NAAR RECHTS 18% MEER NIEUW: NOOD- SLACHTINGEN Uit, ook goed voor u! Hi-Lo - 40 km onder belasting schakelbaar zonder te koppelen M FIATAGRI VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 25 maal op reis! CHV RUT VAN DEN BERG TANDPROTHETICUS NIEUWE KUNSTGEBITTEN KUNSTGEBITTENREPARATIE Klaar terwijl u wacht Voor al uw Spreekt u goed? Milieukunde en Levensmiddelentechnologie nieuw op Agrarische Hogeschool Delft EEN PERCEEL BOUWLAND let op landbouwtrekkers! let op landbouwtrekkers.' 24+12 versnellingen 18% vertragen of versnellen, zonder te koppelen Gesynchroniseerde omkeerschakeling Voorwielaandrijving met 50° wieluitslag Onderhoudsvrije vierwielberemming Versnellingsbak mogelijkheden: 30 of 40 km: 20/12 omkeer-kruip; 24/12 hi-lo 70-90 DT 80-90 DT Cehave nv Veghel Steeland 3-5 Westdorpe 01150-1280 NIEUWENHUIJSE Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 KRUININGEN Aangeboden: HOOGWAARDIGE DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70.- p.st. 2 x 2 m Hack b.v. Leer vlot spreken FEESTELIJKE AANBIEDINGEN! KORTINGEN OP: NIEUW: TAFELLINNEN 10% METERSTOF DAMESMODE KADO-ARTIKELEN HERENSHIRTS va f 79,- TASSEN Brazilië in trek Notaris mr. W.H. Klaassen te Zierikzee is voor nemens ten verzoeke van de heer L.J. Ganzeman te Zonnemaire bij inschrijving te verkopen: aan de Stapelsweg te Zonnemaire, uitma kende het kadastrale perceel der gemeente Brouwershaven sectie F nummer 141, groot 4.00.40 hectaren, zomede een op het terrein kennelijk afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer 0.99.60 hectare van het kadastrale perceel der gemeente Brou wershaven sectie F nummer 140, totaal al zo ter grootte van ongeveer 5.00.00 hectaren, inclusief 45 ton bietenquotum. Vrij van pacht en gebruik te aanvaarden bij de le vering, na betaling van koopsom en kosten (vol gens veilingtarief) uiterlijk één maand na gunning. Geschot waterschap 156,per hectare. Her verkavelingsrente 122, De prijs waarbij volle last wordt gegeven, is ge deponeerd bij genoemde notaris. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kan tore van notaris mr. W.H. Klaassen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee en worden aldaar ingewacht uiterlijk op donderdag 29 no vember 1990 om 15.30 uur, in gesloten enveloppe (op de buitenzijde vermelden: inschrijving Zon nemaire). Inschrijvers mogen aanwezig zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten op donderdag 29 no vember 1990 om 15.30 uur ten notariskantore. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen, tel. 01110-16451 (Mr. J.P. Loof)- Cehave nv Pater van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Divisie AB. Telefoon 04130-82451 Reg.nr. 23 met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbelbewapend tel. 01650-54152 in het openbaar en dagelijkse omgang. Overwin stotteren, blozen, spreekangst en verlegenheid met onze speciale methode. BON VOOR GRATIS PROSPECTUS NAAM EN ADRES: Opsturen zonder postzegel aan: Instituut Koning, Antwoordnr. 1063, 6000 VB Weert Vlaslinnen speciaalzaak "Maison du Lin" Eikenlaan 45 4576 BJ Koewacht Tel. 01146-1818 Op zaterdag 24 november houdt de Agrarische Hogeschool Delft open dag. Op deze dag is het mogelijk met alle facetten van een aantal veelzijdi ge opleidingen kennis te maken. Er is informatie verkrijgbaar over de studierichtingen Bedrijfskunde, Landbouw Veehouderij en Tuin bouw Akkerbouw. Maar ook de nieuwe studierichtingen Milieukun de en Levensmiddelentechnologie (vanaf 1991) zijn erbij. Docenten en studenten geven presentaties en er is een informatiemarkt met practicade- monstraties. Studenten en hun ouders zijn welkom van 10 tot 13 uur op de Brasserskade 1 in Delft (-Noord). Milieukunde en Levensmiddelentechnologie Op de open dag worden vragen over vooropleiding en toekomstmogelijk heden beantwoord en er is speciale aandacht voor levensmiddelentech nologie, milieukunde en biotechno logie. Een studie aan de Agrarische Hogeschool Delft is een praktijkge richte 4-jarige hbo-opleiding. Af gestudeerden hebben goede toe komstmogelijkheden in handel, pro- duktie, voorlichting, onderwijs, on derzoek en management, zowel in als buiten de agrarische sector. Huisvesting Voor studenten die niet in de buurt van Delft wonen is de huisvesting vaak een probleem. Vooral van Delft wordt verwacht dat er geen ka mer te vinden is. Daarom helpt de school studenten bij het zoeken naar huisvesting. Studenten die op zoek zijn naar een kamer in Delft of om geving kunnen zich op de hoge school laten inschrijven. De huisvesting van de hogeschool zelf in het pand Brasserskade 1 is de laatste maanden verbeterd. Er is naast de verbouwing ook nieuw bouw gepland in 1991Een techniek hal en tuinbouwkas worden dan ge bouwd op het hogeschoolterrein. De Agrarische Hogeschool Delft is naast het verzorgen van hoger be roepsonderwijs in de studierichtin gen ook actief op het gebied van contractonderwijs en praktijkgericht onderzoek. De Hogeschool is in 1987 ontstaan uit een fusie van de Agrarische Ho geschool van het KNLC te Dor drecht en de Rijks Hogere Tuin bouwschool te Utrecht en wordt bestuurd door het Koninklijk Neder lands Landbouw-Comité, KNLC. De Hogeschool telt ongeveer 1.000 studenten en ruim 100 medewerkers. Meer informatie over de opleidingen en een routebeschrijving voor de open dag is aan te vragen via tele foon (015) 150215. De heer J.J. den Hertog aan het begin van zijn 25e Agrarische Stu diereis Op woensdag 22 augustus 1990, werd de heer J.J. den Hertog te Alphen aan den Rijn, door Agra rische Studiereizen in het zonne tje gezet. Sinds 1989 is de heer Den Hertog een zeer trouwe deel nemer aan de Agrarische Studie reizen. De heer Den Hertog is dan ook de eerste deelnemer, die voor de 25e maal aan een Agrari sche Studiereis deelneemt. Reden te over voor Agrarische Studie reizen om de heer Den Hertog te feliciteren.Om dit jubileum te vieren is door mevrouw L. Deu- mer, directeur Agrarische Studie reizen, aan de heer Den Hertog een tegoedbon uitgereikt op de eerste dag van zijn 25e Studie reis, naar Noord-Italië. Deze bon mag de heer Den Hertog aan zijn eerstvolgende Agrarische Studie reis besteden. Agrarische Studie reizen hoopt dat vele deelnemers het voorbeeld van de heer Den Hertog zullen volgen. Dus waarom probeert u niet eens een Agrarische Studiereis? U hebt de keus uit bestemmingen over de gehe le wereld. Warme reisdoelen als Bra zilië, Kenya, Madeira en Tenerife. Winters landschap in Graubünden, terwijl Berlijn warme gezelligheid biedt. De reizen zijn volledig ver zorgd en u bent in gezelschap van collega's uit de Nederlandse land- en tuinbouw. De reis naar Brazilië was snel volge- 18 boekt! Reden voor Agrarische Stu diereizen een tweede te organiseren, precies één week later: Brazilië, 22 jan-9 feb, 19-daagse vliegreis/rondreis per bus. Bezoek aan o.a. de wereldsteden Rio Janei ro en Sao Paulo; de Hollandse 'ko lonies' Holambra I en II waar Hol landers en Brazilianen met elkaar le ven en werken; de omvangrijkste watervallen ter wereld (275 stuks in totaal!) bij Igua^u. En verder: Graubünden-Oost Zwitserland, 17-25 jan, 9-d busreis/verblijf in ho tel in Chur. Kenya, 24 jan-13 feb, 21-daagse vlieg reis/rondreis in personenbusjes. Unieke tochten door prachtige na tuurparken en een keur aan agrari sche bedrijven. Berlijn, 1-4 feb, 4-daagse bus reis/verblijf in Berlijn met bezoek aan de internationale agrarische ten toonstelling 'Grüne Woche'. Madeira, 25 feb-4 maart, 8-daagse vliegreis/7 overnachtingen in Fun- chal, de hoofdstad van zonnig Ma deira met het prachtige landschap. Tenerife-Canarisch eiland, 11-18 maart, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus. Rome-Italië, 25-29 april, 5-daagse vliegreis/4 overnachtingen in hotel in Rome. Andalusië-Zuid Spanje, 18-25 april, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus via Granada, Cordoba en Sevilla. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de met tertijd te ontvangen brochure 'Agra rische Studiereizen 1991', kunt u bellen naar het Secretariaat, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087. Vrijdaj; 16 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 18