NIEUWE TEELTEN BIJLAGE NIEUWE TEELTEN Nieuwe teelten. Je kunt er als moderne landbouwer niet omheen. De Info markt "Nieuwe teelten" op dinsdag 3 december a.s. in de Prins van Oranje te Goes is bedoeld om u op weg te helpen. U vindt er informatie over teelt èn afzet van nieuwe gewassen. Handel, industrie, voorlichting en onderwijs zijn aanwezig om u wegwijs te maken. Ter gelegenheid van de Infomarkt heeft de redaktie van het ZLM-blad deze bijlage samengesteld. In gesprekken met een aantal ondernemende boeren zijn de goede en minder goede ervaringen opgetekend. Ook wordt aandacht besteed aan aktiviteiten van Grobeka, de veiling CHZ en andere initiatieven, die bedoeld zijn om de landbouw in zuidwest-Nederland nieuwe perspectie ven te bieden. Kortom, een bijlage die het lezen èn bewaren waard is. land- en tuinbouwblad VRIJDAG 22 NOVEMBER 1991

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1