Ik ben goed, schoon en zoet Lekkerlander en Prior (a.m.) 100.- donderdag 22, vrijdag 23, en zaterdag 24 november a.s. WATERSCHAP THOLEN Voor al uw NOOD- SLACHTINOEN HOEVE Vroege, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en kwalen. Sterk tegen rooibeschadiging en blauw Met Aangeboden voor a.s. plantseizoen BOOMKWEKERIJ M. VAEL SCHOUWING Het dagelijks bestuur van het Water schap Tholen; maakt bekend, dat op woensdag 5 december 1990 een winter- schouwing zal worden gehouden over al le waterlopen en uitwateringsmiddelen in het waterschapsgebied. Op grond van de Verordening waterke ring en waterbeheersing Zeeland zijn de gebruikers of eigenaren van de aan de waterlopen grenzende percelen verplicht: 1. alle riet, gras en ander onkruid in de waterlopen kort af te maaien en te ver wijderen; 2. kleine inzakkingen van de taluds te herstellen en verondiepingen in de bo dem te verwijderen; 3. alle buisleidingen in de toegangsdam- men schoon te maken; 4. het tijdens het schoonmaken op de wegbermen neergelegde vuil te ver wijderen; 5. van de thans gedolven waterlopen de taluds te maaien of schoon te maken. De aandacht wordt erop gevestigd dat, waar thans nog afgestorven planten enz. in waterlopen aanwezig zijn, deze moe ten worden verwijderd. Voorts moet op toegangsdammen aan wezig slik worden verwijderd. Bij geconstateerde overtredingen zal tot bekeuring worden overgegaan. Sint Maartensdijk, 8 november 1990. Het dagelijks Bestuur voornoemd, De griffier, J.D. de Korte. De dijkgraaf, I.C. Hage. AANBIEDING NIEUWE BETONPLATEN 200x200x12 cm (gewapend) Bouw- en Houthandel Jan P. Boogert NIEUWENHUIJSE - KRUININGEN Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 TELECOMMUNICATIE FA. BECOTEX Burg. Sinkelaan 25, Yerseke, 01131-2406 Aangeboden: HOOGWAARDIGE DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70.- p.st. 2 x 2 m Hack b.v. TE KOOP: KERSTSHOW 26 t/m 30 DEC. - 2 t/m 5 JAN. AMMERZODEN MET EEN DTfD -ertje OOGST U SNEL! Mijn tekst luidt: MELKQUOTUM TE KOOP Marcel Obels 01658-1750 cuy Cehave nv Veghel U bent van harte welkom. Werkplaats Hoogerheide, Antwerpsestraatweg 48. Variaties met vleeswaren f PRIOR,AM de vroege, resistente, BINTJE**) als vroege aardappel, altijd succes! Pootgoed, in iedere maat, is nü beschikbaar ^^ijuv^ootgoedleveranciei^^^^^^^^^^ 1 jarig zwaar vertakte Elstar, Elshof Absdale, 4561 PZ Hulst - Tel. 01140-12668 slechts p.st. excl. BTW. Franco Thuis Betaling bij aflevering Oosterland, Tel. 01114-2682 Ook na 18.00 uur. Draadloze telefoons (PTT-goedgekeurd) Telefax koop/huur v.a. f 39,- p/m Telefooncentrales Beantwoorders koop/huur Doorkiessystemen met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbelbewapend tel. 01650-54152 in Dep. Maine et Loire (FRANKRIJK) (Micro Klimaat) 57 hectaren - een eigenaar - met veestapel en nieuw materieg| - geschikt voor ieder kuituurgewas - met komfortabel woonge bouw - stallen voor 150 koeien los op stal en 120 koeien vast gebonden - met mest evakuator - meerdere kleine stallingen en andere gebouwen voor materiaal, hooi en stro. Voor inlichtingen: in België: tel. 09/3255213060 in Frankrijk: tel. 09/3341614880 Financiering mogelijk bij de eigenaar Dhr. Debouvrie (België) ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees en één maal per maand bij 76.000. Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 7,80 elk woord meer 78 cent, of voor een maxi- ZLM-ertje tot 10 woorden 15,60, elk woord meer 1,56 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdag morgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. 75.000 kg. op pachtbasis 4V3 ha. bouw- en weiland op Walcheren. 4 ha. bouwland te Halsteren. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkeien, w.f. klinkers en natuursteenkei en. Pekaar Bestratingsmateria- len b.v., tel. 01131-2069. SLACHTKUIKENS, STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas- beschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 01873 - 2746. KIPPEMEST te koop in soor ten en garantie, 01155 - 1875 01155 - 5052. C. Steendijk, Axel. MESTZAKKEN FARMEX Vanaf 100 t/m 1000 m!. Mest- silo's verplaatsbaar vanaf 150 m t/m 1500 m3. Voor folders en prijzen Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251 of vert. 01130 - 3405. KARCHER HOGEDRUK- REINIGERS met winterkor- ting. Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251 of 01130 - 3405. Tevens div. gebruikte. TE KOOP: div. transportban den, partij leesbanden, sorteer ders, kantelaar. P. de Korne, 's Gravenpolder, tel. 01103 - 1558/2349. B.Z.A. VOOR het kloven van uw haardhout. Ook verhuur mogelijk. Tel. 01188 - 2096 of 01189 - 2655. TE KOOP: landbouwminiatu ren, diverse merken. Ruime sortering Scaledown zelfbouw pakketten. Fa. Riemens, Za- chariasweg 3, 4515 MC IJzendijke, 01176 - 1553. TE KOOP: 60 Golden "Reijnders" 1 jarig en stok- schaar (pneum.). Tel. 01134 - 1537. AARD. OPSCHEPAPP. Jan- sen en Heunig met afstands- bed., i.z.g.st. Tel. 01640 - 33323. TE KOOP: vlak en van dikte- bank, cirkelzaag, frees lint zaag, aanhangwagen Saris. Tel. '01178 - 1404. Even anders met vleeswaren. Dat is het thema van het nieuwe 8 pagina's tellende boekje van het Voorlich tingsbureau Vlees dat zojuist is ver schenen. Tips, recepten en variatie mogelijkheden, die de konsument brengen tot een veelzijdiger eet patroon. Het nieuwe boekje over vleeswaren is het achtste deeltje in de reeks Even Anders met... Het informeert de konsument over de vele mogelijkhe den die vleeswaren bieden. Zeker met het oog op de feestdagen biedt het de lezer veel leuke tips en smakelijke gerechten. l\ DE ilOOFDKOI. O*** •%<S. 24 Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 24