Ei g VAN ES ADVOCATEN adverteren het medium uitstek ASEPTA NEXION HERBEHANDELING DRIJFMEST NOOD- SLACHTINGEN BASELIER 4-rijige loof klapper -V. Randstad heeft volop werk 1/ i G.P. Verlinde WATERSCHAP SCH0UWEN- DUIVELAND FA. L.E. WEEMAES-KINDT -»r randstad uitzendbureau Werken met een goedgekeurde spuit is altijd beter voor het gewas, het milieu en... uw budget! F. HENDRICKX CONSTRUCTIE Ossendrecht. Tel.: 01647-4143 NIEUWE BETONPLATEN! Bouwhandel Jan. P. Boogert Voorstad 22 Goes Tel.: 01100-30069 Fax: 01100-28888 GEBRUIK NU VOOR VAN UW WORTELEN Medewerkers fruitseizoen m/v Bouwlandinjectie-zodebemesting vloeibare-schuimaarde Voor al uw KRUININGEN NIEUWENHUIJSE Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 Wij houden ons beleefd aanbevolen voor het PERSEN VAN UW STRO met "groot pak" pers. voor de loofvernietiging van aardappelen, winterwortelen, uien en witlof Van Gemeren Troost BV het beste klapresultaat bij de loofklapdemonstratie te Creil KENNISGEVING GRAAG KONTROLEREN WIJ UW SPUIT IN ONS SKL-GOEDGEKEURD KEURINGSSTATION Wij keuren uitsluitend met SKL-gediplomeerde keurmeesters volgens de SKL-gestelde voorwaarden. PERMANENT OPGESTELD BIJ: HOF TE ZANDEPLEIN 18 - 4587 CK KLOOSTERZANDE TELEFOON 01148-1651 te Ossendrecht Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffende uw Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen Levering en montage van isolatiematerialen 200 x 200 x 12 cm gewapend! Prijs: f 105,- p/stuk ex. BTW Franco geleverd, betaling bij aflevering Oosterland, tel. 01114-2682 Ook na 18.00 uur i HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK' (04199) 16 86 WORTELVLIEG? Wilt u werken gedurende het fruitseizoen? Wij zoeken sorteerders en inpakkers vanaf 16 augustus tot eind december. Ook als u maar enkele dagen per week kunt werken, zijn er mogelijkheden. Informatie bij Margot Geijs, tel. 01100-31 600, Goes, Piet Heinstraat 2b. TOON v/d famtöb&Wiï J Polderstraat 62 Zaamslag S 01153-1320 Loon-spuit en grondverzet bedrijf Postbus 33, 2600 AA Delft, tel. 015-569210, fax 015-571901, telex 38261 Pakken maat 90 x 120 x 240 of 120 x 120 x 240 Loon- en handelsbedrijf Krabbedijk 2, Groede, Tel. 01173-1491 Voor ruggen- en vlakke- veldteelt. Vraagt weinig vermogen, vanaf 45 pk. Uitneembare, ingebouwde kappen tegen loofrestvorming op ruggen, voor het schoonste klapresultaat in pootaoea. Klepel-as draait tegengesteld aan rijrichting Elke rug wordt bewerkt met 10 brede en 12 snijklepels. Lengteverschil klepels 18,5 cm. Diepteregeling instel baar met 2 grote steunwielen met spindelverstelling. ook in 2-rijige en frontuitvoering of met zijafvoer. Postbus 7224,3280 AA Numansdorp. Tel.01865-1000 Na 17.00 uur 0186a 10986/0186a 12319/ 0186ai4933/011 Oai6157. Telefax 01865-3862. Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland geeft ervan kennis dat naast het jaarlijks onderhoud, het noodzakelijk is dat alle bij de aangelanden in de distrikten I en III in onderhoud zijnde weg- en kavelsloten, sloten en greppels rondom de erven, alsmede alle in voornoemde sloten gelegen duikers vóór 31 december 1991 op de vereiste diepte worden ge bracht c.q. worden geschoond. De distrikten, waarvoor dit geldt, zijn respektie- velijk gelegen: I. ten westen van de Delingsdijk en III. ten oosten van de Schouwsedijk en de Weg naar de Val en ten westen van de Groene- dijk, de Oude Polderdijk en de Noorddijk. Nadere informatie kunt u bij de technische dienst van het waterschap verkrijgen (tel. 01110-12551). Zierikzee, 7 augustus 1991 Het dagelijks bestuur voornoemd, mw. A.P. de Haan, dijkgraaf, J.E. Overzet, griffier.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12