De nieuwe dimensie tegen de onkruidkonkurrentie In het voorjaar ontwikkelt zich in tarwe en gerst een gevarieerde onkruidgroei. Voor een afA 1 doende bestrijding is een breedwerkend her bicide nodig. Met de middelen ®Foxtril DP* en ®Belgran D* van Bayer blijft u die konkur- H rentie de baas. Foxtril is toegelaten in win tergranen. Het middel heeft een goede Q werking op een groot aantal onkruidsoor ten waaronder kleefkruid, muur, ereprijs, paarse dovenetel, kamille en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluw tong. Foxtril kan worden ingezet vanaf begin uitstoeling tot aan het schieten van het gewas. Belgran kan worden ingezet in winter- en zo mergranen. Dit voorjaarsherbicide bestrijdt veel breedbladige onkruidsoorten, waaronder kamille, muur, ereprijs, kleefkruid, melganzevoet en de veelknopigen. 'Ook werkt Belgran goed op duist, windhalm en straat- HKi# gras. "Toepassing in wintergranen tijdens de uitstoe ling, in zomergranen vanaf het 3-blad- stadium tot het midden van de uitstoeling van het gewas. 8 Beide produkten dient u bij voor keur tijdens droog, groeizaam weer in te zetten. Met Foxtril en Belgran heeft uw graan geen konkurrentie meer te duchten. 1 Foxtril DP en Belgran D zijn geregistreerde handelsmerken van Rhöne Poulenc Bayer 16 Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 16