WIE BEWAART, EIST TOLSMA TECHNII m 12 ELKE WEEK HET ZLM-BLAD IN DE BUS DAT KAN! Agrarische makelaardij -Schade Wie - niet adverteert Gevaar voor minder uniformiteit in beleid kamperen bij de boer HANSE.^S HAAMSTEDE MEYERS hollestelle handel bv ADVERTEREN DOET VERKOPEN TOLSMA TECHNIEK Wij kunnen ons voorstellen dat U als inwoner van een agrarisch gebied het ZLM-blad wekelijks wilt ontvangen, om zo op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en vaktechnische informatie uit de wereld van de land- en tuinbouw. De abonnementsprijs op het ZLM-blad bedraagt M10,- per jaar. Wilt U een abonnement stuur dan snel onderstaande bon naar Abonnementenafdeling ZLM Antwoordnummer 60 4460 VB Goes (geen postzegel) JA, abonneer mij tot wederopzegging op het ZLM-blad. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Het verschuldigde abonnementsgeld wordt direct na ontvangst van de factuur voldaan. Landbouwers opgelet! Met dit bewffs geven wij u een vol jaar garantie op de door ons werkzaamheden. [rijf uitgevoerde POCWA, kenmerk voor vakwerk De kampeerboeren vrezen dat de regels voor het kamperen bij de boer minder uniform worden dan ze nu zijn. Volgens voorzitter Piet Lam- pert van Vekabo Walcheren is het onwaarschijnlijk dat de Wet op de Openlucht Recreatie (WOR) er ooit nog komt, nu staatssecretaris Ga- bor een decentralisatie van het be leid naar provincies en gemeenten heeft aangekondigd. De kans is dan groot dat per gemeente verschillen de regels en voorwaarden voor het runnen van een mini-camping gaan gelden. De heer Lamport zei dit voor de, traditioneel drukbezocht, alge mene vergadering van zijn organisa tie afgelopen dinsdag in Ons Huis te Meliskerke. "We worden afhankelijk van de gril len en grollen van plaatselijke politi ci", aldus de Vekabo-voorzitter. "Elke gemeente gaat zijn eigen lied zingen, en dat leidt maar tot onmen selijke verschillen. Het liefst zien we een uniforme regelgeving". Die uni formiteit zou bijvoorbeeld moeten gelden voor het maximaal toegesta ne aantal kampeereenheden. De Ve kabo is voorstander van het gedurende het hele seizoen toestaan van 15 eenheden. Niet minder vanwege de economische noodzaak, en niet meer om de klein schaligheid van het kamperen bij de boer te behouden. Het zit de kam peerboeren dwars dat er nog steeds geen duidelijke regelgaving tot stand is gekomen. "De problemen zijn eindeloos, het is net een tv-serie die steeds maar door gaat", aldus Lampert. Geen kermistoestanden De Vekabo had twee interessante sprekers bereid gevonden een inlei ding te houden. Mr. G.W. Smalle- gange, publicist, sprak als 'consument-kampeerder'. Hij maak te duidelijk dat iemand voor het kamperen op een boerenerf kiest en niet voor een 'grote-stadscamping' vanwege het ontbreken van, wat hij noemde, kermistoestanden. Door het persoonlijke contact met boer en boerin voelt de campinggast zich ook echt een gast, en geen num mer. Om de charme van de mini- camping te behouden moet deze beperkt van omvang blijven. "Wat mij als consument betreft is 15 een heden acceptabel, maar meer ook niet". Volgens de heer Smallegange mag de landbouw wel blij zijn met de kampeerboeren omdat ze zoveel pr bedrijven voor de agrarische sec tor. "Die pr werkt tien keer beter dan welk positief stuk dan ook in de krant", zei de publicist. Wethouder A. Lampert van de ge meente Valkenisse, een neef van de voorzitter, hield een niet minder in teressant betoog. Als verantwoor delijk bestuurder voor de recreatie in zijn gemeente gaf hij aan dat de meesten zich aan de regels houden, maar dat controle altijd nodig blijft. Zonder controle zouden de overtre ders worden beloond, en dat zet scheve gezichten een zou ook de 'goeden' minder gezagsgetrouw kunnen maken. En: "Beter streng opgetreden dan de zaak in de soep laten lopen en achteraf op moeten treden". Voorts zei hij dat zijn ge meente, gezien de andere belangen, teveel tijd moet stoppen in het kam peren bij de boer, vooral in verband met piekopvang. De wethouder: "Bij toenemende drukte regent het telefoontjes met verzoeken om de piekopvang open te stellen, maar als de drukte weer afneemt belt er nooit iemand die zegt dat de piek opvang weer ingetrokken kan wor den". Hij zei voorts de indruk te hebben dat er wel eens oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de piek opvang, dat er zelfs op wordt gere serveerd. r/ WARMTI OP IEDER MOMENT OP ELKE PLAATS Hollestelle Handel heeft een pasklaar antwoord op vragen over tijdelijk verwarmen. Master heteluchtkanonnen VAL infraroodstralers Master electrische heaters Master propaanheaters Levering uit voorraad. Informatie en prijzen op aanvraag. Ook op zaterdagmorgen geopend. vm SINDS 1874 STERK IN MARCONISTRAAT 6. 4461 HH GOES. TECHNIEK POSTBUS 62.4460 AB GOES. TELEFOON 01100-13330 FAX 01100-31996 I olsma is al generaties lang de I beste basis voor een winst gevende bewaring. Met de meest beproefde, volledige en geavanceer de bewaartechniek die er te koop is. In een programma dat voortdurend wordt verbeterd en vernieuwd. En waaraan u op alle fronten de aller hoogste eisen kunt stellen. Ongeacht of het gaat om keerwan- den. Produktvriendelijke half ronde kokers. Meet-units. Of een nieuw koncept voor mix-lucht units. En zo hoort het toch ook. Want waarom zou u met min der genoegen nemen? Postbus 165, 8300 AD Emmeloord. Tel. 05270-14755. Fax 05270-99532. IDIEI mi/O/N/tlE/fi/S r AHLMANN - MACHIN 13-14 15-16 dcc. JAARBEURS UTRECHT 4 dagen demonstraties met noviteiten van een groot aantal deelnemers Tot ziens in de Jaarsbeurs/Utrecht Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plaatmaterialen en balkhout - Dupanei isolatieplaten - damwalprorieiplaten (tab. British steel) Industrieroldeuren PVC rioleringsmateriaal - Etemlt golfplaten eiu. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 Ring 19,4328 AE BURGH-HAAMSTEDE Telefoon 01115-3424 Ing. A. J. Hanse, beëdigd rentmeester, makelaar o.g. AUTOSCHADE Watervlietseweg 12 01176-1660 Uzendijke

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12