VASTE MEDEWERKER LELY j INDUSTRIES NV LELYTERRA 300-22 FA. BECOTEX het zhn blad, boordevol 7lm OOGST 0 SNEU TRANSPORT Al 45 jaar staan wij voor u klaar OU 72 - 1534 «Sft Informeer vrijblijvend Gevraagd: TE KOOP: NIEUWE BETONPLATEN! Bouwhandel Jan D. Boogert Aangeboden: DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70," p.st. 2 x 2 m KEERWANDEN Hack b.v. foVg P. van EIJZEREN BV Mijn tekst luidt: TELECOMMUNICATIE MET EEN iïïfi) -ertje COÖP. TRANSPORTONDERNEMERSBOND GROTE KADE 22 - BRESKENS voor akkerbouw en loonwerk Moet zelfstandig reparatie uit kunnen voeren. Ervaring strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties richten aan: J. Kloosterman Vlaamseweg 8 4456 RE Lewedorp Nieuw in het leveringsprogramma van de Lelyterra's is de 300-22. Deze Lelyterra maakt deel uit van de nieuwste generatie Lelyterra's, die haar intrede deed met de komst van de Lelyterra 300-33. Typerend voor deze Lelyterra's zijn: de robuust geconstrueerde driepuntsbok de aandrijfkast met middenaandrijving de in hoogte- en lengterichting verstelbare grondgeleiders en de nieuwe diepteregeling volgens het "floating" systeem. Aanpassingen, die de unieke werking van de Lelyterra nog verder perfectioneren. De robuust geconstrueerde driepunts bok - de zogenaamde portaalbok - is berekend op de aan- of opbouw van zware zaaimachines Door de nieuwe aanspanning, kan de combinatie: eg en zaaimachme nog kor ter op de trekker worden gebracht. Daarom kan met relatief lichte trekkers worden gewerkt. De grote, vrije ruimte van de driepunts bok vergemakkelijkt het aan- en afkop pelen van de koppelingsas. WEVERSKADE 10 f 3155 PD MAASLAND - TEL. 01899-12644 - TELEX 21617 FAX 01899-20923 Trekker-aftakas en aandrijfas liggen nu in één lijn, omdat de Lelyterra 300-22 is uitgevoerd met een aandrijfkast met middenaandrijving. De aandrijfas is doorgaand zodat deze benut kan worden voor direkte front aandrijving of aandrijving van een tweede machine, zoals de pneumati sche zaaimachines: de Lely Polymat. Meerdere sets wisseltandwielen zijn le verbaar voor het wijzigen van het rotor- toerental, variabel van 264/min. tot 537/min. bij 540/min. van de aftakas. Belangrijke vernieuwingen zijn ook: de nieuwe diepteregeling volgens het ingenieuze "floating" systeem. Snel en gemakkelijk kan de gewenste werkdiepte worden ingesteld en de nieuwe grondgeleiders die in hoog te- en lengterichting verstelbaar zijn. Ideaal aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Ter voorkoming van rugvorming is aan de binnenzijde van de grondgeleiders een verstel bare geleidepTaat aangebracht, die de grond naar binnen geleidt. ---------------- LELYTERRA SERIE 22 I Wilt u een demonstratie, van welke machine? Stel bezoek op prijs Verzoek om toezending documentatie Lelyterra Andere Lely machines BEROEP: akkerbouwer loonwerker handelaar ander Naam: Adres: Woonplaats: Postcode: Tel 200x200x12 cm Dubb. gewapend! Prijs: f 100,- p/stuk ex. BTW Franco geleverd, betaling bij aflevering Oosterland, tel. 01114-2682 Ook na 18.00 uur MELKQUOTUM en mestquo tum te koop aangeboden/ge vraagd of in bemiddeling. Marcel Obels b.v., tel. 01658-1570. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkeien, w.f. klinkers en natuursteenkei en. Pekaar Bestratingsmateria- len b.v., tel. 01131-2069. SLACHTKUIKENS, STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas beschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 01873 - 2746. TE KOOP: Div. transportban den, partij leesbanden, ventila toren, sorteerder Bunker. P. de Korne, 's-Gravenpolder, 01103 - 1558 - 2349. LUCHTFOTO van uw bedrijf, woning of omgeving. Bel: Jo- han de Groene LUCHTFOTO- GRAFIE Tel. 01192 - 2087. MESTSILO KAPPEN passend op alle merken. Geheel gemon teerd vlg. BRM. Vraag vrijblij vend prijs; Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251, ook na kant. uren. GALLAGER SCHRIK DRAAD app. Div. uitvoerin gen. Gratis demonstratie; Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251. Henk Bruyn, Kruiningen, 01130 - 3405. met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbelbewapend tel. 01650-54152 TOON v/d &C9(LAftAC9G9 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Pennen sleepborden 5 m. Lely Terra 2,5 - 3 - 3,5 m. Rumptstad rijenfrees 5 rij met kap en schakelbak. Struik rijenfrees 5 rij met kap en schakelbak. Wolf uienplantmachine 5 rij, 150 cm. Centra dril bieten zaaimachine, 12 rij. Stegsted zaaimachine, 3 m, 30 rijen. Dubbel luchtwielen 14.9 x 38, 5 ster. Vicon schudeg, 3 m, 4 balks. Lely kunstmest strooier, L 1510. Ransomes 2 schaar. Kverneland 2 schaar, type E. Miedema boxenvuller BV 50. Miedema transporteur 8,5 m. Grond transporteur 6 m. Grond transporteur 10 m. Messenfrees 2 m. Fahr opraapwagen KS70 tendens. Fahr maaiers KM 22-24 CR SM 40. Fahr Hark KS 100. PZ Hark CZ 330. Sip schudder 5 mtr. PZ maaier CM 185 H. Mestcontainer, 30 m3, verplaatsbaar. Mengmestverspreider, 5000 I. Amac D2, 135 cm. Mullos V-snijder. Deutz DX 110 4 WD. Hand zet bank 2.000 x 2-3 mm. JlS Tel. 01105-2040 Vert. T. de Jonge, 01170-53071 VOOR LEVERING van pro- paangas in bulk van 1000 liter tot 20.000 liter, flessen gas (5 kg, 10,5 kg en 32 kg) voor grootverbruik en depothou ders. J. van Oers, tel. 01658 - 1732. OVERALLS 3 STUKS 97,— excl. btw. Hogedrukreinigers tegen stuntprijzen. Dekker, Se- rooskerke, 01189 - 2774. TE KOOP: Aard. en uien op- schepapp. Jansen Heunig, tel. 01640 - 33323. TE KOOP: Miedema Boxen vuller met reiniging 3.500,— ex. btw. Tel: 01640 - 33323. TE KOOP: Peugeot 309 XL Profil, nov. '88, lage km. stand, i.z.g.st. 01155 - 2089. TE KOOP: Gerstestro en schaap met lammeren, tel. 01176 - 2116. POOTAARDAPPELEN te koop bij v. Nes, Zaaidijk 4, Axel, 01155 - 1663. TE KOOP: Een perceel goede kwaliteit landbouwgrond te OUWERKERK, groot 4 ha. Inlichtingen: GROPATAX, Grote Markt 28, Goes, 01100 - 21010. TE KOOP: Ventilator 80 cm doorsnee, 2Zi pk in kist, 350,— ex btw. 01640 - 33323. TE KOOP: Jute zakken, poot- goed en grof, 50 ct per stuk. Tel. 01640 - 33323. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 8,elk woord meer 0,80. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 16, elk woord meer f 1,60. Draadloze telefoons (goedgekeurd) Telefax koop/huur v.a. f 29,- p/m Telefooncentrales Beantwoorders koop/huur Doorkiessystemen Burg. Sinkelaan 25, Yerseke, 01131-2406 x ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12