Afzet van het vlas verloopt erg moeizaam Lagere omzetten in glasgroenten Grondstoffenmarkt Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Export aardappelen Veiling ZHZ In de vlassector gaat men alweer denken aan de uitzaai van het gewas voor oogst '90. Met de afzet van het vlas van de vorige oogst loopt het echter niet vlot. De vlassers kunnen hun produkt slechts uiterst moei zaam tegen een redelijke prijs af zetten. Alleen de allerbeste kwaliteiten vezel vinden nog een koper, is de kwaliteit minder dan is er sprake van grote prijsdruk. Er komen weinig zaken tot stand. Als gevolg van deze situa tie is er ook vrijwel geen vraag naar grondstoffen. Aardappelen De aardappelmarkt is iets minder vast gestemd. Deze week moest iets van de sterke prijsstijging van de af gelopen weken prijsgegeven worden. Rotterdam noteerde maandag voor de fritesgeschikte Bintjes 1,per 100 kilo lager dan een week eerder. De vraag van de fritesfabrieken blijft echter goed, terwijl het aanbod van goede aardappelen van de ge wenste sortering krap is. Een sterke prijsdaling wordt dan ook niet voor zien. Voor de consumptiematen is de situatie wat onzekerder. Veel zal af hangen van de voorraden die er nog blijken te zijn in de diverse lidstaten. Bovendien kan een vroeg aanbod van nieuwe aardappelen aan het eind van het seizoen de prijs bederven. Ge zien de huidige weersomstandigheden behoort dat niet tot de onmogelijkhe den. De aardappelexport van oogst '89 overschreed begin maart de hoe veelheid van 500.000 ton. Per eind februari berekende het Produkt- schap Aardappelen een totale uit voer van 499.000 ton, 16.000 ton minder dan in het vorige seizoen, naar veel bestemmingen is minder verladen, maar opvallend is dat op de Duitse markt wat terrein terugge wonnen is. Na flinke dalingen in de afgelopen jaren kon er nu ongeveer 5 procent meer verkocht worden. Dat is niet onbelangrijk, aangezien Duitsland nog altijd bijna de helft van de uitgevoerde aardappelen afneemt. Uien Hoewel er geen sprake is van een spectaculaire opleving van de uien- markt, zijn er betere afzetmogelijk heden ontstaan voor de grove uien. Daardoor konden de beursnoterin gen weer enigszins stijgen. Men moet echter wel een kwalitatief zeer goede partij met veel grove uien heb ben om de hoogste prijs te kunnen ontvangen. Zaden Karwijzaad noteerde maandag in Rotterdam weer een lagere prijs. Bij dit produkt is het voornamelijk het buitenlandse aanbod (tegen lage prijzen) dat de markt verstoort. Granen Van de graanmarkt zijn weinig ont wikkelingen te melden. In het lopen de seizoen heeft Polen al 800.000 ton broodtarwe en 300.000 ton voeder- granen ontvangen uit de Duitse in- terventievoorraden. Verwacht mag worden dat er nog zeker 300.000 ton broodtarwe heen zal gaan. De nood hulp aan Roemenië komt zowel uit Duitsland als uit Frankrijk. Daarbij gaat het echter om veel kleinere hoe veelheden. De resultaten van het nieuwe glas groenteseizoen vallen nog niet mee. Sinds half januari hebben de veilin gen ongeveer 17% minder omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Met name de komkommers en de to maten ondervonden veel concurren tie uit zuidelijke landen. De storm schade zorgde voor een kleinere aan voer van diverse produkten. De aanvoer van komkommers be vindt zich nu weer ongeveer op het niveau van vorig jaar. Weinig licht in december en januari en de storm schade zorgden aanvankelijk voor kleine aanvoeren, dit ondanks het grotere areaal vroege stookkom- kommers. De prijsvorming is maar matig. Vooral het grote aanbod van Griek se en Spaanse komkommers zorgde ervoor dat het seizoen toch enigszins teleurstellend gestart is. Vanuit Grie kenland kwam bijvoorbeeld 13 pro cent meer op de Duitse markt dan in het vorige seizoen. De produktiera- mingen hadden dit niet voorspeld. Voor de komende tijd kan onder meer van belang zijn dat in Enge land veel stormschade is opgetreden, terwijl ook het aanplanten vertra ging heeft opgelopen. Verwacht mag worden dat Engeland de komende maanden minder komkommers pro duceert dan normaal. De aanvoer van kropsla neemt gesta dig Toe, maar ligt op een heel wat la ger niveau dan in de afgelopen ja ren. De drastische inkrimping van het areaal leidt nu wel tot een betere prijsvorming. Vooral op de Duitse markt is het aanbod krap en wil men hogere prijzen betalen. De afgelopen weken bracht de kropsla op de vei lingen gemiddeld enkele dubbeltjes meer op dan een jaar geleden. Fruit Op de fruitveilingen is de aanvoer van Cox's Orange gedaald tot slechts ongeveer 300 ton per week. Het bewaarseizoen is voor deze ap pel vrijwel voorbij, alle aanvoer wordt nu in klasse II ingedeeld. Elstar komt nog in flinke hoeveelhe den voor de klok, vorige week in to taal ruim 1.000 ton. De vraag is goed, met name naar de sortering 75/80. Afgelopen vrijdag werd er gemiddeld 1,60 per kilo voor be taald. Over de hele week kwam de gemiddelde prijs uit op 1,51, dat was 36 cent meer dan in de voor gaande week. Bij de peren liep het seizoen voor Doyenné ten einde. Van Gieser Wil deman kwam vorige week nog 73 ton voor de klok, die tegen iets hoge re prijzen kon worden afgezet. De aanvoer van Conference was met 832 ton relatief groot. Hoewel de prijsvorming iets wisselend verliep, bracht dit ras nog steeds goede prij zen op. Bloemen en planten 4 Op de bloemenveilingen wordt het voorjaar duidelijk merkbaar. Vorige week was de aanvoer van snijbloe men 8% groter dan in de voorgaan de week. Aan kamerplanten is zelfs 20% meer verkocht. De consument toonde echter een goede belangstel ling voor de sierteeltprodukten, zo dat de gemiddelde prijs voor zowel bloemen als planten steeg. Een uitzondering op deze ontwikke ling vormde de Gypsophilia. De 45% grotere aanvoer was teveel voor de markt en de gemiddelde prijs daalde 17 cent. Hieruit blijkt weer eens het grillige verloop van de Gypsophilia-aanvoer. Voor een sta biele prijsvorming is dat zeer nadelig. De prijzen van de mengvoeders blij ven zich in dalende lijn bewegen, met prijsdalingen van 10 tot 30 cent/100 kg. De situatie in de vee houderij, inkl. Veredeling is uiteen lopend en geeft weinig aanleiding tot MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 11,00-12,75 2,29-2,36 week 01/03-08/03 57-61 gr. 13,25-13,90 2,32-2,28 64 gr. 13,90-14,00 2,17-2,19 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 7,75 10,00 11,75 12,65 12,75 13,20 13,75 dd 7,83 10,09 11,85 12,76 12,87 13,33 13,89 bruin ld 7,75 10,00 11,35 12,40 12,75 13,05 13,50 dd 7,84 10,10 11,46 12,53 12,89 13,00 13,91 Evadag wit 9,90 11,90 12,70 12,90 13,00 bruin 9,90 11,60 12,55 12,90 13,30 Roveco wit 7,40 9,85 11,65 12,15 12,45 12,60 13,00 bruin 7,40 9,75 11,40 12,00 12,50 12,65 13,15 Ven wit 7,35 9,80 11,60 12,10 12,40 12,55 12,95 bruin 7,35 9,70 11,35 11,95 12,45 12,60 13,10 ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Emmeloord 08/03 Leeuwarden 09/03 Zeewolde 09/03 Goes 13/03 24,00-29,00 Dronten 14/03 Middenmeer 14/03 'Frites geschikt Klei 0 mm 25,00-30,00 25,50-29,75 26,00-30,00 25,00-29,25 25,50-29,75 Klei 40-50mm Voer- aardappelen 3,00-4,50 3,50-4,50 9,00 5,00-5,560 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 35,00-48,00 35,00-50,00 Klei Klei Voer- Groothandelsprijzen 40-50 mm 50 mm aardappelen Rotterdam 12/03 17,50-19,00 39,00-40,50 5,50-6,50 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '90 20,00 19,90 20,10 50mm+ april '90 39,80 39,50 40,10 50mm+ mei '90 43,10 43,50 44,71 50mm+ juni '90 45,50 46,60 46,80 per 100 kg. Goes Groningen Middenmeer GRANEN di 13/03 di 13/03 wo. 14/03 Tarwe (basis 16%) 39,00-40,50 39,50-40,85 39,15-39,70 Brouwgerst 50,00-53,00 Zomergerst 38,00-38,90 Haver 34,25 33,00-38,00 Voergerst 38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 167,50* geen 160,00-172,50 Karwijzaad 127,50* noteringen 112,50-125,00 Prima doorsnede GOES, di R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 63,50-66,00 67,00 Gr. erwten 6% 70,00 Kapucijners 68,00 72,00 Bruine bonen 147,50 152,50 grotere disposities, zodat de omzet ten vrij beperkt bleven. Wat de grondstoffen voor de mengvoeders betreft is de maisprijs vrij vast, ter- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 02-03/09-03 ring trend prijs trend week 02/03-09/03 ring trend prijs trend week 02/03-09/03 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 202 Spruiten A I 652 Tomaten rond A I 652 Golden Delicious 70/80 105 Witlof kort IEF 198 - Tomaten vlees B 609 Boskoop groen 75/85 135 Bloemkool 8 300 - Komkommers - 41/51 107 Boskoop rood 75/85 173 Witte kool Deense 11 37 - Glassla 21/22 60 - Jonagold 75/80 152 Rode kool A - 40 Paprika groen 75/85 734 - Elstar 75/80 151 Spitskool - 0 160 0 Aubergines 225/300 422 - Karmijn 80/85 113 Chinese kool - 118 - Radijs midden 55 Conference 65/75 213 Spinazie - 165 Rabarber - 217 Doy du Cornice 65/75 - 271 Andijvie - 280 Gieser Wildeman 60/70 - 183 Waspeen A I 89 St. Remy 70/80 49 Breekpeen Prei Boerenkool 200/400 blok 2 39 140 42 0 Veilinggegevens week 05/03-09/03 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 63 Roos kleinb. 41 Freesia - 30 Trosanjer 56 Troschrysant 56 Gerbera 21 0 Gypsophila 49 - Iris 0 21 Lelietak Az. hybr. 73 Alstroemeria - 51 - Tulp 22 Bouvardia 32 Narcis - 8 - Snijbl. totaal 32 Kamerpl. totaal 248 Veilinggegevens week 02/03-09/03 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs- snede prijs trend Klasse I 2 40 4.71 Klasse I 2 60 5,20 Klasse II 2 80 2,35 - Klasse II 3 100 2,26 Klasse III 3 100 2,16 De prijzen van de meeste appelras sen zijn de afgelopen week fors om hoog gegaan. De prijzen van de laat ste Cox en Elstar zijn met 3 a 4 dub beltjes gestegen. Blonde en Rode Boskoop waren gemiddeld 2 a 3 dubbeltjes duurder en ook de Jona gold kende een prijsstijging van ge middeld 30 cent. Bij de Winston was de belangrijkste maat, de I 70/80 10 cent duurder maar de andere maten van dit ras konden deze prijsstijging niet volgen. Bij de Golden Delicious was het precies omgekeerd hier was de I 70/80 cent iets goedkoper ter wijl de andere maten licht gestegen waren. Het enige ras dat het op dit moment moeilijk heeft is de Gloster. De voorraad is nog vrij groot en de prijzen blijven matig. De prijzen van het verpakte fruit waren goed. Golden Elstar 1 75/80 1,26 1 70/75 1,45 I 80/85 1,28 I 75/80 1,71 1 85/90 1,16 1 80/85 1,49 Bij de Jonagold was ongeveer 20% van de aanvoer verpakt en vergele ken met het losse fruit werd de ver pakte Jonagold weer goed betaald. middenprijs verpakt los I 80/85 1,48 1,30 I 85/90 1,31 1,06 1 90/95 1,06 0,82 I 95/100 0,83 Bij de peren zijn er de afgelopen week veel Conference geveild. Alle maten waren weer iets duurder. De voorraad Conference was per 5 maart nog 1940 ton en dit was slechts 2 ton meer dan per 5 maart 1989. Als we bedenken dat er begin januari nog 600 ton meer was verge leken met het vorige jaar dan is er de afgelopen 2 maanden toch fors door geruimd. Tegen deze prijzen is dit natuurlijk niet verwonderlijk. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 5 tot en met 9 maart. Noterin gen tussen haakjes van dinsdag. Cox Orange: II 75/80: 2/ 1,40 (-- -- tot. II: 8 1,34. Winston: I 70/80: 48 0,98 (bl.2 38 1,12); tot. I: 96 0,76 (98/0,86); II 70/80: 1 0,39 (1 ƒ0,36); tot. II: 2 0,36 (2 ƒ0,35). Gloster: I 70/80: 11 ƒ0,68 (bl.2 12/0,75); tot. I: 19/0,65 (32 0,70); II 70/80: 60,50 (1 0,53); tot. II: 14/0,50 (2/0,49). Elstar: I 70/75: 8 1,27 (3 1,61); tot. I: 23 1,23 (9 1,56); II 70/75: 1 ƒ0,98 (-- --); tot. II: 4 0,78 --). Golden Del.: I 70/80: 117 0,99 (26 1,03); tot. I: 186 0,97 (78 1,08); II 70/80: 8 0,72 (16 0,90); tot. II: 15 ƒ0,75 (28 0,86). Boskoop: I 85/95: 6 1,50 tot. I: 12 1,49 Rd. Boskoop: I 85/95: 3/ 1,60(1/ 1,55); tot. I: 6 1,59 (2 1,66). Jonagold: I 80/85: 21 1,37 (14 1,23); tot. I: 81 1,20 (106 1,23); II 80/85: 6110 (5 0,92); tot. II: 25 0,87 (27 0,78). Confe rence: I 55/65: 66 2,03 (38 2,07); tot. I: 135 2,09 (98 2,13); II 55/65: 12/ 1,61 (5 1,60); tot. II: 31 ƒ1,45 (21 1,45). Gs. Wilde man: I 60/70: 5 1,78 (3 ƒ2,10); tot. I: 9 1,67 (5 ƒ2,02). wijl ook de prijzen van gerst en tar we wat vaster lijken te worden. In de prijzen van veekoeken kwam weinig verandering. Maisgluten wa ren aan de voorkant wat prijziger, doch voor wat lagere leveringen inte ressant genoeg. Sojaschroot schom melt wat in prijs. Er is een niet- onbelangrijk prijsverschil met de prijzen voor levering over drie maanden. Voor sojahullen gelden vaste prijzen. Tot en met februari van dit seizoen zijn 92.000 ton consumptie- en in dustrieaardappelen geëxporteerd, waardoor het totaal tot en met fe bruari 1990 komt op 499.000 ton. In 1989 was dat 515.000 ton. In 1989 was de export (per 1 maart) 499.000 ton, in 1988 515.000 ton, in 1987 668.00Ö ton en de stand van de ex port in 1986 bedroeg 639.000 ton. De import van februari was dit jaar: 2.500 ton, in 1989 17.000 ton en in 1988 7.500 ton. 22 Dinsdag 13 maart 1990 Spruiten: aanvoer: 92.000 kg Al 1 188 2 186, BI 2 211'/2, Cl 2 159, Dl 1 405 2 279. Witlof: aanvoer: 37.000 kg, kort grof I 2 167 3, 150, kort fijn I 2 203 3 169, lang I 2 166'/2 3 146, klvp 4-5 I sup 187 Zi 2 1821/2, klvp 6-7 I 2 173, klvp 2-3 I sup 183, 2 1741/2, kort II 1 1511/2 2 139, lang II 1 128'/2 2 117'/2, ongesort. Ill 1 1211/2, 2 991/2. Snijlof III fijn 82'/2 grof 90. Sla (glas): aanvoer: 72.000 st.: 28/30 1-2 80, 23/24 1-8 56 1-2 55, 21/22 1-2 54, 19/20 1-2 49'/2, meer- malig fust: 28/30 1-1 80 1-2 80, 25/27 1-1 78 1-2 69'/2. Winterbloem- kool: aanvoer: 9.000 st. 6 st.p.bk. 260-350, 8 st.p.bk. 240-340, 10 st.p.bk. 160-270, 12 st.p.bk. 80-190. Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22