h]ppi/«h nlCUWS Indoorseizoen loopt ten einde 40 jaar groei Luxan Ethufam De landelijke ruiters en ponyruiters heb ben een druk indoorseizoen achter de rug. De provinciale kampioenschappen dressuur en springen zijn verreden. Mor gen vinden de Federatie Indoor kampi oenschappen voor pony's en een week la ter die voor de paarden in Ermelo plaats. We zijn benieuwd hoe de Zeeuwse verte genwoordigers het er daar af brengen. Al moeten we ons als kleinste provinciale bond er niet te veel van voorstellen. De Zeeuwse bond telt maar 5% van het aan tal leden van de Federatie. Nu we het toch over het ledenbestand hebben, dan is de dominantie van het vrouwelffk geslacht opmerkelijk. Glo baal genomen vormen ze 2/3 van het aantal leden, zowel in Zeeland als ook landelijk. Maar in Noord-Holland bestaat 3/4 van het ledenbestand uit da mes en meisjes. In Overijssel is het man nelijk deel met bijna 40% het sterkst ver tegenwoordigd. Het is wel frappant dat er provinciaal zulke grote verschillen zijn. Opvallend is dat het bestuur van de Federatie bij zo'n ledenbestand toch op één na nog geheel uit mannen bestaat, en in dat van Zeeland ontbreekt het vrouwe lijk element zelfs geheel. Maar wie weet hoe snel daar verandering in zal komen, want door allerlei oorzaken (overlijden, bereiken van maximum leeftijd, nieuw provinciaal bestuur) zullen er in het bestuur van de Federatie dit jaar 4 of 5 wijzigingen plaats vinden. Kunststof in opmars Vroeger waren de meeste paardesportar- tikelen zoals tuigen, zadels, halsters van leer en werd veel met gespen gewerkt. Nu wordt het steeds meer kunststof. Nylon halsters in verschillende kleuren zijn al geheel ingeburgerd en verdringen de le ren halsters meer en meer. Diverse leren onderdelen, zoals strengen en disselrie- men, worden met nylon versterkt, meestal onzichtbaar, doordat het tussen de lederen onder- en bovenkant genaaid wordt. Het kunststofrijzadel is weer een nieuwe ontwikkeling. Het is goedkoper en eenvoudiger in het onderhoud dan het leren zadel en het is beduidend lichter, slechts drie kg. Het is er in vier kleuren, rood, bruin, blauw en zwart. Ook klitband heeft zijn intrede gedaan en is na een aarzelend begin ook volledig ingeburgerd. Na het rijden bij slecht weer geen gepruts meer met koude verstijfde vingers aan kleine modderig geworden gespen. In een paar bewegingen zijn de beide om elkaar vallende klitbanden los. Al is kunststof op vele terreinen in op mars het gaat nog niet overal crescendo. Met name het gewone, traditionele hoef ijzer laat zich zo het nu lijkt nog niet verdringen door kunststof hoefbe- schermers. Nieuw stamboek Nederland is weer een nieuw paar denstamboek rijker en wel dat van het Franse ras Méren, een ras dat wat doet denken aan een verkleinde uitgave van ons Friese paard. Het is dus ook alles zwart wat de klok slaat en de grootte is die van een grote pony tot een klein paard. Het stamboek heeft vorige week zijn eerste hengstenkeuring gehouden, waarvoor vijf hengsten aangemeld wa ren. Vier hengsten waren al in het Franse stamboek ingeschreven als goedgekeurde hengst. In Frankrijk gebeurt dit voor het leven. Dat is in Nederland niet mogelijk. Tegen 1992 zal voor dit soort zaken toch wel meer uniformiteit noodzakelijk zijn. Dit nieuwe stamboek is het zeventiende paarde©- en ponystamboek in ons land. We kunnen hier nu 20 paarden- en pony rassen in georganiseerd verband fokken, want bij een paar stamboeken zijn twee rassen ondergebracht. En binnen enkele rassen kennen we nog verschillende typen en sekties. Keuze te over. Donateursavond Vanavond (16 maart) belegt de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland een do nateursavond, waarop de donateurs wor den geïnformeerd over de aktiviteiten van de Stichting en waarbij een mooie di aserie over het werken met trekpaarden door het jaar heen vertoond zal worden. Ook wordt een film uit 1953 over het Ne derlandse trekpaard weer voor het voet licht gebracht. Iedere belangstellende is welkom, ook al is hij of zij geen dona teur. Plaats van handeling: restaurant "de Caisson" te Kapelle, aanvang 20.00 uur. Schroom niet en kom kijken. TE KOOP: transportbanden, leesbanden, ventilatoren, bun ker met afstandbediening, af- staartmachine. P. de Korne, 01103 - 1558 - 2349, 's- Gravenpolder. AANGEBODEN DROGE KIPPEMEST. Met zeer aan trekkelijke garanties en prij zen. 2e Hands betonnen stelconplaten en nieuwe be tonnen platen, dubbel bewa pend. Hack b.v., 01650 - 54152. VOOR AL uw betonboor en zaagwerk. Boringen t/m 500 mm. Zaagwerk t/m 40 cm. Fa. v. Eekeren Wouw, 01658 - 2251. SCHRIKDRAAD APPARA- TUUR. Het topmerk Callager. Alles voor o.a. schapen, paar den, rundvee en wild. Info. v. Eekeren Wouw, 01658 - 2251, vert. H. Bruyn Oostdijk, 01134 - 3039. SLACHTKUIKENS STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas- beschermer van der Wal B.V. 01877 - 1200 - 2935, 01873 - 2746. TE KOOP GE VRAAGD/AANGEBODEN: Melkquotum op koopgrond, melkquotum op pachtgrond. Marcel Obels, 01658 - 1570. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle mer ken Traktoren, Auto's, Kra nen, Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge, tel: 01100 - 13602. TE KOOP: IH685 XL, IH 624, IH 453, IH 844s, IH 844s met voorlader, Zetor 7045 F WD, Case 1494 F WD, Vicon kuilvoersnijder U snijder, Lely rotoreg 3m., Rumptstad rijen- frees 5 rij, GLB rijenfrees 5 rij, Saxonia zaaimachine 3m. 25p., Kverneland 4 sch. ploeg, Kver- neland 3 sch. ploeg, Lemken 2 sch. ploeg, Ransomes 2 sch. ploeg, JD. rollenpers Type 1.20, Weiger pers AP 83, 8 paks verzamelkar, 8 paks klauwvork, div. gebr. spuiten, fustreinigers, garagecricks, ho- gedrukreinigers, grasmaaiers, frezen enz. Fa. Rovem, Nijver heidsstraat 53, 4538 AX Ter- neuzen, 01150 - 12012. Dealer Volvo BM Valmet en Lawn- Boy grasmaaiers. POOTAARDAPPELEN. Bintje, Eersteling, Prior, Lek- kerlander, Doré, Gloria, Irene, Pipo, Koopmans blauwe. Agr. Handelsbedrijf P. Cevaal Grijpskerke, tel. 01180 - 23445. SCHRIKDRAADAPPARA TEN. Gallagher en alles van bevestigingsmateriaal, kunststofpaal en gecreosor- teerde paal, Motto puntdraad en gladdraad. Agr. Handelsbe drijf P. Cevaal Grijpskerke, tel. 01180 - 23445. GELEÓENHEID VOOR het inscharen van vee. Middelburg tel, na 18.00 uur: 01180 - 34771. TE KOOP: Greefa wijkende band geschikt voor peren. Tel. 01134 - 1659. TE KOOP: Steketee verkrui- meiaar 3 m., Niemeyer 2-schaar hyd. wentelploeg, tel. 01112 - 1764 - 1555. TE KOOP GEVRAAGD: Holder tractor defect of scha de geen bezwaar, tel. 01135 - 2167. TE KOOP: Bintje A 28-35 noordelijk, tel. 01196 - 13172. Vrijdag 16 maart 1990 Luxan is al 40 jaar bezig met groei. Bezig met de zorg voor het gewas. Steeds opnieuw ontwikkelt en produ ceert zij gewasbeschermingsmiddelen. Zorgvuldig beproefde produkten, die inspelen op de wensen van de agrari sche sektor. Exklusief verkrijgbaar bij land- en tuinbouwkoöperaties. De leveranciers bij uitstek. Een toekomstgericht konsept voor de bescherming van bieten tegen onkrui den. Dankzij nieuwe oplosmiddelen geen last meer van uitvlokken. Werkt het meest effektief op kleine onkrui den, direkt na opkomst van de bieten. Bij de toepassing van Luxan Ethufam Vloeibaar in het opbouw schema zijn de doseringen vanaf het gestrekte kiemlobstadium 21. resp. 3- 4 I. ^esp. 4-5 I. per ha., afhankelijk van de grootte van onkruiden. Luxan Ethufam Vloeibaar is ook zeer geschikt voor het lage doserings systeem. Bij een verlate toepassing (b.v. vanaf 2 echte blaadjes) wordt 5 I. resp. 7,5 I. (bij 4 blaadjes) gespoten. Voor een enkelvoudige bespuiting is 7,5 liter per ha. nodig. Go zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen om en lees voor de toepassing altijd eerst de ge bruiksaanwijzing op het etiket Alle zorg voor uw gewas! (al 40 jaar) B.V. Luxan - Postbus 9 - 6660 AA Eist (Gld) Tel. 08819-72144 Maakt deel uit van de Cebeco-Handelsraad-groep

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 10