In deze situatie is het wenselijk het reeds gekiemde onkruid nog even snel en grondig te bestrijden met Gramoxone. figuur 2 laat het resultaat zien. Een onkruidvrije start van uw gewas waardoor de onkruidbestrijding na opkomst efficiënter en dus goed koper kan worden uitgevoerd. Lees voor gebruik altijd het etiket. De werking van Gramoxone laat zich het beste vergelijken met die van een scheermes. Zo doeltreffend worden de boven de grond staande onkruiden vlak vóór opkomst van het gewas geschoren. Bovendien werkt Gramoxone bijzonder snel en is het al na 10 minuten regenvast. figuur laat de situatie zien na zaaien en voor opkomst van het gewas. Vaak staat er dan al behoorlijk veel klein onkruid, zeker als de opkomst lang duurt door ongunstige weersomstandigheden. Het scheermes effect ICI AgroPostbus 551,3000 AN Rotterdam, Telefoon (010) 4171911

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 16