteren door Landb. Mech. Bedr. J. Lorier, van 't Hofweg 2, Ga- pinge, tel. 01180 - 36477. Met Een Lekkerlahder of een Prior-veld hoeft u niet of nauwelijks te spuiten tegen pnytophthora-rot. (En de Prior is bovendien onvatbaar voor aard appelmoeheid). Zeer vroea rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en knolgebreken. Want ze zijn voor alle bestemmingen geschikt. Want beide zijn wer kelijk overheerlijk van smaak. Ze schillen gemakkelijk, zonder pitten. Voldoende bloemig en toch vast in de kook, bakken prachtig geel. De Lekkerlander knol len zijn ovaal, die van de Prior zijn lang (b.v. voor hele lange frites). Zijn ook erg geliefd bij volkstuinders om hun probleemloze teelt zonder bestrijdings middelen. Pootgoed, in iedere maat, is nü beschik baar bij uw pootgoed- leverancier. aardappelen als traktatie! DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOERENWERK tel.: 01107-1659 Fax.: 01107-2901

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 10