gropatax 4 KAMPIOENEN OPN RIJTJE Adverteren is bekend blijven VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Zonnige eilanden in de Atlantische Oceaan! VERKOOP BIJ INSCHRIJVING m TOLSMA TECHNIEK B.V. $£fiatagri het zlm blad boordevol nieuws EEN PERCEEL WEILAND, AKKERBOUWERS KIPPENMEST Loonbedrijf GUIUAM Doens Vermue B.V. EEN PERCEEL BOUWLAND TE KOOP AANGEBODEN: 5 ha. goed weiland aan de Zandvoortseweg te SINT LAURENS Inlichtingen: GROPATAX, Grote Markt 28, Goes, 01100-21010 Tolsma toont u het meest succesvolle 'bewaarteam' van Nederland. En wenst u alvast een schitterende akkerbouwoogst. Sla nu Uw slag, koop nu vaste tegen vlijmscherpe WINTERPRIJS (Spotprijsje) Ook voor uw IN- en VERKOOP van POOTGOED de juiste keus. Vele rassen. Steeds actuele prijzen. Agrarische studiereizen Notaris mr. W.H. Klaassen te Zierikzee is voor nemens ten verzoeke van de heer L.J. Ganzeman te Zonnemaire bij inschrijving te verkopen: aan de Stapelsweg te Zonnemaire, uitma kende het kadastrale perceel der gemeente Brouwershaven sectie F nummer 141, groot 4.00.40 hectaren, zomede een op het terrein kennelijk afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer 0.99.60 hectare van het kadastrale perceel der gemeente Brou wershaven sectie F nummer 140, totaal al zo ter grootte van ongeveer 5.00.00 hectaren, inclusief 45 ton bietenquotum. Vrij van pacht en gebruik te aanvaarden bij de le vering, na betaling van koopsom en kosten (vol gens veilingtarief) uiterlijk één maand na gunning. Geschot waterschap 156,— per hectare. Her verkavelingsrente f 122, De prijs waarbij volle last wordt gegeven, is ge deponeerd bij genoemde notaris. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kan tore van notaris mr. W.H. Klaassen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee en worden aldaar ingewacht uiterlijk op donderdag 29 no vember 1990 om 15.30 uur, in gesloten enveloppe (op de buitenzijde vermelden: inschrijving Zon nemaire). Inschrijvers mogen aanwezig zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten op donderdag 29 no vember 1990 om 15.30 uur ten notariskantore. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen, tel. 01110-16451 (Mr. J.P. Loof). Cehave nv Veghel Telefoon: 04130-82451 CENTRIFUGAAL VENTILATOR Speciaal ontwikkeld voor de droging en ventilatie van granen en zaden. TOLSMA DRIEHOEKSKOKER Reeds jarenlang een betrouwbaar en degelijk boven gronds ventilatiesysteem. T0LTR0NIC KLIMAATCOMPUTER De bewaar-know-how van Tolsma nauwkeurig ver taald in een perfekte klimaatcomputer. Leverbaar met verschillende regelgroepen. Per regelgroep zijn onder verdelingen mogelijk. Vraag uitvoerige dokumentatie bij: Tolsma Techniek B.V. Postbus 165,8300 AD Emmeloord Tel. 05270-14755, Telex: 42475 tolem nl Fax:05270-99532 DEMONTABELE KEERWAND Vervaardigt uit koudgewalst staal. Voorzien van roest- werende primer. Kleurkodering. Montage en demon tage door 1 persoon. Grote voetplaat voor optimale stabiliteit. Zekerheid voor de toekomst Landbouwers opgelet! Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plaatmaterialen en baUdwut - Du pa nel isolatieplaten - damwalprofielplaten (fata. British steel) - PVC riolerilesmateriaal - Etemlt golfplaten enz. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 gelegen aan de Engelaarsdijk te Poortvliet, kadastraal bekend sectie M no. 356, groot 1.90.00 ha. Zakelijke lasten vanaf 1 jan. 1991 voor reke ning van de koper. Het weiland is vrij van pacht en voorzien van een aansluiting op het waterleidingnet. Aanvaarding van het perceel na betaling van de koopsom. Ondertekende inschrijfbiljetten, voorzien van naam, adres en telefoonnummer en dui delijke opgave van een prijs per ha. of koopsom voor het geheel, dienen uiterlijk 10 december 1990 ingeleverd te zijn bij: W. Brouwer, Seissingel 94, 4334 AB Mid delburg, tel. 01180 - 26879. Hoek, tel. 01154 - 1244 LANDBOUWPRODUKTEN In voorjaar 1991 bekonkurreren twee reisbestemmingen van Agrari sche Studiereizen elkaar. Beide rei zen, de één naar het Portugese eiland Madeira, de ander naar het Spaanse eiland Tenerife, hebben veel te bieden. Naast een heerlijk kli maat, zijn de eilanden bekend om de mooie natuur en de gastvrije be volking. Madeira, 25 febr.-4 maart, 8-daagse vliegreis/7 overnachtingen in Fun- chal, de hoofdstad. Op Madeira, bloemeneiland bij uitstek, kan men genieten van zon en water; fraaie bloesem en aparte vruchten; groene heuvels en grillige bergen; terrassen met wijngaarden, bananenplantages en suikerrietvelden; de eigen sfeer van boerendorpjes en vis sersplaatsjes. 20 Tenerife-Canarisch eiland, 11-18 maart, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus. Tenerife, het grootste van de Canarische Eilanden, heeft de weelderige plantengroei van een tro pisch paradijs, een indrukwekkend vulkanisch landschap, de berg Teide (3.718 m) en een klimaat waardoor het "eeuwig lente" is. Bestemmingen op het "vaste land"; Brazilië, 22 jan.-9 febr., 19-daagse vliegreis/rondreis per bus. Brazilië heeft een heerlijk klimaat, prachtig landschap, tropisch witte stranden, volop zon, vriendelijke mensen, lek ker eten, en een interessante kui tuur! Graubünden-Oost Zwitser land, 17-25 jan., 9-daagse bus reis/verblijf in hotel in Chur. Ke nya, 24 jan.-13 febr., 21-daagse vlieg reis/rondreis in personenbusjes. Unieke tochten door prachtige na tuurparken en een keur aan agrari sche bedrijven. Berlijn, 1-4 febr., 4-daagse busreis/verblijf in Berlijn met bezoek aan de internationale agrarische tentoonstelling "Grüne Woche". Rome-Italië, 25-29 april, 5-daagse vliegreis/4 overnachtingen in hotel in Rome. Andalusië-Zuid Spanje, 18-25 april, 8-daagse vlieg reis/rondreis per bus via Granada, Cordoba en Sevilla. De natuur op z'n mooist in het voorjaar! Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de met tertijd te ontvangen brochure "Agrarische Studiereizen 1991", kunt u bellen naar het Sekretariaat, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087. Hoofdstad Funchal van bloemeneiland Madeira. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 20