Marktberichten Eierprijzen twee cent lager Export groenten loopt goed Forse prijsverlaging voor Edammers 1KB voor boerderij- zuivelbereiders Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten CVZ-noteringen Champignons Prijsbericht ZHZ Stijgende wereldproduktie van kool- en raapzaad Fruitveiling ZHZ 22 Tegen de verwachting in is de eier markt sterk onder druk gekomen. Van Duitse kant is er erg weinig vraag. De consumptie is daar aan zienlijk minder dan normaal, terwijl uit het vroegere Oost-Duitsland ook weer eieren worden aangeboden. Engeland is trouwens ook erg terug houdend. De industrie had wel inte resse, echter alleen bij lagere prijzen. Dit alles had tot gevolg dat het hele eierprijsniveau met 1,5 tot 2,5 cent per stuk naar beneden ging. Met koninginnedag, 1 mei, Hemel vaart, Pinksteren en een paar tus senliggende vrije dagen komen er enkele weken waarin de aanlevering verstoord wordt. Er liggen daarom niet veel betere eierprijzen in het verschiet. Slachtpluimvee goed gevraagd Er is een goede vraag naar pluim veevlees en met name naar kuiken- poten. De prijsvorming van het waardevollere borstvlees staat ech ter wat onder druk vanwege import uit landen van buiten de EG. Op de levendmarkt was het aanbod deze week ruim. Maar vanwege de komende vrije dagen is er extra geslacht. De mesters krijgen te maken met hogere prijzen voor eendagskuikens. Helaas zijn er in de praktijk nogal wat problemen met ziekten, het geen gepaard gaat met veel uitval en afkeuringen. Diverse Golfstaten zijn weer in de markt voor broedeieren. De noterin gen liepen daardoor verder op. Ze liggen nu duidelijk boven integratie niveau. Slachtvarkensprijzen ongewijzigd Bij het ter perse gaan van deze OOGST hadden nog niet alle in koopcombinaties hun slachtvar kensprijzen voor deze week bekend gemaakt. Gezien de marktsituatie en afgaande op de ondernemingen die dit wél deden, werd echter ver wacht dat alle prijzen ongewijzigd zouden blijven. Tegen het hoge prijsniveau van de biggen is bij de mesters duidelijk weerstand aan het ontstaan. Hoe wel woensdag niet alle fokkerijgroe peringen hun prijzen bekend maakten, werd verwacht dat ze over de gehele linie met enkele gul dens verlaagd zouden moeten worden. De ene groente brengt de laatste tijd veel meer op dan de andere. De export loopt gelukkig goed. Witlof (140 cent) en sla (15 tot 30) bleven ook deze week veel te goed koop. De tomaten en de komkom mers deden ongeveer dezelfde prijzen als vorige week. Dat sommi ge komkommers aanzienlijk minder opbrengen, houdt verband met de kwaliteit. De eerste teelten raken versleten. Spinazie bleef woensdag steken op rond 75 cent. Gezien het weer had den de telers méér verwacht. Bloemkool werd duurder. De 'zes sen' kwamen in de buurt van de f 3,25, de 'achten' brachten een kwartje meer op. Gezien de tijd van het jaar zijn de meeste groenten niet echt duur. Export In het eerste kwartaal is er volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit 111.000 ton glasgroenten de grens overgegaan. Dat was bijna 20 procent meer dan in dezelfde perio de van 1990. Vooral Duitsland en Zweden namen meer af, maar Enge land en Frankrijk minder. Van vollegrondsgroenten exporteer de Nederland tot en met maart 165.000 ton, 13 procent meer dan in 1990 en zelfs 65 procent meer dan in 1989. Na Duitsland was vooral België hiervan een belangrijke afnemer. Maar ook bij deze produk- ten bleven Engeland en Frankrijk achter, net als Italië en Zwitserland. Voor fruit kwam de export in het eerste kwartaal uit op 66.000 ton, 15 procent meer dan in de eerste drie maanden van 1990. Opvallend is dat Spanje en de Canarische ei landen veel Nederlands fruit afna men; in totaal 5.300 ton, dat is 1.000 ton meer dan in 1990-Ook de export van champignons liep op rolletjes. Vanaf januari tot en met maart ging er bijna 8.700 ton de grens over, tegen 7.400 ton in de zelfde periode in 1990 en 7.000 ton in 1989. De notering van Leeuwarden gaf vrijdag 19 april voor de Edammers in bolvorm een daling te zien van 30 cent tot f 6,20 per kg. Voor de overige 40 plus kaas bleef de note ring onveranderd f 6,50, een prijs die eveneens voor de Goudse kaas werd genoteerd. De verlaging van de notering kwam bepaald niet on verwacht. Reeds geruime tijd waren er "minnen" terwijl voor de Goudse kaas nog steeds "plusjes" gelden. De markt voor de Goudse kaas blijft vriendelijk. Dit vooral door de goede buitenlandse afzet die in de week tot 13 april 7750 ton bedroeg bij een geschatte produktie van 11.850 ton. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de produktie 12.076 ton en de uitvoer 6600 ton. In de 4 weken tot 16 maart leverden veehouders 822.120 ton melk af vergeleken met 818.493 ton in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Ongeveer 49,6% van de afge leverde melk werd bestemd voor de produktie van fabriekskaas (48,1% in 1990). Het gemiddelde vetgehal te van de tot medio maart afgelever de melk bedroeg 4,54% vergeleken met 4,44% vorig jaar. Er werd tot medio maart weer wat meer melk bestemd voor konsumptiemelk dan vorig jaar. Handelsnoteringen (FVK), week tot 19 april: Goudse kaas merk F f 6,50; merk HB f 6,65-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bolvorm merk F f 6,45-6,50; merk NH f 7,00; overige 40 plus kaas, merk F f 6,54-6,65; merk F f 7,00. Boe renkaasnoteringen: Goudse 1e srt. tot f 7,00; extra en zware tot f 7,50. De Centrale Aankoop FNZ en de werkgroep dagversbereiders van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders hebben een plan van aanpak ont worpen om te geraken tot een Inte grale Ketenbewaking (1KB) voor boerderij-zuivelbereiders. Aanvankelijk was daartoe een vijfja- im MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 10,20-11,30 2,13-2,09 week 11/04-18/04 57-61 gr. 11,35-12,10 1,99-1,98 64 gr. 12,50-13,20 1,95-2,06 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (18/4) wit 10,13-10,48 11,01-11,61 12,20-12,22 ProVeBa (18/4) bruin 7,33-7,59 8,77-9,50 10,16-10,19 10,27-10,58 11,31-11,93 12,04-12,84 ProVeBa (23/4) wit 8,48-8,59 8,24- 8,81 8,44- 8,81 ProVeBa (23/4) bruin 9,00-9,51 10,16-10,22 9,60- 9,76 9,08- 9,37 9,50-10,29 Evadag wit 9,00 10,00 10,30 - 11,20 - 12,20 bruin 9,00 10,15 10,35 11,50 12,40 Ven wit 5,00 - 8,70 - 9,00 - 9,30 - 10,30 - 10,90 11,75 bruin 5,00 - 8,05 - 8,70 - 9,25 - 10,30 - 11,00 11,90 ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Klei Voer- vigs. AVZ Telersprijzen gewas 0 mm 40-50mm aardappelen Emmeloord 18/04 18,00-19,00* 3,00-4,00 12,00-16,00 Leeuwarden 19/04 18,00-19,00 3,50-5,00 Zeewolde 19/04 17,00-18,00* 13,00-16,00 Goes 23/04 15,00-16,50 16,00-17,50* -5,00 9,00-15,00 Dronten 24/04 16,75-17,25* 13,00-16,00 Middenmeer 24/04 17,25-17,75* 5,00-6,00 frites geschikt Uit bewaring Groothandelsprijzen Klei Klei Voer- 40-50 mm 50 mm+ aardapp. Rotterdam 22/04 18,00-19,50 20,00-21,50 4,00-5,50 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor.week.Vorige dinsdag vrijdag Deze dinsdag 40-50mm april '91 18,50 50mm+ april '91 22,00 19,00 50mm+ mei '91 22,80 19,30 18,00 50mm+ juni '91 26,40 22,70 21,00 50mm+ apr. '92 26,30 25,20 25,20 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 23/04 38,75-40,75 -48,50 35,25 -37,00 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad -155,00* Karwijzaad -165,00* 'prima doorsnede Groningen di 23/04 44,65-45,65 40,05-41,05 35,00-38,55 100,00-145,00 Middenmeer wo. 24/04 39,00-41,00 35,50-38,50 35,50-37,50 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 58,75-64,00 67,50 Gr. erwten 6% Kapucijners 61,75-62,75 65,00 Bruine bonen 160,00 renplan voorzien, doch van de zijde van de ministeries van Landbouw en WVC, alsook van het COZ en het Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 15/04-19/04 ring trend prijs trend week 15/04-19/04 ring trend prijs trend week 15/04-19/04 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 123 Witlof kort IEF 133 Tomaten rond A1 309 Boskoop groen 75/85 - 221 - Bloemkool 8 291 Tomaten vlees B 341 - Boskoop rood 75/85 - 273 - Witte kool, Deense 9/11 87 - Glassla 21/22 20 Jonagold 75/80 - 171 Rode kool A 157 - Komkommers 41/51 82 Elstar 75/80 - 219 Spitskool - 257 - Paprika groen 75/85 596 - Conference 65/75 193 Chinese kool - 110 Paprika rood 75/85 648 - Doy du Cornice 65/75 - 74 - Spinazie - 54 - Paprika geel 75/85 691 Gieser Wildeman 60/70 - 153 - Andijvie - 80 - Aubergines 225/300 259 - St. Remy 70/80 - 34 Waspeen A I 53 - Radijs midden 43 Aarbeien kl. I 0 188 0 Breekpeen 200/400 - 69 - Courgette, groen 9 - 80 - Bospeen - 245 Prei blok 2 92 Asperges AA 1048 - Veilinggegevens week 15/04-19/04 prijs in ct. per stuk Roos grootbl. Roos kleinb. Freesia Chrysanthemum Trosanjer Gerbera Gypsophila Iris Lilium Az.hybr. Limonium Alstroemeria Tulp Kalanchoë Snijbl. totaal Kamerpl. totaal Aanvoer- Gem. Prijs- trend pri|s trend 42 29 21 33 - 22 - 19 - 60 - 21 36 - 43 24 - - 14 - 150 - 29 - 254 - Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 15-4 tot en met 19-4. Tussen haakjes de noteringen van dinsdag 23 april. Gloster: I 65/70: 19 85 BL-2 (11 98); I 70/80: 66 98 BL-2 (24 90); I 80/90: 34 94 BL-2 (11 89); I 90/100: 2 59 BL-2 (1 43). Golden Del.: I 65/70: 61 101 BL-2 (34 101); I 70/80: 135 122 BL-2 (74 118); I 80/90: 16 158 BL-2 (8 156); II 65/70: 5 85; II 70/80: 7 93; III 60/65: 7 48. Lomb. Calv.: I 65/70: 14 55 BL-3 (6 59); I 70/80: 17 75 BL-3 (11 69); II 65/70: 5 47 (2 53); II .70/80: 10 59 (3 58); II 80/90: 2 51; III 60/65: 7 44. Jonagold: I 65/70: 7 137 (4 135); I 70/80: 48 149 BL-2 (23 150); I 80/85: 37 146 BL-2 (20 139); I 85/90: 29 125 BL-2 (13 119); I 90/95: 14 102 (7 99); II 70/80: 9 105 (12 112); II 80/85: 11 98 (6 108); II 85/90: 4 83 (3 87). Conference: I 55/65: 57 174 BL-2 (21 190); I 65/75: 17 198 (7 193); II 45/55: 43 90 BL-2 (23 98); II 55/65: 14 115 (1 99); II 65/75: 3 124. Veilinggegevens week 15/04-19/04 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 3,16 - Klasse I-2 60 3,17 - Klasse II-2 80 2,17 - Klasse II-3 100 1,88 - Klasse III-3 100 1,55 - Dinsdag 23 april 1991 Winterbloemkool: aanvoer: 33.000 st. 6 st. p.bk. 1-1 362% I-2 362 8 st. p.bk. 1-1 345; I-2 321; 10 st. p.bk. 1-1 234; I-2 168; 12 st. p.bk. 1-1 I-2 102; 15 st. p.bk. 1-1 ---; I-2 75. Witlof: aanvoer: 41.000 kg. kort grof I S 161 2 161 3 118 >2kort fijn I S 175 2 153 3 131; lang I S 2 149 3 142%; klvp. 4/5 I S --- 2 176 3 klvp. 2/3 I S 2 154% 3 ---; kort II 1 157 2 141; lang II 1 132 2 95; extra kort II 1 141 2 107; ongesort. Ill 1 88% 2 76%. Aard appelen: aanvoer: 27.000 kg. Bintje: 18-32; Eigenheimer: 5-11; Irene: 13-20. Uien: aanvoer: 26.000 kg. Bonken: 16-45; Grof: 20-40; Mid del: 18-33; Drieling: 5-12. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw raamt de wereldproduk tie van kool-/raapzaad voor 1990/91 op 24,61 miljoen ton. De produktie concentreert zich overwegend op China, de EG, India en Canada. Het grootste gedeelte van de produktie wordt in de produktielanden opge nomen, en verwerkt. De wereldex port bedroeg goed 4 miljoen ton. In de EG is de produktie gestegen van nog geen 2 miljoen ton in 1980 tot ongeveer 5,72 miljoen ton in 1990. De teelt van raap-/koolzaad in Nederland is van ondergeschikte betekenis. Inmiddels is de toeslag voor het z.g. 00-zaad weggevallen, wat een prijs daling van 3% zal inhouden, voor de garantiehoeveelheid die nog tot eind van het landbouwjaar 1991/92 kan worden gehandhaafd. PZ is aandrang uitgeoefend om tot een versnelling van het proces te geraken. In zijn jaarrede heeft de voorzitter van de Bond van Boerderij-zuivelbereiders A. Hoo- gendoorn daarover mededelingen gedaan. Zo wil men een boerderij zuivel coördinator aanstellen die de uitslagen van het sektorenonder- zoek onder de loep zal nemen. Blij vers en voorlopers, maar ook deelnemers aan keuringen en stu- dieklubs kunnen niet meer zonder de uitslagen verkregen uit sectoron derzoek. Zwarte kaas Hoogendoorn deed in zijn toespraak een felle aanval op het verschijnsel 'zwarte kaas', dat wil zeggen, kaas zonder het voorgeschreven rijks- kaasmerk voor boerenkaas. Deze kaas werkt marktbederf in de hand, wat leidt tot verlies door de handel, waardoor het vertrouwen in de af zetmogelijkheden van de boeren kaas verdwijnt. dinsdag 23 april 1991 Appels: aanvoer: 356 ton. Midden- prijs f 1,06%. Golden Delicious: blok 36 ton; 80/85: I-2 148%; I-3 143; 70/75: I-2 118%; I-3 117%; 65/70: I-2 100%; I-3 98%. Gloster: blok 66 ton; 80/85: I-2 92%, I-3 36; 70/75: I-2 93; I-3 84%; 65/70: I-2 90, I-3 84. Jonagold: blok 73 ton; kavel 73 ton; 85/90: 1-1 134,1-2 131; 80/85: 1-1 163; I-2 151; 70/75: 1-1 187, I-3 160. Winston: kavel 14 ton; 70/75: KI. I 91-107; 60/65: KI I 74-92; 55/60: KI. I 47-. Lomb. Cal ville: kavel 37 ton; 80/85: 75-111 70/75: 81-97; 65/70: 62-70. Peren aanvoer 79 ton. middenprijs f 1,53.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 22