Bonken vast, consumptie slecht Bloemen en planten Champignons Gebrek aan snijbloemen C.H.Z. Nieuws Eieren Fruitveiling CHZ Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten - - - - - - - - - - De afzet van bonken, dit wil zeggen van grove aardappelen voor de frite- sindustrie verloopt volgens ver wachting. Maar die van consumptieaardappe len in de maat 40-50 mm begint ge leidelijk aan meer tegen te vallen. Een en ander vormt andermaal een afspiegeling van oogst 1991: mooi maar niet grof. Nu men aan het sor teren is, kunnen de bonken vlot weg, maar de kleinere maten niet. De voorraden daarvan zijn dan ook ruim. Dat drukt de prijs. Van daar dat de noteringen deze week met f 1,- tot f 1,50 per 100 kg moesten worden verlaagd. Daarbij komt dat ook Frankrijk en België volop aan de markt zijn. Belgische leveranciers zijn soms bereid voor 12 a 14 cent te verkopen. Weliswaar heeft dit te maken met lage kwaliteit, maar er zijn toch afnemers die hier op in gaan. Over leveringen aan Oost Europa was woensdagmiddag nog steeds niets duidelijk. Deelnemers CKA-regeling Aan het systeem van uniforme keu ringsmethodieken in het handelsver keer van de Commissie Kwaliteitskeuring Aardappelen (CKA) van het Produktschap voor Aardappelen nemen thans 15 bedrij ven deel. Voor 'consumptie' zijn dat: Aardappel Afzet Organisatie Zierik- zee, Agrico Holland Emmeloord, Korteweg B.V. Bronten, Koval Itter- voort, C. Meijer Swifterbant, B. Schaap Biddinghuizen, Verhagen Dinteloord. Voor industrie aardappelen nemen deel: Aviko Steenderen, Dagety Foods Holland Deventer, Fritesspecialist Ar- cen/Lomm, Meijer Frozen Foods Kruiningen, Nestlé Nederland Ven- ray en Vriezo Sexbierum. Deelname aan de CKA-regeling houdt in dat de onderneming de aardappelen van z'n leveranciers keurt volgens centraal vastgestelde methodieken. De CKA-deelnemers worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Graanmarkt volop in beweging De internationale markt voor tarwe Veilinggegevens week 18/11-22/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 0,62 Roos kleinb. - 0,38 0 Freesia - 0,37 0 Chrysanthemum - 0,56 Dianthus tros 0,21 Gerbera - 0,62 Gypsophila 0,54 Iris - 0,40 Lilium Az. hybr. - 0,62 Alstroemeria 0 0,50 - Aster - 0,52 Bouvardia 0,44 - Euphorbia fulg. - 0,70 - Cyclamen - 2,59 Rhododendron 2,66 - Snijbl. totaal 0,48 Kamerpl. totaal 2,15 - Veilinggegevens week 18/11-22/11 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede pnjs trend Klasse I-2 40 3,25 - Klasse I-2 60 3,28 - Klasse II-2 80 2,55 Klasse II-3 100 1,98 - Klasse III-3 100 1,92 - en gerst was verleden week volop in beweging. Uit de vrije markt werd door 'Brussel' 367.500 ton tarwe en 805.500 ton gerst vrijgegeven. Bovendien werd er voor 7 50.000ton tarwe aan China een speciale export subsidie vastgesteld. Als gevolg daarvan liepen de prijzen op. Voor de 1.800 ton tarwe die er maandag op de beurs in Groningen werd aan geboden, was dan ook meer belang stelling, met name van de meelindustrie. Maar gerst had in Groningen weinig interesse. De pre mies voor brouwgerst waren lager dan in voorgaande weken. De haver was van zeer goede kwalteit. Groe ne erwten noteerden prijshoudend. De meeste bloemen zijn duur. Dat vinden althans de kopers. Ze spre ken van 'gebrek' aan snijbloemen. Voor een volle veilingkar betaalden ze deze week gemiddeld genomen tegen f 1000,-. De telers hebben echter de huidige prijzen nodig. Telers van alstroemeria's en trosan- jers komen aan de huidige midden- prijzen - resp. 40 en 20 cent - beslist tekort. Goede kwaliteit brengt veel hogere prijzen op - tot resp. 145 en 85 cent -, maar die is er maar wei nig. Het donkere weer speelt een rol. De import van deze bloemen moet trouwens nog op gang ko men. Na twee weken met almaar dalende chrysantenprijzen, brachten deze snijbloemen afgelopen week geleidelijk aan meer geld op. Woensdag kwamen troschrysanten aan een middenprijs van 65 cent. Grootbloemige rozen deden toen 68 cent, kleinbloemige rozen 47 cent. Gerbera's (enkele) kwamen aan 68 cent gemiddeld, de gevulde bloe men aan 73 cent. Tulpen werden woensdag Rijnsburg voor iets lagere prijzen weggedrukt dan maandag. Toch brachten ze gemiddeld nog 50 cent per stroel op. Hyacinten op potjes vielen eveneens goed te verkopen. Planten De prijsvorming van groene planten stelt nog steeds teleur. Meestal trek ken de prijzen in de zomer aan, maar dat is dit jaar niet gebeurd. Te lers van bloeiende planten maken gemiddeld genomen redelijk goede prijzen. Kerststerren moesten een beetje prijsgeven. Maar de meest gangbare maat bracht deze week toch nog f 3,- op. Minder fruit, hoge prijzen In oktober hebben de veilingen voor 85 miljoen aan fruit verhandeld, te gen 60 miljoen in oktober 1990 en 48 miljoen in 1989. De prijzen wa ren dan ook extreem hoog en zijn dat nog. Voor een kilo appelen en peren bood de handel gemiddeld f 2,35 per kilo. Vorig jaar oktober kwam de middenprijs nog niet aan de gulden, in oktober 1989 zelfs niet aan de drie kwartjes. De veiling- omzet aan vers fruit in de periode januari t/m oktober komt dit jaar uit op zo'n 490 miljoen tegen 452 mil joen in 1990 en 365 miljoen in 1989. De aanvoer loopt iets terug. In Ba- rendrecht en Kapelle zijn de afgelo pen week ongeveer 1100 ton appels en 800 ton peren geveild. Bij de ap pels bleef de Jonagold het belang rijkste ras. In veel gevallen was er sprake van matig gekleurde appe len. Veel van deze appels komen dan ook terecht op de markt voor schilappels. Bij de Elstar wordt de kwaliteit beter. De bleke Elstar is op geruimd en de beter gekleurde ap pels komen nu weer volop te voorschijn. De middenprijs van dit ras kon hierdoor een dubbeltje stijgen. De aanvoer van Cox was deze week vrij groot. Door de hoge prijzen wordt met dit ras niet gespeculeerd en hierdoor worden deze appels vrij vlot geruimd. De middenprijs van de I 75/80 kwam deze week uit op 3,31. Van dit ras zal er na 1 januari weinig meer in de cellen te vinden zijn. Bij de Golden is het precies an dersom. De meeste Golden is in de ULO cellen geplaatst en hierdoor zal er tot 1 januari weinig aanvoer plaats vinden. De prijs van dit ras is echter zeer goed. I 80/90 gemid deld 2,40 en I 70/80 gemiddeld 2,03. Voor degenen met eigen koel ruimte zou het misschien lonend zijn om dit jaar reeds een cel van dit ras te openen. Bij de peren bleef de prijs van de Conference en de Doyenné deze week vrij konstant. Wel opvallend is de bijzonder grote vraag van Confe rence I 55/65 te leveren in dozen. De opgaves voor de kerstveiling van 5 december in Kapelle zijn binnen. Dit jaar zal er ongeveer 1 miljoen ki- MARKT BARNEVELD week 14/11-21/11 Per 100 stuks ProVeBa (21/11) wit ProVeBa (21/11) bruin ProVeBa (26/11) wil ProVeBa (26/11) bruin Evadag wil (wk 46) bruin Ven wit (wk 46) bruin Roveco-nolering is gelijk aan Ven 42-43g 6,50 6,50 per 100 per kg. 48-54 gr. 11,40-13,00 2,38-2,41 57-61 gr. 14,00-14,50 2,46-2,38 64 gr. 13,75-14,85 2,15-2,32 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g 10,42 (ld) 11,83 (ld) 13,51-13,49 10,28 (ld) 12,05 (ld) 13,17-12,95 13,78-13,66 13,54-13,65 10,30 (ld) 11.72 (ld) 12,81 (dd) 13,15-13,46 10,15 (ld) 12,08 (ld) 12,94 (ld) 13,61-13,48 13,40-13,36 13.78 (ld) 10,40 11,80 12,60 13,35 13,15 10,30 12,05 13,15 13,75 13,60 9,95 11,15 12,70 12,95 13,00 13,10 9,70 11,05 12,70 12,95 13,00 13,10 lo voor de klok komen. Van het tota le aanbod wordt 200 ton verpakt fruit aangeboden. Dinsdag 26 november 1991: Blok Cox: Barendrecht 32.000 kg. 80/85 I-2 324; 75/80 I-2 350 I-3; 70/75 I-2 323 I-3 273; 65/70 I-2 250 I-3 232; 65 I-2 172 I-3 159. Kapelle 35.000 kg. 80/85 I-2 290 I-3 287 II-2 226; 75/80 I-2 328 I-3 339 II-2 273; 70/75 I-3 326 II-2 279; 65/70 I-2 240 I-3 244 II-2 227; 60/65 I-2 170 I-3 182 II 166; 55/60 I-2 121 I-3 119 II-2 117. Elstar: Barendrecht 28.000 kg. 85/90 I-3 146; 80/85 I-3 254; 75/80 I-3 255; 70/75 I-3 233; 65/70 I-3 194; 60/65 I-3 164; Kapelle: 31.000 kg. 80/85 I-2 263; 75/80 I-2 293; 70/75 1-1 277; 65/70 1-1 228 I-2 224; 60/aa65 I-2 152; 55/60 I-2 94. Golden: Baren drecht 23 ton. 80/90 I-2 241 I-3 246 II-3 147; 70/80 I-2 210 I-3 202 II-3 117; 65/70 I-2 137 I-3 138 II-3 91. Jonagold: Barendrecht 20.000 kg. 80/90 I--2 241 I-3 138; 70/80 I-2 261 I-3 150; 65/70 I-2 154 I-3 143. Kapelle 71.000kg. 80/90 1-1 245 I-2 208 I-3 175 II-3 111;70/80 1-1 256 I-2 211 I-3 175 II-3 110; 65/70 1-1 181 I-2 128 I-3 114 II-3 94. Kavel Boskoop: Kapelle: 20 ton. 85/90 I 249-257 II 203-226; 75/85 I 253-272 II 173-238; 65/70 I 237-243 II 152-231. R. Boskoop: Barendrecht 29 ton. 85/95 I 253-303 II 205; 75/85 I 262-313 II 235; 65/70 I 244-269 II 204-217. Kapelle 26.000 kg. 85/95 I 253-292 II 210; 75/85 I 264-312 II 220-224; 65/75 I 240-252 II 197. Cox: Barendrecht 23.000 kg. 75/80 ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Voer- vlgs. AVZ Telersprijzen gewas 0 mm aardappelen Emmeloord 21/11 20,00-22,25 4,00-5,50 14,00-16,00 Zeewolde 22/11 20,00-22,25 13,00-16,00 Goes 26/11 20,50-21,50 21,50-22,50 6,00 14,00-16,00 Dronten 27/11 20,00-22,75 Leeuwarden 22/11 20,00-22,25 4,50-6,00 14,00-16,00 Bildstar 40-65 mm 31,00-33,00 Eigenheimer 40-65 mm 30,00-32,00 Irene 40-65 mm 38,00-39,00 Groothandels- Klei Klei Zand Zand prijzen 40-50 mm 50 mm 40-50 mm 50 mm Rotterdam 25/11 Bintje 15,00-16,00 28,00-29,00 13,50-15,00 27,00 27,50 Eigenheimer 31,00-33,00 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ april '92 33,10 33,10 33,30 50mm+ mei '92 36,90 36,00 35,80 50mm+ juni '92 38,10 37,80 per 100 kg. Goes Groningen Rotterdam GRANEN di 26/11 di 26/11 ma. 25/11 Tarwe (basis 16%) 39,25 40,75-41,75 42,00 (dec.) Brouwgerst 45,50 47,00 Zomergerst 37,75-38,65 39,50 Haver 35,00-40,55 41,00 Voergerst 33,00-34,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 140,00* 157,50 Karwijzaad 165,00* 130,00-160,00 170,00 Koolzaad, dubbel nul 81,00 prima doorsnede GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30-0,35; afw. partijen. Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 56,50-59,00 65,00 Kapucijners 89,00-112,50 120,00 Bruine bonen 92,50 100,00 I 352 II 121-233; 70/75 I 326-332 II 125-259; 65/70 I 243-263 II 105-173; 60/65 II 65-123. Kapelle 26.000 kg. 80/85 I 279 II 162-181; 75/80 I 284-318 II 151-211; 70/75 I 312-330 II 133-238; 65/70 I 205-256II 116-200; 60/65 I 137-163 II 84-137. Elstar: Baren drecht 70.000 kg 80/85 I 262 II 90-190; 75/80 I 285-289 II 92-205; 70/75 I 270 II 96-212; 65/70 I 167-206 II 78-167. Kapelle 42.000 kg. 80/85 I 195 II 114-149; 75/80 I 191-261 II 127-204; 70/75 I 197-254 II 126-203; 65/70 I 160-200 II 89-167; 60/65 I 143-144 II 87-124. Golden: Kapelle 17.000 kg. 80/90 II 165; 70/80 I 197-210 II 143-154; 65/70 I 125-143 II 197-210. Jonagold: Barendrecht 34.000 kg. 80/90 II 110-152; 75/80 I 250 II 144-159; 70/75 I 234 II 150; 65/70 II 78-124. Kapelle: 41.000 kg. 80/90 I 127-254 II 100-152; 70/80 I 129-261 II 89-161; 65/70 I 169-184 II 89-110. Karmijn: Baren drecht 25.000 kg. 80/90 I 208-216 II 164-198; 70/80 I 220-234 II Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs - wk 18/11-22/11 ring trend prijs trend week 18/11-22/11 ring trend prijs trend week 18/11-22/11 ring trend prijs trend Cox orange 75/80 3,32 Spruiten A1 1,04 Tomaten rond Al 2,23 Golden Delicious 70/80 1,96 Witlof, kort fijn 1EM 1,78 - Tomaten vlees B 1,92 - Elan 65/70 1,49 - Venkel 1,30 - Tomaten cherry middel 0,94 Boskoop groen 75/85 2,64 - Bloemkool 8 2,69 Komkommers 41/51 0,92 Boskoop rood 75/85 3,07 Witte kool, deense 9/11 0,31 Glassla 21/22 0,89 Jonagold 70/80 2,03 - Rode kool A 0,25 - Glassla 31 op 1,02 Elstar 75/80 2,65 Spitskool 0,63 Paprika groen 75/85 3,05 Gloster 70/80 1,30 Boerenkool 0,46 Paprika rood 75/85 5,18 Karmijn 70/80 2,48 Broccoli 3,44 Paprika geel 75/85 7,43 Conference 65/75 2,49 Spinazie 1,39 Aubergines 225/300 4,83 Doy du Cornice 65/75 2,09 Andijvie 1.72 Radijs MIDDEN 0,90 Gieser Wildeman 60/70 2,41 - Waspeen A1 0,36 Courgette 9 0,97 St. Remy 60/70 1,72 - Breekpeen 200/400 1,25 Prei BLOK 2 0,85 - 163-210; 65/70 I 173-174 II 134-187. Kapelle 28.000 kg. 80/90 I 193-209 II 166; 70/80 I 189-218 II 171; 65/70 I 151-163. Peren Blok Conference Barendrecht 36.000 kg. 65/75 I-2 250 I-3 189; 55/65 I-2 177 I-3 128. Kapelle 123.000 kg. 65/75 I-2 258 I-3 243 II-2 222 II-3 184; 55/65 I-2 189 I-3 183 II-2 171 II-3 166; 45/55 II-2 64 II 3 59. Doy enne Barendrecht 55.000 kg. 85/95 I-2 255 I-3 215; 75/85 1-1 261 I-2 246 I-3 212; 65/75 1-1 219 I-2 215 I-3 205; 55/65 I-2 95 I-3 79. Kapelle 86 ton. 85/95 I-3 227 II-2 165 II-3 102; 75/85 I-3 240 II-2 206 II-3 118; 65/75 I-2 203 II-2 139 II-3 91; 55/65 I-3 101 II-2 74 II-3 60. Kavel Conference Barendrecht 19.000 kg. 75/85 I 129-131; 65/75 II 61-105; 55/65 II 48-93. Kapelle 11.000 kg. 65/75 I 237-270 II 165-226; 55/65 I 73-205 II 97-139; 45/55 II 42-56 Doyenne: Barendrecht 23.000 kg. 85/95 I 194-223 II 110-160; 75/85 I 172-241; II 141-172; 65/75 I 157-224 II 101-163; 55/65 I 7-II 38-80. Kapelle 59 ton. 85/95 I 179-200 II 144-157; 75/85 I 221-236 II 127-187; 65/75 I 165-209 II 95-150; 55/65 I 60-97 II 62-69. Gieser Wildeman: Baren drecht 16 ton. 70/80 I 295-311; 60/70 I 159-249 II 215; 50/60 I 138-261 II 137-140. St. Remy: Ba rendrecht 13.000 kg. 80/90 I 137-158 II 129-140; 70/80 I 146-172 II 138-150; 60/70 I 147-167 II 131; 50/60 I 112-115 II 55-103. Kapelle 20 ton. 80/90 I 158-163; 70/80 I 160-175 II 152-157; 60/70 I 160-167 II 141-149; 50/60 I 97-103 II 91-93.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14