Goede start seizoen hardfruit 15 cent voor aard appelen Graanmarkt Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Veiling St. Annaland CVZ-noteringen Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Pootgoednotering: De prijsvorming bij het fruit is goed. Het bewaarfruit van afgelopen sei zoen werd zonder al teveel proble men tegen goede prijzen afgezet. De prijzen van het zomerfruit, hard- en zachtfruit, zijn zeer goed, al dalen ze onder invloed van een grotere aan voer snel. Met name de prijzen voor Summer- red daalde afgelopen week fors met ruim 50 cent per kilo. De Elstar kon zich op een niveau van 1,66 per ki lo handhaven. De omzet op de coöperatieve tuin bouwveiling zeeland is bij fruit 30% hoger dan vorig jaar. Dit komt neer op een bedrag van 7 miljoen gulden. De goede prijzen worden vooral ver oorzaakt door de voorspellingen van lagere oogsten in Europa als gevolg van vorstschade vroeg in het voor jaar en droogteschade in de zomer. Groenten De markt voor de glasgroenten blijft een wisselend beeld vertonen. De ge middelde prijs afgelopen week bij tomaten daalde ten opzichte van de week ervoor. De prijs van groene pa prika steeg gemiddeld iets, terwijl de rode variant in prijs daalde. De prij zen verschilden echter van dag tot dag sterk. De prijs van gele paprika steeg wel over de hele linie in prijs en noteerde ruim 90 cent hoger dan de week daarvoor. Bij de vollegrondgroenten was voor al bij de bloemkool en de ijsbergsla de prijsvorming iets beter. Ook de witlof in kleinverpakking ging wat omhoog in prijs. Daar stonden lage re prijzen voor waspeen en prei te genover. Bloemen en planten Vorige week gaf een grote stijging van de aanvoer van snijbloemen te zien. De aanvoer steeg met 18 pro cent ten opzichte van de week ervoor. Met name de roos sprong eruit met een aanvoerstijging van 53% voor de grootbloemige roos en 31% voor de kleinbloemige roos. De aanvoer van onder meer obuvardia, gypsophilia, lelie en limonium was lager. De vraag naar snijbloemen bleef, te gen de verwachting in, nagenoeg gelijk. Dit resulteerde in een prijsda ling van ruim 17% ten opzichte van de week ervoor. Ten opzichte van de zelfde week vorig jaar ligt de aanvoer met 18 procent hoger en de prijs 17% lager. Het lijkt toch weer dat de vraag het sterk stijgende aanbod maar moeilijk kan verwerken. Bij de kamerplanten steeg de aan voer afgelopen week met zes procent bij een prijsdaling van slechts 2,5 procent. De vraag houdt de aan bodsstijging van potplanten aardig bij. Boomkwekerij De handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij in Nederland zijn ver anderd met terugwerkende kracht tot 29 augustus van dit jaar. Bij een transactie waarbij van de voorwaar den wordt afgeweken, zijn niet lan ger de handtekeningen van de handelaar en de teler nodig. Deze be paling gaf vooral bij de bemidde lingsbureau's van veilingen problemen. Bij deze bureaus gaan vaak duizen den koopbriefjes per dag om, en het verzamelen van de handtekeningen kost veel tijd en moeite. De Neder landse Bond van Boomkwekers raadt echter wel aan om, wanneer buiten de bemiddelingsbureaus om zaken worden gedaan, toch handte keningen te blijven zetten. Mochten er problemen ontstaan dan staat de teler sterker als de afspraken op pa pier zijn vastgelegd. De openingsnotering voor aardappe len op de beurs in Goes ligt fors la ger dan vorig jaar aan het begin van het seizoen. Voor het veldgewas Bintje, met sortering 40-60 mm was de notering deze week 15 tot 16 gul den per 100 kilo. Vorig jaar bedroeg deze 22 tot 24 gulden per 100 kilo. Ook op de termijnmarkt bevinden de prijzen zich op een hellend vlak. Noteerde de aardappelen afgelopen vrijdag nog 29,80 per 100 kilo voor 50 mm opwaarts en levering in april, dinsdag werd niet meer dan 28,60 betaald. Voor de andere ma ten was nauwelijks belangstelling. Koolzaad Voorlopige ramingen voor de op brengst van koolzaad voor de op brengst van koolzaad in de EG ge ven dit jaar een produktie van 5,9 miljoen ton aan. Dit is bijna een mil joen ton meer dan in 1989. De_ hoge re opbrengst is vooral een gevolg van de stijging van het areal. Deze be draagt dit jaar ruim 30.000 ha. Deze hogere produktie heeft een korting van 7,65 ECU (circa 17,80) per 100 kilo tot gevolg. Vorig seizoen be droeg de korting 1,40 ECU (circa 3,25). Granen Bij zachte tarwe wordt voorlopig nog uitgegaan van een produktie die gelijk is aan vorig jaar. De produktie van gerst zal lager uitvallen. Hiervan bedraagt de meest recente raming 44 miljoen ton. De grootste produktie- val zal zich voordoen bij mais. De grote droogte van afgelopen maand heeft in heel Europa gezorgd voor een lagere opbrengst. Met name de produktie van korrelmais in Frank rijk is sterk teruggevallen. Afgelo pen week kon, doordat vraag en aanbod iets beter op elkaar waren afgestemd, de notering voor tarwe licht stijgen. Uien De uienprijzen blijven laag. Voor zaai-uien wordt 10 tot 13 cent per ki lo betaald. Vorig jaar bedroegen de prijzen aan het begin van het seizoen 18 tot 20 cent. Suiker De suikerprijzen staan nog steeds onder druk door het uitblijven van vraag. Door de oogstverwachtingen ziet het er niet naar uit dat de prijzen fors zullen stijgen. Een absoluut laagtepunt in de prijzen wordt ook niet voorzien, omdat de voorraden zeer klein zijn en veel landen hun voorraden willen aanvullen. Op de graanmarkt was in het begin van de week op te merken een licht oplopende markt voor tarwe en zo- mergerst. Voor haver en rogge ble ven de prijzen onveranderd, doch de prijzen van brouwgerst brokkelden wat af, ook al is de oogst in de EG als geheel van normale omvang, zij het per regio nogal uiteenlopend. In de Bondsrepubliek worden de prij zen gedrukt door aanvoer uit de (nog) DDR dat geldt voor brouw gerst alsook voor broodtarwe en broodrogge. In de Benelux bestaat vraag naar broodtarwe uit de Bonds republiek. Aan het einde van het landbouwjaar juli 1989/juni 1990 bedroegen de in- terventievoorraden aan granen 11,72 miljoen ton, vergeleken met 9,16 miljoen ton een jaar tevoren. De omvang van de oogst aan kool- /raapzaad en peulvruchten is van dien aard dat met prijzen gerekend te worden die lager zijn dan die over eenkomen met de garantieprijs bij een eerder vastgesteld nivo. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,00-7,60 - 1,46-1,41 - week 23/08-30/08 57-61 gr. 8,70-12,10 1,53-1,98 64 gr. 13,00-13,80 2,03-2,16 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,25 6,00 6,60 - 7,55 - 10,60 - 12,75 14,00 - dd 5,33 6,09 6,70 - 7,66 - 10,72 - 12,88 14,14 - bruin ld 5,25 6,00 6,60 - 7,65 - 11,65 13,15 - 14,00 - dd 5,34 6,10 6,66 - 7,78 - 11,79 - 13,90 - 14,91 - Evadag wit 6,20 - 6,70 - 7,75 - 10,45 - 12,75 bruin 6,10 - 6,75 - 7,95 - 11,85 13,25 - Roveco wit 4,55 6,20 6,95 8,35 10,85 11,85 13,20 bruin 4,55 6,20 6,95 8,55 11,40 12,85 14,10 Ven wit bruin M.i.v. 1-7-90 zijn de prijzen van Roveco gelijk aan Ven. ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Telersprijzen gewas 0 mm Emmeloord 30/08 9,00-11,00 Leeuwarden Zeewolde 31/08 10,00-11,00 Goes 04/09 15,00-16,00 10,00-13,00 Dronten 29/08 10,00-11,00 Middenmeer 05/09 frites geschikt Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '91 17,50 17,50 18,00 50mm april '91 29,20 29,80 28,60 50mm+ mei '91 30,50 31,80 30,60 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Wintergerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 04/09 36,50-38,00 49,00 34,75 36,50 Groningen di 04/09 36,05-37,05 Middenmeer wo. 05/09 36,60-37,10 36,00-36,75 35,00-37,00 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad oogst '90 130,00* Karwijzaad 225,00* GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,35 Goes R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 60,00 53,00-59,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 63,00 60,00-61,00 Bruine bonen 160,00 153,50 dinsdag 4 september 1990: Doré blok I 27; driel. 11; kriel 40. Bintje gew. 15-18; bonken 25-30; driel. 6; kriel 75. Eigenheimer gew. 18-24. Bildstar gew. 21-22. Gloria gew. 16-17; bonken 25-26. Aanvoer: 78 ton. Veilinggegevens Sorte Aanv- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 27/08-31/08 ring trend prijs trend week 27/08-31/08 ring trend prijs trend week 27/08-31/08 ring trend prijs trend James Grieve 75/80 88 Spruiten Al 92 Tomaten rond A I 124 Elstar 75/80 0 166 0 Witlof kort IEF - 454 0 Tomaten vlees B 122 - Summerred 75/80 32 - Natuursla 28/30 - 19 Glassla 21/22 20 St. Remy 70/80 0 93 - Bloemkool 8 153 Komkommers 41/51 69 Aardbeien 500 kl. I 326 Witte kool, deense 9/11 26 - Paprika groen 75/85 - 183 Bessen, rood 500 kl. I - 434 Rode kool A 34 0 Paprika rood 75/85 - 253 - Spitskool - - 41 - Paprika geel 75/85 - 593 Chinese kool - 121 - Aubergines 225/300 243 Broccoli - 353 Radijs midden 42 - Spinazie - 75 - Courgette, groen 9 22 Andijvie - - 40 - Waspeen A I - 49 - Breekpeen 200/400 0 32 0 Prei blok 2 - 107 - Ijsbergsla 450/500 - 68 Veilinggegevens week 27/08-31/08 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 28 - Roos kleinb. 18 - Freesia 21 - Chrysant 45 - Gerbera 34 Gypsophila - 64 Iris 12 - Lilium Az. hybr. - 31 Alstroemeria 35 - Gladiool 19 - Snijbl. totaal 29 Kamerpl. totaal 236 - denprijzen leert dat de prijsval vrij sterk is geweest. Veilinggegevens week 27/08-31/08 prijs in ct./kg. Klasse I 2 Klasse I 2 Klasse II 2 Klasse II 3 Klasse III 3 Door snede 40 60 80 100 100 Gem. prijs 4,17 3,25 2,46 2,20 1,89 Prijs - trend Het aanbod in de afgelopen week is bij de appels bepaald door de Alk- mene met ruim 440 ton; dit is 40% van het aanbod. Een goede tweede ras is de Elstar met 280 ton. De overige rassen namen 30% voor hun rekening. Het aanbod Summerred en James Grieve neemt zeer snel af. Een aan tal rassen is weer toegevoegd aan het sortiment. De opbrengstprijzen van de appels zijn in de afgelopen week flink gedaald. Aan het begin van de week was de vraag van de handel duidelijk minder dan in de voor gaande weken, met name de export loopt stroef. Dit had tot gevolg dat met name de kleine maten onder druk kwamen te staan, de laatste da gen veel interventie van de maat 60/65 van het ras Alkmene. Een kleine vergelijking van de mid- Alkmene I 70/80 I 65/70 1 60/70 I 60/65 Totale middenpr. I middenpr. II week 34 2,18 1,52 1,15 0,85 1,64 1,05 week 35 1,20 0,81 0,60 0,53 0,93 0,52 Het aanbod van Elstar kwam zeer snel op gang, veel telers hebben de voorlopers geplukt en direkt afgezet. De maatsortering is belangrijk klei ner dan vorig jaar. De opbrengst- prijzen zijn lager dan vorig jaar, wel dient hierbij rekening gehouden te worden met een kleiner aanbod. I 70/75 I 75/80 I 80/85 1989 1,66 1,80 1,79 1990 1,37 1,72 1,37 De peren blijven het, met uitzonde ring van de Saint Remy, goed doen. De prijzen blijven hoog en het aan bod klein. Het gekocht produkt wordt vlot verladen, zodat er geen voorraadvorming plaatsvindt. Het aanbod van de Beurré Hardy was klein; de maatsortering valt tegen. Het aanbod van Saint Remy was met ruim 150 ton groot, de prijsvorming viel tegen. Het aanbod klasse II is door de vorstschade van afgelopen voorjaar groot. Evenals vorig jaar was het aanbod de eerste week zeer groot, de vraag kan gesteld worden of dit een goede ontwikkeling is. Stoofperen zijn kleine rassen met een beperkt aan bod, grote schommelingen in het aanbod leveren vaak ook grote schommelingen in de opbrengstprij zen op. De komende weken zal er veel fruit in de cellen ingebracht worden, pluk op tijd; dit komt de bewaring ten goede. A 28/35 Noordelijke 93,-; Delta's 89,-; A 35/45 Noordelijke 53,- Delta's 51,-. 14 Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 27 tot en met 31 aug. Noterin gen tussen haakjes van dinsdag. Alkmene: I 70/80: 67 ƒ1,20 (3 1,20); tot. I: 157 0,93 (5 0,97); II 70/80: 141 0,63 (bl.2 25 0,44); tot. II: 282 0,52 (83 ƒ0,40). Cox Orange: I 75/80:(9 2,13); tot. I: -- -- (16 1,92); II 75/80: -- -- (4 1,13); tot. II: -- - (10 1,03). Summer red: I 70/80: 4 1,20 (-- --); tot. I: 6 1,01 (-- --); II 70/80: 6 ƒ0,51 (----); tot. II: 11 0,45 (----). Elan: I 70/80: 18 1,16 (8 0,95); tot. I: 36 1,09 (14 ƒ0,90); II 70/80: 1 ƒ0,73 tot. II: 2 0,74 (-- Odin: I 60/70: 3 0,45 tot. I: 6 0,56 Elstar: I 70/75: 122 1,38 (bl.2 33 1,48); tot. I: 272 1,32 (80 ƒ1,38); II 70/75: 6 0,96 (1 0,92); tot. II: 12 0,91 (3 0,79). Boskoop: I 75/85: -- -- (7 2,00); tot. I:(13 ƒ1,80). Jam. Grieve: I 70/80: 27 1,03 (2 0,98); tot. I: 43 0,93 (4 ƒ0,80); II 70/80: 21 ƒ0,61 (-- --); tot. II: 36 ƒ0,58 Tydem. Earlw.: I 70/80: 2 1,53; tot. I: 3 1,26. Legipont: II 60/70: 1 1,02; tot. II: 2 ƒ0,94. Bonn. Louiss: I 60/70: 1 1,81 (1 1,81); tot. I: 2 1,65 (2 1,55). Saint Remy: I 60/70: 8 1,06 tot. I: 16 0,94 -); II 60/70: 49 0,63 (2 ƒ0,39); tot. II: 142 ƒ0,59 (20 ƒ0,48). Tr.d.Vienne: I 60/70: 5 1,86 (1 2,28); tot. I: 7 1,84 (2 ƒ2,16); II 60/70: 10 ƒ1,59 (1 1,24); tot. II: 26 1,48 (2 1,20). Beurr. Hardy: I 70/80: 51 ƒ1,67 (bl.2 27 1,76); tot. I: 55 1,66(109 1,62); II 70/80: 21 1,31 (bl.2 3 1,54); tot. II: 24 1,29(67 1,23). Br. Lebrun: I 60/70: 33 118 (-- --); tot. I: 55 1,13 (-- --); II 60/70: 12 1,02 (-- --); tot. II: 22 0,98 -). Rn. Victoria: I: 3 6,09 tot. I: 3 6,09 (-- --). Bramen (4 kg): II: 10 1,71 (-- -). Bramen (200): I: 9 ƒ0,71 Bramen (d 200): I: 26.181 ds ƒ0,77 (5.913 ds 0,78). Vrijdag 7 september 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14