Racer, de effectieve bestrijder van kleefkruid. Racer in het kort: - uitstekende bestrijding van o.a. kleefkruid - vloeibare formulering - geen rassenbeperking - mengbaar met de gangbare bodemherbiciden - NIEUW, nu ook toegelaten in de teelt van wortelen! Racer Sencor is een gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG Leverkusen. Kleefkruid en zwarte nachtschade zijn bekende probleemonkruiden in aardappelen. Racer bestrijdt ze uiterst effectief. Maar ook muur, ganzevoetachtigen, straat gras, hoenderbeet en zwa luwtong leggen het loodje tegen Racer. Om de werking van Racer te verbreden, kunnen andere gangbare bodem herbiciden worden toege voegd, zoals linuron en Sencor®. Voor het beste resultaat met Racer is het belangrijk dat u zich houdt aan de aanwijzingen op de verpakking. ÊUKER ICI AgroPostbus 551,3000 AN Rotterdam, Telefoon (010) 4171911 Kleefkruid, een probleem in aardappelen?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11