STING, VOOR EEN OPTIMALE ONKRUIDBESTRIJDING. Agro STING, TOPKWALITEIT VOOR ALLE ZEKERHEID. .Onkruidbestrijding voor zaai of opkomst van het gewas is belangrijk voor een succesvolle teelt. Immers, een niet goed uitgevoerde bestrijding vooraf kan na opkomst tot onkruidproblemen leiden, die niet eenvoudig opgelost kunnen worden. Met Sting kunt u dit voorkomen en geeft u uw gewas de schone start die het nodig heeft. Sting bevat de werkzame stof glyfosaat en bestrijdt onkruiden door contact- en dieptewerking. Ook moeilijke onkruiden zoals kleefkruid en ereprijs worden bestreden, ongeacht de grootte van het onkruid. De werkzame stof glyfosaat wordt na toepassing van Sting door het onkruid opgenomen en in de plant verspreid. Vervolgens sterft het onkruid langzaam af. Een grondbewerking 1 tot 2 dagen na toepassing zal het eindeffect niet meer beïnvloeden, ook al zijn de symptomen van afsterven nog niet zichtbaar. Sting kan tot enige dagen voor opkomst gebruikt worden en is 3-4 uur na toepassing regenvast. Lees voor gebruik altijd eerst het etiket. Sting is nu aanzienlijk in prijs verlaagd! ®Sting is een gedeponeerd handelsmerk van Monsanto ICI AgroPostbus 551,3000 AN Rotterdam, Telefoon (010) 4171911

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21