Graan- en aardappelmarkt iets vriendelijker Goede vraag naar bloemen CVZ-noteringen Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Champignons Veiling St. Annaland Schema biggenprijzen Aanbod op veiling zeer groot Veiling ZHZ Pootgoednoteringen: De graanmarkt lijkt iets vriendelij ker gestemd. De aardappeloogst vor dert gestaag maar de handel moet nog op gang komen. De prijzen ver toonden medio deze week een licht stijgende tendens, maar liggen nog altijd 6 tot 7 gulden per 100 kg lager dan vorig jaar. Begin deze week kon de beurs in Groningen voor granen twee kwart jes meer noteren dan verleden week. Voor tarwe was er zelfs goede be langstelling. Ook was er wat meer in teresse voor gerst. Groene voererwten deden niet veel meer dan de minimum EG-prijs. Aardappelen Duidelijk is dat de consumptieaard appeloogst groot zal worden. Welis waar vallen de opbrengsten per ha genomen wat lager uit dan verleden jaar, maar de oppervlakte is groter. -Op de klei zit nog ongeveer eenderde deel van de aardappelen in de grond. Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS) meldde deze week dat de gemiddelde opbrengst per ha op -zand- en veengronden ongeveer 5 procent achter zal blijven bij die van de afgelopen 5 jaar. Op deze grondsoorten is het aardappelareaal echter sterk toegenomen. Daardoor zal de produktie van op de op zand en veengrond geteelde aardappelen 17 procent hoger uitkomen. De gemiddelde opbrengst van klei- aardappelen komt waarschijnlijk cir ca 8 onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Vanwege het gro tere areaal zal de produktie van de op klei geteelde aardappelen volgens het CBS daarom ongeveer gelijk blij ven aan die van vorig jaar. Uien In de prijzen van de uien zit nog maar weinig beweging. De voor naamste oorzaak is de grote oogst. De bruto-opbrengst van zaaiuien wordt door het CBS geraamd op 425.000 ton. Hiermee is de oogst 12 procent groter dan vorig jaar maar gelukkig lang niet zo groot als de vier seizoenen daarvoor. In vergelij king met 1989 is er zowel sprake van een areaals-uitbreiding als van een grotere opbrengst per ha. De laatste is berekend op 46,5 ton tegen 45,0 in 1989. De Nederlandse handelsproduktie van tweede jaars plantuien is uitge komen op 92.000 ton, de grootste oogst sinds jaren. Er is hiervan ruim 85.000 ton geëxporteerd, 30 procent meer dan verleden jaar, Nederland voert echter ook zeer veel uien in. De zogenaamde reëxport van uien zal dit jaar zeker 50.000 ton groot wor den. Dat is meer dan een verdubbe ling vergeleken met de twee voorgaande jaren. De aanvoer van snijbloemen loopt verder terug. Doordat de vraag goed blijft, werd gemiddeld een hogere prijs voor de bloemen betaald. Op vallend is de belangstelling voor Typ- sophilia. Hierdoor konden de prijzen bij een dalende aanvoer fors oplopen. Begin deze week steeg hier van de gemiddelde prijs tot boven een gulden. Naar potplanten was vorig week minder vraag. Hierdoor daalden de prijzen, ondanks een lagere aanvoer. Begin deze week trokken de prijzen echter weer iets aan. In vergelijking met vorig jaar deze tijd zijn de snijbloemen en potplan ten duur. Daar staat echter tegenover dat in juli en augustus de prijzen slecht zijn geweest. De twee zomermaanden drukken ook de omzet van de bloemenveilin gen. Toch is er opnieuw sprake van groeiende omzetten bij de veilingen. Zo zette Flora in Rijsburg in het der de kwartaal 8 miljoen meer om dan in dezelfde periode van vorig jaar. In juli en augustus was dat vooral te danken een grote aanvoer. Vanaf 15 augustus bepaalde de prijsvorming voor een belangrijk deel de groei van de omzet. Groenten De prijzen het groente en fruit zijn deze week in het algemeen minder hoog dan afgelopen week. De toma ten die begin vorige week nog 2,80 opbrachten, kwamen begin deze week voor meer dan een gulden per kilo lager voor de klok. Ook de groe ne en rode paprika's en komkom mers gingen in prijs terug. Alleen gele paprika's en aubergines werden in de loop van de week duurder. De sla van de vollegrond wordt mo menteel goed betaald. Kropsla no teerde begin deze week 80 cent. Ook van ijsbergsla blijft in prijs stijgen. Deze kwamen afgelopen week niet onder de gulden. Bloemkool, die afgelopen twee we ken tegen hoge prijzen voor de klok kwam, noteert inmiddels wat lager, maar bleef in het begin van de week nog boven de twee gulden. Een goede vraag uit hef buitenland zorgde afgelopen periode voor hoge prijzen. Daarbij blijft de West- Duitsland een van de groeiers. Voor al paprika heeft op deze markt een sterke groei doorgemaakt. In de pe riode van 1 maart tot half september werd maar liefst 81% meer paprika's naar dit land geëxporteerd in verge lijking met vorig jaar. De export van Nederlandse tomaten en komkom mers naar Duitsland groeide ook, maar was met 5 tot 7 procent relatief gering. Toch lijkt het erop dat Nederlands op een aantal markten de concurren tieslag verliest. Zo neemt Frankrijk steeeds minder Nederlandse tomaten af. Dit jaar tot nu toe daalde de Ne derlandse afzet van tomaten in dat land met 54 procent. Ook bij de komkommers verliest Nederland ter rein in dat land. Fruit De export van Nederlands fruit loopt aan het begin van het seizoen achter op vorig jaar; in de eerste week van september ging 13% minder fruit de grens over. Met name de afzet naar West- Duitsland, Denemarken en Noor wegen bleef achter. Zweden vormt een grote uitzondering. Door een soepeler inportbeleid is de afzet in die week meer dan het dubbele van vorig jaar. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 24 tot en met 28 september. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Alkmene: I 65/70: 2 0,38; tot. I: 4 0,45. Cox Orange: I 65/70: 100 1,42 (bl. 2 10 1,39); tot. I: 360 1,27 (47 1,31); II 65/70: 20 0,74 (bl. 2 5 0,91); tot. II: 93 0,68 (38 0,82). Sw. Carolein: I 70/80: 1 1,10; tot. I: 3 0,91. Odin: I 60/70: 23 0,38 (2 0,38); tot. I: 44 0,48 (7 0,49); II 60/70: 6 0,21; tot. II: 13 0,29. Jonago- red: I 85/90: 1 1,11; tot. I: 2 1,01. Elstar: I 70/75: 112 1,01 (bl. 2 22 0,95); tot. I: 324 0,96 (81 0,87); II 70/75: 19 0,54 (6 0,54); tot. II: 45 0,52 (17 0,52). Golden Del.: I 70/80: 79 1,19 (bl. 1 21 1,24); tot. I: 106 1,16 (70 1,19); II 70/80: 7 0,82; tot. II: 10 0,78. Boskoop: I 75/85: 48 1,51 (bl. 2 2 1,40); tot. I: 119 1,35 (9 1,18); II 75/85: 11 1,27 (4 1,28); tot. II: 31 1,12 (9/ 1,06). Rd. Boskoop: I 75/85: 65 1,71 (16 1,73); tot. I: 167 1,54 (43 1,55); II 75/85: 10 1,39 (1 1,35); tot. II: 23 1,24 (2 1,15). Lamb. Calvil: I 65/70: 1 0,33; tot. I: 3 0,49. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr 8,35- 9,75 1,74-1,81 week 20/09-27/09 57-61 gr- 10,25-12,10 1,89-1,98 64 gr 12,25-12,50 - 1,91-1,95 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,40 7,10 8,30 9,30 11,20 - 11,40 12,75 - •dd 5,48 7,19 8,40 9,41 11,32 - 11,53 - 12,89 - bruin ld 5,25 6,95 8,15 9,45 9,95 - 10,75 - 11,50 - dd 5,23 - 6,94 8,15 9,46 9,96 - 10,78 - 11,54 - Evadag wit 7,00 8,25 9,50 10,85 - 11,65 - bruin 7,00 8,25 9,50 11,60 - 11,70 - Roveco wit 4,70 6,25 7,20 8,25 10,50 - 11,35 - 12,55 - bruin 4,70 6,25 7,15 8,35 10,80 - 11,80 - 13,25 - Ven notering is gelijk aan Roveco ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Klei Telersprijzen gewas 0 mm Emmeloord 27/09 14,00-15,00* Leeuwarden 28/09 Zeewolde 28/09 14,50-15,00* Goes 02/10 14,00-15,50* Dronten 03/10 15,50-16,00 Middenmeer 03/10 15,00-16,00* ex btw./100 kg. Voer- aardappelen 4,00- 5,00 -11,00 11,00-12,00 10,00-11,00 11,00-13,50 frites geschikt Groothandelsprijzen Klei Klei Voer- 40-50 mm 50 mm+ aardapp. Rotterdam 01/10 15,50-16,50 18,00-19,00 5,00-7,00 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag Deze dinsdag 40-50mm april '91 18,50 19,00 19,00 50mm+ april '91 28,80 32,30 33,40 50mm+ mei '91 31,00 33,50 35,50 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 02/10 36,50-38,00 -49,00 34,75 36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad oogst '90 230,00* Karwijzaad 130,00* Koolzaad, dubbel nul "prima doorsnede Groningen di 02/10 37,50-38,55 36,55-37,55 35,00-37,05 115,00 Middenmeer w'o. 03/10 37,00-37,60 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 53,00-59,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 59,00-60,00 58,00 Bruine bonen 156,50 157,50 Karmijn Sonn.: I 90/100: 10 0,45 (2 0,39); tot. I: 30 0,55 (8 0,62); II 90/100: 2 0,59 (2 0,56); tot. II: 21 0,44 (6 0,47). Jonagold: I 85/90: 49 1,20 (bl. 2 13 1,16); tot. I: 176 1,23 (55 1,22); II 85/90: 2 0,70 (3 Veilinggegevens wk 24/09-28/09 Cox Orange Golden Delicious James Grieve Boskoop groen Boskoop rood Jonagold Elstar Conference Doy du Cornice Gieser Wildeman St. Remy Aardbeien Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - ring trend prijs trend week 24/09-28/09 ring trend prijs trend week 24/09-28/09 ring trend prijs trend 75/80 133 Spruiten Al 152 Tomaten rond A I 256 - 70/80 121 - Witlof kort IEF - 393 - Tomaten vlees B 260 - 65/70 Natuursla 28/30 - 45 - Komkommers 41/51 - 80 75/85 144 Bloemkool 8 - 228 - Glassla 21/22 63 75/85 174 - Witte kool, deense 9/11 221 - Paprika groen 75/85 312 - 75/80 127 Rode kool A 30 - Paprika rood 75/85 209 - 75/80 - 113 - Spitskool - 80 Paprika geel 75/85 - 278 65/75 163 - Chinese kool - - 111 Aubergines 225/300 - 427 65/75 198 Broccoli - - 292 - Radijs midden - 51 60/70 152 - Spinazie - - 158 - Courgette 9 - 90 70/80 96 Andijvie - 147 kl. I 354 Waspeen Breekpeen Prei Sperziebonen A I 200/400 blok 2 1 43 40 141 188 - Veilinggegevens week 24/09-28/09 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 3,84 - Klasse I-2 60 3,97 Klasse II-2 80 2,46 - Klasse II-3 100 2,25 - Klasse III-3 100 2,09 - Dinsdag 2 oktober: Doré 22; Bintje 16-17; Kriel 73; Eigenheimer 15-18; Bildstar 18-22; Irene 16-21. Aanvoer: 67 ton. In de week van 8 oktober 1990 tot 15 oktober 1990 dienen de biggenprij zen, die vermeld staan in het Lande lijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 2,85 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,56. 14 Op de meeste bedrijven is de topdrukte achter de rug. In de afgelopen week zijn de rassen Karmijn de Sonnaville, Boskoop en Doyenné du Cornice voor het grootste gedeelte geplukt. De kleuring van de Jonagold is goed op gang gekomen; de meeste percelen zijn inmiddels doorgeplukt. De kg-opbrengst blijft meevallen, wat resulteert in veel vraag naar extra fust en koelruimte. Het aanbod op de veiling was in de afgelopen week zeer groot; 1.900 ton ap pelen en 850 ton peren. Met een omzet van 3,6 miljoen gulden werd het re- kordbedrag van 3,3 miljoen in de vorige week dan ook ruim overschreden. Bij de appelen is het aanbod van de Boskoop, Golden en Jonagold sterk gestegen, zodat er sprake is van een betere spreiding in het sortiment, wat blijkt uit het onderstaande overzicht. 0,91); tot. 11:8/ 0,72 (11/1,02). Conference: I 55/65: 64 1,58 (bl. 3 2 1,68); tot. I: 103 1,67 (5 1,70); II 55/65: 36 0,97 (bl. 2 7 ƒ0,86); tot. II: 114 ƒ0,73 (25 0,75). Legipont: I 65/75: 5 1,82; tot. I: 10 1,62; II 65/75: 1 1,23; tot. II: 3 1,13. Bonn.Louiss: II 50/60: 7 1,01; tot. II: 17 1,16. Gs. Wildeman: I 60/70: 4 1,73 (4 1,59); tot. I: 10 1,53 (8 1,41). Saint Remy: I 70/80: 1 0,95; tot. I: 3 0,87; II 70/80: 10 0,72 (2 0,67); tot. II: 21 0,64 (5 0,58). Doy.du Com.: I 75/85: 102 2,03 (bl. 3 13 2,16); tot. I: 217 1,97 (31 2,05); II 75/85: 98 1,75 (bl. 2 9 1,99); tot. II: 252 1,54 (49 1,56). Br. al Lucas: I 65/75: 2 1,72; tot. II: 3 1,51; II 65/75: 2 1,00; tot. II: 10 0,98. Beurr.Hardy: I 60/65: 8 1,51; tot. I: 29 1,58. Br. Le brun: I 55/65: 2 0,58; tot. I: 3 0,62. Bij de peren was het aanbod van de Doyenné du Cornice de afgelopen week groter dan van de Conference. Dit is nog niet vaak gebeurd en is ook voor de rest van het seizoen niet meer te verwachten. Bij alle rassen daalden de prijzen vrij sterk. In de eerste plaats is dat een ge volg van het sterk toenemend aanbod, zowel op de CVZ als landelijk. Daar naast heeft de teruglopende kwaliteit een negatieve invloed op de prijsvor ming, vooral bij de Cox's O.P. en de Elstar. Van deze rassen werden veel matig gekleurde en rijpe vruchten aangevoerd. Ook de invloed van de drukke oogstwerkzaamheden op de kwaliteit van sortering en presentatie is weer dui delijk zichtbaar. Als gevolg van de regenval is de butsgevoeligheid van het produkt toegenomen. Let daar op bij oogst en sortering! Rassen Cox's O.P. Elstar Goudreinette Rode Boskoop Golden Del. Jonagold Conference Doyenné du C. Aanbod (t/m) Middenprijs klasse I week 38 week39 week 38 week 39 430 450 1,43 1,27 470 370 1,06 0,96 50 150 1,47 1,35 120 190 2,00 1,54 40 120 1,37 1,16 30 180 1,36 1,23 673 390 1,81 1,77 125 470 2,25 1,97 dinsdag 2 oktober 1990: Bloemkool: aanvoer: 38.000 st. 6 st. p.bk. 1-1 182 1-2 167!/2, 8 st. p.bk. 1-1 1521/z 1-2 150, 10 st. p.bk. 1-1 140 1-2 126. Spruiten: aanvoer: 153.000 kg. Al 1 1731/2 2 156Vi Bl 1 1921/2 2 153, Cl 2 1281/2Dl 2 1981/2Wit lof: aanvoer: 28.000 kg. Kort grof I S 423'/2, 2 416'/2 3 350, lang I S 399 2 3851/2 3 367, kl v.p. 4-5 I 2 486. Kort II 1 340 2 302, lang II 1 2931/2 2 2451/2, onges. Ill 1 2311/2 2 199'/2. Snijlof III fijn: 159'/2 grof: 138. Aardappelen: aanvoer: 32.000 kg. Bintje: 14-32, kriel 95-110. Eigenhei mer: 15-24. Uien: aanvoer: 34.000 kg. bonken 24-40, grof 17-29, mid del 19-26, drieling 10-13, geschoond 45-108. A 28/35; Noordelijke: 98,Del ta's: 97,A 35/45; Noordelijke: 58,—, Delta's: 57,—. Vrijdag 5 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14