Steketee Machinefabriek steketee bv Adverteren is bekend blijven NOOD- SLACHTINGEN WINDENERGIE RENDABEL EN MILIEUVRIENDELIJK LAGERWEY WINDTURBINE B.V. D -ertje Wie adverteert i VENTILATIEKANALEN ALLES IN VOORRAAD Voor al uw k Bruinsma B.V. Dronten 032210-12646 J.L. Murre 03210-12751 F. Soer 03210-15288 FA. L.E. WEEMAES-KINDT WATERSCHAP SCHOUWEN- DUIVELAND KENNISGEVING SCHOUW voor AARDAPPELEN etc. Vraag vrijblijvend informatie en prijs. NIEUWENHUIJSE - KRUININGEN Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 Nieuw! De Lagerweij LW 18/80: Miedema Boxenv. BV 60 BV 75 LBV 130-70 Miedema Stortbunker SB40 Rollenzeef Miedema duoban 8 t/m 16 mtr. Miedema Kippers 7, 8,10 en 12 ton. Rumptstad Cultivator 3,25 mtr. Cappon 3 sch. ploeg, z.g.a.n. J.D. tractor 4 WA 85 PK f 29.500,- Deutz DX 85 PK 4 WA f 26.500,- P0.M. afweegunit f 3.950,- Grimme 2 r. aardapp.r. Transporteurs 6, 7, 9 mtr. Wuhlmaus 2 r. aardapp.r. MET EEN OOGST U SNEL! Mijn tekst luidt: Werken met een goedgekeurde spuit is altijd beter voor het gewas, het milieu en... uw budget! Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland maakt bekend dat op 15 november 1991 en de daarop volgende dagen de jaarlijkse schouw zal worden gedreven over alle sloten - ook kavelsloten - in het gehele water- schapsgebied. Tijdens de schouw dienen de sloten zuiver, op breedte en op diepte te zijn, de zich in de dam men bevindende duikers zuiver en in goede staat van onderhoud te verkeren, de afgetrapte of in gelopen kanten hersteld en het uit de sloten op de wegbermen aanwezige vuil verwijderd te zijn. Naast deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat alle weg- en kavelsloten, sloten en greppels rondom de erven, alsmede alle in voornoemde sloten gelegen duikers in de districten I en III vóór 31 december 1991 op de vereiste diepte wor den gebracht c.q. worden geschoond. De districten, waarvoor dit geldt, zijn respectie velijk gelegen: I ten westen van de Delingsdijk III ten oosten van de Schouwsedijk en de Weg naar de Val en ten westen van de Groenedijk, de Oude Polderdijk en de Noorddijk. Nadere informatie kunt u bij de technische dienst van het waterschap verkrijgen (tel. 01110-12551). Zierikzee, 14 otober 1991. Het dagelijks bestuur voornoemd, mevrouw A.P. de Haan, dijkgraaf. J.E. Overzet, griffier. TOON v/d &00yft.AG9GS Tevens partijen L-steunen te koop. (keerwandsteunen) Ovezandseweg 6A, Oudelande 01104-233/333 bgg 01195-525 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 TE KOOP GEVRAAGD: 1 of 2 schaar rondgaande ploeg voor DB tractor uit beginjaren 1950, staat van onderhoud geen bezwaar, tel. 01188 - 3170. TE KOOP: Aardappel transporteur 9 meter, merk Bijlsma type 900; Cappon 2 m. cultiv. (vastetand en triltand); Cappon HSU wentelploeg; Rumptstad wentelploeg TW 40; 6 tons stalen kipper; Amac en Hassia aard. rooier. Cebeco Mech. BV Middelburg, 01180-14957 - 01103 - 1704. TE KOOP: Old-Timer tractor 1950, Porsche 2 cill. 1850,—, 01146 - 1629. TE KOOP: een Homburg drainreiniger (spuit) en Saxonia zaaimachine, 3 mtr., 23 pijpen, z.g.a.n. 01667 - 2354. HET PLANTSEIZOEN is weër geopend. Alle haagconi feren en haagplanten in voor raad. Kom naar B. Rijk, Oostdijk 8, Ossenisse, tel. 01148 - 2647. Voor W-Zvl P. Rijk, Sta- tendijk 1, Schoondijke. AARDAPPELSORTEERDER TE KOOP:. 3 Maten sorteer- baar, tel. 01180 - 23445. TE KOOP: div. gebr. transport banden, 3 transportbanden van 10 t/m 18 m. Leesbanden, op- voerbanden, sorteerder, dozeer- bunker, kantelaar, stortbak met regelb. motor enz. P. de Korne, 's-Gravenpolder, 01103 - 1558 - 2349. Landbouwers opgelet! Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plaatmaterialen en balkhout - Du pa nel Isolatieplaten - damwalproflelplaten (tab. British steef) Industrieroldeuren PVC rioleringsmateriaal Etemtt golfplaten enz. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 - vermogen 80 kW - wiekdiameter 18 meter - masthoogte 30 meter - jaaropbrengst 130.000 tot 240.000 kW/h - hoge terugleververgoeding (10 tot 14,2 cent) - ook voor bedrijven met een laag verbruik rendabel - grote betrouwbaarheid door jarenlange ervaring - reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst in binnen- en buitenland van het type LW 15/75 - investeringssubsidies van 50 tot 75% van de projektkosten Garderbroekweg 175 3774 JD KOOTWIJKERBROEK Tel.: 03423-2265 Fax: 03423-2353 Regiokantoor Z.-W. Nederland, tel. 01870-7830 ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 8,— elk woord meer 0,80. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 16,— elk woord meer 1,60. TE KOOP gevraagd melkquo tum. Marcel Obels O.G. b.v., tel. 01658-1570. AARDAPPELEN GASSEN, dan Swingfog inzetten. Voor in formatie: Importeur: G. Bras en Zoon B.V. Fijnaart. Tel. 01686 - 2856. Fax: 01686 - 3814. TE KOOP GEVRAAGD: Veldbeemd hooi, roodzwenk- hooi, Eng. raaihooi, gerstestro, tarwestro. Agr. Handelbedrijf P. Cevaal, tel. 01180 - 23445. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkeien, w.f. klinkers en natuursteenkei en. Pekaar Bestratingsmateria- len b.v., tel. 01131-2069. SLACHTKUIKENS, STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas- beschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 - 3159. POOTAARDAPPELEN VOOR najaar en voorjaar le vering. Agr. Handelsbedrijf P. Cevaal, tel. 01180 - 23445. VLOEIBARE KIPPE- en var- kensmest, vl. bare schuimaar de, vaste kippemest en compost. Keerstjens Milsbeek. Verkoop A.C. v.Nieuwenhuy- zen, tel. 01620 - 34719. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle mer ken Traktoren, Auto's, Kranen, Combines, enz. P. Slabbe- koorn, Brederodestraat 36, 4481 AE Kloetinge. Tel. 01100 - 13602. KIPPEMEST te koop in soor ten en garantie, 01155 - 1875 5052. C. Steendijk, Axel. TELECOMMUNICATIE. DRAADLOZE intercomsyste men, telefax koop/huur, beant- woorders, telefooncentrales enz. Bel voor info Becotex, tel. 01131 - 2406. ZAAITARWE vele rassen le verbaar. Agr. Handelsbedrijf P. Cevaal, tel. 01180 - 23445. GRAAG KONTROLEREN WIJ UW SPUIT IN ONS SKL-GOEDGEKEURD KEURINGSSTATION Wij keuren uitsluitend met SKL-gediplomeerde keurmeesters volgens de SKL-gestelde voorwaarden. PERMANENT OPGESTELD BIJ: HOF TE ZANDEPLEIN 18 - 4587 CK KLOOSTERZANDE TELEFOON 01148-1651 (^hotllo ilS Koop ficm..., fyn-j ^7/ met

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12