Vloeibare meststoffen voor een optimale VEM~en korrelopbrengst van uw mais Speciaal ontwikkeld voor korrelmais, CCM, MKS, snijmais R LIGTERMOET LIGTERMOET AKKERBOUW BEDRIJF L.J.M. FAASE MET EEN -ertje OOGST U SNEL! Mijn tekst luidt: ZLM-ertjes zie pag. 12 TH0LEN - 0UD-V0SSEMEER van 43.32.65 ha. Goede woning en conventionele bedrijfs gebouwen. Het bedrijf is eventueel uit te breiden tot circa 57 ha. Het is echter ook in onderdelen te koop. STARPHOS vloeibare fosfaat/magnesiummeststof BOS 50 vloeibare boriummeststof LIGTERMOET ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 8,elk woord meer 0,80. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 16, elk woord meer f 1,60. Ook toepasbaar in andere gewassen bij fosfaat-, magnesium- en boriumgebrek. Inlichtingen: Beëdigd rentmeester NVR Rentmeesterskantoor beheer taxaties bemiddeling bij aan- en verkoop bedrijfs- verplaatsingen onteigenings adviezen Nieuwe Ginnekenstraat 36 4811 NS Breda Tel. 076 - 202131 BV bij hoge Pw-waarde i.p.v. rijenbemesting; vele malen effektiever dan fosfaat via de grond toegediend; gering aantal kg P205:.ruimte voor meer dierlijke mest per ha; mengbaar met onkruidbestrijdingsmiddelen: geen extra werkgang; interessante ha-prijs. Voor meer informatie: Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650 - 97231. voor een optimale korrelzetting en kolfvulling, standaardbespuiting bij korrelmais, CCM en MKS; geformuleerd voor een optimale opname; mengbaar met onkruidbestrijdingsmiddelen: geen extra werkgang; interessante ha-prijs. Vraag uw leverancier. bestrijdt bladluizen; werkt tevens tegen colorado kevers, rupsen en thrips; is toegelaten in veel gewassen: o.a. aardappelen, bieten, granen, peulvruchten, graszaad; heeft snelle aanvangswerking; werkt systemisch ca. 14 dagen; is zacht voor het gewas; werkt onder koude en warme omstandigheden; is regenvast na 1 uur; t geeft geen hinderlijke reuk bij toepassing. Ga zorgvuldig om met gewas beschermingsmiddelen. Lees voor het gebruik altijd eerst het etiket. Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048 4700 BA Roosendaal. Tel. 01650-97200 'Geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY AG.. Bazel. Zwitserland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8