Zuivel gunstiger, rundvee stabiel Bloemen en planten- Champignons Matig eind afzetseizoen bloembollen Bloemen en groenten redelijk geprijsd Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Prijsbericht CHZ Vlas Peulvruchten Fruitveiling CHZ Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Veiling St. Annaland I 14 De zuivelmarkt blijft zich gunstig ontwikkelen. De afzetmogelijkhe den van runderen en schapen wa ren afgelopen week iets beter. De prijzen veranderen niet veel. De Apeldoornse melknotering steeg voor standaardmelk van f 73,60 begin oktober, tot f 75,20 op dit moment. De boternotering steeg als gevolg van schaarste met f 15,- per 100 kg. De notering voor weipoeder ging in twee weken met f 13,- per 100 kg omhoog. Ook de noteringen voor mager melkpoeder bleven in de lift. Dit, omdat uit Oosteuropese landen weinig of geen aanbod wordt verwacht. De kaasprijzen zijn ondanks hoge voorraadcijfers nog steeds vast. Men verwacht voor dit jaar een pro- duktie van 600.000 ton. Voor de komende weken rekent men op een stabiele zuivelmarkt. Tendenzen rundvee en schapen De tendenzen op de markten voor rundvee en schapen waren afgelo pen week kortweg als volgt: Slachtkoeien en slachtvaarzen: rustige tot redelijke handel: geen noemenswaardige prijsveranderin- gen. De aanvoeren waren kleiner. Slachtstieren: wat vluggere handel: op de markten iets hogere prijzen voor koppels stieren af bedrijf staan de prijzen. Rundvlees: een goed prijshoudende vraag, vooral naar voorvoeten. Ach tervoeten van slachtstieren liggen moeilijk in de markt. Bij export noteerden de prijzen iets lager. Verse koeien: hogere prijzen, vooral voor koeien met een mooie 'plas' melk. Kalfkoeien en guste koeien om op te zetten: kalme handel tegen nage noeg dezelfde prijzen. Nuchtere kalveren: redelijke, even vlottere handel; iets hogere prijzen. Den Bosch noteerde voor stierkalve ren f 25,- f 50,- hoger. Voor vaarskalveren bleven de note ringen gelijk. Vleeskalveren: iets minder vlot op genomen tegen dezelfde hoge prij zen: markttendens stabiel. Veilinggegevens week 07/10-11/10 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 0,53 Roos kleinb. 0,27 - Freesia 0,30 - Troschrysant 0,50 Gerbera 0,44 Gypsophila - 0,73 Iris 0,24 Lelietak - 0,62 Alstroemeria 0,55 0 Cyclamen - 2.41 Acacia Dealbata 1,90 - groep Aster 0,39 Bouvardia 0,43 Dianthus tros p.st 0,19 Euphorbia 0,50 fulgens p.st Limonium 0,43 - Rhododendron 2,74 - Snijbl. totaal 0,41 Kamerpl. totaal 2,22 Veilinggegevens week 07/10-11/10 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 3,93 Klasse I-2 60 4,38 Klasse II-2 80 2,21 - Klasse II-3 100 1,88 - Klasse III-3 100 1,69 - Slachtlammeren en -schapen: korte re aanvoer, williger stemming, iets hogere prijzen. Weidelammeren: goede vraag, aan bod hierdoor aan krappe kant; vlot te, prijshoudende handel. Den Bosch noteerde hoger. Veevoedergrondstoffen De Amerikaanse oogst van sojabo nen is ongeveer even groot als ver leden jaar. Maar het Amerikaans ministerie van Landbouw verwacht dat beduidend meer soja voor ex port beschikbaar komt. Op dit be richt reageerde de markt in Europa met lagere prijzen, zij het dat de ho gere dollar deze ontwikkeling enigs zins compenseerda De overige veevoedergrondstoffen staan eveneens onder prijsdruk. Mais noteerde prijshoudend, mede omdat de aanvoer uit Europa via water duur is vanwege lage wa terstanden in de rivieren. De hoopvolle verwachtingen op een goed afzetseizoen voor tulpe- en hy- acintebollen zijn voor tulpen niet be waarheid. Als oorzaken hiervan gelden diverse ontwikkelingen. Zo kwamen meer en grotere bollen uit de grond dan verwacht. Narcissen zijn er gewoon teveel. De broeierij kon er niet meer opnemen. Op de exportmarkt bleek Engeland een geduchte concurrent. Overschotten moesten noodge dwongen voor zeer lage prijzen wor den verkocht. Dat is uiteraard ook niet bevorderlijk voor de voorver koopprijzen oogst 1991. De huidige moeilijke marktsituatie voor tulpebollen is enerzijds ver klaarbaar omdat diverse landen het - vanwege de hoge vraagprijzen aan het begin van het seizoen - enigs zins hebben laten afweten. De nog al hooggespannen afzetmogelijkhe den in Oosteuropese landen zijn ook niet uitgekomen. Verder is de afzet markt van tulpen ongunstig beïn vloed door het late rooiseizoen. In veel gevallen werd de tijd voor pre paratie te kort voor een zeer vroege 'trek'. Daarom volstaan nogal wat 'broeiers' het komende seizoen met één trek minder. Dok de prijzen van hyacintebollen waren aan het begin van het ver koopseizoen beter dan aan het eind. De geprepareerde bollen zijn uitein- deijk voor niet al te hoge prijzen bij de broeiers terecht gekomen. De lelie-oogst geeft normale op brengsten. De voorverkoop blijft rustig doorlopen. Bij de handel in geprepareerd materiaal voor de pro- duktie van leliebloemen, de zoge naamde ijshandel, raken sommige soorten geheel op. Dit kan een goe de start betekenen voor de afzet in het volgende seizoen. De handel in geprepareerde irissen (30 graden) verloopt zeer vlot. Som mige soorten zijn al bijna niet meer te koop. De prijzen lopen op. De handel in amaryllisbollen loopt best. Van gladiolen komt er geen top- oogst. Dit kan de marktsituatie gunstig beïnvloeden. De dahlia- oogst lijkt redelijk goed te worden. Er kan goed worden verkocht. Het prijsniveau ligt behoorlijk hoog. Deze week daalden de prijzen van de meeste groenten enigszins, maar het algemene prijsniveau bleef re delijk. Er kwamen nog steeds veel bloe men van buiten. In verband met slechte weersvooruitzichten namen de kopers halverwege de week een nogal afwachtende houding aan. Hoewel sterk verschillend per soort, bleven de prijzen van snijbloemen bevredigend. De handel in kamer planten bleef onbevredigend verlo pen. Er schijnen grote hoeveelheden groene planten boven de markt te hangen. De afgelopen week was er zowel in Barendrecht als in Kapelle sprake van een grotere fruitaanvoer dan we de laatste weken gewend waren. In totaal werd er bijna 1400 ton appels en 1100 ton peren aangevoerd. In Kapelle was er deze week zelfs een recordomzet van ruim 4,2 miljoen gulden. Bij de appels was er vooral veel aanvoer van Elstar, Cox en Bos koop. De prijs van goede partijen Elstar en Cox blijft op een vrij constant niveau. De prijs van de Boskoop is echter gezakt. In het be gin van de week lag de prijs van een partij Rode Boskoop nog rond de 3,75 maar door de grote aanvoer was weer aan het eind van de week toch ruim 2 kwartjes van deze prijs af. Ook de Jonagold gaf hetzelfde beeld te zien. Bij een kleine aanvoer op maandag was de prijs van de 170/80 nog 3,31 maar op vrijdag was dit gedaald naar 2,93. Bij de peren was er een grote aan voer van Doyenné du Cornice 400 ton. De middenprijs van de 175/85 kwam uit op 2,80 en 165/75 2,70. De aanvoer van Con ference is op het moment niet zo groot. De 155/65 en 165/75 konden hierdoor in prijs stijgen. Voorver MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,25-11,00 1,93-2,04 week 03/10-10/10 57-61 gr. 11,90-12,85 2,09-2,11 64 gr. 13,00-13,50 2,03-2,11 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (08/10) wii 9,56 10,25 11,36 ProVeBa (08/10) bruin 7,76 9,31 10,32 11,57-11,59 12,12-12,04 ProVeBa (10/10) wit 9,55 11,67 ProVeBa (10/10) bruin 8,13 9,58 11,00 12,10-12,09 12,51-12# Evadag wit 8,10 9,55 10,75 11,65 12# bruin bruin 8,10 9,55 11,00 12,10 12,45 Ven wil 5,25 7,90 8,55 9,15 10,65 11,00 12,05 bruin 5,25 7,90 8,50 9,10 10,65 11# 12,10 Roveco-notering is gelijk aan Ven ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Klei Voer- vlgs. AVZ Telersprijzen gewas 0 mm 40-50mm aardappelen Emmeloord 10/10 16,50-17,50 5,00-7,00 12,00-14,00 Zeewolde 11/10 16,50-17,50 15,00-17,00 Goes 15/10 16,50-17,50 17,50-18,50 6,00 14,00-18,00 Dronten 18/10 17,50-18,50 14,00-17,00 Leeuwarden 11/10 16,50-17,50 6,00-7,00 12,00-14,00 Bildstar 40-65 mm 28,00-30,00 Eigenheimer 40-65 mm 29,00-31,00 Groothandels- Klei Klei Zand Zand prijzen 40-50 mm 50 mm 40-50 mm 50 mm Rotterdam 14/10 Bintje 18,00-19,00 22,00-23,00 11,00-12,00 21,00-21,50 Eigenheimer los 28,00-30,00 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ april '92 50mm+ mei '92 29,40 31,70 31,40 33,80 34,00 34,00 50mm+ juni '92 36,80 koop 7/10 165/75 2,53 155/65 1,98-2,03 II45/55 1,11. De kleinste maat van de Conference heeft het op het moment qua prijs moeilijk en staat onder druk terwijl de overige maten juist in prijs stijgen. De komende weken zal de aanvoer van Conference weer iets toene men. De aanvoer van Bonna Louise en Beurré Hardy begint nu snel af te nemen. Bij de Beurré Hardy had dit hogere prijzen als gevolg. Dinsdag 15 oktober 1991: Bloemkool: aanvoer 72.000 st; 6 st. p.bk. 1-1 78%; I-2 70; 8 st. p.bk. 1-1 70, I-2 56%, 10 st. p. bk. 1-1 64, I-2 50. Witlof: aanvoer: 27.000 kg; krt. grf. I S 295, 2 281%, 3 231; lang I 2 311, 3 221; kip. 4/5 I 2 465%; kip. 6/7 I 2 426%; kip. 2/3 I 2 450; kort II S 237/2, 2 195. Spruiten: aan voer: 195.000 kg. Al 1 1262 2 97; BI 1 110%, 2 100; Cl 2 80; Dl 2 141%; Dl kl.poolf. 2 182%; All 1 62; Bil 1 69%; Dll 1 106%, 2 72; Ell 1 99. Uien: aanvoer: 26.000 kg; Bonken 40-55, grof 33-50, middel 6-37. Aardappelen: aanvoer: 47.000 kg. Bintje 15-28; Eigenhei mer 25-42. per 100 kg. Goes Groningen Rotterdam GRANEN di 15/10 di 15/10 ma. 14/10 Tarwe (basis 16%) 39,00 39,55-40,55 41,00 Brouwgerst 45,00 46,00 Zomergerst 37,05-38,05 39,00 Haver 35,05-37,25 39,50 Voergerst 32,50-34,00 36,55-37,55 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 140,00* 160,00 Karwijzaad 150,00* 100,00-135,00 160,00 Koolzaad, dubbel nul 67,00 prima doorsnede GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30-0,35; afw. partijen. Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 56,00-58,50 65,00 Kapucijners 87,50-112,50 120,00 Bruine bonen 115,00 125,00 Dinsdag 15 oktober 1991: Blok Cox: Barendrecht 14.000 kg. 75/80 I-2 271 I-3 326; 70/75 I-2 280 I-3 289; 65/70 I-2 226 I-3 226; 60/65 I-2 158 I-3 172. Kapelle 59.000 kg. 75/80 I-2 331 I-3 291; 70/75 I-2 320 I-3 306; 65/70 I-2 259 I-3 237; 60/65 I-2 192 I-3 178. Elstar: Barendrecht: 26.000 kg. 75/80 I-2 278 I-3 253; 70/75 I-2 258 I-3 247; 65/70 I-2 231 I-3 215; 60/65 I-2 161 I-3 166. Kapelle: 91.000 kg. 75/80 I-2 271 I-3 253; 70/75 I-2 268 I-3 253; 65/70 I-2 226 I-3 217; 60/65 I-2 173 I-3 162. Golden: Kapelle: 13.000 kg. 80/90 I-2 237 I-2 70/80 247 I-2 65/70 166. Jonagold: Barendrecht: 29.000 kg. 80/90 I-2 233 I-3 212; 70/80 I-2 261 I-3 236; 65/70 I-2 193 I-3 159. Kapelle: 30.000 kg. 80/90 I-2 246; 70/80 I-2 297; 65/70 I-2 168. Kavel R. Boskoop: Kapelle: 37.000 kg. 85/95 kl. I 228-285 kl. II 188; 75/85 I 254-327 II 221- 65/75 I 181-252 II 207-216. Cox: Baren drecht: 23.000 kg. 75/85 I 229-267 II 128-270; 70/75 I 264 II 120-266; 65/70 I 230 II 95-228; Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs wk 07/10-11/10 ring trend prijs trend week 07/10-11/10 ring trend prijs trend week 07/10-11/10 ring trend prijs trend Cox orange 75/80 2,93 Witlof kort 1 EF 3,72 Tomaten rond Al 1,46 Golden Delicious 70/80 2,51 Natuursla 28/30 0,20 Tomaten vlees B 1,64 James Grieve 70/80 - 1,86 Bloemkool 8 0,95 - Komkommers 41/51 0,76 Boskoop groen 75/85 2,81 - Witte kool, deense 9/11 - 0,25 Glassla 21/22 0,43 Boskoop rood 75/85 3,16 - Rode kool A 0,27 Paprika groen 75/85 2,67 Jonagold 75/80 3,02 Spitskool 0,26 0 Paprika rood 75/85 - 2,45 Elstar 75/80 2,71 Chinese kool 0,58 - Paprika geel 75/85 - 3,92 Conference 65/75 - 2,16 - Broccoli - 2,39 Aubergines 225/300 - 4,83 Doy du Cornice 65/75 2,69 Spinazie - 2,04 Radijs MIDDEN - 0,65 Gieser Wildeman 60/70 - 2,41 - Andijvie - 0,38 Courgette 9 - 0,72 St. Remy 70/80 1,36 Waspeen Breekpeen Bospeen Prei A1 200/400 BLOK 2 0,24 0,22 0,71 0,90 60/65 I 168 II 67-167. Kapelle: 27.000 kg. 75/80 I 228-325 II 148-242; 70/75 I 230-313 II 155-258; 65/709 I 180-261 II 114-194; 60/65 I 134-155 II 69-154. Elstar: Barendrecht: 27.000 kg. 75/80 II 114-214; 70/75 II 139-214; 65/70 II 118-194; 60/65 II 89-179. Kapelle: 57.000 kg. 75/80 I 222-280 II 96-191; 70/75 I 219-272 II 87-184; 65/70 I 181-227 II 79-174; 60/65 I 127-139 II 75-143. Karmijn: Kapelle: 22.000 kg. 80/901 158-218 II 139-162; 70/80 I 174-219 II 151-1799: 65/70 I 137-146 II 97-113. Peren, blok B. Hardy Barendrecht 21.000 kg 70/80 I-2 252 I-3 230; 60/70 I-2 193 I-3 193; 50/60 I-2 54 I-3 54. Kapelle 26.000 kg I-3 70/80 243; 65/70 I-3 213; 60/65 I-3 173: 50/60 I-3 66. Conference Baren drecht 15.000 kg. 60/70 I-22 263 I-3 240; 50/60 I-3 193. Kapelle 52.000 kg. 65/75 I-2 269; 55/65 I-2 219. Doyenne Barendrecht 20.000 kg 75/85 I-2 286 I-3 265; I-2 267 I-3 263; 55/65 I-2 124 I-3 117. Kapelle 54.000 kg. 75/85 I-2 286 I-3 284; 65/76 I-2 270 I-3 268; 55/65 I-2 134. kavel B. Hardy Kapelle 42.000 kg. 70/80 I 264 II 124-216; 65/70 I 200-224 II 95-187; 60/65 I 77-178 II 55-153 Conference Barendrecht 15.000 kg. 75/80 I 161; 65/75 I 126-147 II 86-155. 55/65 I 84-154 II 59-137. Kapelle 42.000 kg. 65/75 1 223-273 II 165-176. 55/65 I 99-191 II 90-143. Dinsdag 15 oktober 1991: Eigenhei mer, gew. 22-30. Bintje, gew. 17-21, bonk 27, kriel 35. Bildstar, gew. 32. Gloria, gew. 19-22. Aanvoer: 73 ton.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14