NMÜ Goed begin afzet bloembollen C.H.Z. Nieuws Bloemen en planten Champignons Fruit Nog geen plantuien 900 ha Prijsbericht CHZ Fruitveiling CHZ CHZ-noteringen Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Veiling St. Annaland Marktsituatie eieren Vollegrondsgroenten Glasgroenten Aardappelen plenty mits. 14 Nog meer nat weer kan roet in het eten gooien, maar handelaren in boembollen verkochten voor dit jaar gemiddeld genomen een goede oogst. De voorverkoop in het bui tenland is goed verlopen. Er zijn er daar al veel verkocht. De prijzen lig gen duidelijk op een hoger niveau dan verleden jaar. Dr. Goos Cardol, algemeen directeur van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) in Lisse, heeft er alle vertrouwen in dat de opgaande lijn wordt voortgezet. Bij de opening van het veilseizoen van de CNB wees Cardol er deze week op dat de prijzen die in de voorverkoop zijn gemaakt op een voor de kwekerij redelijk niveau lig gen. Wel tekende hij daarbij aan dat de narcissen - en dan met name de dikke maten - nog niet helemaal op het gewenste prijspeil zitten. Niette min deden de miniatuurnarcissen hogere prijzen dan verleden jaar. Ook zijn er tekenen dat de narcis bij speciale winkelacties meer aan dacht krijgt. Voor de afzet van nar cissen voor de broeierij is echter nog duidelijk sprake van een aan- bodmarkt. Bij de export is er veel concurrentie van Engelse narcissen. De oogstverwachting van narcissen is goed. Volgens het Produktschap voor Siergewassen (PVS) zijn er in 1990/1991 1.640 ha geplant, 150 ha minder dan verleden jaar. Het areaal tulpen is met 7.068 ha prak tisch even groot als verleden jaar. De oppervlakte hyacinenten is 907 ha tegen 958 ha in 1990. Ondanks het koude weer zijn de opbrengsten over het algemeen goed. Voor hya cinten wordt een vlotte handel voorzien. Irissen hebben het in de afgelopen drie jaar qua prijsvorming slecht ge daan. Dit jaar staan er 718 ha tegen vorig jaar 807 ha. De voorraden van vorige oogst zijn nagenoeg ver kocht. Irissen als bloemen brachten tot begin juli redelijke prijzen op. De vraag uit Japan en uit voormallige Oostbloklanden trekt aan. Vanwege het koude jaar zal de oogst matig zijn. Vandaar dat Cardol verwacht dat de irissen dit jaar betere prijzen zullen opbrengen dan in de afgelopen jaren. Uit de statistiekcijfers over lelies De aanvoer bij de appels was onge veer nog 80 ton. Zowel bij de Gol den Delicious als bij de Jonagold was er een prijsstijging van 10 a 15 cent. De komende week zal nog een kleine restant appels geveild worden maar dan is het wachten op de nieuwe oogst. Vorig jaar was dit feeds eind juni het geval maar dit jaar is alles toch een week of 3 later. Bij het kleinfruit neemt de aanvoer toe. Dit had prijsdalingen tot gevolg. Bovendien is door de regen de kwa liteit verre van optimaal zodat ook deze factor de prijzen onder druk zet. Door de onweersbuien van de afgelopen dagen wordt de kwaliteit alleen maar minder omdat het op di verse plaatsen in het Zuidwesten gehageld heeft. De toch al kleine oogst van appelen en peren heeft hier duidelijk onder te lijden. Voor veel telers zal het komende seizoen dan ook een zeer slecht jaar worden. Veilinggegevens week 01/07-05/07 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- Roos grootbl. Roos kleinb. Freesia Chrysanthemum Gerbera Gypsophila Iris Lilium Az.hybr. Alstroemeria Gladiolus Limonium Trosanjer Snijbl. totaal Kamerpl. totaal Veilinggegevens week 01/07-05/07 prijs in ct./kg. trend prijs trend 29 - 20 - - 15 - - 25 - 27 - 28 - 16 - 33 - 19 22 - 36 26 - 26 - 187 - Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 2,77 Klasse I-2 60 2.30 Klasse II-2 80 1.68 Klasse II-3 100 1,41 Klasse III-3 100 1,04 - Vefiinggegevens Sorte Aanv.- wk 01/07-08/07 ring trend Cox Orange 75/80 Golden Delicious 70/80 James Grieve 75/85 Boskoop groen 75/85 Boskoop rood 75/80 Jonagold 80/85 F|c*ar 75/80 AiKpnene 70/80 Karmijn 70/80 Conference 55/65 Doy du Cornice 75/85 Gieser Wildeman 60/70 St. Remy 60/70 blijkt dat de telers hun arealen niet sterk hebben uitgebreid maar het meer zoeken in bredere sortering en betere kwaliteit. Minimumprijs CNB en Hobaho, de 'andere' bollen- centrale hebben besloten om voor tulpen een minimumprijs in te voe- renl. Doel is de aanvoerder te stimu leren goede kwaliteit te leveren. In het seizoen 1991/1992 zullen op de zogenaamde leverbaarveilingen, geen tulpen zilft 12 mm opwaarts meer worden verkocht als ze geen f 4,- per 100 stuks op kunnen bren gen. Voor 11-12 is de ophoudprijs f 3,- en voor 10-11 f 2,-. Op de telgoedveilingen zullen tulpen niet meer worden verkocht onder f 2,- per 100 voor 12 opv., f 1,50 voor 11-12 en f 1,- voor 10-11. Afdeling Barendrecht Dinsdag 9 juli 1991 Bloemkool: aanvoer 67.000 st. 6 st.p.bk. 1-1 120 >2, I-2 76; 8 st.p.bk. 1-1 66%, I-2 50; 10 st. p.bk. 1-1, I-2 43 Zz. Witlof: aanvoer: 28.000 kg. Kort grof I, S 184; 2 177y2 3 --; lang I: S --, 2 198 3 13372; klvp. 4/5 I: S --, 2 230 3 ---, klvp.6/7 I: S --, 2 223 3 --; klvp 2/3 I: S 2 221 3 --; kort II: I 80, 2 67; lang II: 1 70, 2 39. Ui en: aanvoer: 9.000 kg. Grof: 61-70. Middel: 55-64. Dinsdag 2 juli 1991 Appels: Kavel Golden Delicious: Ba rendrecht 8 ton; 80/90: I-2 212; 70/80: I-2 216; 65/70: I-2 166. Ka vel Jonagold: Kapelle: 3 ton; kl. I: 85/90: 234-; 80/85: 252-; 70/80: 277-; 65/70: 254- Barendrecht: 13 ton; kl. I, kl. II: 90/95: 150-, 141-; 85/90: 200-, 158-174; 80/85: 177-227, 158-215; 70/80: 247-254, 210-217; 65/70: 207-, Kavel Golden Delicious: Kapelle: 15 ton; kl. I: 70/80: 179-187; 65/70: 149-171; 70/80: 218-227; 65/70: 187-200. Kavel Jonagold: Kapelle: 8 ton; kl. I: 85/90: 190-200; 80/85: 226-232; 70/80: 264-267; 65/70: 258. Barendrecht: 3 ton; kl. I: 90/95: 171-; 85/90: 197-; 80/85: 223-; 70/80: 242-243. afd. Kapelle Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 1-07 tot en met 5-07. Erach ter de noteringen van dinsdag 9 juli 1991. Jonagold: I 70/80: - - (3 264); I 80/85: -- -- (2 228). tot. I: -- - (7 231). Golden Del.: I 65/70: 6 187 (5 194); I 70/80: 10 213 (7 221); I 80/90: 1 192 (-- -). tot. I: 16 203 (13 210). Jonagold: I 65/70: 1 255 (-- -); I 70/80: 8 273 (1 277); I 80/85: 6 240 (1 252); I 85/90: 2 214 -); I 90/95: 1 166 (-- --); II 70/80: 4 216 -); II 80/85: 2 193 --); II 85/90: 1 174 (-- --); tot. I: 18 246 (3 250); tot. II: 7 202 -). MARKT BARNEVELD week 29/06-06/07 Per 100 stuks ProVeBa (02/7) wit ProVeBa (02/7) bruin ProVeBa (04/7) wit ProVeBa (04/7) bruin Evadag wit bruin Ven wit bruin 48-54 gr. 57-61 gr. 64 gr. per 100 7.15- 9,40 9,60- 9,75 - 10,00-10,10 - per kg. 1,49-1,74 1,68-1,60 - 1,56-1,58 - 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g 4,26-4,32 4,65 4,65+ Roveconotering is gelijk aan Ven 6,30-6,39+ 6,04-6,55+ 6,25 6,25 7,20 6,70- 8,39-8,57 - 8,10-8,54 8,20-8,40 - 7,91-8,69+ 8,20- 8,15+ 7,45 7,10+ 9,00- 8,70-9,20+ 9,25-9,40+ 8,05-9,11 - 9,35+ 8,80+ 7,80 7,70+ 8,97-9,20- 9,05-9,41 8,80-9,20 8,79-9,09- 8,95- 8,90- 8,55- 8,55- 9,05-9,66+ 9,10-9,59- 9,45- 9,40- 8,95- 9,00- 10,17- 10,15- 10,10 ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Teiersprijzen gewas Emmeloord 00/00 Leeuwarden 00/00 Zeewolde 00/00 Goes 00/00 Dronten 00/00 Middenmeer 00/00 frites geschikt G roothandelsprijzen Rotterdam 00/00 huidvast Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen ex btw./100 kg. vigs. AVZ Uit bewaring Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardapp. Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) is de opper vlakte eerste jaars plantuien in Ne derland dit jaar sterk ingekrompen. Met 887 ha is het areaal zelfs nog kleiner dan het laagterecord van 1988, toen er maar 900 ha geplant was. De daling is het grootst in de IJssel- meerpolders en Zeeland/West- Brabant. Daarbuiten staan ongeveer evenveel plantuien als verleden jaar. Wat betreft de rassen is het areaal Sturon sterker teruggelopen dan dat van Stuttgarter. Overigens vertonen de oppervlakten eerste jaars plantuien sinds 1980 grote schommelingen. Begin jaren tachtig stonden er zelfs 1.100 ha. Vorig jaar bedroeg het areaal 1.000 ha. Vorig jaar konden vanuit ons land 26.000 ton plantuien worden geëx porteerd. Vooral Engeland was toen met 6.000 ton een grote afnemer. Duitsland nam 4.700 ton. Frankrijk, Italië, Spanje, België en Finland wa ren andere goede afnemers. Volgens de Snuif, de Stichting Ne derlandse Uienfederatie, vertonen in de IJsselmeerpolders nogal wat ui en symptonen var. papiervlekken- ziekte. Tegen deze aandoening is geen bestrijding mogelijk. De ziekte wordt veroorzaakt door de schim mel Phytophtora porri en in de hand wordt gewerkt door nat weer. Pa- piervlekkenziekte belemmert de bol- vorming, wat een fijnere sortering tot gevolg heeft. Groeipuntsdatum bieten Volgens het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS) in Bergen op Zoom hebben de bieten dit jaar de groeipuntsdatum bereikt op 26 juni. De groeipuntsdatum is het tijdstip waarop de bietewortel 4 gram sui ker bevat. Vorig jaar viel deze datum op 10 juni. In het zuiden werd de groeipuntsdatum dit jaar bereikt op 26 juni (vorig jaar 7 juni) en in het noorden op 7 juli (vorig jaar 16 juni). 1 miljoen ton piepers Van oogst 1990 zijn tot en met juni 1.039.500 miljoen ton consumptie- en industrie-aardappelen uitge voerd. Naar de EG ging 881.000 ton. Duitsland nam 468.500, Italië 108.000, België 74.500, Portugal 70.000 en Spanje 47.500 ton. In voorgaande jaren waren over dezelf de periode de volgende hoeveelhe den geëxporteerd. Oogst 1989: 873.000 ton, oogst 1988: 961.000 ton, oogst 1987: 1.238.000 ton. Per 100 kg, ex btw. 40-50mm april '90 50mm-+ april '92 40-50mm mei '90 50mm+- mei '90 50mm+- juni '90 Vor.week. Vorige dinsdag vrijdag 24,50 Deze dinsdag 24,90 per 100 kg. Goes GRANEN di 00/00 Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad Karwijzaad Koolzaad, dubbel nul prima doorsnede Groningen di 00/00 Middenmeer wo. 00/00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 00,00 per 100 kg. Groene erwten Kapucijners Bruine bonen Goes di. R'DAM, ma. Groothandelsprijzen 62,50 72,50 152,50 Woensdag 10 juli 1991 Doré: gew. 38-80, bonken 31, driel. 41-47, kriel 154-168; Premiere: gew. 86-98, driel. 40-45, kriel 155-169, Gloria: gew. 37-54, bonken 95, driel. 40-46, kriel 161-169; Frieslan- der: gew. 35-46, driel. 35, kriel 155. Aanvoer: 227 ton. Een gestegen afzet naar Duitsland zorgde voor voldoende compensatie door verlies aan afzet naar andere landen, aldus het PVE. Met 1845 miljoen stuks was de eie- rexport in de eerste drie maanden 5% groter dan vorig jaar. Wat de af zet naar derde landen betreft was op te merken een toename van de afzet naar derde landen doch een daling van de uitvoer naar de landen van het Midden Oosten en Hong Kong. Inmiddels is de restitutie ver hoogd, zodat de derde-landenexport gestimuleerd zou kunnen worden. De producentenprijs bedroeg naar raming f 1,71 per kg, een zelfde prijs als in juni 1990. De vrije prijs kwam 4 cent lager uit. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs- prijs trend week 02/07-08/07 ring trend prijs trend week 02/07-08/07 ring trend prijs trend Witlof 1 222 Tomaten rond A 160 205 - Witlof KVP 204 - Tomaten vlees BB 135 Natuursla Komkommers 41/51 61 Bloemkool Glassla 23/24 22 Witte kool, deense 12/15 159 Paprika groen 75/85 228 199 - Rode kool Paprika rood 75/85 571 Spitskool Paprika geel 75/85 787 Chinese kool Aubergines 225/300 202 Broccoli Radijs midden 51 240 Spinazie Andijvie Waspeen B1 93 - Breekpeen 200/400 156 - Prei ong. 257 - Ijsbergsla Aardappelen zijn er steeds ruim vol doende, mits men maar betalen wil. Dat was ook in april/mei in Neder land het geval, toen de aardappelen rond f 1000,— (duizend) per mud kostten. Afgelopen week kon in Nederland voor restanten Bintjes 50 mm opw. nog rond f 55 worden gerealiseerd. Geleidelijk neemt het aanbod aan vroege aardappelen, ook van eigen bodem toe en bewegen de prijzen in neerwaartse richting. Niettemin werd begin deze week voor Dorés toch nog f 2,50/kg verlangd. De Nederlandse behoefte wordt deels in het midden des lands gedekt door aardappelen uit Duitsland, van waar de eerste partijen al door de industrie werden opgenomen. Naar verluidt is de kwaliteit van de Pfalzer Neuen goed, met een eiwitgehalte tussen de 11 en 13%, een geschikt percentage voor de industria Overi gens wordt de Duitse behoefte nog deels gedekt door aardappelen uit Frankrijk, dat in de laatste week van juni nog rond 6500 ton leverde en o.a. ook nog een goede 1000 ton naar Nederland. Ook Scandinavische landen treden momenteel als koper op, evenals Engeland voor Franse aardappelen. In vele regio's wordt het rooien door bijzonder ongunstig weer sterk be moeilijkt. Mede daardoor is het voorgekomen dat te vroeg gerooid werd, wat de kwaliteit bepaald niet ten goede kwam. De laatste berichten uit Frankrijk ge ven aan dat het primeur-seizoen snel zijn einde nadert. De weergo den hebben in het algemeen voor een minder normaal verloop van de gang van zaken gezorgd, waardoor vele aansluitingen nogal eens ge mist worden en werden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14