Onderneem't met de Rabobank. adverteren het medium uitstek DTTD -ertje Imogen ^oooD BETONPLATEN Q gropatax GROPATAX - GOES f 98.p.st. Met de oogst komt uw geld binnen. Veel geld, waarvan een belangrijk deel vaak niet direct in het bedrijf nodig is. Dit deel kan worden uitgezet Maar dan is het wèl prettig als u er, zodra dat nodig is, over kunt beschikken. Vaak echter gaat die beschikbaarheid ten koste van de rente. De Rabobank onderkende deze problematiek en heeft daarom de moge lijkheid tot maatwerk gecreëerd. Beschikbaarheid en hoge rente worden dan op uw bedrijfsvoering toegesneden. De Rabobank is als geen ander thuis in de akkerbouw. Kent de problemen. Zoekt naar oplossingen. Bij elke plaatselijke Rabobank zitten spe cialisten die u adviseren over het beleggen van uw opbrengsten. Zodat u met behoud van een optimaal rendement bij onverwachte gebeurtenissen toch over uw geld kunt beschikken. Als u een afspraak met ze maakt, kunnen vertellen. Rabobank S S li DTTD ertie OOGST U SNEL! Jan P. Boogert MET EEN OOGST U SNEL! Mijn tekst luidt: TE KOOP: 1. Westkapelle Enkele percelen bouwland van goede kwaliteit. Goed suikerbietenquotum. 2. Oostkapelle 7 Ha goed weiland met 121.000 kg melkquotum. 3. Sluis/Aardenburg Enkele grotere en kleinere percelen goede kwaliteit bouwland met suikerbietenquotum. 4. Borssele Kavel bouwland, ca. 7,5 ha groot, maximaal suikerbietenquotum. TE KOOP GEVRAAGD: 4 Ha bouwland omgeving Kortgene/Colijnsplaat. Inlichtingen: Tel. 01100 - 21010 V.&-EI 196e H? TE KOOP: maaidorsers N.H. 2 x 8070, 2 x 1545, 3 x M140, Ml35 en M103 graszaadopra- pers nieuw en gebruikt losse maaiborden. Ingericht naar het schaven van dorsmantels. Hui- bregtse, tel. 01187-1347 of 2250 Westkapelle. FRUITT. B.Z.A. voor snoei- werk. Brengt event, tractor snoeiapp. mee. Interess. prijs. Omg. Bevel./W.Brab. Tevens te koop 25 4 jr. Golden en stop- pelploeg, tel. 01134-1537. TE KOOP: nieuw hout, balken 6 x 16 cm. 6,60 p/m. IVi x 17'/z cm. 8,80/m en 7'/i x 20 cm 9,90 p/m. Ribben 5x7 cm. gesch. 3,p/m. Raggels 22 x 50 mm. 1,p/m. incl. BTW. Franco thuis, betaling bij aflevering, bouw- en houthan del Jan P. Boogert, Oosterland, tel. 01114-2682. TE KOOP: vloer- en dakplaten 19 mm dik, afm. 122 x 244 met mes en groef, bij ons slechts ƒ42,75 p/stuk incl. BTW. Franco thuis, betaling bij afle vering. Bouw- en Houthandel Jan P. Boogert, v.d. Abeele- straat 1, Oosterland, tel. 01114-2682. TE KOOP: D-pony M2-dres- suur, Z-springen, Z-SGW, tel. 01109-295. TE KOOP: aard.sorteerder Lango RH4 compleet met alle zeven i.g.st. Tel. 01152-1420. TE KOOP: plm. 1000 gebruikte boompalen 2.50 x 5 cm. A.J. Roggeband Tholen, 01660-2127. TE KOOP: voor elk aanbod 1 gladiolensorteerder, 2 hefpalet- wagentjes, 5 plafond ventilato ren, 1 afzuigventilator, 1 4'/2 PK ventilator, 01662-2329. TE KOOP: nieuwe boompalen plm. 2000-250x6, 3500-250 x 4. C. Hamelink, 01192-1446. TE KOOP: Atlas 1302 D hudr. kraan, B.M. Volvo 600 met car- lopescikraan, Ford 3000, Ruraptstad 2-schaar hydr. ploeg, Rumptstad 3 en 4 m., vastetand cultivators, 2 stalen landbouwwagens 4 x 2.20 m. geveerd, 1 aanhangwagen 7 m., Niemeyer 3-schaar hydr. ploe gen, Hassia D.U. zaaimachine 3 m. 25 rijen, klok weegschaal 120 kg., dubbellucht wielen 11-32, smalle wielen 7-36. K. van Houte, Polderweg 2, Krui- ningen, tel. 01130-2580. TE KOOP: Fergusontractor 560, 4600 uren. G. Mol, Zaam- slag, tel. 01153-1586. TE KOOP: draaibanken VDF, TOS en SCHAERER center lengte 1000-2000 mm. Center hoogte 230-270 mm. Radiaal boormachine MC3. Huibregt- se, Westkapelle. Tel. 01187 - 1347 2250. TELECOMMUNICATIE o.a. telefax, telefooncentrales, draadloze intercoms, alarm melders, beantwoorders (ook te huur), doorschakelappara- tuur enz. Kopieermachines (ook te huur). Fa. Becotex - Yerseke. Tel. 01131 - 2406. TE KOOP GEVRAAGD/ AANGEBODEN: melkquo tum op koopgrond, melkquo tum op pachtgrond. Marcel Obels, 01658 - 1570. FUST REINIGER voor spuit- machines. Kom kijken. Uit voorraad leverbaar. Imag ge keurd. P. van Eijzeren b.v., Borssele, tel. 01105-2040. Voor al uw betonboorwerk t/m 0 500 mm en betonzaag- werk t/m 35 cm. dik. Fa. v. Eekeren tel. 01658-2251. Fax. 1835. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100 - 13602. SLACHTKUIKENS- STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge- ,wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935, .01873 - 2746. KENNES ALPHEN TE KOOP: Pluimveemest op ba sis van drogestofgehalte. Fa. Kennes-Alphen. Tel. 04248 - 1327. TE KOOP: Dakgoten (Ub- bink) bruin, grijs m 205. De Jager Oude-Tonge, 01874 - 2555 01870 - 3131. MET EEN 200x200x12 cm gewapend voor vloeren en erfverharding. Wij legden beslag op een enorme partij. Deze platen leveren wij voor slechts ex BTW. Franco thuis! Betaling bij aflevering. Bouw- en Houthandel tel. 01114-2682, Oosterland. Ook uw goedkoopste adres voor betonstraatstenen en tegels! ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees en één maal per maand bij 73.500. Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 7,60 elk woord meer 76 cent, of voor een maxi- ZLM-ertje tot 10 woorden 15,20, elk woord meer 1,52 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdag morgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoord nr. 8, 4560 VL Axel. 20 Vrijdag 17 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20