Zaaitijd is Tribunittijd 'lilü Direkt na zaaien is het tijdstip bij uitstek voor een onkruidbestrijding in granen. Het voorjaar is maar al te vaak nat, ook kiemen de belangrijkste onkruiden in het najaar. Waar Tribunil in de herfst wordt in gezet kan het gewas van begin af aan zonder konkurrentie tot ont wikkeling komen. Tribunil is voor alles een veilig middel dat kan worden toegepast in alle rassen van wintertarwe en wintergerst. Tribunil werkt breed. Niet alleen duist, straatgras en windhalm, maar ook breed blad igen zoals ka mille, muur en ereprijs worden bestreden. Een najaarsbehan deling met Tribunil werkt dóór, zelfs tot in het voorjaar. Lees vóór gebruik eerst het etiket. Tribunil. Zekerheid vanaf de start f i'

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 24