Goede stemming op de aardappelmarkt Spanje groeiende afzetmarkt Aardappelmarkt in de Gemeenschap Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas GOES, di., op auto geleverd: Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Veiling St. Annaland De aardappelmarkt is vast gestemd. Er ontstaat met name meer vraag voor verse comsumptie. De export, ook naar enkele verder weg gelegen bestemmingen, neemt langzaam maar zeker toe. De telersprijs stijgt licht. De Amsterdamse termijnmarkt heeft blijkbaar vertrouwen in de ontwik keling van de aardappelmarkt. Al enkele weken trekken de noteringen geleidelijk aan. In Rotterdam uitte de sterkere vraag naar de consump- tiematen zich in een verhoging met 2,per 100 kilo voor de sortering 40/50 mm. De frites-aardappelen daarentegen noteerden een fractie la ger. In de ons omringende landen is over het algemeen eveneens sprake van een prijshoudende aardap pelmarkt. Uit recente cijfers van het Produkt- schap Aardappelen blijkt dat in ok tober totaal 75.500 ton aardappelen is geëxporteerd. Daarmee komt de totaalstand van oogst '89 op 136.500 ton, iets meer dan vorig jaar om de zelfde tijd. Ondertussen is echter de 150.000 ton al ruimschoots ge passeerd. Uien Ondanks de zeer geringe export naar West-Duitsland blijft de uienprijs nog relatief hoog. De beursnoterin gen gaan al tot 30 cent per kilo. Tot voor kort maakte de goede export naar onder meer Engeland nog veel goed, maar ook daar is nu verande ring in gekomen. In Spanje is het uienareaal dit jaar maar 27.600 hectare groot, dat bete kent een inkrimping van 14 procent in vergelijking met vorig jaar. Dank zij redelijk goede opbrengsten per hectare is de totale oogst ongeveer 12 procent kleiner. Dat betekent in elk geval dat de Spaanse druk op de ui- enmarkt dit seizoen wat kleiner zal zijn. Suiker De internationale suikermarkt is de laatste weken onrustig. Eerst zorgde het nieuws dat Brazilië zou stoppen met de export van suiker, voor stij gende noteringen. Brazilië zou zoveel suiker nodig hebben voor de produk tie van bio-ethanol, dat men niet meer kan exporteren. Eind vorige week bleek dat toch enigszins mee te vallen, men zal in elk geval aan een deel van de exportverplichtingen voldoen. De markt bleef echter goed gestemd, omdat de oogst van zowel suikerriet als suikerbieten in de Verenigde Sta ten tegenvalt. Dat land zal vrijwel ze ker meer suiker moeten importeren. Spanje is een groeiende afzetmarkt voor de Nederlandse tuinbouwpro- dukten. In 1985 was de export naar dit land slechts mondjesmaat, maar is sindsdien fors toegenomen. In 1986 begon de export naar Spanje op gang te komen. In totaal werd 350 ton groenten en fruit geëxporteerd (exklusief zaai- en zilveruien). In 1988 was dit al 5000 ton. Deze ont wikkeling heeft zich dit jaar in ver sneld tempo doorgezet. In de periode van januari tot september dit jaar werd al 14.155 ton aan groenten en fruit geëxporteerd. Topper in het Nederlandse exportas sortiment is de tomaat. Vorig jaar ging 1.400 ton tomaten naar Spanje, dit jaar is dat niet minder dan 6.500 ton. Daar tegenover staat een import uit Spanje van 14.700 ton tomaten. Overige groenten die uit Spanje naar Nederland komen zijn onder meer paprika's, komkommers, ijsbergsla en uien. De totale import van Spaanse groen ten bedraagt 90.930 ton en is voor een groot deel, 56.640 ton, bestemd voor reëxport. Deze groenten gaan via Nederland bijvoorbeeld naar België, Frankrijk of Italië. De import van groenten en fruit uit Spanje is sterk geconcentreerd in de maanden rond de jaarwisseling. In die tijd loopt de produktie van Ne derlandse glasgroenten sterk terug. De Spaanse produkten vormen zo een aanvulling op het beperkte Ne derlandse aanbod in de winter. Al leen aan het eind en het begin van het Nederlandse teeltseizoen is spra ke van direkte konkurrentie. Vollegrondsgroenten De aanvoer van wintergroenten zoals spruiten en prei neemt geleidelijk toe. Dit gaat gepaard met een daling van de prijzen. Voor de diverse soor ten sluitkool werd in het algemeen een hogere prijs betaald. Witlof noteert bij een vrij konstant aanbod ongeveer gelijke prijzen. Fruit Doyenné du Cornice is na de Confe rence de meest geproduceerde peer in Nederland. In totaal wordt de pro duktie van Doyenné du Cornice op 24 miljoen kilo geraamd. Tussen half september en begin november werd maar liefst 4,1 miljoen kilo geëxpor teerd. Dit is bijna tien maal zoveel als in dezelfde periode van 1988 en 8,5 keer zoveel als in 1987. Vooral de vraag vanuit Italië naar dit ras is erg groot. Bloemen en planten Na een zware terugval herstelde de snijbloemenmarkt zich vorige week, deze trend zette zich ook deze week door. Dit seizoen tot nu toe blijven de prij zen van bloemen achter bij die van vorig jaar. Voor de anjer, chrysant, gerbera en gladiolen liggen de prij zen gemiddeld tot november 10 tot 20% lager dan vorig jaar. Door de grotere aanvoer op de veilingen neemt wel de omzet toe. Op Bloemenveiling Westland West was de omzet bij snijbloemen tot 10 november 1,3% hoger dan vorig jaar. De prijs lag gemiddeld echter 3,8% lager en de aanvoer 8% hoger. Bij de kamerplanten steeg de omzet met 13,9%, waarbij de prijs gemiddeld steeg met 2,3% en de aanvoer met 11,3%. Rotterdam was maandag voor klei- Bintjes prijshoudend en voor de konsumptiematen (40/50 en 40/55 mm) duidelijk oplopend. Voor de grove aardappelen, bestemd voor de industrie werden nagenoeg onveran derde prijzen betaald als voorgaande week. Ook in de partnerlanden is de markt vast gestemd. België meldt een willi ge markt voor o.a. de kleinere maten als gevolg van gestegen afzet naar Noord-Afrika (Algerije e.a.). Voorts vond er een niet- onbelangrijke uitvoer plaats van ruim 4000 ton bestemming de Sovjet-Unie. Van de ruim 10.000 ton die in de week tot 3 november wer den uitgevoerd, gingen bijna 3700 ton naar Frankrijk, 1250 ton naar Spanje en goed 1100 ton naar En geland. De Franse eksport blijft zeer be scheiden. Tot 5 november werden in totaal dit jaar bijna 20.000 ton uitge voerd, vergeleken met ruim 106.000 ton vorig jaar. Daar staat tegenover een invoer van bijna 80.000 ton in die periode, vergeleken met nog geen 48.000 ton vorig jaar. In de week tot 5 november gingen ruim 1700 ton naar Spanje, ruim 1500 ton naar Ita lië. Het Franse ministerie heeft op nieuw een raming gepubliceerd, vol gens welke de totale produktie rond MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 10,80-11,75 2,25-2,18 week 02/11-09/11 57-61 gr. 12,30-13,00 2,16-2,13 64 gr. 13,40-13,75 2,09-2,15 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 7,75 9,50 10,25 11,00 12,00 13,00 14,00 dd 7,83 9,60 10,36 11,12 12,37 13,13 14,39 bruin ld 7,75 9,50 10,75 11,35 12,30 13,20 13,75 dd 7,84 9,60 10,86 11,48 12,64 13,60 14,15 Evadag wit 9,45 10,55 11,05 12,15 12,50 bruin 9,65 10,90 11,40 12,30 13,25 Roveco wit 5,90 8,75 9,40 10,60 11,85 12,30 13,40 bruin 5,90 8,75 9,40 10,85 12,10 12,80 13,90 Ven wit 5,85 8,70 9,35 10,55 11,80 12,25 13,35 bruin 5,85 8,70 9,35 10,80 12,05 12,75 13,85 ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Emmeloord 09/11 Leeuwarden 10/11 Zeewolde 10/11 Goes 14/11 23,00-25,00 Dronten 15/11 Middenmeer 15/11 'Frites geschikt Groothandelsprijzen Klei 0 mm 23,00-25,50 23,00-25,00 25,00-26,00 24,00-26,00 23,75-26,00 Klei 40-50 mm Klei 40-50mm Klei 50 mm Voer- aardappelen 3,00-4,00 3,50-4,50 9,00 5,00 Voer- aardappelen ex btw./100 kg. vigs. AVZ 25,00-30,00 Rotterdam 13/11 huidvast 18,00-19,50 32,00-33,00 5,00-7,00 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '90 22,00 22,00 23,00 50mm+ nov. '89 28,00 28,00 31,00 50mm+ april '90 39,50 39,10 40,40 50mm+ mei '90 40,80 40,50 42,20 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 14/11 39,00-40,50 52,00 34,25 38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 190,00* Karwijzaad 140,00* Koolzaad, dubbel nul prima doorsnede Groningen di 14/11 38,75-39,55 100,00-135,00 Middenmeer wo. 15/11 39,00-39,50 38,00-39,00 33,00-39,00 182,50-195,00 120,00-195,00 ongerepeld 0,40-0,53 p.kg. afw. partijen 0,30-0,39 p.kg. GOES, di ROTTERDAM, ma per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 62,00-66,00 70,00 Gr. erwten 6% 72,50 Kapucijners 72,50 82,50 Bruine bonen 158,00 167,50 4,85 miljoen ton heeft bedragen dit seizoen, vergeleken met bijna 5,6 miljoen ton vorig jaar. Het aantal Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 05/11-12/11 ring trend prijs trend week 05/11-12/11 ring- trend prijs trend week 05/11-12/11 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 115 Spruiten A I 68 Tomaten rond A I 114 Golden Delicious 70/80 - 55 Witlof kort IEF 256 - Tomaten vlees BB - 151 - Boskoop groen 75/85 - 58 Bloemkool 8 - 76 Komkommers 41/51 - 113 0 Boskoop rood 75/85 - 95 Witte kool Deense 41 Glassla 28/30 20 - Jonagold 75/80 - 98 Rode kool A 46 Paprika groen 75/85 - 430 Elstar 75/80 128 Spitskool - 43 Paprika rood 75/85 - 613 - Conference 65/75 153 Chinese kool - - 55 Paprika geel 75/85 - 440 Doy du Cornice 65/75 201 Broccoli - - 267 Aubergines 225/300 405 Gieser Wildeman 65/75 - 151 Spinazie - - 160 Radijs midden - 56 St. Remy 70/80 84 - Andijvie - - 104 Courgette, groen 7 - 88 B. Louise d'Avr. 70/75 146 Waspeen A I 54 - Legipont 75/85 136 Breekpeen Prei Sperziebonen Boerenkool 200/400 2 35 92 940 35 Veilinggegevens week 06/11-10/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 53 Roos kleinb. 33 Freesia - 29 Troschrysant 39 - T rosanjer 23 - Gerbera 49 Gypsophila 61 Iris - 17 Lelietak 52 Bouvardia 0 40 Alstroemeria 49 Limonium 30 Cyclamen 252 Snijbl. totaal 40 Kamerpl. totaal 227 Veilinggegevens week 06/11-11/11 prijs in ct./kg. Door snede Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 80 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 Aanv- trend Gem. Prijs- prijs trend 4.57 - 5,19 - 2,77 - 2.58 2,49 Het aanbod van betere kwaliteit uit de koelcellen komt op gang. Vooral de kwaliteit van de Cox's Orange Pippin, Elstar en Boskoop wordt be langrijk beter. Het aanbod uit de koelcellen neemt nu snel toe, behal ve van Golden Delicious, van dit ras bestaat het aanbod alleen uit gele en soms overrijpe appelen. De prijsvor ming van de appelen is afhankelijk van de geleverde kwaliteit. De op- brengstprijzen van de goede kwali teit Cox's Orange Pippin en Elstar is flink gestegen en op een redelijk ni veau gekomen. Ook de goede kwali teit Jonagold wordt redelijk goed betaald; jammer dat er zo weinig goede kwaliteit aangeleverd wordt. Het verhaal van de afzet van peren blijft optimistisch. Het aanbod noemt toe, met als hoofdrassen de Conference en Doyenné du Cornice. De middenprijzen blijven hoog. Het totale aanbod van Conference: 250 ton bracht een middenprijs op van 1,51, dé Doyenné du Cornice doet het nog beter: 266 ton middenprijs 1,89. In de afgelopen periode is begonnen met de Legipont, op twee veildagen wordt er 100 ton aange boden. De opbrengstprijzen waren uitstekend: I 60/70 15 ton middenprijs ƒ1,44. I 70/80 11 ton middenprijs ƒ1,40. De komende 5 weken wordt weke lijks 60 a 70 ton Beurré Alexander Lucas afgezet. Bijna alle telers heb ben gekozen voor afzet in poolver- band, een goede ontwikkeling, stu ring van het aanbod is mogelijk waardoor grote schommelingen in de prijsvorming voorkomen kunnen worden. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 6 tot en met 10 november. No teringen tussen haakjes van dinsdag. Cox Orange: 1 70/75: 33 1,18 (18 ƒ0,89); tot. I: 128 0,% (121 ƒ0,88); II 70/75: 12 0,74 (10 0,59); tot. II: 37 0,57 (34 0,55). Gloster: I 80/90: 4 0,60 --); tot. I: 8 0,54 (-- -). Elstar: I 70/75: 30 1,22 (bl.l 17 1,21); tot. I: 85 1,16 (90 1,13); II 70/75: 5 0,73 (2 0,62); tot. II: 14 0,69 (4 ƒ0,56). Golden Del.: I 70/80: 45 0,55 (15 ƒ0,84); tot. I: 65 ƒ0,58 (36 ƒ0,71); II 70/80: 7 ƒ0,38 (3 0,36); tot. II: 17 0,37 (7 0,37). Boskoop: I 75/85: 14 ƒ0,64 (bl.2 3 0,85); tot. I: 32 0,56 (23 0,71); II 75/85: 1 0,61 (1 0,62); tot. II: 2 0,54 (17 0,38). Rd. Boskoop: I 85/95: 7 0,80 (3 1,14); tot. I: 15 0,84 (6 1,10). Karmijn Sonn.: I 90/100: 1 ƒ0,32 tot. I: 4 ƒ0,53 (-- --); II 90/100: 1 ƒ0,32 (5 0,34); tot. II: 10 0,43 (11 0,36). Jonagold: I 80/85: 32 0,66 (bl.3 6 ƒ0,45); tot. I: 127 ƒ0,58 (45 0,53); II 80/85: 6 0,34 (9 0,36); tot. II: 20 0,37 (32 0,34). Confe rence: I 55/65: 115 ƒ1,53 (13 1,62); tot. I: 216 1,56 (50 1,72); II 55/65:2 1,18 (5 1,26); tot. II: 35 1,20 (19 1,27). Legi pont: I 60/70: 16 1,44 (-- --); tot. I: 34 1,39 (-- --). Gs. Wildeman: I 60/70: 4 1,63 (2 1,69); tot. I: 6 22 aardappelen geschikt voor opslag en industriële verwerking is geraamd op 3.117 miljoen ton, vergeleken met 3.703 miljoen ton vorig jaar. De oogst aan zetmeelaardappelen is geraamd op 1.038 miljoen ton. De oogst van vroege aardappelen, ge rooid voor 1 augustus bedroeg 417.800 ton vergeleken met 486.600 ton vorig jaar. Het areaal pootaard- appelen liep terug van 299.000 ha naar 277.100 ha. Prijsbericht veiling ZHZ, dinsdag 14 november 1989 Spruiten: Aanvoer: 192.000 kg. Al 1 78'/2 2 71'/2, BI 1 89 2 84, Cl 2 81, Dl 1 136 2 90. Witlof: Aanvoer: 59.000 kg. kort grof I Sup 224'/2 2 2121/z 3 200, kort fijn I Sup 251 2 237 3 246, lang I Sup 209 2 200 '/z 3 182'/zklvp 4-5 I Sup 213'/2, 2 204'/z, kort II 1 226 2 210, ïang II 1 201 2 192, III 1 187 2 165'/z 3 1491/2. Bloemkool: Aanvoer 8.000 st. 6 st. p. bk 2 111 3 199, 8 st. p. bk. 2 94 3 157, 10 st. p. bk. 2 62 3 118. Pootgoednotering woensdag jl. Noordelijke A 28/35 110,leve ring voorjaar af veld A 35/45 79,-. Delta's A 28/35 108,levering voorjaar af veld A 35/45 77, Dinsdag 14 november: Geen aanbiedingen. 1,54 (3 1,58). Saint Remy: I 70/80: 3 ƒ0,86 (3 1,13); tot. I: 7 0,78 (5 1,06). Doy. du Comm.: I 75/85: 111 ƒ2,04 (bl.3 29 2,20); tot. I: 221 1,97 (133 ƒ2,12); II 75/85: 18 1,69 (5 1,75); tot. II: 46 1,52 (16 1,58). Vrijdag 17 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22