LER DOELTREFFEND IN DE T' 3- v; I GRAANTEELT. Boxer ti r j n f Duist is één van de meest lastige onkruiden in wintertarwe eni moet daarom zo vroeg mogelijk worden uitgeschakeld. Met) ywKËÊÊÊ$ Boxer slaat u gericht en hard terug tegen deze gevreesde, concurrent van uw wintertarwe. Boxer is een breedwerkend! bodemherbicide met een uitstekende werking op duist èn kleefkruid. Ook andere in het najaar kiemende onkruiden jty|zoals windhalm, straatgras, muur, paarse dovenetel en op-^ slag koolzaad worden grondig aangepakt. Boxer kan worden! toegepast vanaf het zaaien tot opkomst in alle winter-' tarwe- en gerstrassen. Lees voor gebruik altijd het etiket. Muur Duist Kleefkruid 1 1 1 mgm jj U, i i n L_ yr i 1 Inhoud 5 Ster TtotoOnvanumrm HJ701 N Wertaan» Mof. proauKbeart, GefWU-WOitf Itmoua Oilwnn wrwonM» «•«tihlS"»' I «Aaawii Meerei Agn> 5-3K ICI Agro, Postbus 551,3000 AN Rotterdam. Telefoon (010) 4171911

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 16