Zeeuwse Plattelandsvrouwen voor de moeders van Cluj VOO I? Iiii Kruiswoordraadsel Escargots De Bond, een leer school voor vrouwen Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een plant. Dit is de oplossing. 18-32-8-47-36-52-59-55-14-24 Mevrouw Avan Nieuwenhuijzen-van Iwaarden uit St. Philipsland (r) en mevrouw P.J.L. Klompe-van de Linde uit Noordgouwe (l)overhandigen PZC-hoofdredacteur de heer M.P. Dieleman de cheque (foto Willem Mieras). De Zeeuwse afdelingen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen hebben gezamenlijk een bedrag van 6.434,bijeenge bracht ten bate van de moeders van Cluj. De afdelingspenning- meesteressen A. van Nieuwenhuijzen-van Iwaarden uit Sint Philips land en P.J.L. Klompe-van de Linde uit Noordgouwe overhandigden op 8 maart namens de afdelingen een cheque aan P.Z.C. hoofdre- dakteur M.P. Dieleman. Op initiatief van het Provinciaal Bestuur zijn er door de afdelingen gelden ingezameld voor de door de P.Z.C. gestarte aktie "Red de moe ders van Cluj". Wakker geschud door de media na de omwenteling in Roemenië. Gekonfronteerd met beelden en verhalen waarbij het on voorstelbare waarheid bleek te zijn. Dat alles was voldoende om aktie en reaktie op te roepen en al snel kwa men de eerste bedragen binnen. Er werd bingo gespeeld, gekollekteerd en er werden oliebollen gebakken en verkocht. De afdelingsbesturen zijn zeer vindingrijk in het bedenken van mogelijkheden. Ook werd door de besturen het opgehaalde bedrag ver dubbeld. Van de 35 afdelingen heb ben er 23 meegedaan, 2 afdelingen hebben hun bijdragen direkt naar de aktie overgemaakt, terwijl ook enke le partikuliere giften binnen kwa men. In totaal een bedrag van 6.434,—. Na afloop van een in de Prins van Oranje gegeven funktietraining voor afdelingsbestuursleden, toonde me vrouw J.M. Elema-Meinardi, presi dente van het Provinciaal. Bestuur, zich verheugd met het behaalde re sultaat. Zij memoreerde, dat het motto van de Bond "door leden - voor leden" nu is "door vrouwen - voor vrouwen". Het geld is door de afdelingen bijeen gebracht en daar- Dm willen we dit in het bijzijn van zoveel bestuursleden laten overhan digen door 2 leden uit uw midden. Hierna onthulden de dames Van Nieuwenhuijzen en Klompe het be drag en overhandigden de cheque aan de heer Dieleman. De heer Dieleman was voor deze ge legenheid naar de Prins van Oranje gekomen, tesamen met de dames Scherphuis en Schout en de heer De Pagter, allen lid van het Roemenië- comité. In zijn dankwoord sprak de heer Dieleman over zijn verbondenheid met de Plattelandsvrouwen vanuit de beginperiode van zijn loopbaan in Goes. Hij woonde toen regelmatig onze vergaderingen bij om daarvan verslag te doen. Vandaar dat hij graag naar ons toe kwam en zijn be wondering was wederom groot voor wat Plattelandsvrouwen tot stand brengen. "Dit is hulp van hart tot hart, van mens tot mens. Daar heeft u aandeel in. Hartelijk dank", zo besloot de heer Dieleman. M.J. van Bommel den Hartog Het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind. En dat geldt zeker voor ons onderwerp slakken! Deze diertjes worden bij ons nu niet direkt geassocieerd met een appetijtelijke maaltijd. Nee, we zijn in het alge meen meer geneigd ze op een of an dere manier uit te roeien. Dit gaat zeker niet op voor de wijngaardslak die in o.a. Frankrijk als een zeer bij zondere lekkernij wordt beschouwd. Een enge heerlijkheid die gekweekt wordt in zogenaamde slakkentuinen alwaar ze worden gemest met kool, sla en ander geurig groen waaraan de escargot zijn fijne en delicate smaak ontleent. Een slak met een vreemde gewoonte, zich tegen de herfst in te graven en aan zijn win terslaap te beginnen daarbij zijn huisje stevig af te sluiten middels een stevig wit kalkachtig dekseltje. Dat is dan ook het moment waarop de kweker wacht. Dan is de tijd aange broken de slakken te oogsten (oktober-april) (Als men in dit ver band van oogsten kan spreken). En kunnen de slakken zonder verdere behandeling worden verzonden. Daar waar de slakken vers op de kaart staan (in restaurants) krijgen deze diertjes uiteraard nog een voor behandeling. Ze worden namelijk nog gekookt en gespoeld. Maar dat is voor ons verder niet van belang, er vanuitgaande dat bij aankoop dit meestal al is geschied. Ook in de landen Oostenrijk, Duits land en Zwitserland kan men deze slakken vinden alwaar ze in langver- vlogen tijden door vooral klooster lingen werden gekweekt en niet al leen om als voedsel te dienen, nee, ze maakten er zelfs een geneesmiddel van door de slakken te bewerken met bijvoorbeeld honing en suiker of men trok er een geneeskrachtige bouillon van die een heilzame wer king zou hebben voor mensen met borstklachten. We hebben er nu ech ter andere medicijnen voor. Desalniettemin: probeer deze trage diertjes eens uit en u zult verrast staan, het is zeker niet eng als u daarbij bedenkt dat we dit soort huis- en schelpdiertjes al heel, heel lang gewend zijn te konsumeren zo als alikruiken, kokkels, mosselen, oesters enz. enz. De slakken zijn diepgevroren kant en klaar in de handel verkrijgbaar (in de huisjes met de saus of boter). Maar de meest gangbare zijn de in geblikte slakken, verkrijgbaar vanaf een half dozijn of meer waarbij de huisjes er apart worden bijgeleverd. Als voorgerecht rekent men een half dozijn per persoon. Wilt u ze echter als maaltijd bijvoorbeeld met stok brood, neem dan minimaal 1 dozijn slakken. Voor het serveren zijn er speciale schoteltjes en pannetjes in de handel, met kleine holtes waar de huisjes in passen, hetzij van porce- lein hetzij van bijvoorbeeld vertind koper. Ook is het mogelijk ze op een met een laagje zout gevuld diep bord te zetten, het zout voorkomt het om vallen van de huisjes. Voor het kon sumeren van de slakken bestaat er een speciaal tangetje om de withete huisjes vast te houden, zodat u met een speciaal tweetandig vorkje de slakken uit de huisjes kunt halen (heeft u dit allemaal niet, geen nood doe dan de slakken in een klein vuurvast schaaltje of ragoütpotje, uiteraard zonder de huisjes). Verwarm de slakken in hun eigen vocht, vul de (koude) huisjes met een klontje kruidenboter, haal de slakken uit het nog warme vocht en stop ze goed in de huisjes, strijk nu de huisjes rijkelijk dicht met krui denboter. (Besprenkel ze eventueel met wat witte wijn en bestrooi ze licht met paneermeel). Werkt u met een ragoütpotje bedek dan de bo dem met de slakken (zonder vocht) en smeer het potje goed dicht met kruidenboter. (Recept hieronder.) Plaats de slakken in een withete oven of grill. En verwarm de slakken tot de boter gaat schuimen en kleur krijgt, serveer ze goed warm of zet ze eventueel op een warmte plaatje. Maak tot slot de kruidenboter op de volgende manier: roer 250 gram roomboter goed luchtig op samen met de volgende kruiden: Zi theel." basilicum, Zi theel. majoraan, Zi theel. Bieslook, 2 a 3 teentjes knof look (pers), Zi ragfijn gesneden uit je, enige druppels worcestersaus, ci troensap, wat versgemalen peper en iets zout. Tot slot 1/4 dl. dunne room. Smaakt goed met een witte wijn, bijvoorbeeld Bordeaux, Elzas of een Loire. M.A. van der Vliet vrouw onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Op 8 maart 1990 kwamen 84 afde lingsbestuursleden naar de Prins van Oranje in Goes om gekaderd te wor den voor de funkties presidente, se- kretaresse of penningmeesteresse. Alle bestuursleden waren uitgeno digd, gekozen kon worden bij welke funktie men ingedeeld wilde worden. Zo ontstonden 5 groepen waarin hard is gewerkt onder leiding van de leden van de Werkgroep Kadervor ming met hulp van P.B.-leden. The orie, praktijk, het uitwisselen van er varingen en veel vragen, alles kon aan de orde komen. Er werd veel tijd en aandacht besteed aan alles wat met de funktie heeft te maken. "Door leden - voor leden". "De Bond, een leerschool voor vrou wen". Het gebeurde weer allemaal op 8 maart. In de Bond mag je Ieren en dat is goed voor jezelf, maar ook en vooral in het belang van de leden waarvoor je werkt. Wij hopen en verwachten dat goede kadering zoveel uitstraling heeft, dat elk lid ooit ook kaderlid wil worden. M.J. van Bommel den Hartog Vrijdag 16 maart 1990 HORIZONTAAL: 1 scheikunde; 6 telwoord: 11 lichaamsdeel; 13 deugdzaam; 14 titel; 16 stad in Italië; 17 fijn gebouwd; 18 muzieknoot; 19 onbep. voornaamw.; 21 blaasinstrument; 23 loterijbriefje; 24 le venslucht; 26 met vlijt werkzaam; 27 ploegsnede; 28 wijnsoort; 30 bindmiddel; 31 niet vlezig; 32 Spaans riet; 34 donkerrode kers; 35 bezieldheid; 36 Mohammedaans rechter; 37 gegraven waterschei ding; 40 zangstem; 43 bespieder; 44 gekuipt houten vat; 46 plaats in 't Gooi; 48 breekbaar; 49 mengelwerk; 51 volksoverlevering; 52 alvo rens; 53 zadelmakerswerktuig; 55 plaats op Ameland; 56 internatio nale organisatie; 57 kist van open latwerk; 58 opschik; 60 militaire rang; 61 vreemde taal; 62 ongunstig persoon; 64 stad in Italië; 65 geneigd tot spelen. VERTIKAAL: 1 opklimming in kracht; 2 laagtij; 3 metselsteen; 4 deel van het oog; 5 stad in Duitsland; 6 wijze van handelen; 7 handschoen; 8 vaartuig; 9 klaar; 10 blunder; 12 kaartspel; 13 stad in Frankrijk; 15 exploitant van schepen; 18 vis; 20 wreedaard; 22 hoogtemerk; 23 bioscooprang; 25 vallende ster; 27 tabakssoort; 29 grote ontvang kamer; 31 nabootsing; 33 vochtig; 34 schaakterm; 37 gummidop; 38 snarenspeeltuig; 39 vestingswerk; 41 stad in Afrika; 42 schrijflijn; 43 deel van een schip; 44 korte spijker; 45 niemendal; 47 malie met veter; 49 plaats in Limburg; 50 zeer oud; 53 knorrepot; 54 vloeistof; 57 vrouwelijk rund; 59 Europeaan; 61 per procuratie; 63 sportevenement. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 19