Prijzen stabiel Pootaardappelen goed gevraagd Kaasnoteringen onveranderd Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Prijsbericht ZHZ Prijsbericht fruitveiling ZHZ Het stabiele en recentelijk gunstige prijsniveau van bloemen, fruit en groenten heeft zich deze week voort gezet. De berichten over tegenvallen de oogsten van vollegrondsgroenten uit andere EG-landen blijven aan houden. De eerder hier uitgesproken verwachtingen dat prijsvorming zich veelbelovend ontwikkelt, worden hiermee sterker onderbouwd. De kool is vorige week van het veld gekomen. Een groot deel hiervan is meteen geleverd, vooral omdat er in teressante prijzen vielen te maken. Grove Denen, dat wil zeggen witte kolen zwaarder dan 3 kg, kwamen aan ongeveer 19 cent per kg, kleiner maten (lichter dan 2 kg aan 35 cent per kg) Rode kool bracht begin deze week, afhankelijk van de maat, 40 tot 46 cent per kg op. Deze betrekkelijk gunstige prijzen zijn vooral te danken aan een goede vraag uit enkele Zuid-europese lan den, waaronder Joegoslavië, alsmede uit Engeland en Duitsland. Dit duidt erop dat men in deze landen zelf niet ruim in de kool zit. Dit blijkt ook enigzins uit het volgende. Het totale areaal vollegrondsgroen ten in de Bondsrepubliek (exclusief de voormalige DDR) is volgens de marktinfo van het Produktschap voor Groenten en Fruit dit jaar met één procent afgenomen tot ruim 49.000 ha. Bij bijna alle vollegronds groenten viel ook de produktie lager uit dan in 1989; gemiddeld waar schijnlijk met 6%. Uitzondering hierop vormen de uien. De produktie daarvan nam in West-Duitsland toe met 14%. Ook in de Oostduitse bondsstaten valt de oogst van vollgrondsgroenten kleiner uit dan verleden jaar. Van witte kool is er niet meer dan 120.000 ton geoogst tegen 170.000 ton in 1989. De oogst van late rode kool is met 50.000 ton zelfs 47% kleiner dan vorig jaar. De Oostduitse uienoogst schijnt bijna 20% kleiner te zijn. Het areaal winterbloemkool in het West franse district Betagne is met 5% uit gebreid tot 33.000 ha. In dit gebied maakt bloemkool in herfst en winter ongeveer de helft van de groentepro- duktie uit. In het belangrijk Italiaanse bloem- koolteeltgebied Campania, dat goed is voor een derde van de produktie in dit land, is ongeveer evenveel winter bloemkool geplant als vorig jaar. In het gebied Puglia/Basilicata zou het bloemkoolareaal wegens gebrek aan voldoende water in de planttijd met ongeveer 15% zijn ingekrompen. De oogst in dit gebied komt in december op gang. Champignons De Duitse vraag naar champignon- conserven is dit jaar zeer groot. In de eerste drie kwartalen is er 12% meer geïmporteerd dan in dezelfde perio de van vorig jaar. De import vanuit Nederland groeide zelfs met 17% tot ruim 68.000 ton (op een totaal invoer van 107.000 ton). Opvallend is dat een groot deel van deze extra invoer uit Nederland is gekocht door consumenten in het voormalige Oost-Duitsland. De wereldhandel in champignoncon- serven (exclusief de handel tussen de EG-landen) is vorig jaar gegroeid met 7% tot bijna 115.000 ton uitlek gewicht. Dat komt overeen met ruim 190.000 ton netto. Daarmee werd echter het niveau van voorgaande jaren nog niet bereikt. Topjaar van de wereldhandel in champignonconserven was 1986 met 140.000 ton uitlekgewicht. De prijzen van graan, aardappelen, uien en handelsgewassen zijn in de afgelopen week niet veel veranderd* De prijsniveaus zijn nog steeds niet erg hoog, maar de ondertoon van de stemming op de afzetmarkten is po sitief. Dit geldt met name bij de afzet van pootaardappelen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar nog meer pootaardappel onder het lood zullen komen dan verleden jaar. Er zijn er in ons land ongeveer 34.000 ha geteeld, 2.000 ha meer dan in 1989. De opbrengsten vielen mee en de kwaliteit is goed. Belangrijker nog' is dat de afzet goed loopt. Er is een behoorlijke vraag vanuit het bui tenland, zij het niet voor alle rassen. Enkele monopolierassen die men verleden jaar wel vlot kon verkopen, kan men nu niet goed kwijt en drei gen daardoor bij de Stopa terecht te komen. Enerzijds houdt dit verband met de Golfcrisis waardoor bepaalde Arabische landen niet, of minder ko pen. Anderzijds is het in bepaalde landen niet ongewoon dat plotseling wordt overgestapt naar een andere handelsrelatie, dus naar andere rassen. Desalniettemin is en blijft er voor de (nieuwere) monopolierassen veel be langstelling. In West-Europa is deze er vooral omdat hiertussen rassen zijn te vinden die resistent zijn tegen een of meer fysio's van aardappel moeheid. Bij de afzet in het binnen land is de groeiende interesse voor AM-resistente consumptierassen zelfs zeer duidelijk waarneembaar. De pootgoedtelers hebben dit trou wens al eerder gemerkt. Waarschijn lijk komt het daardoor dat er dit jaar een kleiner areaal Bintje is vermeer derd. Van dit ras komt er vermoede lijk minder onder het lood. Prijzen De telers kunnen momenteel voor Bintje-pootgoed, 45-55 mm klasse A, 57 a 58 cent per kg maken. De maat 28-35 doet 1,18 a 1,19 per kg. Vorig jaar liepen deze prijzen te gen februari-maart op tot 1,30 voor de 35-45 en 2,50 voor de 28-35. Men mag er niet op rekenen dat dit dit seizoen ook het geval zal zijn. Feit is wel dat binnenlandse consumptie-aardappeltelers de aan koop c.q. de ontvangst van hun poot- goed steeds meer uitstellen tot kort voor het planttijdstip. Dan kan het immers meteen op de wagen om voor te kiemen. Duidelijk is inmiddels al wel dat de poters van oogst 1990 erg kiemlustig zijn. Goede bewaring blijft dus van belang. Vrijdag 16 november bleven de note ringen voor de jonge kaas onveran derd vergeleken met de voorgaande week. Dat betekent dat ook de klei ne 'plusjes' die in enkele gevallen be taald worden overeind bleven. De marktsituatie is gunstig, gegeven de niet-onbevredigende ontwikkeling van de export. Nu het Produktschap voor Zuivel op advies van de coöpe ratieve sektor in het bestuur, weigert gegevens over de maandelijkse in- en uitvoer te verstrekken, zoals dat tot voor kort nog wel het geval was, is de marktsituatie wat moeilijker te beoordelen. Op grond van de exportcijfers van augustus, die wij ergens hebben we ten te bemachtigen, lijkt een druk op de kftasprijzen in de naaste toekomst niet uitgesloten. Immers de produk- tiecijfers zoals die wekelijks door het CBS worden verstrekt, verminderd met de afzet in binnen- en buiten land, tonen aan dat er wekelijks reeds geruime tijd niet- onbelangrijke hoeveelheden kaas blijven overstaan. Dat heeft tot ge volg dat de voorraden reeds ruim MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 10,00-12,65 2,08-2,34 week 08/11-15/11 57-61 gr. 13,75-15,10 2,41-2,48 64 gr. 14,50-15,10 2,27-2,36 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 6,50 8,50 10,10 11,55 13,00 13,75 14,25 dd 6,58 8,59 10,20 11,66 13,47 14,13 14,64 bruin ld 6,50 8,50 10,65 12,30 13,85 13,95 14,25 dd 6,59 8,60 10,76 12,43 13,99 14,15 14,66 Evadag wit 8,70 10,70 12,00 13,25 13,25 bruin 8,75 10,75 12,25 13,80 14,35 Roveco wit 5,90 8,15 9,30 11,15 12,40 13,05 13,90 bruin 6,05 8,25 9,45 11,30 12,80 13,25 13,90 Ven notering is gelijk aan Roveco ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 15/11 Leeuwarden 16/11 Zeewolde 16/11 Goes 20/11 22,00-23,00*23,00-24,00* Dronten 21/11 21,50-23,50* Middenmeer 21/11 21,50-23,50* frites geschikt Klei 0 mm 21,00-23,00* 21,00-23,00* 20,75-22,75* Klei 40-50mm Groothandelsprijzen Rotterdam 19/11 huidvast Klei 40-50 mm 18,50-19,50 Klei 50 mm 28,00-28,50 Voer- aardappelen 3,00-3,50 3,00-5,00 -6,50 4,00-5,00 Voer- aardapp. 4,50-6,25 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 20,00-22,00* 20,00-22,00* 20,00-22,00* 19,00-23,00* 20,00-22,00* Uit bewaring Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '91 24,60 24,60 24,00 50mm+ april '91 36,90 36,90 36,90 50mm+ mei '91 36,90 39,30 36,20 50mm+ juni '91 42,50 42,50 41,50 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 20/11 37,00-38,50 -49,00 35,25 -36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 200,00* Karwijzaad 120,00* prima doorsnede Groningen di 20/11 39,25-40,25 38,55-39,55 35,00-37,05 80,00-107,50 Middenmeer wo. 21/11 37,00-38,15 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 59,00-60,00 60,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 54,00-59,00 60,00 Bruine bonen 170,00 182,50 100.000 ton bedragen. Voorlopige cijfers geven aan dat in de week tot 9 november bij een ge raamde produktie van 11.075 ton 8200 ton kaas werd uitgevoerd. In de overeenkomstige week van 1989 was dat resp. 11.096 ton en 8510 ton. Veilinggegevens Sorte Aanv- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 12/11-16/11 ring trend prijs trend week 12/11-16/11 ring trend prijs trend week 12/11-16/11 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 162 Spruiten Al 81 Tomaten rond A I 238 Golden Delicious 70/80 - 108 Witlof kort IEF 206 - Tomaten vlees B 215 Boskoop groen 75/85 - 167 Natuursla 28/30 - 53 Glassla 28/30 53 Boskoop rood 75/85 199 Bloemkool 8 - 91 - Komkommers 41/51 128 0 Jonagold 75/80 113 - Witte kool, deense 9/11 - 37 Paprika groen 75/85 277 Elstar 75/80 - 132 Rode kool A - 29 - Paprika rood 75/85 777 Conference 65/75 187 - Spitskool - - 42 - Paprika geel 75/85 - 904 Doy du Cornice 65/75 252 - Chinese kool - - 75 Aubergines 225/300 456 Gieser Wildeman 60/70 175 Broccoli - - 363 Radijs midden 88 St. Remy 70/80 - 100 Spinazie - - 116 Courgette groen 9 - 113 Andijvie 154 Waspeen A I - 38 - Breekpeen 200/400 33 - Prei blok 2 92 - Veilinggegevens week 12/11-16/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 57 Roos kleinb. - 37 Freesia 35 Chrysanth - 70 T rosanjer 26 Gerbera 60 Gypsophilaz - 59 Iris 24 Lilium Az.hybr. 54 Limonium 0 33 Alstroemeria 49 Cyclamen 242 Snijbl. totaal 48 Kamerpl. totaal 240 Veilinggegevens week 12/11 -16/11 prijs in ct./kg. Klasse I-2 Klasse I-2 Klasse II-2 Klasse II-3 Klasse III-3 Door snede 40 60 80 100 100 Gem. prijs 2,79 2,72 2,17 1.72 1.37 Prijs - trend CVZ-noteringen Ras, .maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 12 tot en met 16 november. Noteringen tussen haakjes van dins dag. Cox Orange: I 60/65: 19 100 (7 93); I 65/70: 33 136 (8 119); I 70/75: 32 167 (8 140); I 75/80: 22 177 (3 148); II 60/65: 16 83 (3 69); II 65/70: 18 101 (4 89); II 70/75: 16 122 (3 97); II 75/80: 10 130 (1 97); totaal I: 126 144 (71 131); totaal II: 73 102 (36 92). Closter: I 80/90: 2 91 (-- --); II 70/80: 2 52 (2 42); totaal I: 5 81 (4 58); totaal II: 4 46 (3 40). Elstar: I 65/70: 38 95 (14 72); I 70/75: 66 126 (21 108); I 75/80: 37 138 (13 125); II 65/70: 2 78 (2 37); II 70/75: 5 91 (2 45); II 75/80: 3 101 (2 56); totaal I: 162 117 (191 97); totaal II: 12 88 (8 46). Golden Del.: I 65/70: 27 78 (3 84); I 70/80: 19 110 (5 115); II 65/70: 6 47 (5 54); totaal I: 47 92 (45 104); totaal II: 10 53 (9 61). Bos koop: I 75/85: 2 166 (4 172); I 85/95: 2 154 (3 162); II 75/85: 7 152 (--); II 85/95: 5 156 (-- --); totaal I: 5 150 (9 160); totaal II: 15 145 (-- --). Rd. Boskoop: I 75/85: 9 205 (5 222); I 85/95: 6 203 (5 199); totaal I: 18 192 (11 205). Kormyn Sonn.: I 70/80: 9 124 (13 119); I 80/85: 6 128 (8 111); I 85/90: 4 101 (3 86); II 70/80: 2 76 (4 89); II 85/90: 8 76 (2 75); totaal I: 22 114 (32 105); totaal II: 6 71 (12 78). Jonagold: I 70/80: 50 105 (6 117); I 80/85: 34 101 (2 96); I 85/90: 24 101 (1 75); II 70/80: 14 61 (1 57); II 80/85: 10 58 (1 58); totaal I: 127 98 (47 91); totaal II: 33 57 (14 41). Conference: I 55/65: 40 179 (4 117); I 65/75: 17 194 (1 157); II 45/55: 27 76 (9 58); II 55/65: 18 147 (8 120); totaal I: 58 183 (14 152); totaal II: 55 101 (37 93). Legipont: I 65/75: 11 233 (-- --); II 65/75: 4 190 totaal I: 21 220 totaal II: 8 170 Gs. Wildeman: I 55/60: 3 163 (-- -); I 60/70: 2 184 --); totaal I: 8 175 (2 183). Saint Re- my: II 60/70: 4 73 (3 74); II 70/80: 6 72 (6 82); totaal II: 13 67 (13 74). Doy. Du Com.: I 65/75: 34 249 (3 232); I 75/85: 35 249 (1 239); II 65/75: 12 223 (bl.2 9 228); II 75/85: 14 226 (bl.2 10 231); totaal I: 78 243 (71 240); totaal II: 37 207 (37 195). Dinsdag 20-11-1990: Bloemkool: aanvoer 23.000 st. 6 st. p. bk. 1-1 110. 1-2 170, 8 st. p. bk. 1-1 50, 1-2 140, 10 st. p. bk- 1-1 40, 1-2 100. Spruiten: aanvoer: 359.000 kg. AI 1 88, 2 82, BI 1 92'/2, 2 75, Cl 1..., 2 65, DI 1 \61Vi,'2 lll'/z, DI kl. poolf. 1 2 168ZiWitlof: aan voer 61.000 kg. kort grof I S 200, 2 187, 3, 181, kort fijn I S 240, 2 220'/2, 3 220 Vz, lang I S 189, 2 189, 3 174'/2, extra kort I S 266, 2 229, 3 200, klvp. 4/5 I S 2 209, 3 klvp. 2/3 I S... 2 206, 3..., kort II 1 181, 2 1601/2, lang II 1 161 '/2, 2 138!/2 extra kort I 1 173, 2 143"/2, ongesort. Ill 1 138*/22 110'/2, snij- lof III fijn 85, grof 88Vz. Aardappe len: aanvoer 14.000 kg. Bintje: 27-31, kriel: Eigenheimer: 11-24; Irene: Uien: aanvoer: 22 De botermarkt blijft lusteloos, met gestaag toenemende voorraden. De Officiële noteringen geven voor de week tot 16 november een daling aan van 3 cent voor melkpoeder tot 5,42 per kg. Mager melkpoeder voor veevoeder ging met 2 cent om laag tot 4,27, weipoeder steeg met 5 cent tot 0,87. Dinsdag 20-11-1990. Appels: aan voer: 447 ton. Golden Del.: aan voer: 52 ton, 80/90 van 0,98 tot 1,34 (I 1,31, II 0,98). 70/80 van 0,59 tot 1,26 (I 1,07, II 0,68). Cox's O.P.: aanvoer 119 ton 80/85 van 1,13 tot 1,62 I 48 II 1,24). 75/80 van 1,32 tot 1,76 (I 1,70 II 1,35). Elstar: aan voer: 132 ton, 80/85 van 0,76 tot 1,19(1 1,04, 11 0,76). 75/80 van 0,76 tot 1,52 (I 1,04 II 0,76). Jonagold: aanvoer: 77 ton, 85/90 van 0,46 tot 1,10 (I 0,99 II 0,48), 80/85 van 0,55 tot 1,38 (I 1,02 II 0,55). Rode Goud- reinette: aanvoer: 26 ton, 85/95 van 1,56 tot 1,98 (I 1,89 II 1,69). 75/85 van 1,36 tot 2,21 (I 2,10 ÏI 1,79). Peren: aanvoer: 181 ton. GS Wildeman: aanvoer: 8 ton. 70/80 van 1,93 tot 2,13 (I 2,02 II..). 60/70 van 1,77 tot 1,86 (I 1,80 II Saint Remy: aanvoer: 13 tton 80/90 van 0,67 tot 0,87 (I 0,78 II 0,69). 70/80 van 0,55 tot 0,93 (I 0,88 II 0,80). Conference: aanvoer: 42 ton, 65/75 van 0,79 tot 1,95 (I 1,89 II 1,09). 55/65 van 0,82 tot 1,79 (I 1,73 II 1,12). Doy. du Cornice: aanvoer: 57 ton 85/95 van 1,83 tot 2,12 (I 2,04 II 1,85). 75/85 van 2,03 tot 2,58 (I 2,52 II 2,09). 16.000 kg. Bonken: 51-70, grof: 26-36, middel: 21-31, driel.: 7-19, geschoond: 90-110. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22