Oranje-koorts op bloemenveiling Frankrijk groeiende afzetmarkt aardappelen Aardappelen in de Gemeenschap Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons CVZ-noteringen Eerste kersen Aardappelexport De Oranje-koorts heeft ook op de bloemenveilingen toegeslagen. De meest uiteenlopende produkten ver schijnen voor de klok: diverse soor ten oranje snijbloemen, maar ook vetplanten versiert met leeuwtjes en mini-voetballen. Vergeleken met vorig jaar telde afge lopen week een veildag minder in verband met tweede Pinksterdag. De aantallen verkochte snijbloemen la gen vorige week daarom 11,5% lager dan de week daarvoor. De prijsvor ming was wel beter. Met een gemid delde steelopbrengst van 36 cent lag deze 6 cent hoger dan de week daar voor. Maar in vergelijking met de zelfde week vorig jaar ligt de prijs nog altijd 6 cent per steel lager. De aanvoer van potplanten was vori ge week bijna 19% lager vergeleken met vorig jaar. Ook hier steeg de ge middelde prijs en wel met 8 cent. Ondanks een gemiddeld iets lager prijsniveau dan vorig jaar blijft het oppervlak snijbloemen onder glas groeien. In november 1990 zal het areaal ongeveer 2% groter zijn dan in november 1989 en bedraagt dan in totaal 3833 hectare. Dit is de progno se van de afdeling marktonderzoek van het Produktschap voor Sierge wassen. Met name de gewassen roos, chrysant, freesia, en lelie zijn voor deze stijging verantwoordelijk. Het areaal gerbera's en anjers (zowel grootbloemig als tros) zal dalen. Het areaal buitenbloemen zal in 1990 met ongeveer 11% toenemen. Glasgroenten De prijzen van de rode paprika's lig gen momenteel ver beneden het prijsniveau van vorig jaar. Afgelo pen week bracht de rode paprika (sortering 75/85) 2,62 op. In de zelfde week was dat ruim vier gulden meer. Ook de groene paprika's bren gen minder op, maar daar is het prijsverschil minder groot, 2,57 Dit jaar tegen 3,38 vorig jaar. Bij de gele paprika's ligt de prijs iets hoger, maar afgezet tegen de prijzen van vo rig jaar blijft de prijs laag. Ook tomaten zijn in vergelijking met vorig jaar in prijs gedaald. De kom kommers daarentegen deden het af gelopen week beter: 58 cent tegen 38 cent in dezelfde week in 1989. Champignons De veilingaanvoer van champignons was in de eerste vijf maanden van dit jaar 14% groter dan in dezelfde pe riode van beide voorgaande jaren. Desondanks lag tot midden april het prijspeil op vrijwel hetzelfde niveau dan vorig jaar. Vanaf half april daal den de prijzen echter fors en kwa men daarmee ver onder de prijs van vorig jaar. Dit beeld komt echter weer wel over een met de prijsvorming zoals die in 1988 plaatshad. De vraag uit het bui tenland is niet de directe oorzaak van de dalende prijzen. Tot eind mei zijn er zelfs 7% meer champignons de gVens overgegaan. Vanaf deze week staan dagelijks de veilingprijzen van champignons op teletekst. Om ongeveer 11.00 uur zijn de prijzen van diezelfde ochtend be schikbaar. Vooralsnog gaat het om van tot prijzen van alle sorteringen en alleen van veiling Zaltbommel. De champignonprijzen zoals die in de tabel op deze pagina staan weergege ven, zijn gemiddelde weekprijzen van een beperkt aantal sorteringen in de voorgaande week. De export van consumptie en industrie-aardappelen blijft dit jaar naar de meeste landen achter. Alleen Frankrijk is een forse groeier. Frankrijk wordt een steeds belang rijker afzetgebied voor Nederlandse aardappelen. In 1988 werd tot 1 mei 7000 ton aardappelen in dat land af gezet. Vorig jaar was dat al opgelo pen tot 16.500 ton en dit jaar is tot 1 mei reeds 42.000 ton aardappelen naar Frankrijk gegaan. Ondanks de lagere exporthoeveel- heid, nam wel de exportwaarde toe in vergelijking^met vorig jaar. Vorig jaar bedroeg de waarde van de aard appelen die tot 1 mei werden geëx porteerd 215 miljoen gulden, dit jaar was dat 250 miljoen gulden. In 1988 bereikte de exporthoeveelheid (tot 1 mei) een hoogtepunt, maar was de waarde van 209 miljoen gulden rela tief laag. In totaal werd in mei 90.500 ton aardappelen geëxporteerd. Meer dan de helft ging naar West-Duitsland. In mei bleef met name de export naar Italië achter. Tot en met mei staat de export naar Italië op een goede tweede plaats met 81.000 ton totaal. Dit is echter 31.000 ton lager dan in 1989. Op de regionale beurzen komen de prijzen van de consumptieaardappe len en de frites-geschikte aardappe len dicht bij elkaar te liggen. Op de beurs in Rotterdam bracht de sorte ring 40-50 mm nog 15 tot 18 gulden per 100 kilo op, terwijl ton de 50 mm-opwaarts met 18 tot 21,5 gulden niet veel hoger is. Graan Op de Groninger beurs werd deze week ongeveer 600 ton tarwe aange voerd. Deze werd tegen de notering geruimd. Voor de aangevoerde gerst (585 ton) wilde men alleen kopen op het niveau van de notering. Slechts enkele partijen werden verkocht. Voor de aangeboden partijen groene erwten was de garantieprijs niet te realiseren. Voor voerkwaliteit werd tot 64,geboden. Karwijzaad werd redelijk aangevoerd. Voor par tijen met uiteenlopende kwaliteiten werd de notering 85,tot 100,betaald. Voor uitzonder lijke kwaliteit werd een premie geboden. Suiker De suikermarkt bleef afgelopen we ken rustig. Aanvankelijk zorgde de vastere dollar voor het iets oplopen van de noteringen op de wereld markt, maar vanaf begin juni staan de prijzen onder druk. De verwach ting is dat de prijzen voorlopig rond dit niveau zullen blijven maar na juli een opleving laten zien. De eerste voorzichtige raming van de wereldproduktie ruwsuiker komt uit, tussen 111,6 en 113,6 miljoen ton. De wereldconsumptie ligt tussen de 110 en 112 miljoen. Rotterdam was maandag voor de Bintjes weer enkele guldens lager dan in de voorgaande week. De markt vertoont het gebruikelijke beeld aan het einde van het seizoen, nu geleidelijk de nieuwe aardappelen meer en meer afzet kunnen vinden in de landen van de Gemeenschap. Voor zover dergelijke kwaliteiten beschikbaar zijn, blijft de industrie in de markt. De uitvoer wordt geleidelijk minder en heeft overwegend betrekking op grove aardappelen bestemd voor de industrie. België meldt nog een rede- MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,50- 8,00 - 1,56-1,48 - week 23/05-31/05 57-61 gr. 8,50- 9,60 - 1,49-1,57 - 64 gr. 10,10-10,40 - 1,58-1,63 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,10 - 6,30 7,20 - 7,65 - 8,50 - 10,00 12,00 - dd 5,18 - 6,39 7,30 7,76 - 8,62 - 10,13 12,39 - bruin ld 5,10 - 6,30 - 7,20 - 7,70 - 8,65 - 10,65 - 11,75 dd 5,19 - 6,40 - 7,31 - 7,83 - 9,14 - 10,90 12,16 - Evadag wit 6,30 - 7,30 - 7,85 - 8,80 10,00 bruin 6,55 - 7,35 - 7,85 - 9,05 10,75 Roveco wit 4,95 6,25 6,70 7,55 - 8,60 - 9,45 - 11,30 - bruin 4,95 6,20 6,75 7,60 - 8,80 - 10,15 11,75 - Ven wit 4,90 6,20 6,65 7,50 - 8,55 - 9,40 - 11,25 - bruin 4,90 6,15 6,70 7,55 - 8,75 - 10,10 11,70 - ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld Klei Klei Voer- vigs. AVZ Telersprijzen gewas 0 mm 40-50mm aardappeien Emmeloord 07/06 19,00-22,00* 1,00-3,00 Leeuwarden 00/00 Zeewolde 08/06 18,50-21,50* Goes 12/06 17,00-20,50 18,00-21,50 5,00 Dronten 13/06 Middenmeer 00/00 frites geschikt Groothandelsprijzen Rotterdam 11/06 huidvast 16,00-19,00 Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardappelen 15,00-18,00 18,00-21,50 2,50-4,75 Per 100 kg, ex btw. 40-50mm juni '90 50mm+ juni '90 40-50mm april '91 50mm+ april '91 Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag 18,10 36,00 18,80 29,80 18,10 34,00 18,80 30,20 Deze dinsdag 18,10 34,00 18,80 29,90 per 100 kg. Goes GRANEN di 00/00 Tarwe (basis 16%) geen Brouwgerst noteringen Zomergerst Haver Voergerst ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad Karwijzaad Koolzaad, dubbel nul Prima doorsnede afrtoeiS ilrbelS :ioa>loT -tö Jon Groningen di 12/06 41,00-42,75 37,00-38,05 85,00-105,00 Middenmeer wo. 13/06 39,25-40,50 33,00-38,00 140,00-172,50 132,50 per 100 kg. Groene erwten Gr. erwten 6% Kapucijners Bruine bonen GOES, di R'DAM, ma. Groothandelsprijzen 67,00 68,00 65,00 156,50 lijk goede uitvoer, waarvan echter een groot deel betrekking heeft op reëxport van voor Cypriotische vroege aardappelen, die vooral naar Duitsland worden afgezet. Overi gens blijven Frankrijk en Engeland 9 Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 04/06-08/06 ring trend prijs trend week 04/06-08/06 ring trend prijs trend week 04/06-08/06 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 173 Witlof kort EF 324 Tomaten rond A I 114 Boskoop groen 75/85 - 165 Natuursla 23/24 - 16 Tomaten vlees B 109 - Boskoop rood 75/85 - 190 Bloemkool 8 133 - Komkommers 41/51 - 58 Jonagold 80/85 - 200 Witte kool, deense 9/11 54 - Paprika groen 75/85 - 257 - Elstar 75/80 243 Rode kool A - 46 - Paprika rood 75/85 262 - Conference 65/75 - 278 Spitskool - - 75 - Paprika geel 75/85 389 Gloster 70/80 - 119 Chinese kool - 52 Aubergines 225/300 317 - Aardbeien kl. I 188 - Snijbonen - 612 - Radijs midden - 31 - Bessen kl. I 275 0 Spinazie Andijvie Waspeen Breekpeen Prei Asperges A I 200/400 Blok 2 AA 66 64 173 86 339 1039 Courgette 9 90 Veilinggegevens week 04/06-08/06 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 35 Roos kleinb. 25 Freesia 28 Chrysant - 44 Gerbera 29 Anjer - 21 Trosanjer 37 Gypsophila 50 Iris - 21 Lilium Az. hybr. - 41 Alstroemeria - 27 Bouvardia 38 Limonium - 42 Snijbl. totaal 36 Kamerpl. totaal - 227 Veilinggegevens week 04/06-08/06 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I 2 fijn 3,81 Klasse I 2 middel 3,65 - Klasse II 2 70 1,95 Klasse II 3 100 1.31 - Klasse III 3 100 1.25 - De veilingaanvoer van hard fruit was klein in de Pinksterweek. De voorraden in de CVZ koelhuizen zijn geruimd en ook bij de telers thuis zijn er nog slechts enkele telers bezig om hun laatste cel fruit te rui men. Door de kleine aanvoer zijn de prijzen van de Golden Delicious en Jonagold fors gestegen. De Golden Delicious klasse I was gemiddeld bij na 40 cent gestegen. Zo noteerde de I 80/90 prijzen tot 2,05 per kilo. Ook de Jonagold was gemiddeld een kwartje duurder dan de vorige week. De Jonagold I 70/80 noteerde zelfs een gemiddelde prijs van 2,50. Het koelen van fruit heeft vooral de laat ste maanden zijn geld opgebracht. Middenprijs le week van nov. febr. apr. juni Golden Del. I 70/80 55 96 125 182 Jonagold I 70/80 74 114 150 250 Voor de Conference geldt hetzelfde als bij de Golden en Jonagold. De 'prijzen zijn in de loop van het sei zoen steeds gestegen. Donderdag zijn de laatste 25 ton Conference ge veild tegen formidabele prijzen. Er was zelfs een blok 55/65 van 16 ton dat gemiddeld 3,05 per kilo op bracht. Door het regenachtige weer en de landelijk sterk toegenomen aanvoer van zacht fruit is er een for se prijsval opgetreden bij de aardbei en en de frambozen. Ook de bra men, rode en zwarte bessen noteer den lagere prijzen maar deze pro dukten werden nog verkocht voor goede prijzen. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 4 tot en met 8 juni. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Golden Del.: I 70/80: 16/1,82 (66 1,83); tot. I: 24 1,79 (96 1,77). Jonagold: I 85/90: 7 ƒ1,93 (2 1,96); tot. I: 21 1,95 (8 2,04); II 85/90: 1 1,30 (-- --); tot. II: 3 1,31 Conference: I 55/65: 16 3,05 (-- -); tot. I: 19 3,00 II 55/65:3/ 2,08 --); tot. II: 10 7 Ui (-- --)■ Donderdag 7 juni zijn de eerste ker sen van het nieuwe seizoen geveild door teler C. Korstanje uit 's-Heer Abtskerke. De eerste Zeeuwse ker sen, in totaal 35 kilo van het ras Ear ly Rivers, werden voor 11,20 per kilo gekocht door kopers P. Hage naars uit Bergen op Zoom en C. Le- poeter uit Hansweert. De aanvoer zacht fruit van het nieuwe seizoen komt nu op gang. Op dit moment worden er op de CVZ al diverse soorten aangevoerd zoals frambo zen, aardbeien, rode bessen, bra men, zwarte bessen, blauwe bessen. De aanvoer hard fruit loopt nu ech ter ten einde. De prijzen van deze laatste appelen en peren zijn bijzon der goed. De laatste Conference I 55/65 bracht donderdag een prijs op van 3,02 tot 3,10 per kilo. Ook de Golden Delicious I 80/90 tot 2,05 en Jonagold I 70/80 tot 2,53 per kilo zijn een goede afslui ting van het oude seizoen. 22 nog niet-onaanzienlijke hoeveelhe den oude aardappelen uit België be trekken. Duitsland meldt een aan voer van vroege aardappelen uit het distrikt Hannover, waarvan de kwa liteit nogal wat aanleiding gaf tot aanmerkingen, b.v. dat de aardap pelen nogal klein waren. Dit kwam in de prijzen tot uitdrukking, die la ger waren dan de vroege aardappe len uit de Pfalz. In de week tot 29 mei werden rond 29.000 ton vroege aardappelen ingevoerd, waarmee de totale invoer dit jaar steeg tot 175.200 ton. Italië zowel als Spanje blijven voor lopig niet-onbelangrijke hoeveelhe den vroege aardappelen afzetten naar Frankrijk en Duitsland. Uit derde landen, Marokko, Israël en Tunesië importeerde Frankrijk in de week tot 1 juni ruim 2400 ton. Zwe den behoorde in de week tot 27 mei tot afnemers van vroege Franse aardappelen, met een invoer van goed 180 ton. In de maand mei werden uit Neder land 90.500 ton aardappelen uitge voerd, waarvan 81.000 ton naar de landen van de EG. Daarmee is de uitvoer dit seizoen tot 1 juni geste gen tot 789.500 ton of 62.500 ton minder dan in de overeenkomstige periode van 1988/89. Voor het grootste deel is dat toe te schrijven aan een vermindering van de afzet naar de EG Janden met 54.500 ton tot 697.000 ton. Duitsland bleef de grootste afnemer met 380.000 ton of 2000 ton minder dan vorig seizoen. Opmerkelijk waren de dalingen van de uitvoer naar Italië met 30.000 ton tot 82.000 ton en naar Spanje met 7500 ton tot 41.500 ton. Frankrijk importeerde 42.000 ton of 25.500 ton meer dan vorig seizoen. Er werden in mei 13.100 ton aardap pelen ingevoerd, waarvan 9700 ton primeurs. Vrijdag 15 juni 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22