Marktberichten Het weer de koopman Aardappelafzetseizoen naar gunstig einde Kaasmarkt blijft vast Lichte stijging zuivelwaarde Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Aardappelmarkt blijft vast Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Noteringen CHZ Prijsbericht CHZ Fruitveiling CHZ Enorme groei Spaanse appelimport 22 Koel, somber weer heeft vaak een gunstige invloed op de prijsvorming van groenten en bloemen. Dit jaar is dit in sterke mate het geval. De vraag naar bloemen is groot. Het aanbod van groenten en aardbeien is betrekkelijk klein. Voor de meeste produkten resulteerde dit in mooie prijzen. Kleinbloemige rozen bleven deze week nog boven de 30 cent. Dat is voor deze tijd van het jaar een mooie prijs. Troschrysant deed het ook erg goed: rond 50 cent per, tak. Zomerbloemen, zoals Lathyrus, Delphinium, Duizendschonen, Spi rea en Pioenen brachten heel veel geld op. Tot dusver komen de zo merbloemen nog vrijwel allemaal uit de kas of plastic tunnel. De veiling- omzetten zijn momenteel ruim 15 procent groter dan vorig jaar rond deze tijd. Dat is niet alleen te dan ken aan betere prijzen; ook de aan voer is groter. Import In hoeverre hierbij het importbeleid van de veilingen een rol speelt, is (nog) onduidelijk. Hierover wérden niet alleen tijdens de algemene ver gadering van de VBA (Aalsmeer) kri tische vragen gesteld (pagina 11). Ook tijdens die van Flora Rijnsburg werd deze kwestie aan de orde gesteld. Voorzitter Wout van Nobe- len verklaarde dat 'zijn' veiling een zo goed mogelijke spreiding van de aanvoer probeert te bereiken met een assortiment dat niet bedreigend is voor de Nederlandse kweker. Vol gens de voorzitter van Flora pro beert men ook de toename van de produkten te beheersen. Hij ver wacht geen al te snelle groei van het areaal. "Een produktietoename van 10 procent is daarbij voorlopig de aanname wanneer het gaat om de groei van het volgend seizoen", aldus Van Nobelen, die voorts aan gaf dat import vooral tegemoet komt aan wensen van kleine hande laren diezelf niet kunnen importe ren. "En dus kan de veiling er, los van de vraag naar de financiële con sequenties, om commerciële rede nen niet omheen", zo stelde de Flora-voorzitter tijdens de algemene vergadering. Overigens haalde een voorstel van een lid om van het ba tig saldo (f 2,6 miljoen) een groter deel dan de voorgestelde 0,24% van de omzet, bij te schrijven op de participatiereserve het daar bij de stemming niet.Daarom gaat f 1,8 miljoen naar de algemene reserves. Zag het er medio vorige week nog naar uit dat het aardappelafzetsei zoen 1990/1991 met lagere prijzen dan begin juni zou eindigen, afgelo pen week trokken de prijzen van consumptie-aardappelen toch nog weer aan. Verklaard kan dit worden uit het feit dat Duitsland 'leeg' is. Bovendien is de industrie enigszins uitgeweken naar (goede) kleinere aardappelen. Voor bepaalde produkten vindt men de grove te duur geworden. Nieuwe Nederlandse aardappelen komen er nu elke dag meer beschik baar. Barima deed dinsdag op vei ling WFO rond f 1,15; Opperdoeze ronde bracht f 2,35 tot f 3,15 op; Doré bracht het op Zuid Holland Zuid van f 1,00 tot f 1,40. Première deed daar f 0,70 tot f 1,10 per kg. De kaasmarkt blijft vast. Hoewel de export in maart iets achtergebleven is bij vorig jaar, bleef de uitvoer in het 1e kwartaal duidelijk boven die van vorig jaar. De omvang van de uitvoer van de laatste weken geeft voldoende reden te veronderstellen dat de opwaartse trend duidelijk aanhoudt. Voorlopige cijfers geven voor de week tot 7 juni een uitvoer aan van 8350 ton bij een geschatte produk- tie van 11.625 ton. In de overeen komstige week van vorig jaar bedroeg de uitvoer 6650 ton en de geschatte produktie 10.392 ton. De extra propaganda die voor de gras- /meikaas gemaakt is in binnen- en buitenland sorteert duidelijk effect. De melkproduktie in de EG nadert of heeft reeds overschreden het hoog ste punt van het jaar. De Officiële noteringen voor melk poeder werden de afgelopen week verhoogd, wat gevoegelijk kan wor den toegeschreven aan de a.s. verla ging van de produktiequota, die zelfs door de coöperatieve sektor gewaardeerd wordt en zelfs positief. De noteringen luiden als volgt: vol melkpoeder f 5,65 5); mager melkpoeder f 4,48 3); id. poe der voor veevoeder f 4,13 3); weipoeder f 1,09 3). De han delsnoteringen kaas (FVK) luiden voor de week tot 14 juni als volgt: Goudse kaas, merk F f 6,50; merk HB f 6,65-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bolvorm merk F f 6,50; merk NH f 7,00; overige 40 plus k,aas merk F f 6,54-6,65; merk NH f 7,00. Boerenkaas: Goudse kaas 1e srt. tot f 7,80; ex tra en zware tot f 8,95; Leidse kaas f 10,50. In de 5de periode, dat is in de vier weken tot 11 mei bedroeg de ge middelde zuivelwaarde f 66,33 per 100 kg melk met 3,7% vet. Ten op zichte van de voorgaande 4-weekse periode betekent dat een stijging van 57 cent. Deze ontwikkeling werd voor een belangrijk deel ver oorzaakt door de stijging van de technische opbrengst van kaasmelk gedurende de genoemde periode, en deels door de prijsontwikkeling van wei en melkpoeder. Voor de zesde periode, dat is in de vier weken tot 8 juni becijferde het Produktschap voor Zuivel een voor lopige zuivelwaarde van rond f 66,10. Dat is toe te schrijven aan een daling van de opbrengsten van melkpoeder, wat niet gecompen seerd zal worden door een wat ho ger wei-opbrengst. Voorts verwacht het PZ enige daling in de opbrengst van volvette kaas en een lichte stij ging van de opbrengst van 40 plus kaas. Consumptiemelk daalde Ongunstig weer maakte dat het ver bruik van consumptiemelk iets daal de evenals dat van consumptiemelkprodukten. De af zet van de volle produkten daalde weer ten gunste van de magere en halfvolle produkten. Kaasexport blijft stijgen Voorlopige cijfers geven aan dat tot 1 juni 182.000 ton kaas werd uitge voerd, of 11.900 ton (7%) meer dan in 1990. De binnenlandse consump tie bedroeg tot 11 mei 76.630 ton, waarvan 7370 ton geïmporteerde kaas. Vorig jaar bedroeg de binnen landse afzet in die periode 73.640 ton, waarvan 7090 ton geïmpor teerde kaas. ■WM MARKT BARNEVELD week 06/06-13/06 Per 100 stuks ProVeBa (13/6) wit ProVeBa (13/6) bruin ProVeBa (18/6) wit ProVeBa (18/6) bruin Evadag wit bruin Ven wit bruin Roveco-notering is gelijk aan Ven 48-54 gr. 57-61 gr. 64 gr. per 100 7.60- 9,25 - 9,58-10,50 - 10,50-10,75 - per kg. 1,58-1,71 - 1,73-1,72 - 1,64-1,68 - 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g 7,73-7,79 8,82-9,00 9,27-9,99 9,85-10,02 5,74 6,49-7,00 8,42-8,42 8,80- 9,72 9,51-9,81 9,70-10,29 8,83-9,26 9,60-9,72 9,41-9,77 9,74- 9,80 8,33-8,48 8,90-9,64 9,49-9,80 9,57-10,26 7,50 - 8,85 9,15 - 10,25 - 10,65 - 6,80 - 8,50 - 9,10 - 9,90 - 10,30 - 4,65 - 7,25 7,60 8,35 9,50 10,15 11,35 4,60 - 6,70 7,25 8,35 9,50 10,10 11,10 - ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 13/06 Zeewolde 14/06 Goes 18/06 Klei Klei 0 mm 40-50mm 41,00-43,00* 41,00-43,25* 46,00-48,00* 47,00-49,00* Voer- aardappelen 3,00-4,00 7,00 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 20,00-25,00 Dronten 19/06 47,00-49,00* frites geschikt Uit bewaring Groothandelsprijzen Klei Klei Voer- 40-50 mm 50 mm aardapp. Rotterdam 17/06 38,00-43,00 50,00-55,00 4,50-6,50 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 50mm+ juni '91 50,50 60,90 63,70 50mm+ april '92 25,80 25,00 25,20 per 100 kg. Goes GRANEN di 18/06 Tarwe (basis 16%) 38,75-40,75 Brouwgerst -48,50 Zomergerst Haver 35,25 Voergerst -37,00 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad -155,00* Karwijzaad -170,00* prima doorsnede Groningen di 18/06 45,75-46,75 41,25-42,25 35,00-38,55 100,00-150,00 Middenmeer geen noteringen geen noteringen GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 58,75-64,00 69,50 (cons, kwaliteit) Kapucijners 61,75- 62,75 68,00 Bruine bonen 162,50 Kort aanbod aan aardappelen van acceptabele kwaliteit en een goede vraag, vooral ook van de kant van de industrie maakt dat de vaste ten- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 10/06-14/06 ring trend prijs trend week 10/06-14/06 ring trend prijs trend week 10/06-14/06 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 179 Witlof kort IEF 232 Tomaten rond A1 181 Jonagold 75/80 - 198 - Natuursla 28/30 17 - Tomaten vlees B - 173 - Elstar 70/75 0 360 Bloemkool 8 212 Glassla 21/22 - 27 - Gloster 70/80 - 154 Witte kool, Deense 9/11 200 - Komkommers 41/51 - 66 - Conference 65/75 - 248 Spitskool - 97 Paprika groen 75/85 - 362 Aardbeien kl. I 60/70 212 - Chinese kool - 89 Paprika rood 75/85 - 402 - Bessen kl. I 286 0 Spinazie - - 77 Paprika geel 75/85 - 570 - Andijvie - - 116 Aubergines 225/300 - 303 - Waspeen A I - 200 Radijs midden - 37 Breekpeen 200/400 - 133 Courgette, groen 9 - 93 - Bospeen - 100 Prei blok 2 417 Snijbonen - - 743 - Asperges AA - 1173 Veilinggegevens week 10/06-14/06 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 43 Roos kleinb. 0 31 Freesia 29 - Chrysanthemum 48 Trosanjer - 40 Gerbera 35 Gladiool 44 - Gypsophila - 42 - Iris 0 26 Lilium Az.hybr. 45 0 Alstroemeria 34 Limonium 45 - Snijbl. totaal 40 0 Kamerpl. totaal - 238 Veilinggegevens week 10/06-14/06 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 3,42 Klasse I-2 60 2,88 - Klasse II-2 80 1,90 - Klasse II-3 100 1,72 Klasse III-3 100 1,39 - afd. Kapelle Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 10-06 tot en met 14-06. Er achter de noteringen van dinsdag 18 juni 1991. Gloster: I 65/70: 12 142; I 70/80: 29 153; I 80/90: 12 159; I 90/100: 2 129; II 65/70: 1 92; II 70/80: 2 107; II 80/90: -- tot. I: 56 15\ tot. II: 2 102. Golden Del.: I 65/70: 15 152 (19 166); I 70/80: 26 195 bl. 2 (35 207); I 80/90: 4 183 bl. 2 (6 190); II 65/70: - - (-- -); II 70/80: 1 136 (-- --); tot. 1: 45 170 (94 190); tot. II: 1 136 (-- Jonagold: I 65/70: 1 180 (2 222); I 70/80: 14 201 (10 242); I 80/85: 18 180 (4 216); I 85/90: 14 189 '(3 190); I 90/95: 7 139 (2 146); II 70/80: 3 165 (-- --); II 80/85: - - (-- -); II 85/90: 2 165 -); II 90/95: 2 129 *(-- --); tot. 1: 56 175 (26 217); tot. II: 7 146 (- -). Conference: I 55/65: 29 192 (1 221); I 65/75: 12 259 (3 298); II 45/55: 17 121 bl. 2 (9 156); II 55/65: 13 137 bl. 3 (2 183); II 65/75: 3 130 bl. 3 (1 184); tot. I: 41 212 (20 266); tot. II: 34 127 (14 159). Afdeling Barendrecht, dinsdag 18 juni 1991. Bloemkool: aanvoer: 53.000 st.; 6 st. p.bk.: 1-1 306, I-2 294 8 st. p.bk.: 1-1 295 I-2 295%10 st. p.bk.: 1-1 236, I-2 236%. Witlof: aanvoer: 32.000 kg; kort grof I: S --, 2 240, 3 213%; kort fijn I: S 2 299, 3 264; lang I: S --, 2 259%, 3 243; klvp. 4/5 I: S --, 2 243%, 3 --; klvp. 6/7 I: S --, 2 231%, 3 --; klvp. 2/3 I: S --. 2 258%, 3 kort II: 1 207%, 3 156%; lang II: 1 141, 3 107; ongesort. I: 1 112, 3 84; snijlof III: fijn 62, grof 65. Uien: aanvoer: 12.500 kg. Bonken: 38 - 64. Grof: 66 - 83. Middel: 65 - 73. Afdeling Barendrecht, dinsdag 18 juni 1991: Appels: middenprijs. Golden Delici ous: blok; Kapelle 52 ton; 80/90:1-2 190; 70/80: F2 207; 65/70: I-2 175. Barendrecht 17 ton; 70/80: I-2 204, I-3 201; 65/70: I-2 176, I-3 176%. Jonagold: Barendrecht 23 ton; 90/95: 1-1 176, I-2 188; 85/90: 1-1 200, I-2 217%; 80/85: 1-1 256, I-2 242; 70/80: 1-1 274, I-2 275; 65/70: 1-1 --, I-2 227. Peren: Conference: Kapelle 27 ton; 65/75: 1-2 190; 55/65: I-2 262; 45/55: 11-1 156. dens van de markt voorlopig aan houdt. Woensdag noteerde de termijnmarkt voor 50 mm opw. nog tot f 67,50/100 kg. Op de interna tionale markt is in feite Nederland het einige land dat nog aardappelen van acceptabele kwaliteit (oogst 1990) kan aanbieden. Overigens is de vraag van de consu ment nog maar matig, gezien het geleidelijk ruimer beschikbaar ko men van vroege aardappelen. De vraag komt in hoofdzaak van de kant van de industrie. In Frankrijk worden momenteel rond 5500 ton per dag gerooid in hoofdzaak in Bretagne. Veel van deze aardappelen gaan richting Groot-Brittannië. België neemt vooralsnog weinig Franse aardappelen af. Men geeft de voor keur aan Cypriotische aardappeler boveh Franse. Duitsland meldt een steeds kleiner aanbod uit Italië. Italiaanse Sieglin- des doen nog geen DM 80. Geleide lijk neemt daar het aanbod uit de regio Hannover-Braunschweig toe. In de Pflaz is men ook met het rooi en begonnen, vnl. van onder glas geteelde aardappelen. Brussel - Varkensprijzen geldig in de week van 14 tot 20 juni, meege deeld door het min. van EZ vlees varkens Bf 61-63 (3,34-3,45); vleesvarkens extra Bf 66-70 (3,62-3,84); halfvette varkens Bf 56-59 (3,07-3,23); vette, zware var kens Bf 53-55 (2,90-3,01); zeugen Bf 40-50 (2,20-2,75). werden. In 1986 had de import een omvang van nog maar 10.600 ton, De Spaanse markt wordt steeds be ter bereikbaar voor buitenlandse groente- en fruitprodükten. Niet al leen Nederland profiteert daarvan. In het afgelopen jaar nam de import van appelen zeer fors toe nadat ook de jaren daarvoor er in Spanje ook al steeds meer importappelen gegeten de jaren daarop liep dat via ruim 30.000 ton in 1987 en 1988, 60.000 ton in 1989 op naar niet minder dan 152.000 ton in het afge lopen jaar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 22