O ZATERDAG 27 JULI CADZAND-RAD ASEPTA TRAKEPHON DRIJFMEST BEDRIJFSVERZORGER (m/v) OPROEPKRACHTEN (m/v) e HACK LOOFDODING IN POOTAARDAPPELEN WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN ZLM-ERTJES STAAN OP PAGINA 14 1 l G.P. Verlinde CEBAS-KALK Te koop gevraagd: MELK QUOTUM EEN EVENEMENT OP EUROPEES NHJEftUÜ! PROFILE Coöp. Vereniging voor Bedrijfs- Agrihulp in Zeeland (VBAZ) en •DRAINAGE •DRAINAGE •DOORSPUITEN van drainage •EGALISATIE •SPITTEN CEBECO ZUIDWEST TE KOOP AANGEBODEN GEBRUIKTE WEN KTUIGEN FA. L.E. WEEMAES-KINDT Te koop gevraagd: AKKERBOUWBEDRIJF Tel. 01146-1742 Aangeboden: DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70,- p. st., 2 x 2 m2 M.v.d. Zande agrarische bemiddeling NIEUWE BETONPLATEN! Bouwhandel Jan. P. Boogert Houthandel Reimerswaal uitstekende resultaten goed te combineren met loofklappen met ASEPTA TRAKEPHON is in onderzoek geen naveleindrot opgetreden geen hinderlijke kleur weinig giftig KENNISGEVING Bouwlandinjectie-zodebemesting vloeibare-schuimaarde Loon-spuit en grondverzet bedrijf De Coöp. Vereniging voor Bedrijfs- en Agrihulp in Zeeland u.a. (VBAZ) is een Pro vinciale Bedrijfsverzorgingsdienst, met als voornaamste doelstelling: het bieden van hulp aan de bij de organisatie aangesloten leden. Deze hulp wordt geboden in alle voorkomende gevallen. Wegens het vertrek van één der vaste bedrijfsverzorgers is het bestuur op zoek naar een met een full-time dienstverband (37Vfe uur per week). Het betreft hier een functie in de sector fruitteelt, doch van de nieuwe medewerker wordt verwacht dat deze inzetbaar is in alle sectoren. De standplaats is Noord- en Zuid-Beveland, doch in voorkomende gevallen is de provincie Zeeland het werkgebied. De nieuwe medewerker dient in het bezit te zijn van het MAS-diploma, eventueel aangevuld met vakgerichte cursussen, alsmede genegen zijn zich verder te scholen; verder zijn goede sociale contacten gewenst. Salariëring zal plaatsvinden conform de CAO-Bedrijfsverzorging, alsmede een vergoeding voor het gebruik van auto. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad gezonden worden naar: Ver. voor Bedrijfs- en Agrihulp, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, o.v.v. "sollicitatie". Inlichtingen over deze vacature kunnen ingewonnen worden bij dhr. W. van Gro ningen, tel. 01100-33666, privé 01100-50563. Voorts is het bestuur op zoek naar welke inzetbaar zijn in alle sectoren. Het adres voor vakkundige verzorging van: met sleuf/sleufloos in bestaande boomgaard met kilverbord met laserinrichting tot 40 cm diep en evt. gelijktijdig zaaien Vraag vrijblijvend inl. bij: B.V. DRAINAGE BEDRIJF SCALDIS 4454 AA BORSSELE (HOL.) MONSTERWEG 47 - TEL. (01105) 2207 (04199) 16 86 De goedkope kalkmeststof Het gehele jaar leverbaar Ontvangen voor graanoogst: 2,50 korting AXEL 01155-2351 - ZIEfitKZEE 01110-12856 - D1NTEL00RD 01672-2990 1 Clayson M 140 combine '1 Deutz Fahr IID 560 pers 1 John Deere pers 2 Miedema BV 60 boxenvuller 1 GeWe 673 boxenvuller 1 Lanco aardappelsorteermachine 1 Jansen Heuning T 60 opschepmachine 1 Breston OV-50-2 opschepmachine 1 Delvano zelfrijdende sproeimachine 24m op Ford 4600 MFWD Diverse kunstmeststrooiers en sproeimachines 1 beregeningshaspel Hof te Zandeplein 18, 4587 CK Kloosterzande Tel. 01148-1651 door Zuidhollandse melkveehouder: 50 ha. (rondom erf), dichtbij woonkern in O.-Zvl. Verkoop boer aan boer. met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbel bewapend Ook nieuwe Tel. 01650-54152 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! in elke hoeveelheid met pacht of koop van grond St. Oedenrode Tel. 04138-77261 I SÜDTm-ertie OOGST U SNEL! AANVANG 16.00 UUR MEETELLEND VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP Sanctioned by NTTO TRAKTOREN 1ÖT 6.000 pk TYRECENTER HOOFDSPONSORS LUCTOR KOLE 200 x 200 x 12 cm gewapend! Prijs: f 105,- p/stuk ex. BTW Franco geleverd, betaling bij aflevering Oosterland, tel. 01114-2682 Ook na 18.00 uur MET EEN Landbouwers opgelet! Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plaatmaterialen en balklout Dupand isolatieplaten - tfamwalproflelplaten (tab. British steel) IndustrtereWevren - PVC rlaierinpsmateriaal Eterntt golfplaten ene. ent. Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 (werkzame stof: BUMINAFOS) a. b. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten maakt bekend, dat is besloten om half augustus a.s. te beginnen met het me chanisch schonen (maaien) van de bij het water schap in onderhoud zijnde waterlopen. Ter voorkoming van schade wordt aan belang hebbenden verzocht: de in de waterlopen uitmondende drainages duidelijk zichtbaar met paaltjes aan te geven of de uitmonding van de drainages in het ta lud weg te werken; op percelen waar late gewassen, zoals bieten, worden geteeld allereerst een strook van 5 meter breed langs de waterlopen te rooien en de gewassen daarvan te verwijderen; c. bij het inzaaien van wintertarwe e.d. - langs waterlopen welke nog geschoond dienen te worden - vooraf kontakt op te nemen met de afd. waterbeheer van het waterschap (tel. 01150-30490). Indien aan het vorenstaande niet wordt voldaan, wordt bij toegebrachte schade geen schadever goeding toegekend. Kaarten waarop de te schonen waterlopen nader zijn aangegeven, liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de afd. algemene zaken van het wa terschap, Korte Kerkstraat 19 te Terneuzen. Belanghebbenden kunnen van dit besluit voor ziening vragen als bedoeld in de artikelen 22 en 27 van de Waterstaats wet 1900, bij het college van gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Terneuzen, 11 juli 1991 Het dagelijks bestuur voornoemd, W.A. Gosselaar, dijkgraaf, A.F. Romijn, griffier. J Polderstraat 62 Zaamslag M S 01153-1320

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 16