Eerste Fendt uit Weimar Grootbalenpers met nieuwe techniek Nieuwe Cultiflex met Mixroller Kverneland balenwikkelmachine nu ook voor vierkante balen Rolland semi-zanddumper Speciaal profiel als kap- spant voor tunnelkassen Betonrooster in de paardenstal Cehave nv brengt een serie semi- zanddumpers van kipwagenfabri- kant Rolland op de Nederlandse markt. De serie bestaat uit één enkelasser van 7,5 ton en drie tandemassers Swaans betonrooster, al jaren toe gepast in de melkveehouderij, is nu ook geschikt voor de paardenhou- derij. Voordelen zijn am. een uitste kende scheiding van droge en natte mest (waardoor de ammoniak- uitstoot teruggedrongen wordt), uitermate duurzaam, en het vervuil de stro is gemakkelijk te ver wijderen. Voor meer informatie: Swaans tril- beton b.v. te Heeze, tel. 04907-62434. met 8, 10 en 11 ton laadvermogen. De tandemassers zijn standaard uit gerust met het unieke balancier pendeltandemonderstel. Hierbij ligt de asondersteuning uit het midden. Hierdoor zijn benodigde trekkracht en bandenslijtage minimaal. De laadbak is zeer robuust uitgevoerd met een vaste zijwand van 3,5 mm en een bodemdikte van 4 mm.vDe trekboom met draaibaar trekoog is in drie hoogten instelbaar. Voor een optimale veiligheid is het hydrau lisch systeem uitgevoerd met een slangbreukbeveiliging. De achter klep met graanschuif is twee-delig uitgevoerd en scharniert boven. De komplete verlichting behoort tot het standaard pakket van de wagen. Tegen meerprijs kan Cehave nv een geveerde trekdissel met verenpak ket, hydraulisch bediende achter klep en achterasafstempeling leveren. Voor meer informatie: Ce have nv, Divisie AB, tel. 04130-82451. Het profiel heeft de vorm van een omgekeerde omega Werkcon B.V. te Lelystad heeft een speciaal profiel ten behoeve van kapspanten voor tunnelkassen ont wikkeld en op de markt gebracht. Het nieuwe profiel heeft in doorsne de ongeveer de vorm van een om gekeerde omega. Het produkt wordt geprofileerd van 20 cm brede sendzimir-verzinkte plaat met een dikte van 1 mm. Het omega-profiel wordt geleverd met voorgeponste gaten en is in de lengterichting gebogen. De krom ming correspondeert met de ge wenste straal (in de regel 3 tot 4 meter) van de spanten van de tun- nelkas. De omega-profielen bieden aanzien lijke voordelen ten opzichte van de gebogen buisprofielen, die totnog toe als spanten voor soortgelijke tunnelkassen worden toegepast. Het omega-profiel heeft een groot ste hoogte van 75 mm, een groot ste breedte van 87 mm en een doorsnede van 2 cm2. Het voor deze toepassing totnogtoe gangbare buisprofiel 60 x 1,5 mm heeft een doorsnede van 2,82 cm2. Werkcon levert kapspanten van omega-profielen voor tunnelkassen in half-cirkelvorm met een straal tot 4 m en in half-ellipsvorm met een totale breedte van maximum 9 m. In laatstgenoemde uitvoering wordt het kapspant aan beide zijden verti caal verlengd. Voor inl. tel. 03200-54300. De samenwerking tussep marktlei der Fendt en de 'landbouwmachine- fabriek Weimar' in het voormalige Oost-Duitsland werpt haar eerste vruchten af. Dit jaar worden er op contractbasis in Weimar 150 Fendt werktuigendragers van het type 231 GT (35 pk) gebouwd. Deze trekker is uitgerust met een laadbak voorop en met aanbouwmogelijkhe- den tussen voor- en achteras en ui teraard voor en achter de trekker. De 231 GT is het kleinste type van een komplete serie werktuigendra gers van 35 t/m 115 pk. De Fendt 231 GT, waarvan er inmiddels meer dan 30.000 zijn gebouwd, worden met name ingezet in de civiele sec tor en als verplegingstractor in de landbouw. Zijn veelzijdige inzetbaar heid draagt nog steeds bij aan de grote belangstelling die de 231 GT geniet. Aanleiding voor deze samen werking is onder andere de te kleine produktiecapaciteit op de Fendt fa brieken te Marktoberdorf waar Fendt al ruim één jaar met overbe laste produktielijnen te kampen heeft. De capaciteit van de fabriek te Wei- mar zal in de loop van het komende jaar meer en meer benut worden door Fendt voor onder andere serie- produktie en verder ontwikkeling van de 231 GT, componentenbouw en onderdelenproduktie en speciale ontwikkelingsopdrachten. Door de traditionele goede contacten van de Weimar fabriek met de Oostbloklan den krijgt de export naar deze lan den van nieuwe Fendt tractoren een extra impuls. Het nieuwe voorverdichtings- systeem van de nieuwe grootbalen pers SB 8580 Hydropack van Men- gele zorgt voor een bijzonder gelijkmatige persdichtheid van de balen. In het verleden waren ver schillende zwadgroottes de oorzaak van ongelijkmatig geperste balen. Dit probleem denkt Mengele met de doorvoer-afhankelijke perswagen- besturing opgelost te hebben. Door de vijzel wordt het gewas kon- tinu naar de rotor gevoerd. Speciale opvoerarmen knikken het gewas licht waardoor de expansie-neiging van het gewas verminderd wordt. Door de rotor wordt het gewas laagsgewijze in het voorperskanaal ingevoerd. Het te oogsten gewas wordt dan onafhankelijk van de ringsschakelaar. Gelijkmatige per sing van het gewas is het gevolg. Door micjdel van 2 spindels kan de persdruk exact ingesteld worden. Door de afmeting van de balen van 80 x 85 cm met een variabele leng te van 120 tot 240 cm is het moge lijk tijdens transport en bij opslag de beschikbare ruimte optimaal te be nutten. De pick-up, die de capaciteit van de machine bepaald, heeft een Werkbreedte van 210 cm en met een tandafstand van maar 54 mm wordt zelfs het kortste gewas schoon en snel opgenomen. De meeste functies kunnen door een elektro magnetische afstandsbedie ning vanaf de trekker bediend worden. De Steketee Cultiflex is een cultiva tor, speciaal ontwikkeld om door middel van verende tanden de grond diep te bewerken, met 4 rijen verende tanden en omkeerbare bei tels (eventueel ganzevoetbeitels), in clusief 2 diepteregelende steunwielen. De Steketee Cultiflex is de oplossing in de strijd tegen kweek en andere wortelonkruiden. De wortels worden door de cultiva- tortanden diep losgescheurd. Door de ruime stand van de tanden is er van verstopping geen sprake. De speciale Steketee Mixroller maakt de Cultiflex compleet. De Steketee Mixroller is een sterrol, speciaal ontwikkeld om de grond door middel van een heen en weer gaande en draaiende beweging te vermengen met stroresten, maisstoppels en mest. De Steketee Cultiflex is een grondbewer kingsmachine voor: het bewerken Het met (afbreekbaar) plastic om wikkelen van balen ruwvoer is een kuilmethode die in o.a. Scandinavië, Engeland en Frankrijk veel wordt toegepast. Ook in Duitsland en Bel gië wint deze methode terrein. De voor het wikkelen gebruikte ma chines konden tot nog toe alleen rondbalen verwerken. De meest be kende wikkelmachine, de Kverne land Silawrap, is nu zodanig aangepast, dat ook vierkante tot licht rechthoekige balen kunnen worden gewikkeld. Naast getrokken en gedragen wik kelmachines levert Kverneland transport- en laadapparatuur en een haksel-/doseermachine om de balen voor de dieren uit te serveren. Voor informatie: Boeke-Heesters, Amersfoort, tel. 033-601601. De Mengele Hydropack SB 8580 zwadgrootte en rijsnelheid zolang voorgeperst tot de kolom de bo venste schakelklep bereikt en de perswagen hydraulisch aangestuurd wordt. Het in werking brengen van de perswagen loopt via een benade- bouwvoor, het onderwerken van mest. De Steketee Cultiflex is lever baar met een werkbreedte van 3, 3 >2, 4 en 4!4 meter. Het omwikkelen van balen komt in de ons omringende landen veel voor van de stoppels, het milieuvriende lijk vernietigen van wortelonkruiden, het opentrekken van geploegde, be vroren grond, het losmaken van de

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 20