Marktberichten Verkoopseizoen uien loopt slecht af Snijbloemenprijzen in de lift Marktsituatie koolzaad en peulvruchten Frankrijk Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons CVZ-noteringen Prijsherstel voor Edammers Moederdagbeurs Bemiddelingsbureau succesvol 14 Op de afzetmarkt van consumptie aardappelen is sprake van een prijs houdende stemming. Voor uien is de stemming zeer flauw. Uien, middel 45/65 mm van oogst 1990, doen op groothandelsniveau amper 16 17 cent, terwijl voor bonken nauwelijks een kwartje per kg gemaakt kan worden. Dat bete kent dat telers die nog veldgewas hebben te verkopen, met nog veel lagere prijzen genoegen moeten ne men. In januari en februari konden de telers ongeveer 20 cent maken. Volgens de handel liggen er bij de telers nog ongeveer 100.000 ton ui en in de schuren. De kwaliteit is goed. Per week wordt nog ongeveer 10.000 ton verkocht c.q. geëxpor teerd. Bij handhaving van dit tempo zullen er dus tot in juli uien van oogst 1990 beschikbaar zijn. Er ko men echter elke dag meer nieuwe uien aan de markt. Aardappelen Deze week trokken de prijzen van de kleinere consumptie-aardappelen (40-50 mm) nogal aan. Maandag in Rotterdam noteerden ze zelfs iets hoger dan de grove Dit is te danken aan onze oosterburen. Van de bijna 20.000 ton die momenteel wordt geëxporteerd, gaat 15.000 ton naar Duitsland. Er schijnen daar namelijk niet zoveel goede aardappelen meer te zijn. Bo vendien ziet het er naar uit dat de vroege aardappelen van eigen bo dem minstens enkele weken later zullen kiemen. Het belangrijke pro- duktiegebied Rheinland-Pfalz is ern stig getroffen door de nachtvorst van verleden week. Van oogst 1990 is inmiddels onge veer 785.000 ton geëxporteerd. Vo rig jaar rond deze tijd waren ongeveer 660.000 ton aardappelen in het buitenland afgezet. Al sedert begin dit jaar bedroeg het verschil met vorig jaar ongeveer 110.000 ton. Het exporttempo lijkt nu dus wat groter te worden. Een gunstig teken voor de prijsvorming in de ko mende weken? Suiker In Londen noteerde ruwe suiker eind vorige week voor levering in augus tus nog geen 130 per ton. Zo goedkoop is ruwe suiker in de afge lopen drie jaar op wereldmarktni veau nog niet geweest. Kans op wezenlijke verbetering is er nauwelijks. Experts verwachten na melijk dat de wereldconsumptie dit seizoen slechts met 1 procent zal toenemen terwijl de produktie met 2,2 procent naar een recordniveau van ruim 111 miljoen ton zal stijgen. Halverwege de week vertoonde de prijsontwikkeling van snijbloemen een stijgende tendens. Bloeiende kamerplanten waren zeer gevraagd. Afhankelijk van de soort werd voor de hoofdmoot snijbloemen - rozen, chrysanten, gerbera's en lelies - zelfs 5 tot 15 cent per steel meer betaald dan eind vorige week. Zo merbloemen werden ook duurder en doen nu mooie prijzen. Zelfs voor tulpen werd weer redelijk betaald; veiling Flora kreeg er woensdag nog ruim 1 miljoen stuks aangevoerd. Voor tulpen uit de kas kwam de prijs gemiddeld nog aan 30 cent. Buiten geplukte tulpen de den 15 a 17 cent. Een en ander was ongetwijfeld te danken aan het donkere, koude weer. De aanvoer was niet groot. Maar menigeen fleurde de kille stemming op met een bloemetje. Bloeiende planten werden over het algemeen zelfs duur verkocht. Dat gold met name ook voor de 'een voudige' soorten. Saint Paulia ging tot f 2,25, Calanchoë tot f 2,—. De verwachtingen voor moederdag (12 mei) zijn hoog gespannen. De prijs vorming van perkplanten had duide lijk te lijden van het koude weer. Ze werden daarom maar mondjesmaat aangevoerd. Weer drukt stempel op groente- prijzen Het koude weer beïnvloedde deze week nadrukkelijk de prijsvorming van groenta Kennelijk hadden de consumenten nogal trek in winter groente. Kool werd nog duurder dan ze al was. Rode kool ging naar f 2— per kilo! Prei deed woensdag f 1,40, bijna 40 cent meer dart eind vorige week. Witlof werd ook iets duurder (f 1,70). Saladegroente bleef veel te goed- koop: glassla 25 cent, komkommers (41/51) 60 cent, ronde tomaten f 2,40. Voor een rendabele teelt zijn dergelijke prijzen te krap. Paprika's wisselen dit seizoen sterk in prijs. Woensdag deden de groene ruim f 4,— en de rode f 5,50. Bij hoge prijzen blijkt Amerika in de markt te zijn geweest. Paprikatelers hebben dan ook be lang bij een stijgende dollar. Cham pignons voor verse consumptie werden deze week flink duurder. Ze kwamen aan f 6,— per kg, tegen f 4,— enige weken geleden. Aardbeien ondervinden ook last van het koude weer, 1,75 voor een bakje Elsanta's is te weinig. Asper ges doen f 11,— f 12,— per kg. Dat duidt er op dat de buitenpro- duktie nog maar op een laag pitje staat. Bloemkolen kwamen aan f 3,25 (voor 'achten'). De prijs van spinazie liep op tot f 1,—. Er wordt geen gro te produktie verwacht. Andijvie klom op tot 95 cent per kg. Tot 31 maart bedroegen de afleve ringen van koolzaad in Frankrijk 1.884.360 ton vergeleken met 1.740.605 ton in de overeenkomsti ge periode van voorgaand seizoen. De algemene verwachting is dat de totale afleveringen van oogst 1990 tot ongeveer 1,9 miljoen ton zullen oplopen. In het binnenland werd 806.402 ton opgenomen (903.380) terwijl 671.340 ton werd uitgevoerd (545.795). Er vond een invoer plaats van 93.407 ton (58.946). Het areaal winterkoolzaad wordt ge raamd op 700.380 ha. vergeleken met 691.000 ha. in 1990. De Euro pese Commissie raamt het totale EG-areaal op 2.270.000 ha. (1990: 1.987.000 ha.). Zonnebloempitten De uitzaai is nagenoeg voltooid. Maar raming zal het areaal daarvan rond de 1 miljoen ha. liggen. Soja Volgens de ONIDOL en de AMSOL zou het Franse soja-areaal dit jaar zich tussen de 70.000 en 80.000 ha. bewegen vergeleken met 117.000 ha. in 1990. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,00- 9,75 - 1,88-1,81 - week 18/04-25/04 57-61 gr. 9,75-10,00 - 1,71-1,64 - 64 gr. 10,50-11,10 - 1,64-1,73 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (25/4) wit 8,25-8,46 8,98-9,57 ProVeBa (25/4) bruin 6,79-6,81 8,08-8,15 9,27-9,48 9,05-9,28 9,27-9,60 10,01-10,43 ProVeBa (29/4) wit 8,00-8,49 8,57-8,78 9,18-9,55 ProVeBa (29/4) bruin 7,87-8,50 9,15-9,23 9,06-9,14 9,22-9,52 10,12-10,48 Evadag wit 8,25 - 8,85 - 8,25 - 9,20 - 10,15 - bruin 8,25 - 9,45 - 9,15 - 9,40 - 10,30 Ven wit 4,75 - 8,15 - 8,30 - 8,65 - 9,55 - 10,30 - 11,25 - bruin 4,75 - 7,75 - 8,20 - 8,65 - 9,60 - 10,40 - 11,25 - ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Klei Telersprijzen gewas 0 mm Emmeloord 25/04 17,00-17,50* Leeuwarden 26/04 17,00-18,00 Zeewolde 26/04 17,50 fnOAQ ^n/04 Dronten 01/05 18,25-18,50* Middenmeer 01/05 18,50-19,00* frites geschikt Groothandelsprijzen Klei 40-50 mm Rotterdam 29/04 20,00-22,00 huidvast Klei 40-50mm Klei 50 mm 20,00-21,50 Voer- aardappelen 3,00-4,50 3,50-5,00 5,00-6,00 Voer- aardapp. 4,00-5,50 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 8,00-13,00* 8,00-13,00* 8,00-12,00* 8,00-12,00* Uit bewaring Per 100 kg, ex btw. 40-50mm mei '91 50mm+ juni '91 50mm+ april '92 Vor.week.Vorige dinsdag vrijdag 18,00 18,10 21,00 23,80 25,20 25,90 Deze dinsdag per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 30/04 i.v.m. Koninginnedag geen noteringen Groningen di 30/04 i.v.m. Koninginnedag geen noteringen Middenmeer wo. 01/05 39,35-41,35 35,80-38,80 35,50-37,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad Karwijzaad prima doorsnede GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld geen notering Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten i.v.m. 68,00 Gr. erwten 6% Koninginnedag Kapucijners geen 68,00 Bruine bonen noteringen 162,50 Peulvruchten De uitzaai van peulvruchten is vol tooid. Het areaal zou volgens Infos Proléa met 8000 ha. ten opzichte Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs wk 22/04-26/04 ring trend prijs trend week 22/04-26/04 ring trend prijs trend week 22/04-26/04 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 115 Witlof kort IEF 165 Tomaten rond A1 265 Boskoop groen 75/85 - 226 Bloemkool 8 340 Tomaten vlees B 276 - Boskoop rood 75/85 274 Witte kool, Deense 9/11 100 Glassla 21/22 17 Jonagold 75/80 157 Rode kool A 205 Komkommers 41/51 - 59 - Elstar 75/80 232 Spitskool - 265 Paprika groen 75/85 462 - Gloster 70/80 0 93 0 Chinese kool - 126 - Paprika rood 75/85 563 - Conference 65/75 - 206 Spinazie - 75 - Paprika geel 75/85 553 - Doy du Cornice 65/75 - 48 - Andijvie - 74 - Aubergines 225/300 225 - kl. II Waspeen A I 64 - Radijs midden 37 - Gieser Wildeman 60/70 - 170 Breekpeen 200/400 - 64 Courgette 9 89 - Aarbeien kl. I 237 Bospeen - 208 - Prei blok 2 115 Kroten A 58 Asperges AA 1356 - Veilinggegevens week 22/04-26/04 prijs in et per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 55 Roos kleinb. - 26 Freesia - 33 Chrysanthemum 34 Trosanjer 27 Gerbera 29 Gypsophila 60 0 Iris 24 Lilium Az.hybr. - 45 Limonium 51 Alstroemeria 29 Tulp - 21 Kalanchoë 157 Snijbl. totaal 38 Kamerpl. totaal 0 263 Veilinggegevens week 22/04-26/04 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs snede prijs tren< Klasse I-2 40 4,06 Klasse I-2 60 4,78 Klasse II-2 80 2,14 - Klasse II-3 100 1,95 Klasse III-3 100 1,84 De aanvoer bij de appels en peren begint langzaam te minderen. De te lers met eigen koelhuizen ruimen flink door en verschillende telers zijn reeds bezig met de laatste cel. De afgelopen week was de aanvoer van Golden Delicious en Jonagold ongeveer 400 ton. De voortdurende prijsdaling van de Golden lijkt te stoppen. Met een kleinere aanvoer de komende weken is er wellicht ruimte voor enige prijsstijging. Goed gekleurde Jonagold met een groene ondergrond wordt goed betaald. Wat deze week ook duur bleek te zijn was de kleinste maat van de Gloster. De maat 65/70 bracht ge middeld 96 cent op en was hiermee duurder dan de grotere maten die al lebei een middenprijs hadden van 93 cent. Het vrij grote kwantum Lombarts dat de laatste weken ge veild wordt brengt slechte prijzen op. De aanvoer verpakt fruit is de laatste weken vrij klein maar wordt wel goed betaald. Gemiddeld bracht het verpakte fruit 2 3 dubbeltjes meer op dan het losse fruit. De aanvoer bij de peren wordt klei ner en bestaat bijna uitsluitend uit Conference. Er wordt nog een enkel partijtje St. Remy geveild maar dit brengt weinig meer op. Ook de han del heeft weinig interesse meer in stoofperen. De telers die geveild hebben tijdens de eerste aanvoerda- gen van het seizoen hebben dan ook het meeste geld gekregen. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 22-4 tot en met 26-4. Dins dag 30 april is er niet geveild. Gloster: I 65/70: 16 96; I 70/80: 51 93; I 80/90: 28 93; I 90/100: 2 56. Golden Del.: I 65/70: 64 100; I 70/80: 148 114; I 80/90: 18 156; II 65/70: 1 54; II 70/80: 5 67. Jona gold: I 70/80: 40 149; I 80/85: 41 141; I 86/90: 31 124; I 90/95: 15 99; II 70/80: 12 109; II 80/85: 7 104; II 85/90: 4 85; II 90/95: 2 72. Lomb. Cal vil: I 65/70: 24 57; I 70/80: 39 65; I 80/90: 3 57; II 65/70: 5 49; II 70/80: 7 53. Confé rence: I 55/65: 65 181; I 65/75: 17 198; II 45/55: 50 90; II 55/65: 4 110; II 65/75: 1 130. St. Remy: II 70/80: 3 45. Vrijdag 26 april werd de wel zeer forse verlaging van de notering voor Edammers in bolvorm - die 30 cent bedroeg - weer ongedaan gemaakt. Overigens blijft de kaasmarkt willig met goede prijzen voor de jonge en de belegen tot oude kaas. De export blijft bijzonder goed lopen. Voorlopi ge cijfers voor de week tot 20 april geven bij een geschatte produktie van 11.700 ton een uitvoer aan van 8350 ton. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de pro duktie 10.403 ton en de uitvoer 7700 ton. van voorgaand jaar zijn uitgebreid tot 700.000 ha. excl. een 20.000 ha. wintervariëteit. Het areaal zoete lupinen zou 5000 tot 6000 ha. kunnen bedragen ver geleken met rond 4000 ha. in 1990. De uitvoer van erwten in het sei zoen 1989/90 bedroeg ruim 1,06 miljoen ton, waarvan ymeer dan 50% te weten 541.900 ton naar Nederland werd uitgevoerd. In de periode 1 juli 1990 t/m 28 febr. 1991 bedroeg de uitvoer reeds 962.600 ton, waarvan 44% of 422.200 ton naar Nederland ging. Naast Nederland zijn ook België, Duitsland en dit seizoen ook Spanje afnemers van betekenis. De Moederdagbeurs, georganiseerd door het Bemiddelingsbureau van Bloemenveiling Westland, werd druk bezocht. Vooral de 220 uit gestalde partijen bloeiende planten stonden in. het middelpunt van de belangstelling. Er was veel vraag naar Kalanchoe, Saint Paulia, Spa- thiphyllum. Pelargonium en Hibis cus. De 250 partijen tuinplanten, die werden gepresenteerd, vonden eveneens veel aftrek. De groene planten krijgen ruim de aandacht op de door het Bemidde lingsbureau georganiseerde beurs, die van 27 tot en met 31 mei plaats vindt. Een breed assortiment groene planten wordt dan gepresenteerd in de monsterkas van het Bemidde lingsbureau.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14