CHV-zodebemester met grote werkbreedte Nieuwe Maschio-frees: de Super Cobra Loof doodspuiten niet nodig met Amac rooi/kiapcombinatie Nieuwe rotorsnijwagen van Pöttinger: de Europrofi Nieuwe Valmet 8100 mm Energie-zuinige elektroheaters Was- en snijmachine voor voederbieten De nieuwe CHV-zodebemester heeft een werkbreedte van 4.50 meter, waardoor de capaciteit groot is en de insporing minimaal. Voor transport is de zodebemester hydraulisch op klapbaar tot een breedte van 2.45 meter. Het gehele systeem is hydrau lisch of elektrohydraulisch te be dienen. Valmet introduceerde op de Elmia landbouwtentoonstelling te Zweden een nieuw type trekker: de Valmet 8100 met een vermogen van 120 pk. De kabine heeft een golvende vorm, waardoor deze er niet alleen aan trekkelijk uitziet, maar waardoor ook de ruiten extra sterk zijn en tril lingen uitsluiten. De kabine is zeer ruim en door de volledig vlakke vloer is het mogelijk de stoel 180° te draaien. De 6 cilinder motor, 88 kW (DIN), is volledig nieuw. De Valmet 620 D motor voldoet aan de EEG R24 en de EEG R49-20 voorschriften voor wat betreft de uitlaatgassen. De mo tor levert een konstant vermogen en een konstant koppel. Het vermogen blijft konstant van het maximum van 2225 omw/min. tot 2000 omw/min. Het maximum koppel 455 Nm wordt bereikt bij 1550 omw/min., maar blijft konstant tot 1200 omw/min. Dankzij een kop pelstijging van 21% is de motor vasthoudend en elastisch. De Valmet 8100 is voorzièn van tract- rol snelschakeling en gesynchroni seerde omkeerschakeling. Kruip- versnelling van 800 m/uur en weg- versnelling van 40 km/u zijn stan daard. In totaal zijn er 24 versnellin gen vooruit en 24 achteruit. Van rij richting veranderen gaat met een kleine beweging van de hand. Op de hendel van de omkeerschakeling is een knop aangebracht voor elektro- hydraulische bediening van het differentieel-slot. Bovenop de scha kelhendel zit de knop voor de tract- rol snelschakeling en op de groe- penhendel is een knóp voor elektro- hydraulische in- en uitschakeling van de vierwielaandrijving. De Val met 8100 remt op alle vier de wielen; zgn. 4 WD beremming. De aftakas is 540/1000 toeren/min. en wegafhankelijk. Alle snelheden worden verkregen via dezelfde as met toerentalselektie vanuit de kabi ne; in- en uitschakeling geschiedt d.m.v. een drukknop. Valmet Autocontrol elektro- hydraulische hefinrichting is stan daard. Het hefvermogen is 5,6 ton door het hele trajekt en de pompop- brengst is 70 1/min. #8 t r De mestpomp is van het type ver- dringerpomp en heeft een capaciteit van 4080 ltr/min. Voor de pomp- aandrijving kan gebruik gemaakt worden van een eigen geïntegreerd hydraulisch systeem of van een ver- tragingsbak met vijf versnellingen. Om verstoppingen te voorkomen is het systeem uitgerust met een snij fil ter (450 liter). Het filter wordt hy draulisch aangedreven en heeft een hydraulisch bediende losklep voor het snel en eenvoudig reinigen. Via twee verdelers, met omkeerinrich- ting, wordt de mest over de 16 do- seerslangen verdeeld. Verticaal ge plaatste bolle schijven drukken v- vormige sleuven in de graszode waarin de mest terecht komt. De ammoniakuitstoot wordt daar mee tot een minimum beperkt. De schijven zijn per paar nalopend gestuurd op een unit gemonteerd. Bovendien zijn ze uitgerust met loopwielen zodat de werkdiepte, ook op ongelijke bodem, constant blijft. De mestdosering is, naast het varië ren van de rijsnelheid, met behulp van de vertragingskast of een elek tronisch hydraulisch aangedreven unit, in te stellen tot 30 m3 per ha. De units en verdelers zijn op een ste vig frame gemonteerd die door een hydraulisch bediende hefmast om hoog en omlaag gebracht kan worden. De -zodebemester is leverbaar in combinatie met een speciaal daar voor ontworpen pomptankwagen met tankinhoud van 8.000, 10.000 of 12.500 liter, enkelas met terra ty res of tandem meelopend gestuurd. na het rooien weer worden De gerooide pootaardappelen kunnen desgewenst toegedekt, zodat de knollen kunnen afharden De voordelen van groenrooien op een rij: loof doodspuiten is niet nodig; de kans op infecties is klein; eventuele gewasbescherming is mogelijk voor de aardappels worden ondergedekt; groenrooien kan één dag voor de eigenlijke rooidatum gebeuren; het levert goed afgeharde knollen op; de mogelijkheid is aanwezig om meer rijen op één rug te leggen; het oprooien kan snel gebeuren; het tijdstip van oprooien is vrij; tijd of weer zijn niet bepalend. De Amac-combinatie heeft diverse mogelijkheden om het produkt neer te leggen. Over het algemeen wordt tweerijig gewerkt. Oprooien gebeurt met een gewone wagenrooier. De voorraadrooier en loofklapper zijn ook geschikt voor andere gewassen, bijvoorbeeld uien. De Amac rooi/klapcombinatie van Cebeco Agritech in Steenwijk haalt pootaardappels uit de grond zonder dat het milieu-onvriendelijke doodspuiten van het loof nodig is. De combinatie voert veel bewerkin gen in één werkgang uit. De Amac frontloofklappèr met zijafvoer zorgt voor de verwijdering van hek loof. De Amac VR voorraadrooier rooit vervolgens de aardappels en dekt ze, indien gewenst, weer onder. Groenrooien, zoals met de Amac- combinatie, is de enige werkwijze waarbij de aardappels van de wor tels worden gescheiden en ook de enige die het loof in één keer finaal doodt. Bij andere oogstmethoden is het vaak nodig nog een keer te spui ten. Groenrooien is een ideale ma nier om lakschurft tegen te gaan, al dus Cebeco. De Pöttinger Europrofi opraapsnij- wagen met een inhoud van 45 m3 en rotorinvoer is speciaal ontwikkeld voor loonbedrijven. De tweezijdige, zware dubbelrijig gelagerde snij ro tor heeft een diameter van 80 cm. De acht schroefvormig opgestelde rijen kammen garanderen perfekt snij werk dij een gunstig benodigd ver mogen. De messenbalk met 31 indi vidueel beveiligde messen is elektro hydraulisch uitzwenkbaar. De Europrofi heeft een minimum aan smeerpunten en is daardoor gunstig en gemakkelijk in onder houd. Het snellossen geschiedt door vier bodemkettingen met meenemers en een hydromotor. Een elektrohy draulisch bediende laadautomaat zorgt voor een optimale belading. Op de achterwand is een elektrohy- draulische stopregeling aangebracht. Een hydraulisch geremd, geveerd tandem met grote banden (500/15 x 17) behoort tot de standaarduit rusting. De rotorsnijwagen van Pöttinger is het afgelopen seizoen langdurig en met succes beproefd onder Neder landse omstandigheden. Cebeco Agritech B.V. brengt de Europrofi van Pöttinger vanaf december op de markt. Meer informatie over het Pöttinger-programma wordt u gaar ne verstrekt door Cebeco Agritech, postbus 19, 8330 AA Steenwijk, tel.: 05210-27200. De Maschio Super Cobra is een frees waarbij de messen in spiraalvorm op de frees zijn gemonteerd. Dat heeft als gevolg dat er een regelmatige krachtafname plaatsvindt. Vooral op harde en droge grond wordt op die manier 'bonken' voorkomen en snijden de messen gemakkelijker door de grond. De frees is hierdoor uitermate geschikt voor het zaai- klaar maken van de grond. In com binatie met een zaaimachine kunnen hierbij in één werkgang twee of meer handelingen worden gecombineerd. Vooral op zware grond is een aftakas-aangedreven machine zin vol, om op die manier een fijner zaaibed te krijgen. De Maschio Super Cobra is lever baar met werkbreedtes van 2.30, 2.50 en 3.00 meter. Het benodigde vermogen varieert van 59 tot 103 kW (80 tot 140 pk). Er kan tot 26 cm diep worden gewerkt. De Super Co bra kan worden uitgevoerd met open rol (kooirol-verkruimelaar) of pak- kerrol. 14 Maschio-grondbewerkingsmachines zijn leverbaar in een groot aantal uitvoeringen, zowel voor akkerbouw als tuinbouw. De frezen zijn lever baar met werkbreedtes van 85-300 cm en de rotorkopeggen met werk breedtes van 130 tot 500 cm. Voor meer inlichtingen: Cebeco Agritech, Postbus 19, 8330 AA Steenwijk, tel. 05210-27200. Elektroheaters zijn ideaal voor het verwarmen, ontvochtigen en ont dooien van stallen, schuren, hobby ruimten, magazijnen, werkplaatsen, bouwprojekten enz. Ze geven aange name, kondensvrije warmte en zijn veilig en onderhoudsvrij. Omdat ze geen zuurstof verbruiken of rookgas produceren kunnen ze in een af gesloten ruimte zonder ventilatie ge bruikt worden. Van Tuyl b.v. uit Waardenburg is reeds jaren aktie^op het gebied van verplaatsbare heaters en brengt thans een geheel nieuw en kompleet programma elektroheaters op de markt onder de naam Vantu Thermó-Power. De serie bestaat uit 4 ventilatorheaters in 220 en 380 Volt van 3-5-9 en 15 kW. Voor inl. tel. 04181-2225. Het wassen, snijden en verstrekken van voederbieten kan in het vervolg in één machine. Het apparaat is ont wikkeld door Keenan Europa BV en levert vooral een aanzienlijke tijds besparing op. Overigens kunnen on der meer ook aardappelen en witlof- pennen worden verwerkt. Met de nieuwe machine kunnen gewassen en gesneden voederbieten direkt aan het voerhek worden verstrekt. Tot liefst 4000 kilo in 15 minuten! De was- en snijmachine is leverbaar in diverse uitvoeringen. De kleine heeft een kapaciteit van 1500, de grote van 4000 kg. Daarnaast is er een kombi: een Easi-Feeder voer- mengwagen gekombineerd met de voederbieten was- en snijmachine met eveneens een kapaciteit van 4000 kg. Een van de voordelen van de nieuwe wagen is de mogelijkheid per dag vrij grote hoeveelheden voe derbieten per dier te verstrekken. Uit onderzoek blijkt dat dagelijks pro bleemloos 35 kilo gewassen en ges neden voederbiet kan worden inge past. Meer informatie over de nieu we machine en de andere machines van Keenan is verkrijgbaar bij Kee nan Europa BV, Kuilenburgstraat 4, 7221 NG Steenderen (05755-1950). Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14